Belépés
A KORONA tika.folyt köv.....A Szent Korona készítésének ideje, helye és alkalma

- Átszerkesztett és kiegészített kivonat ,,A Magyarság jelképei" c. kötetből, ahol a képanyag és az irodalomjegyzék is meg...
Ellopott őstörténet
... buddhizmus dogmatikájának megfogalmazásában nagy szerepet játszott.

A kusán uralom Kelet-Turkesztánban több századon át biztosította a buddhizmus ottani vezető szerepét. A kusán birodalomból terjedt tovább a buddhizmus Kínába is. A kínai krónikákból tudjuk, hogy Kr. u. 147-ben a "nagy jüecsik' országából jutott el Kinába az egyik legfontosabb buddhista mű, az Amitaba sz...
Magyarhon
... Tud a szabír-magyarok több hullámban történő bevonulásáról; az első visszatérők két csoportjának egyesüléséről; és arról is, hogy az egyik csoport Szkítiából, azaz a heftalita Hun Birodalomból érkezett. Korozmia (Horezm) ugyanis a heftalita Hun Birodalom része volt, amely a türk támadás következtében ekkor szűnt meg létezni. Edemen népe tehát egyrészt a heftalita Hun Birodalom lak...
Álmos fősámán rovásaiból
... érdekében fejedelemleánnyal való házasságot ajánlott Bajánnak. Baján ugyanis Bajalán korai halála miatt özvegy volt. Baján az ujgurokkal és más elégedetlenkedőkkel együtt kivonult a Kazár birodalomból és 9 törzs élén meghódította Atilla örökségét. Mind a magyariak és a magyarok egyaránt részt vettek a Kazár szövetségben. A Béla törzset Bakátba vezényelték palotaőrségre. Az un. Lov...
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
ARVISURA.

AVAGY A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE.1.Az ARVISÚRÁK összegyűjtésével egy sajátos "mesemondó"; Paál Zoltán páratlan regevilágát szeretnénk a magyar néprajzkutatás számára megőrizni.

Miközben ezt a "regevilágot" tanulmányozod az az érzésed támad, hogy a másik történelem a mese, és ez az igazság. Másfél évez...
A magyar népek őstörténete 4
... Birodalom fővárosa, a Halys folyó kanyaróban épült Hattusa. Ez a fontos királyi székhely és kormányzati központ a gyújtogatás után többé nem kelt életre és az egykor hatalmas Hetita Birodalomból csak a szíriai kisebb városállamok maradtak meg, az úgynevezett hetita utódállamok. Az asszír diplomaták és terrorkülönítmények a Régi Kelet nyugati felében tagadhatatlanul bámulatos eredm...
A magyar népek őstörténete 5
Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete 5. rész


Mózes a zsidókat asszír segítséggel kiszökteti Egyiptomból

Ki volt Mózes, aki nevéhez az Egyiptomban maradt zsidó kolónia felszámolása fűződik, bibliai kifejezéssel szólva "a szolgaságból való kiszabadítása" ? A tudósok tekintélyes része, köztük a lélekbúvár Sigmund Freud úgy véli, hogy nem a zsidó népb...
A magyar népek őstörténete 6
Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete 6. rész


EURÓPA NYUGATI RÉSZÉBE IS MAGYAR AJKÚ NÉPESSÉG ÉRKEZETT ELŐSZÖR

Miért nem tudtuk ezt mindezideig?
Európa nyugati része alatt ezúttal azt a területet értjük, amely a kontinenst észak-déli irányban átszelő két folyótól, a Rajnától és a Rhőnetól nyugatra esik. Tehát a mai Franciaország és Belgium terü...
Hun Magyari népek kultúrája
... Ugyan
úgy a Német- Római birodalom is átvette, amely úgy tekintette magát, mint a Bizánci
birodalomnak a jogutódja. Nálunk a németellenes mozgalom jelképeként a német
birodalomból kiszorult osztrákok révén lett a kétfejű sas a nemzetellenes törekvések gyűlölt
jelvénye, vagy jelképe. Azt meg kell erősítenem, hogy a kétfejű sas a magyarság ősi jelképe,
címer...
Szellem kialakulásától a ...
Adacsi Veszelszki Ferenc:Szellem kialakulásától a vallásokig

A régi magyar dicsőségünk megélése elsősorban az ábrándozással kezdődik, mert az
őstörténelemnek a kutatása terén számos lehetőséget meg kell vizsgálni, így az isten fogalmát
is. Az isten fogalmának a kialakulása igen közel áll a magyarságnak a hit és a hiedelem
világához, hiszen a Sumer szava...
Arvisura Vázlatok 51-100
... érvényben.

A Manit követő hívek vasárnaponként a bíró házában imádkoztak. A püspöki székhelyeken bazilika volt. A magyarok 650. körül kivonultak a legyengült kazár birodalomból. Az avaroknál tartott 700. évi nagyszalán felvetődött a római katólikus valláshoz történő csatlakozás, de eredménytelenül.

A kazárok keleti régiójában, a Bakátban nagy v...
Álmos fősámán rovásaiból
... fejedelemleánnyal való házasságot
ajánlott Bajánnak. Baján ugyanis Bajalán korai halála miatt özvegy volt.
Baján az ujgurokkal és más elégedetlenkedőkkel együtt kivonult a Kazár birodalomból
és 9 törzs élén meghódította Atilla örökségét.
Mind a magyariak és a magyarok egyaránt részt vettek a Kazár szövetségben.
A Béla törzset Bakátba vezényelték palot...
A HUNOK ARVISURÁJa 10-rész
... kötött házasságot. A menyasszony fejére feltették az egykori Hia-hun nemesek drágakő boglárral díszített menyasszonyi fejdíszét. Ezen az esküvőn ott volt a Hun síkságról 50, a Déli hun birodalomból 24, a Nyugati hun birodalomból 24, és Ordoszból a 2 hun nemesi család is. A vendéglátók a Fuhi és a Hia család volt. Ladány után a mongol Zsórbazsán lett a hunok fővezére. Nagy legelőte...
A HUNOK ARVISURÁJa 12-rész
... minőségben Aranyosszékről ápolja a jó déli kapcsolatokat. Ilona-Gyilyó uralkodása alatt a hunok déli terjeszkedése következtében, egy szarmata csoport érkezett az indiai Saka-szkíta birodalomból. Uralkodó családjuk az Eger vidéki Szihalomban telepedett le. A fejedelemasszony Doma fősámánt bízta meg, hogy az Asóka birodalmából hozott szellemi kincseket vizsgálja meg és egyeztesse a...
A HUNOK ARVISURÁJa 14-rész
... szláv népek fellázadtak, de az avarok vérbe-fojtották a lázadást és a határövezetekben rend lett. A szlávok megtérítését Bizánc is, és Róma is folytatta. A megsemmisített Ugor-Bolgár birodalomból elmenekült Kuvrát bolgár fejedelem 635-ben fellázadt az avarok ellen, felvette a bizánci hitet és önálló államot alapított. A szlávok belháborújában fellázadt Alcezo bolgár vezér, a kutri...
A HUNOK ARVISURÁJa 15-rész
... birodalom létezett. Ordosz: besenyő-mongol, Káspivár kaza-hun-kazár, Budavár-Győr letűnő avar birodalom.

A 792-es damaszkuszi emberirtás miatt sok menekülő érkezett a kasszu birodalomból a kazár uralom alatt álló területre, ahol a magyari IV. Csaba kezéből második feleségének, damaszkuszi Annának kegyetlen hívei kezébe került a hatalom. 792-ben, a fősámáni vetélkedőn Ed...
A HUNOK ARVISURÁJa 16-rész
BUDA ÉS ATILLA

(A 273. Arvisurából)

Uruk-Dargin húsz évig harcolt azért, hogy unokaöccse, Hunyor elfoglalhassa az Ordosz-vidék fősámáni székhelyét. Amikor 20 éves korában a daliás Hunyor elfoglalta a Nagy-Süán után Ordosz kegyhelyet, a sorozatos gyilkosságok után nyugalmas 20 év következett. A 4440. medvetoros évben (Kr.u. 400) a birodalmi Nagy-Szalát megre...
A HUNOK ARVISURÁJa 17-rész
... Bolári lány lett a Rimaszécs 645-ig. Kökényes, aki a Samo-féle árulást fölfedezte, 658-ig, Batizka pedig 670-ig volt Rimaszécs. Ő volt az, aki a Béla törzzsel egyesült Onugor-bolgár birodalomból a Jász-síkságra hozta a szavárdi műveltségű uruki-mani hívőket és megerősítette a békés asszonyuralmat. A férje Haram beavatott volt. Tőle Zemlén beavatottal Zerinke vette át a Rimaszécs h...
Tallóztam...
... Jézus Krisztus Igaz története

Badinyi Jós Ferenc: Jézus Király, a Pártus herceg (részletek)

Kegyelem Néktek és Békesség!

Bevezetés

Jézust keresztre feszítették és megölték.

Miért is?

Mert vallási vezetőként tekintettek rá az emberek. Vallási vezetők pedig a jeruzsálemi zsidó templom főpapjai lehettek csak, mert a c...
szeretettel
GESZER KÁN,
A TÍZ VILÁGTÁJ URA

KALANDREGÉNY
FORDÍTOTTA ÉS AZ UTÓSZÓT ÍRTA
LŐRINCZ L. LÁSZLÓ


TARTALOM

I.
GESZER IFJÚSÁGA

II.
GESZER ÉS A TIZENKÉT FEJŰ SÁR...
1 2 
Címkék: Arvisura Vázlatok, HUNOK ARVISURÁJa, Szent Korona, AVAGY MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE, Paál Zoltán, Hetita Birodalomból, Régi Kelet, Baráth Tibor, Sigmund Freud, EURÓPA NYUGATI RÉSZÉBE IS MAGYAR AJKÚ NÉPESSÉG ÉRKEZETT ELŐSZÖR, Német- Római, Adacsi Veszelszki Ferenc, BUDA ÉS ATILLA, Tőle Zemlén, Jézus Krisztus Igaz, Badinyi Jós Ferenc, Jézus Király, Kegyelem Néktek, GESZER KÁN, VILÁGTÁJ URA, FORDÍTOTTA ÉS AZ UTÓSZÓT ÍRTA, LŐRINCZ, GESZER IFJÚSÁGA, GESZER ÉS TIZENKÉT FEJŰ SÁR, magyar népek, kusán uralom, buddhizmus ottani, kusán birodalomból, buddhizmus Kínába, kínai krónikákból, egyik legfontosabb, szabír-magyarok több, első visszatérők, egyik csoport, türk támadás, magyarok egyaránt, magyar néprajzkutatás, másik történelem, fontos királyi, gyújtogatás után, egykor hatalmas, szíriai kisebb, úgynevezett hetita, asszír diplomaták, zsidókat asszír, szolgaságból való, tudósok tekintélyes, lélekbúvár Sigmund, zsidó népb, területet értjük, kontinenst észak-déli, németellenes mozgalom, nemzetellenes törekvések,
© 2013 TVN.HU Kft.