Belépés
Siklósi András: Tiltakozás
... megoldására. Meggyőződésünk, hogy ez által Istenünk áldást fog adni népének, zsidóknak és keresztyéneknek egyaránt: "Te megsokasítod e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével" (Ézs 9,3).
HATÁROZAT
A Zsinat megerősíti a Magyarországi Református Egyháznak a zsidósággal való kapcsolatáról szóló 1990. június 12-én hozott nyilatkozatát....
Szegény-fiú története
... a szép fényes kasza a napon, hogy omlik a szép sárga kalász, hogy sorakoznak egymásra a szép, komoly rendek. Összeszorította a fogát és ment és dolgozott.

Mikor dél lett, az aratók megpihentek. Leültek egy fa alá és hozzáláttak az ebédjükhöz, amit a feleségük, vagy a lányuk hozott. Szegény-fiút az öreg kaszás magához intette. Az unokája, egy szép, nagyon komoly lány ak...
Szegény-fiú története
... a szép fényes kasza a napon, hogy omlik a szép sárga kalász, hogy sorakoznak egymásra a szép, komoly rendek. Összeszorította a fogát és ment és dolgozott.

Mikor dél lett, az aratók megpihentek. Leültek egy fa alá és hozzáláttak az ebédjükhöz, amit a feleségük, vagy a lányuk hozott. Szegény-fiút az öreg kaszás magához intette. Az unokája, egy szép, nagyon komoly lány ak...
Aratási szokások
... búzaszálaknak. Ebből a baromfinak adtak egészség- és termékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító szerepe is volt. Sellyén az arató a derekára kötötte, hogy majd ne fájjon.

Az aratókat elsőként meglátogató gazdát vagy családtagját a learatott gabona szalmájával megkötözték, s csak akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel kiváltotta magát. Balonyban a gazda ...
Biblia olvasás!
...3Móz 21-23


3Móz 21

1 Szóla ismét az Úr Mózesnek: Szólj a papoknak, Áron fiainak, és mondd meg nékik: Senki közülök meg ne fertőztesse magát halottal az ő népe között;
2 Hanem ha a hozzá legközelebb álló vérrokonával: anyjával, atyjával, fiával, leányával és fiútestvérével,
3 Vagy a hozzá legközelebb álló hajadon leánytestvérével, a ki még ne...
Winnetou IV./19. rész

KARL MAY

WINNETOU

Fordította és az ifjúság számára átdolgozta:

SZINNAI TIVADAR

XIX. WINNETOU VÉGRENDELETE

Winnetou halott! Ez a két szó elég ahhoz, hogy lelkiállapotomat hosszú időre jellemezze. Úgy éreztem, nem tudo...
Januártól-decemberig
... kék búzavirág.
Lengeti a pipacs piros szoknyácskáját,
Néhány szép kalásszal egy csokorba fogják.

Szőkül már a vetés, kalászol a búza,
Nehéz és szép munka vár az aratókra.
Péter és Pál napján így esd a föld népe:
Legyen gazdag termés, bor, búza és béke!

Július

Hevesen suhint le a nap tűzostora,
Július hónapban itt a kán...
A Katolikus Biblia
... 4.17
De az asszony áldott állapotba került, és az Elizeus által megnevezett időben fiút szült.
2Kir 4.18
Amikor a fiú már nagy volt, történt, hogy egy nap kiment apjához az aratók közé.
2Kir 4.19
Így panaszkodott apjának: "A fejem, a fejem!" Az meghagyta az egyik szolgának: "Vidd vissza anyjához!"
2Kir 4.20
Fogta hát és anyjához vitte. Délig öléb...
A Katolikus Biblia
... az Szaraszadé fia, az meg Izrael fia.
Jud 8.2
Férje, Manassze, aki ugyanabból a törzsből és családból való volt, az árpa aratása idején meghalt.
Jud 8.3
Felügyelt az aratókra a mezőn, és napszúrás érte. Ágynak esett és meghalt, városában, Betiluában. A Dotain és Balamon között elterülő mezőn temették el, atyái mellé.
Jud 8.4
Judit özvegyen élt házában...
Kodály Zoltán születésnapjára
... befolyhat.

Ezért van most itt a Csallóközben. Ezért jár (zsebében a nehezen megtakarított ötven koronával) gyalogosan faluról falura, hogy megénekeltesse az öregeket és fiatalokat, az aratókat és marokszedőket. Néha bizony nehéz kicsalogatni belőlük a dalokat. Nem elég a türelem: ital is kell hozzá. És milyen fárasztó egy-egy ilyen kocsmában töltött éjszaka! Együtt üln...
A Katolikus Biblia
... 13.29
Nem - válaszolta -, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek!
Mt 13.30
Hagyjatok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig! Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!"
Mt 13.31
Egy másik példabeszédet is mondott nekik: "A mennyek országa has...
an
... képében.
Oldalát a gazdag gyümölcsfák szépittik,
Hellyel veteményes kertek ékesittik,
Sárgult kalászokkal kérkedik környéke,
Mellyet öntözgetett polgár verejtéke.
Látom az aratók miképpen izzadnak,
Bőkezü Ceresnek ezer hálát adnak.
Tojongó sokaság birja a mezőket,
Melly édes örömmel tölti a nézőket.
Emez köszörüli életlen sarlóját,...
Versciklus
... kék búzavirág.
Lengeti a pipacs piros szoknyácskáját,
Néhány szép kalásszal egy csokorba fogják.

Szőkül már a vetés, kalászol a búza,
Nehéz és szép munka vár az aratókra.
Péter és Pál napján így esd a föld népe:
Legyen gazdag termés, bor, búza és béke!

Július

Hevesen suhint le a nap tűzostora,
Július hónapban itt a ...
szeretettel
... Géza
CSONTTORKÚ EMBER

I.

A tiszteletes, amint megreggelizett, fogja a botját, megyen az aratók után. A nap tüzesen süt. A tiszteletes lekerül az árnyék kedvéért a kocsma felé.

Hát amint odaér, hallja ám, hogy lármáznak odabenn. Ahogy a részegek lármáznak, mikor már...
szeretettel
... nyugodtan fogadta a dicshimnuszokat, a pianínónál maradt, várta, míg anyja felmenti ettől a robottól. Josserand-né viszont már arról beszélt Octave-nak, hogy a leánya milyen könnyedén játssza az Aratók című remek galoppot. Most hirtelen mindnyájan felfigyeltek valami tompa, kívülről hangzó zajra. Már néhány pillanattal előbb hallották az egyre erősödő zajt, olyan volt, mintha vala...
szeretettel
Móricz Zsigmond
Rokonok


1.

Arra ébredt, hogy a felesége a másik szobában telefonál.

- Te Juliska szívem, mi volt abban a pácban, mikor a múltkor nyulat ettünk nálatok?... Az akkor nagyon ízlett Pistának.

A szívét valami forró melegség és meghatottsá...
szeretettel
FEKETE ISTVÁN
Vuk

Lefelé hajlott a nap. Búcsúzóul betekintett még az erd
ő
be, hol hosszúra nyúlt az árnyék, ésa szelíd szem
ű
gerlék halkan kurrogtak. Vörös fényben úszott a fák dereka; hazafelézümmögtek a méhek, és cseng
ő
madárdal fuvolázott ezer hangon....
szeretettel
MIKSZÁTH KÁLMÁN
A TISZA
1883

Mi a görbe országban ritkán hallunk valamit az Alföldről. Tót aratók, mikor elhozzák a részüket, elejtenek néha egy-két szót: pénzért veszik ott a követ a bolondok, sehol egy hegy, amely szépen elzárná a vidéket, olyan az egész országuk, mint egy óriási ...
szeretettel
... Kornéliát, az egyetlen férfit Borsa birtokán.

Jóindulatukat a következő évben veszítette el, de akkor véglegesen. Avval, hogy Borsa az ő tanácsára tizenketted részen szerződtette az aratókat, s evvel elhalászta szomszédaik elől a legjobb embereket. Az eredmény egyértelműen bizonyította, hogy a többi nagybirtokosnak is ezt kellett volna tennie, mégpedig nem a béreseik, h...
szeretettel
... bemerészkedik a templomba: nagy halom búza meg árpakalász tűnik szemébe, kalászkoszorúk, sarlók, mindenféle aratóeszköz, de minden összevissza, rendetlenül, egymás hegyen-hátán hever, ahogy az aratók nyaranta rakásra dobálják. Psyche mindezt darabonkint gondosan szétválogatta, szép rendesen külön-külön csomókba rakta, nyilván mert úgy érezte, hogy minden isten könyörülő jóságát ma...
1 2 
Címkék: Siklósi András, Winnetou IV, Katolikus Biblia, Kodály Zoltán, Magyarországi Református Egyháznak, KARL MAY, SZINNAI TIVADAR, WINNETOU VÉGRENDELETE, Bőkezü Ceresnek, CSONTTORKÚ EMBER, Móricz Zsigmond, FEKETE ISTVÁN, MIKSZÁTH KÁLMÁN, aratók örömével, zsidósággal való, szép fényes, szép sárga, aratók megpihentek, lányuk hozott, öreg kaszás, baromfinak adtak, derekára kötötte, aratókat elsőként, learatott gabona, hozzá legközelebb, ifjúság számára, pipacs piros, csokorba fogják, föld népe, asszony áldott, aratók közé, egyik szolgának, árpa aratása, nehezen megtakarított, konkolyt gyomlálva, konkolyt szedjétek, búzát pedig, másik példabeszédet, mennyek országa, gazdag gyümölcsfák, aratók miképpen, aratók után, tiszteletes lekerül, árnyék kedvéért, kocsma felé, részegek lármáznak, pianínónál maradt, leánya milyen, egyre erősödő, másik szobában, múltkor nyulat, akkor nagyon, szívét valami, görbe országban, egész országuk, egyetlen férfit, következő évben, legjobb embereket, eredmény egyértelműen, többi nagybirtokosnak,
© 2013 TVN.HU Kft.