Belépés
Érzelmek iskolája: szerelem Ma
... ételkülönlegességek és hideg üdítőitalok fogadnak. Senki nem fogyaszt semmit, a büfében tábla: ÉTKEZÉS KIZÁRÓLAG AZ ALSÓTESTET FEDŐ RUHÁZATBAN! Megpillantjuk az üzletvezetőt, Bobot, aki egy nagydarab, szakállas fickó, kockás ingben és farmernadrágban, és úgy néz ki, mintha egy vidéki játékboltot vezetne. Bobtól megtudjuk, hogy a klub, diszkréciójának köszönhetően, tizenöt éve műkö...
Emmanuelle
... puszrolt a klitoriszra, amelyen Emmanuelle keze nyugt.kszik jól artin hosszú időn át semmi egyéb nem történt.
Ant am nem rfi szabad kezével fölemelte és félre is hajtotttartNem értem!", arabul ejthes sohoghnuelle egyik térdét, és kedvaz ava semthassa a bemmírt vagy aorosra borulatokat. Nem sokáig yugoFlatokt, lassan föettemegderml csúszn, mígnem elérte a haris#/1|Fígnem....
Megöl a disznófejű Nagyúr
... ritka vendég volt az alsóbb osztályok és egyszerűbb népek otthonaiban, ahol évezredeken át búzában, birkában vagy éppen tinóban mérték az értékeket és a vagyont; ha volt is a pénzből pár darab, azt ládák mélyén kuporgatták vagy zsákocskákban hordták a nyakuk körül, hogy szűkös esztendőben legyen valamihez folyamodniuk a túléléshez, mikor már sem búza, sem birka, sem tinó, de még e...
Meseország
... terrorcselekmény, ami igazolja a terrorelhárítók jelenlétét, a gyerekekbl
álló védpajzsot meg úgy is elfelejti az ostoba tömeg.
Nosza, kapta magát a ,,hálózat", beindult, gépkarabéllyal irdatlanul megszórta a
rendrpalota ürességtl kongó emeleteit - azért emberhalál ne legyen -,
töltényhüvelyek hátrahagyása után eloldalogtak a terrorcselekmény szí...
Árpádok Országa
... Források és irodalom. 561-584. - vö. Gunst Péter, A magyar történetírás története. Debrecen, Csokonai Kiadó. 2000.

2. A nagy tudományos szenzációként tálalt Ibn Hayyan-féle "új arab forrásról" lásd: Czeglédy Károly, Új arab forrás a magyarok 942. évi spanyolországi kalandozásáról. Magyar Nyelv 75 (1979) 273-282. - Györffy György, A 942. évi magyar vezérnévsor kérdéséhez...
Lipusz Zsolt: Magyar revíziós
... Birodalom bukása után Palesztina földje hosszabb bizánci, majd rövidebb perzsa uralmat követően, hosszú-hosszú időre az iszlám kultúrkörhöz tartozó államok fennhatósága alá került. 634-635-ben az arabok hódították meg a területet, majd egyiptomi mozlim dinasztiák vették birtokba. További részletező, csupán történész szakemberek számára érdekes, kronológiai eseményleírás helyett az...
Apokalipszis 2012 - Egely Györ
... környezetszennyezés csökkentésének ezt a kézenfekvő, logikus megoldását. Sok feltaláló nem jutott túl a ,,nemzeti szakaszon", azaz más országban nem jelentette be a szabadalmát, hamarabb feladta a kilátástalan küzdelmet az olajcégekkel szemben . . .

Hadd legyek részrehajló, ezért a sok hasonló megoldás közül csak egy, a 127-es listán nem is szereplő, kiváló m...
Gandhi
... Gandhit megölték.

Dzsaváharlál Nehrunak, India miniszterelnökének szavai gyászba borítottak háromszázmillió embert a Himalája lábaitól a legdélebbi Kéraláig, ahol a Bengál-öböl és az Arab-tenger vizei az óriási Indiai-óceánnal egyesülnek. Még azok is, akik számára le kellett fordítani a miniszterelnök kissé merev, egyetemi angolságát, sejtették, hogy valami rossz dolog ...
Endrey : A disznófejű nagyúr
... ritka vendég volt az alsóbb osztályok és egyszerűbb népek otthonaiban, ahol évezredeken át búzában, birkában vagy éppen tinóban mérték az értékeket és a vagyont; ha volt is a pénzből pár darab, azt ládák mélyén kuporgatták vagy zsákocskákban hordták a nyakuk körül, hogy szűkös esztendőben legyen valamihez folyamodniuk a túléléshez, mikor már sem búza, sem birka, sem tinó, de még e...
Gyöngyszemek 1922-ből
... zsidó vallásra; de ha izraelitát ölt meg, akkor meg kell halnia. (u. o. 4., 10., 295b.) És, hogy semmi félreértés ne lehessen, így szól a "Sas" Abarbanel kollégájával egyetemben: "Aki egy darabot tagad a zsidó hitből, az eretnek és epikureus és az ember köteles őt gyűlölni, megvetni, kiirtani." (Abarbanel ros. 9a.; Majm. ad Sanhedrin 21b.)
Nincs az az ország, vagy nagy város,...
Egely György: Apokalipszis
Apokalipszis 2012 - Egely György tanulmánya

Egely György: Apokalipszis: már 2012-ben?

Összefoglalás: Ez a tanulmány négy részből áll.

Az elsőben bemutatjuk, hogy az energiaárak emelkedése miért és hogyan váltotta ki a társadalmi és gazdasági válságot, s megnézzük, milyen ,,játék" stratégiát követ az energiaipar, hogy űzték ki a piacga...
Talmudfordítása 1922-ből
...
"A királyi törvényszék megállapította,
hogy a Luzsénszky Alfonz fordításában található ocsmányságok
kivétel nélkűl benne vannak a Talmudban.
Fordítása pontos, minthogy a Talmudban előforduló mondatokat valóságos értelmüknek
megfelelően adja vissza."


Luzsénszky Alfonz Talmudfordítása, tizenhetedik kiadás 1922-ből


A Talmu...
Vádló Bitófák
... újvidéki háborús epizódnak, nem pedig ezrek, mint azt az ellenséges propaganda felelőtlenül és célzatosan ismételten hangoztatta."

Körülbelül ugyanannyi áldozata volt a Kybita nevű arab falu ellen intézett izraeli támadásnak, amely az arab asszonyokat, gyermekeket, férfiakat, a falu összes házaival együtt kiradírozta a föld színéről, mert annak arab "partizánjai" állító...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 2.rész
... Spanyolország, Olaszország és Törökország. A háború alatt naponként átlag 30 ezer munkással hárommillió töltényt, 20 ezer tüzérségi lövedéket és egyéb nagymennyiségű hadianyagot, továbbá 600 ezer darab hús és másféle konzervet gyártott. [202]
Chorin Ferenccel együtt báró csepeli Weiss Manfréd volt az országhódítás második jelképes figurája. "Odaadó szeretettel foglalkozott ír...
A magyarság szellemi küldetése
... tudat és a lét egyetemleges elsötétülésének egyik fő mozgatórugója. Ennek fényében mind Attila (Atilla, Etele) hun nagykirály háborúi a kali-yugai tendenciákkal a fenti szempontból hamarabb átitatódó, keresztény Nyugat, Kelet-római Birodalom (Bizánc), illetve Nyugat-római Birodalom ellen, mind a honfoglaló magyarok úgynevezett ,,kalandozásai" pozitív megvilágításba ker...
Somogyi József: A faj I. rész
... mindig a tömeggel és annak hangjával arányos. Így fanatizálják egymást tömeg és vezetők mind nagyobb szélsőségek felé.

Ez vezet azután a jelszavak korai bukásához és pedig annál hamarabb, minél nagyobb fanatizmus lángolt fel körülötte. A rajongó érzelmi fellángolás észszerű, objektív támasztékok hiányában önmagába roskad, a fanatikus kezdeményezések a valóság ércfalába ...
Gurulnak a magyar forintok
... zsidó=terrorista! Jewish=Terrorist!)

Hering Józsefet újságírót nehéz lenne antiszemitának nevezni, hisz nem lehet antiszemita az, aki katonaként harcolt a jóm kippuri háborúban, s nem az arab oldalon.Tovább is van... mondjam még?

Az Antifas...
A polgárháború-előkészítés vég
... cigánybűnözés, bár az is igaz, hogy nem minden cigány bűnöző. Viszont a cigány etnikumra jellemző elkövetési mód - sajnos - nem ad arra lehetőséget, hogy ,,indiai" vagy ,,arab" bűnözésnek nevezzük azt, amit cigányok követnek el. 1300 erőszakos cselekmény ellenünk 1-2 éven belül. Minden nap 1,5 erőszak ellenünk, ha négy évet dolgoztak fel. De napon...
szeretettel
... gyereket?
12
A pap magára maradt a törökkel.
A török állt a cserfánál, és a fûre bámult. A pap a lándzsára támaszkodva állt előtte tízlépésnyire.
A kocsizörgés darabig még hallatszott, aztán az erdei csendesség vette őket körül.
A török akkor fölemelte az arcát.
- Mielőtt megölnél - mondotta sápadtan -, hallgasd meg egy szavamat. A...
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
... fejedelem szeretne közvetlenül pontos részleteket hallani Ataisz végnapjairól. Így hát a maradék agaba ifjakkal Uruk-óm városába hajóztak. Larsa hajója 24 lapátos gyorsjáratú volt, ezért hamarabb érkezett meg Uruk-ómba. Buda örömmel várta Samasna-Pisti bárkáját a kikötőben. Többé el sem engedte a sírva-nevető ifjút, és hogy az Uruk-ómi szellemi feszültséget feloldja, leányát az öz...
1 2 
Címkék: Árpádok Országa, Lipusz Zsolt, Egely Györ, Egely György, Vádló Bitófák, Somogyi József, ÉTKEZÉS KIZÁRÓLAG AZ ALSÓTESTET FEDŐ RUHÁZATBAN, Gunst Péter, Csokonai Kiadó, Czeglédy Károly, Magyar Nyelv, Györffy György, Dzsaváharlál Nehrunak, Luzsénszky Alfonz, Luzsénszky Alfonz Talmudfordítása, Chorin Ferenccel, Weiss Manfréd, Kelet-római Birodalom, Nyugat-római Birodalom, Hering Józsefet, disznófejű Nagyúr, disznófejű nagyúr, magyarság szellemi, magyar forintok, büfében tábla, vidéki játékboltot, bemmírt vagy, alsóbb osztályok, nyakuk körül, terrorelhárítók jelenlétét, ostoba tömeg, magyar történetírás, nagy tudományos, iszlám kultúrkörhöz, arabok hódították, kilátástalan küzdelmet, olajcégekkel szemben, 127-es listán, legdélebbi Kéraláig, óriási Indiai-óceánnal, miniszterelnök kissé, darabot tagad, zsidó hitből, ember köteles, tanulmány négy, elsőben bemutatjuk, energiaárak emelkedése, királyi törvényszék, ellenséges propaganda, arab asszonyokat, falu összes, föld színéről, háború alatt, országhódítás második,
© 2013 TVN.HU Kft.