Belépés
Hajrá Magyar Gárda!!
...
SZEBB JÖVŐT!
L. Szabolcs gárdista, Veszprém megyei gárda

Felemelő, csodálatos érzés volt...

Adjon az Isten!

Isten segedelmével a saját akaratomból, örömmel és büszkén vállalom, hogy október
21-én a Magyar Gárda teljes jogú, felavatott tagja lettem.
Mit éreztem a Hősök terére való bevonuláskor a tömeg éljenzését hallva,...
Hogyan jutottak az angolok az
... and executed the same at Nurnberg, Germany, on the fifth day of April, 1946."

(Értek angolul, ahogy fönt le van írva. A fenti vallomások igazak; ezt a nyilatkozatot szabad akaratomból, kényszer nélkül tettem, a vallomás elmondása után átolvastam azt és aláírtam, Nürnberg, Németország, 1946 április 5-én.)

A főhadnagy Smith W. Brockhart aláírása következik a ...
ISTEN KINYILATKOZTATÁSAI 1rész
A KÉRDÉS: KI AZ ISTEN


Önmaga nyilvánítja ki magát nekünk

A János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta: BERTHA DUDDE

Ezek az írások valláson felülállók:

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14, 21 ígérete...
Jézus KINYILATKOZTATÁSAI 7rész
... is ismételten megmagyaráztam, hogy az egész visszavezetési folyamat alatt a bukott szellemeket a világosság lényei gondozzák. Azok, akik a próbatételük alatt teljesen megmaradtak az én akaratomban. Nekik boldogságot jelent, ha hozzájárulhatnak a bukottak végérvényes visszavezetéséhez. Minden egyes teremtményt igen nagy szeretettel gondoznak, és gondoskodnak róla, hogy felemelkedé...
Jézus kinyilatkoztatásai 17rés
... levonjátok a szellemi következtetést. És akkor a természet felett is úrrá lesztek. Tudjátok mit jelent ez? Hogy a természeti elemeknek is megálljt parancsolhat a maga akaratából az, aki az én akaratomban van, s így bensőségesen összekapcsolódik velem? És a szabaddá vált szellemi is elismer urának, uralkodtok az anyagon is, és az engedelmesen alárendeli magát.

Egész mél...
Antipatrosz megvádolása
... hibásan beszéli a görög nyelvet, és egy görög levél megfogalmazása nagyon nehezen megy neki. Továbbá: mint magad is tudod, nem szívesen utaztam el, amikor Rómába küldtél. Nem a saját akaratomból mentem oda, hogy távol legyek tőled. Én hálás vagyok neked, atyám, amiért elismerted, hogy hűséges és kötelességtudó fiad voltam, amióta kiemeltél engem a szürke magánéletből, és megmutatt...
Bölcsességek
... büszkeségben. Tudd meg, ha mások lenéznek, megaláznak, kinevetnek, kigúnyolnak, Én akkor is szeretlek téged! Én teremtettelek, különleges vagy, ne utáld magad! Inkább törekedj arra, hogy az akaratomban légy és hirdesd dicsőségemet. Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Róma 11,36

Állj ellen az ördögnek!

Az Újszöve...
Bölcsességek
... büszkeségben. Tudd meg, ha mások lenéznek, megaláznak, kinevetnek, kigúnyolnak, Én akkor is szeretlek téged! Én teremtettelek, különleges vagy, ne utáld magad! Inkább törekedj arra, hogy az akaratomban légy és hirdesd dicsőségemet. Mert Őtőle, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Róma 11,36

Állj ellen az ördögnek!

Az Újszöve...
Nincs Cím
Idézetgyűjtemény
*** *** ***

TARTALOM
Többektől 11
Popper Péter gyűjtéséből 82
KÍNAI UNIVERZISTÁK 1 - 40 82
ZSIDÓ-KERESZTÉNY SZERZŐK 41 - 60 87
BUDDHA ÉS KÖVETŐI 61 - 75 90
MODERN EZOTERIKUSOK 76 - 100 92
Hamvas Béla gyűjtéséből 95
ŐSKOR ÉS KELET 95
TABULA SMARAGDINA 95
PTAH HOTEP MOND...
Bibliából és lelkésztől61/255
... akarattal. Amit az Isten akar, az lesz, s én is azt akarom. Bármi legyen az, föltétlen hódolattal hajlom meg elôtte; vétkezni nem vétkezem, s nemcsak ezt sürgetem, hanem azt is, hogy akaratomban még meg se hidegüljek az Úr iránt, ha nem úgy történik valami, mint ahogy azt kértem. Ó meleg erôs, hajlékony, ruganyos, törhetetlen akarat; ilyet csak az Istenben való elmélyedés, a vele ...
szeretettel
Buddha idézetek, mondások, élete, beszédei

Buddha idézetek 1:

"Amit gondolunk, azzá' leszünk." ,,Mindannyian saját tetteink rabszolgái vagyunk:
Miért haragudnánk emiatt másokra?"

,,Mindenki maga írányítja sorsát;
mi magunknak kell megteremtenü...
szeretettel
Popper Péter gyűjtéséből
KÍNAI UNIVERZISTÁK

1 - 40


● 1 ●

A Tao, amit szavakkal ki lehet fejezni, nem az örök Tao. A Név, amit meg lehet nevezni, nem az örök Név.

● 2 ●

A bölcs akarat nélkül cselekszik. Szavak nélkül taní...
szeretettel
HARMADIK KÖNYV
HIMERA

1
A phokaiai Dionüsziosznak hajózási tudománya a tengeren nagyobb volt a ladéi ütközetben végrehajtott hőstetteinél és tiszteletre méltóbb a föníciai vizeken tanúsított zsákmányolási tudományánál. Az őszi szelek heves rohamai közepette, amikor a hajók a tenger...
szeretettel
Rustico di Filippo
(1230 körül - 1295 körül)

ALDOBRANDINO, ÉN ÉDES URACSKÁM

Aldobrandino, én édes uracskám,
Pilletto ujjasát küldd vissza, kérlek,
fess közkatona ő, legény a talpán,
ne hidd, mit róla pletykások beszélnek.

Orrod ne lógasd búslakodva, bambán...
Bibliából és lelkésztől94/310
... parancsoktól s
törvényektôl nyer, hanem törvény, parancs igazítja, öntudatra segíti életnyilvánulásait; kialakítani segíti belsô szépségét. A törvény csak akkor érvényesül, mikor önakaratomban megtestesül. Igy lesz a törvény s a morális az én tulajdonom, valami, amit akarok s átélek. Igy lesz az eszmény az én javam, mely kitölt, gazdagít s boldogít. Az Isten akarata mérhetetl...
A szabadságnak sok arca van! Böjte Csaba testvér gondolatai
... gondolatokat és szabadon, minden figyelmemet a feladatra, a tanulásra fókuszálni... Abban az évben minden vizsgám tízes lett és én újból hihetetlenül szabadnak éreztem magamat... Éreztem, hogy akaratomból farhámot fonhatok és testem megzabolázott vágyai, táltos paripáim repítenek, odavisznek, ahova menni akarok...
Jó, tiszta álmaink útján sebesen szállni!


...
Marley lelke.
... szólt Scrooge reszketve. - Mondd meg, miért?

- Azt a lánczot hordom, a melyet éltemben kovácsoltam, - felelt a szellem. - Szemről-szemre, rőfről-rőfre magam készítettem. Szabad akaratomból öveztem magam köré, és szabad akaratomból viseltem magamon. Hát te nem ismered a mintáját?

Scrooge mindegyre jobban reszketett.

- Vagy szeretnéd tudni, - folytat...
szeretettel
A SZÁNKHJA JÓGÁBÓL


Nem volt idő soha, hogy ne lettem volna én, ne lettél volna te. Soha nem lesz idő, amelyben ne lennénk.

A test hordozója megéri a gyermekkort, az érett, az öregkort, ugyanúgy megéri az egyik test életét és a másikét. A bölcs tudja ezt.

Az anyagi természe...
Legbecsesebb rózsaszál,
... valaki segíteni akart,
ám én úgy éreztem, inkább hátráltat.
Sokszor mondták nekem, csak segítek,
ám én ezt a segítséget nem segítségként éltem meg,
hanem a szabad akaratomba történő beavatkozásként.
Sokszor mondták nekem azt, önzetlenül adnak,
és neveztek később hálátlannak, felsorolva,
mi mindent tettek értem korábban.
Sokszor mond...
A megvilágosodás hatásai
... hogy fölébem kerekedjék, mert tudom, hogy senki sincs fölöttem. Ha mégis együttmûködöm a körülöttem lévő többi entitással, a teremtésem többi részével, akkor azt is a szabad akaratomból teszem, nem pedig kényszerből.

24. Önmagam megismerése során átlátom a személyiségemben kiépült kondícionálást, amit a külvilág adott nekem (kényszerített rám) a születése...
1 2 
Címkék: Hajrá Magyar Gárda, ISTEN KINYILATKOZTATÁSAI, Jézus KINYILATKOZTATÁSAI, Nincs Cím, Böjte Csaba, SZEBB JÖVŐT, Magyar Gárda, Smith, BERTHA DUDDE, Mert Őtőle, Popper Péter, KÍNAI UNIVERZISTÁK, ZSIDÓ-KERESZTÉNY SZERZŐK, BUDDHA ÉS KÖVETŐI, MODERN EZOTERIKUSOK, Hamvas Béla, ŐSKOR ÉS KELET 95, TABULA SMARAGDINA 95, PTAH HOTEP MOND, HARMADIK KÖNYV, ÉDES URACSKÁM, SZÁNKHJA JÓGÁBÓL, megvilágosodás hatásai, saját akaratomból, tömeg éljenzését, fenti vallomások, nyilatkozatot szabad, vallomás elmondása, főhadnagy Smith, írások valláson, egész visszavezetési, bukott szellemeket, világosság lényei, próbatételük alatt, bukottak végérvényes, szellemi következtetést, természet felett, természeti elemeknek, maga akaratából, szabaddá vált, engedelmesen alárendeli, görög nyelvet, görög levél, szürke magánéletből, akaratomban légy, dicsőség mindörökké, bölcs akarat, phokaiai Dionüsziosznak, tengeren nagyobb, ladéi ütközetben, föníciai vizeken, őszi szelek, törvény csak, tanulásra fókuszálni, évben minden, lánczot hordom,
© 2013 TVN.HU Kft.