Belépés
Luther
... amikor 1545-ben, egy évvel a halála előtt megírja "Az Ördög alapította római pápaság ellen" című munkáját. Ebben a munkájában a pápát már antikrisztusnak bélyegzi.
Tanárságát a wittenbergi Egyetemen szinte élete végéig folytatta, az utolsó előadását az alábbi szavakkal fejezte be: "Ich bin schwach, ich kann nicht mehr.", vagyis "Gyenge vagyok, nem bírom tovább!"
Luther h...
A magyarországi reformáció
... , hogy a 15. században huszita gyülekezetek alakultak. Magyarország főpapjai és főnemesei nagy számban sürgették az egyházi reformok bevezetését. Luther Márton és az 1517-es Wittenbergi tételek híre is hamar eljutott az országba.

A reformáció tanainak első magyarországi terjesztői tanárok és küföldön tanuló diákok voltak.
A mohácsi vész után a reformáció...
Ezen a napon történt
... 1855-ben magyar lányt vett feleségül. Budapesten a Lánchíd és az Alagút közti tér ma Clark Ádám nevét viseli.

1891 Meghal Wilhelm Eduard Weber német fizikus
A wittenbergi egyetem teológiaprofesszorának fiaként 1804. október 24-én született. Halléban, majd Göttingenben tanult, itt 1831-ben Gauss meghívására a fizika professzora lett. 1837-ben hetedmagával ...
Mi történt a szülinapomon?
... napon


[2]1517. október 31.
Martin Luther közzéteszi 95 tételét
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Martin Luther Ágoston-rendi szerzetes, a szász választófejedelemség wittenbergi egyetemének bibliamagyarázó professzora közzéteszi 95 tételét, `A búcsú erejének magyarázatához` címmel, melyben elítéli a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaélé...
Mi történt a szülinapomon?
... 03:09] Ezen a napon
Döbrentei Gábor a Veszprém megyei Somlószöllősön született 1785. december 1-jén. A pápai református kollégiumban, majd Sopronban végezte iskoláit. 1805-től a wittenbergi egyetemen tanult. Hazatérését követően Kazinczy Ferenc ajánlására nevelő lett a bukovinai Andrásfalván a Gyulay családnál. Tanítványaival bejárta egész Erdélyt. Kolozsvárott baráti kapcsol...
Mi történt a szülinapomon?
... előadásával tűnt ki. Zürichben hunyt el 1956. december 12-én.

[13]1891. június 23.
Meghal Wilhelm Eduard Weber német fizikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A wittenbergi egyetem teológiaprofesszorának fiaként 1804. október 24-én született. Halléban, majd Göttingenben tanult, itt 1831-ben Gauss meghívására a fizika professzora lett. 1837-ben hetedmagáva...
X. Leó (217.)
... Az Ószövetségre épülő zsidó vallás megítélése komolyan megosztotta a korabeli keresztény társadalmat.

Csak ezután következett Luther fellépése, aki 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom ajtajára kifüggesztette híres 95 pontos tételét. Az egyház romlottságán, belső meghasonlásán felháborodott ágostonos szerzetes elítélte a főpapság mértéktelen kapzsiságát, a bibli...
Mi történt a szülinapomon?
... született 1493. november 10-én. Villachban bányászati iskolába járt, s betekintett a kohászat és a kémia rejtelmeibe. 14 évesen vándordiák lett, s megfordult a bázeli, tübingeni, bécsi, wittenbergi, lipcsei, heidelbergi és kölni egyetemen. Valószínűleg a bécsi egyetemen kapott baccalaureatusi orvosi diplomát 17 évesen, bár ő úgy hirdette, hogy a ferrarai egyetemen szerzett doktori...
Megszületett Martin Luther
... (Eisleben, 1483. november 10. - Eisleben, 1546. február 18.) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor. Ágoston-rendi szerzetesként lett teológus és professzor, és a wittenbergi egyetem biblikus tanára. A szükséges reformokat sokáig az egységes egyház keretében szerette volna elérni. Nyelvi és írói adottságai és karizmatikus személyisége széles visszhangot ...
Mi történt a szülinapomon ?
... előadásával tűnt ki. Zürichben hunyt el 1956. december 12-én.

[13]1891. június 23.
Meghal Wilhelm Eduard Weber német fizikus
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A wittenbergi egyetem teológiaprofesszorának fiaként 1804. október 24-én született. Halléban, majd Göttingenben tanult, itt 1831-ben Gauss meghívására a fizika professzora lett. 1837-ben hetedmagáva...
Mi történt a szülinapomon ?
... született 1493. november 10-én. Villachban bányászati iskolába járt, s betekintett a kohászat és a kémia rejtelmeibe. 14 évesen vándordiák lett, s megfordult a bázeli, tübingeni, bécsi, wittenbergi, lipcsei, heidelbergi és kölni egyetemen. Valószínűleg a bécsi egyetemen kapott baccalaureatusi orvosi diplomát 17 évesen, bár ő úgy hirdette, hogy a ferrarai egyetemen szerzett doktori...
Reformáció- ellenreformáció és a Rákóczi-szabadságharc
... Magyarországon elterjedt.
A reformáció, vagyis a vallási megújulás elindítója a német származású Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes-professzor volt. 1517. október 31-én függeszti ki a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 pontba foglalt téziseit, amelyeket az akkori egyház megreformálása érdekében tesz közzé. Ezekben elutasítja a búcsúcédulák, bűnbocsátó levelek árusításán...
Luther Márton kéziratos végrendeletét kéri kölcsön Budapesttől Wittenberg
... fejtette ki a miniszteri biztos.
A nagy jelentőségű iratért a magyarországi, elsősorban a Nemzeti Múzeumban megrendezendő nagy kiállítás megfelelő ellentételezést kapna. Elsősorban a wittenbergi gyűjtemény egy értékes darabja, a 16. században az egyetemen tanuló és nagy létszámuk okán külön csoportot alakító magyar hallgatók által az 1520-as években használt magyar zászló ker...
Kölcsönadja Németországnak Luther Márton kéziratos végrendeletét a Magyarországi Evangélikus Egyház
...
Németország 2015 elején jelezte, hogy kölcsönkérné Luther Márton testamentumát arra a 2017-es wittenbergi kiállításra, amelyen a reformáció atyjához köthető 95 tárgyat mutatnak be.
Áprilisban Hafenscher Károly, a magyarországi jubileumi emlékév megszervezésével a magyar kormány által megbízott Reformáció Emlékbizottság munkáját segítő miniszteri biztos tárgyalt erről Ste...
487 éve született csillagász, matematikus...
... (Joachimsthal, 1529. április 3. - Jéna, 1581.[3] október 23.) német filológus, matematikus, orvos.

Alapképzési diplomát 1549-ben, mesterfokozatot 1550-ben szerzett, mindkettőt a Wittenbergi Egyetemen.

1551 és 1561 között Németországban, Jénában tanított matematikát és görög nyelvet, de áttért az orvostudományokra és 1558-ban orvosdoktor lett. 1560-tól h...
Csaknem négyszáz program várható a reformáció emlékévében
... reformáció.
Hafenscher Károly kitért arra, hogy a magyar reformáció európai viszonylatban nagyon korán kezdődött. A 16. század folyamán több mint ezer diák tanult a Kárpát-medencéből a Wittenbergi Egyetemen, ők közvetlen kapcsolatban álltak Luther Mártonnal és Philipp Melanchthonnal, és hazahozták a reformációt.
Október 5-én az Országház felsőházi termében tartanak refor...
Reformáció 500 - Magyar napokat tartanak Wittenbergben
... szolgálatát.
Pénteken egész napos teológiai konferenciát tartanak, este Fassang László Liszt Ferenc-díjas orgonaművész koncertezik a városi templomban.
Szombaton helyezik el az egykor a wittenbergi egyetemen tanuló Dévai Bíró Mátyás, az első magyar reformátor, Sylveszter János humanista, az első teljes, magyar nyelvű Újszövetség készítője, valamint Stöckel Lénárt felső-m...
Reformáció 500 - Balog: meg kellene reformálni Európa vitakultúráját
...
Az emberi erőforrások minisztere a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmából szervezett wittenbergi magyar napok megnyitója után arról beszélt: a reformáció által elterjesztett, kölcsönösségen és egyenrangúságon alapuló vitakultúrára volna ma is szükség ahhoz, hogy "jó szívvel lehessünk az EU tagjai".
Balog Zoltán rámutatott: a reformációval szélesedett ki, vált popul...
2018. évi történelmi évfordulók 02. 22.
... Gerzson, Gréte, Grétea, Kövecs, Lándor, Leander, Margit, Margita, Margitta, Margó, Pál, Palmer, Pável, Péter, Pető, Pósa, Túlia, Zétény

Politikai események
1546 - A wittenbergi vártemplomban, közvetlenül a szószékkel szemben temetik el Luther Mártont.
1618 - I. Musztafa helyett unokaöccsét, II. Oszmánt kiáltják ki az Oszmán Birodalom 16. szultánján...
2018. évi történelmi évfordulók 02. 22.
... Gerzson, Gréte, Grétea, Kövecs, Lándor, Leander, Margit, Margita, Margitta, Margó, Pál, Palmer, Pável, Péter, Pető, Pósa, Túlia, Zétény

Politikai események
1546 - A wittenbergi vártemplomban, közvetlenül a szószékkel szemben temetik el Luther Mártont.
1618 - I. Musztafa helyett unokaöccsét, II. Oszmánt kiáltják ki az Oszmán Birodalom 16. szultánjának.
184...
1 
Címkék: Megszületett Martin Luther, Luther Márton, Budapesttől Wittenberg, Kölcsönadja Németországnak Luther Márton, Magyarországi Evangélikus Egyház, Clark Ádám, Meghal Wilhelm Eduard Weber, Martin Luther, Martin Luther Ágoston-rendi, Döbrentei Gábor, Kazinczy Ferenc, Luther Márton Ágoston-rendi, Nemzeti Múzeumban, Áprilisban Hafenscher Károly, Reformáció Emlékbizottság, Wittenbergi Egyetemen, Hafenscher Károly, Luther Mártonnal, Philipp Melanchthonnal, Fassang László Liszt Ferenc-díjas, Dévai Bíró Mátyás, Sylveszter János, Stöckel Lénárt, Balog Zoltán, Luther Mártont, Oszmán Birodalom, magyarországi reformáció, napon történt, reformáció emlékévében, halála előtt, wittenbergi Egyetemen, utolsó előadását, alábbi szavakkal, egyházi reformok, 1517-es Wittenbergi, reformáció tanainak, mohácsi vész, wittenbergi egyetem, fizika professzora, búcsú gyakorlatát, búcsúval való, pápai református, wittenbergi egyetemen, bukovinai Andrásfalván, korabeli keresztény, wittenbergi vártemplom, egyház romlottságán,
© 2013 TVN.HU Kft.