Belépés
templomos lovagok
... (http://www.palya.hu/dolgozat/dolgoz at.cfm?id=1772 )
A frigyláda

Később, amikor hivatalosan is elismerik a templomos rendet egyértelműen, kijelölik a Palesztinában állomásozó hadsereg feladatát: a szent helyeket kell őrizniük. 1118 és 1128 között mégsem erről van szó. Ez alatt az idő alatt semmilyen csatában nem vesznek részt semmiféle harcban. Elfoglalják a terüle...
A győri téglák
... az egyik Arrabona a mai Győr. A város egy jelentős kereskedelmi út mellett épült és a Káptalandombon lévő erődből figyelték a kereskedelmet. A közelben állomásozott egy légió (4800 fős hadsereg), ami kellő biztonságot nyújtott a támadások elől. Arrabonában jelentős építkezések kezdődtek, amihez kellő mennyiségű téglát kellett előállítani. A főleg katonák által készített téglák bél...
Az "antalli örökség"
... kitervezett események sorozatát látnánk, a részletek kidolgozására -- magyar oldalon -- 1991. március 15-én került sor egy rózsadombi villában. A titkos gyulésen megjelentek a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendorség egyik ezredese, az amerikai követség egyik vezeto alkalmazottja, az amerikai kémszolgálat egyik magyarországi tisztje, az izraeli titkosszolgálat ...
A magyar nép történelmének egy
A magyar nép történelmének egyik nagy tragédiája!


2007 augusztus 17 - péntek, 15:16

(A szerző a hitelesség kedvéért szó szerint idézte a nyilatkozó személyeket, nem mindenben ért egyet a megszólalókkal)
A magyarországi demokratikus erőd utóvédharcai és a kékcédulás választások.

A KOMMUNISTA PÁRTBAN ELHATÁROZTÁK, HOGY HAMIS KÉKC...
In memoriam - október - 1849
... mindketten.

Hazáját kevés magyar szerette úgy, mint az agg Csány László, kinek minden gondolata a haza volt. Ifjabb korában karddal szolgálta hazáját, s mint huszárkapitány lépett ki a hadseregből, majd a politikai életben Zalamegye alkotmányi harczait vezette Deák Ferenczczel együtt, kinél majd tizenöt évvel volt idősebb. Az ellenzéknek Zalában Deák volt az esze, Csány...
In memoriam - 1849.október....
... mindketten.

Hazáját kevés magyar szerette úgy, mint az agg Csány László, kinek minden gondolata a haza volt. Ifjabb korában karddal szolgálta hazáját, s mint huszárkapitány lépett ki a hadseregből, majd a politikai életben Zalamegye alkotmányi harczait vezette Deák Ferenczczel együtt, kinél majd tizenöt évvel volt idősebb. Az ellenzéknek Zalában Deák volt az esze, Csány...
Emlékezzünk 1956. október 23-r
... változásokkal egyetértenek, de a tüntetést nem helyeslik.

Reggel érkezett haza Jugoszláviából a magyar párt és kormányküldöttség, és azon nyomban üléseztek is. Az ÁVH, a párthadsereg megszervezte a Fő utcai börtön és a Rádió védelmét. A hatalom bizonytalanná vált, hol engedélyezte, hol betiltotta a tüntetést.

Nagy Imre és barátai Losonczy Géza lakásán tanácsk...
Hajrá Magyar Gárda!!
... felelősen gondolkodó, tettre kész vezetőink
irányításával megismertetjük magunkat, céljainkat, végül az emberek ráébrednek,
hogy nem "fasiszta", "neonáci", "vérszomjas", stb. hadsereg vagyunk, hanem
segítőkész, szavaikat tettekkel alátámasztó csapat.

Hogyan éltem meg az avatást?

A délelőtti alakizás előtt izgultam: milyen csapatba kerülö...
December 21-ike az év legsötét
... oldalt egy-egy vadászgép kíséretében. Aztán képváltás, Berlinben még javában folynak a harcok, a R e i c h s t a g épületét szobáról szobára véres harcokkal foglalja el a dicsőséges Vörös Hadsereg, de végül persze győz az igazság és J e g o r o v őrmester frissen borotválva (gondoljuk csak el, véres harcban!) vadonatúj gyakorlóruhában öntudatos arccal kitűzi a legmagasabb toronyra...
Sztálin, az ügynök?
... az az akta, amely terhelő adatokat tartalmazott Sztálin múltjára vonatkozóan. Ezek az adatok eljutottak Tuhacsevszkijhez és a szovjet vezérkarhoz. Orlov szerint Sztálin tisztogatását a hadsereg vezérkara ellen éppen ez a kompromat indokolta. Orlov szerint Sztálin tudott arról, hogy Malinovszkij ügynök volt, és megpróbálta őt ,,bemószerolni". Az viszont biztos - ez...
ÖSSZEÁLLÍTÁS, TÖRTÉNELMÜNK leg
... meglehet, hogy Király Bélához hasonlóan, kitüntetések garmadával, valamint magas rendfokozattal,- hősként vonult volna be a magyar történelembe./

ALIGHA VAN A VILÁGON OLYAN HADSEREG HADBÍRÓSÁGA, AMELY - HASONLÓ TETTÉRT - NE SZABNA KI HALÁLBÜNTETÉST A DEZERTÁLÓ TISZTRE!

4/ Király Béla számos alkalommal, számos helyen, írásban és szóban, azt állította, ho...
Pilisi pálosaink IV.rész
... távolban megjelent egy kicsi bárányfelhő, ami aztán egyre nagyobb és nagyobb lett, és olyan jégeső kerekedett, amire senki nem emlékezett azelőtt. Három napig verte a teljes, összevont tatár hadsereget. A sereg nagyrészt széjjelszéledt, a megmaradt seregrész pedig visszakotródott Ázsiába.

Kun László tehát nem húzta ki a kardját, egyszerűen az Égiek segítségét kérte, ho...
A generalisszimusz HALÁLÁNAK É
... állami vezetés mögött. A szövegből kitetszik, hogy Sztálin utódai nem érezték magukat biztonságban annak ellenére, hogy a halálhírre készültségbe helyezték az állambiztonsági erőket és a hadsereget. A vezetők félelmük mellett tanácstalanok is lehettek, hiszen Sztálin március 1-ről 2-ára virradó éjszaka kaphatott agyvérzést, de lehet, hogy még előbb. Az első hivatalos politikai áll...
Árpádházi leszármazott-e?
... fejtörést okozva mai akadémikus urainknak).

Milyen lehetett Mátyás gyermekkora? A kis Mátyás rendkívül szerette a meséket, kivált ha azok a régiek nagy csatáiról szóltak. Egész hadserege volt fából. Csak magyarul beszélt, miközben ahogy cseperedett, elsajátította a német, görög, latin, olasz és a cseh nyelvet is. De felcsillant a szeme, ha egy szablyás harcost megpilla...
Filmajánló
... i n részére (szigorúan titkos!)
Sztálin Elvtársnak: A Szovjetunió hadifogoly táboraiban és Ukrajna valamint Belorusszia területeinek börtöneiben jelenleg nagyszámban a lengyel hadsereg egykori tisztjei, a lengyel rendőrség, kémszolgálat egykori dolgozói, ellenforradalmi nacionalista pártok tagjai, leleplezett ellenforradalmi felkelők, hazaáruló szervezetek tagjai. Mindann...
Filmajánló
... l i n részére (szigorúan titkos!)
Sztálin Elvtársnak: A Szovjetunió hadifogoly táboraiban és Ukrajna valamint Belorusszia területeinek börtöneiben jelenleg nagyszámban a lengyel hadsereg egykori tisztjei, a lengyel rendőrség, kémszolgálat egykori dolgozói, ellenforradalmi nacionalista pártok tagjai, leleplezett ellenforradalmi felkelők, hazaáruló szervezetek tagjai. Mindanny...
Ezen a napon történt
... tc.). A Magyarországot érintő ügyeket, így elsősorban a törökkel folytatott tárgyalásokat, magyar tanácsosok bevonásával kell intézni (XLI. tc.). Az országgyűlés törvényesítette az állandó hadsereg felállítását; a hadiadó megajánlásának jogát a rendnek - az országgyűlésnek - tartotta fenn, és a hadiadó behajtását is a rendek engedélyéhez kötötte (VIII. tc.). A protestánsokra nézve...
A MAGYARSÁG cikkei között válo
... napjának, junius 27-nek nemzeti ünneppé való nyilvánítására.
Ezt az emléknapot az idén a mai korú időkhöz mért egyszerű, de mindamellett hatásos módon ünnepelte meg a magyar társadalom. A hadsereg már évek óta ezen a napon tartja a magyar honvédelem és vitézség napját, s a jövőben is katonai jellegű megnyilvánulásokban jut elsősorban kifejezésre a nap jelentősége.
A magy...
A MAGYARSÁG cikkei
... napjának, junius 27-nek nemzeti ünneppé való nyilvánítására.
Ezt az emléknapot az idén a mai korú időkhöz mért egyszerű, de mindamellett hatásos módon ünnepelte meg a magyar társadalom. A hadsereg már évek óta ezen a napon tartja a magyar honvédelem és vitézség napját, s a jövőben is katonai jellegű megnyilvánulásokban jut elsősorban kifejezésre a nap jelentősége.
A magy...
Titkosszolg. módszerek Kádár..
... társadalmat. Véleménye szerint, mint 1956-ban a rock and roll hozott egy új, lázadó ideológiát, úgy a punk is egy új nacionalista ideológiát hoz létre főleg az ifjúság körében. Amíg a szovjet hadsereg Magyarországon van, fegyverkezéssel harcolunk a békéért. Véleménye szerint a közeljövőben, ha a csepeli munkások és más ipari városok munkásai kimennek az utcára, akkor vér fog folyn...
1 2 3 6 7 10 11 12 13 14 
Címkék: Hajrá Magyar Gárda, HALÁLÁNAK, KOMMUNISTA PÁRTBAN ELHATÁROZTÁK, HOGY HAMIS KÉKC, Csány László, Deák Ferenczczel, Zalában Deák, Nagy Imre, Losonczy Géza, Vörös Hadsereg, Király Bélához, ALIGHA VAN VILÁGON OLYAN HADSEREG HADBÍRÓSÁGA, HASONLÓ TETTÉRT, SZABNA KI HALÁLBÜNTETÉST DEZERTÁLÓ TISZTRE, Király Béla, Sztálin Elvtársnak, győri téglák, generalisszimusz HALÁLÁNAK, napon történt, templomos rendet, szent helyeket, egyik Arrabona, jelentős kereskedelmi, közelben állomásozott, támadások elől, főleg katonák, részletek kidolgozására, rózsadombi villában, titkos gyulésen, távozó szovjet, szovjet titkosrendorség, amerikai követség, amerikai kémszolgálat, izraeli titkosszolgálat, hitelesség kedvéért, nyilatkozó személyeket, magyarországi demokratikus, kékcédulás választások, haza volt, politikai életben, ellenzéknek Zalában, magyar párt, párthadsereg megszervezte, hatalom bizonytalanná, emberek ráébrednek, délelőtti alakizás, dicsőséges Vörös, legmagasabb toronyra, adatok eljutottak, szovjet vezérkarhoz,
© 2013 TVN.HU Kft.