Belépés
Bajor Gizi
... színpadra vinnie, és végső művészi fellángolásként - tulajdonképpen saját édesanyjának képében - a maga öregségét kell eljátszania. Voinovich kormánybiztosságát a fiatal és lendületes Németh Antal igazgatása váltja fel. Paulay és Hevesi után ismét egy arra méltó szakember - lélegzik fel a szakma. Németh a főváros nagyobb színházaiból összegyűjti a fiatal tehetségeket, a meglevő ny...
Mi volt a "K" vonal?
... milliárdos üzletember a 112-58-as
számon volt elérhető ügyfelei számára.
Az MSZT - Magyar-Szovjet Baráti Társaság igencsak
fontos "civil" szervezet lehetett! Elnöke, A p r
ó Antal ugyanis a lakására is kapott telefont! Régi
jóbarátja, K á d á r János a 111-61-es számon volt fellelhető,
de ha az foglalt volt, elérhették grizestészta ügyben a 114-44-en|...
Burány Béla erotikus meséi
... Maj főszëdjük a varsát!
Hát a lány mindjá' fogta magát, mëgindúnak, kimënnek.
- Hát - aszondja - të csak ülj itt, a Tisza szélin, maj' én főszëdëm a varsát!
Zöreg lëvette a pantallót, főgyűrte a gatyaszárat, persze, ahogy lëhajút, kilógott a f.a a gatyábú'.
Mëglátta a lány. Odaugrott! Elkapta!
- Édësapám! Ez maradt ki az este! Osz' még ez a legnagyobb! Csí...
Hideg napok
... rendőreink és csendőreink legalább r é s z b e n elégtételt kaphatnak, legalábbis ezt szeretném elérni az rendelkezésemre álló korabeli újságok, hangfelvételek segítségével...
BUDUR Antal bátyám mára már szintén az égből szemléli a délvidéki eseményeket. Az ő fivére volt az a Dr. BUDUR Károly csendőrszázados, aki egyik parancsnoka volt ezeknek az eseményeknek.

(Hor...
Rákóczi él
... zergekürt, görbekürt, tárogató

Nagyné...
Meseország
... KISZ-es kapcsolatait, minek következtében -
valószínsítheten -, megismerkedett az Apró családdal, ahová úgy tudom harmadik
házassága révén, tagja lett a klánnak.
/ Apró Antal foglalkozását tekintve skommunista, az l956.-os szi események
után, a megtorlások idején Kádár János jobbkeze ként van emlegetve, az MSZMP
KB tagja. Testvére Apró Piroska a ...
Azok a szép napok...
... hivatalból kirendelt védőügyvédek előtt...az államügyészség tagjai fél 9 után vonulnak át a folyosókon az esküdtszéki terembe. A kitűzött időpont előtt pár pillanattal még S t o c k e r Antal bírónak csöndes incidense támad az egyik teremőrrel. Az Elnök a nagyközönség számára fenntartott ajtón át akar bemenni, de a teremőr nem engedi be, hiába hivatkozik arra, hogy ő a tárgyal...
Francia Kiss Mihály
... különösen figyelt a biztonságra.
Csıszkunyhója földalatti menekülı járattal volt ellátva, fel volt fegyverkezve!
De a Rót Manó örökébe lépı Kádárista - Apró Antal féle diktatúrában
is egyedüli jól mőködı szervezet a besúgó hálózat volt.
Fülest kaptak a szabadszállási karhatalmisták.1957 márciusának egy
éjszakáján, embervadászatra ...
Júli-akták
... A Fővárosi Ingatlankezelő (FIK) dokumentációját még 1997-98 fordulóján megbízási szerződéssel adta át a Horn-kormány egy magáncégnek, a Tabula Julianus Kft.-nek. A cég Apró Antalnak, a kormányfő anyósa testvérének a tulajdonában lévő cégbirodalomhoz tartozik, s iratok rendezésével, őrzésével, megsemmisítésével foglalkozik. A rendszerváltó politikai el...
Mégsem elmebeteg Schönthal Hen
... ügyének vádlottja elmebeteg, addig a másodjára kirendelt Kovács Ildikó szerint szó sincs erről.

A szombati Magyar Nemzet emlékeztet arra, hogy az elsőként kirendelt szakértői páros, Antal Albert és Füredi János egyik tagja, Antal Albert volt az, aki a Tasnádi-ügyben olyan szakvéleményt adott, amelyet más szakértők később megcáfoltak.

Az elsőként kirendelt sza...
Nemzeti ereklyék ősi eredete
... Iván: Új magyar címertan, Mecénás Kiadó, Budapest, 1993.
BIBLIA, Magyar Bibliatanács, Budapest, 1978.Bíró Lajos: A magyar régmúlt titkai, Magyar Ház Kiadó, Budapest, 1999.
Endrey Antal: Az ország koronája, Boldogasszony könyvek, Hódmezővásárhely, 1999.
Forray Zoltán Tamás: Ősi hitünk, Torontó-Budapest, 2001.
Földes Péter: Vallanak az ősi krónikák, Kozmosz K...
Méghogy a telefonkönyv unalmas
Méghogy a telefonkönyv unalmas olvasmány?

2008 június 28 - szombat, 20:26

Ne higgye! Tartson velem, lapozzunk bele a 20 évvel ezelőtt kiadott "K" telefonkönyvbe!
Tudja-e Ön, mi volt a "K" -vonal?

Derék, jó apósom, Isten nyugtassa, nyugdijasként a Földmüvelésügyi Minisztérium selejt iratait rendezve úgy 15 évvel ...
Egyszer meg kell már írni, mer
... olyan utasokkal, mint Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József. Igen sok társutas is érkezett és igen sokan itthon is várták ezt a vonatot, mint például az életművész A p r ó Antal is.
Apró Antal leánya, Piroska. Nem csak nevében. Mindvégig a Párt szolgálatában jeleskedett, miközben a banki munkát sem vetette meg. Kádár titkárságán, majd Horn Gyula mellett üg...
Repül a Delfin
...
Lévai Ferenc, Losonc László

Magyar Miklós, Majoros Zsolt, Makai Lajos, Martonosi Péter, Mészáros Ádám, Mészáros Dániel, Mészáros Dávid, Milicsevics Igor, Molnár József, Muhl Antal

Nagy Tamás, Nemcsák Sándor, Németh István

Oberman Viktor

Pál Gergely, Páll Zoltán, Péter Ákos

Rapi R...
k
... szerencsétlen házasság jelképe.

Kecske
Csalódás. Hazugság. Baj. Szerelmi keserűség. Kecskeszakáll: álmatlanság, ha nő látja, férfinak új ellenség.

Kedd
Szent Antal estéje. Kincsásók napja.

Kefe
Hajkefe: vendég.

Kehely
Vigasztalás. Teli kehely: egészség.

Kehes ló
Rossz utazás.

Kéj
...
MÛVÉSZETTÖRTÉNET
... csöpögő virslivel a frissen szántott földekre mutatott.
- Ott, annál a fekete foltnál egy emberi lakhely maradványai lehetnek. - és folytatta tovább az evést.
Geszler Antal, vagy ahogy az intézetben nevezni szokták, ,,Lökött Tóni" tovább horgászott ugyan, de megjegyezte a nagy amerikai tudós megállapítását.
Már harmadik napján járhatott a ...
Árpádok Országa
... rovásírásunk ismeretéhez.) Hazanéző Könyvek, Korond, Firtos Művelődési Egylet, 1995. - Uő Erdély legkorábbi székely (magyar) rovásemléke. Hazanéző 10 (1999) 1. szám. 14-15.

5. Vö. Bartha Antal, Mítosz és történelem.- Vargyas Lajos, A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór tükrében. - Mesterházy Károly, Hitvilág és társadalom kapcsola...
Nincs Cím
...
- Jaj, édës lányom, hát mé hattad, hogy kibasszon veled a Jani? - Én basztam ki vele, mer meg is döglött a kisgójája, úgy mëg-nyaggattam!

[1978, Zenta] Szél Antal (1932)

A PAP MËG AZ APÁCA MËG A KÁNTOR

A pap mëg az apáca mëg a kántor ěmëntek nyaráni. Úgy vót, hogy a kántornak külön szoba lësz. De hát közbe mikó odaértek, csak ...
Egy nemzetragédia 88 évforduló
... szerencsétlenek kivégzésére délután 4 órakor került sor. Elsőnek az 54 éves Bíró Lajost végezték ki, majd a 27 éves Kurkó Józsefet, a 19 éves Tímár Sándort. Következett az 54 éves Szakács Antal és fia, a 18 éves Imre, a 32 éves Zsók Lajos, valamint a 31 éves Albert Péter. Utolsó két asszony volt: a 82 éves György Józsefné sz. Kedves Ágnes és a 39 éves Bodó Sándorné sz. Bács Anna.&...
suliban mondták
... ... hogy ne feleljek aznap, egy kőbe rúgtam én... (Radnóti után szabadon)
85. Én csak ültem a helyemen, csukott szemmelírtam, és néztem a tanárt. (A legjobbalibi)
86. Kémia tanci Antalnevű osztálytársamtól kérdezte: Miaz atom Anti?
87. Gyerekek a teachersbook mondta nekem... És mit mondottmég tanárnő? (BKG)
88. ez majdnem az, csak egészen más!
89. Magyar t...
1 2 3 .5 6 .8 9 10 11 12 
Címkék: Bajor Gizi, Burány Béla, Francia Kiss Mihály, Schönthal Hen, Árpádok Országa, Nincs Cím, Németh Antal, Magyar-Szovjet Baráti Társaság, BUDUR Antal, BUDUR Károly, Apró Antal, Kádár János, Testvére Apró Piroska, Tabula Julianus Kft, Apró Antalnak, Kovács Ildikó, Magyar Nemzet, Antal Albert, Füredi János, Mecénás Kiadó, Magyar Bibliatanács, Bíró Lajos, Magyar Ház Kiadó, Endrey Antal, Forray Zoltán Tamás, Földes Péter, Kozmosz, Tudja-e Ön, Földmüvelésügyi Minisztérium, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Révai József, Horn Gyula, Lévai Ferenc, Losonc László, Magyar Miklós, Majoros Zsolt, Makai Lajos, Martonosi Péter, Mészáros Ádám, Mészáros Dániel, Mészáros Dávid, Milicsevics Igor, Molnár József, Muhl Antal, Nagy Tamás, Nemcsák Sándor, Németh István, Oberman Viktor, Páll Zoltán, Péter Ákos, Rapi, Szent Antal, Geszler Antal, Lökött Tóni, Hazanéző Könyvek, Firtos Művelődési Egylet, Bartha Antal, Vargyas Lajos, Mesterházy Károly, Szél Antal, APÁCA MËG KÁNTOR, Bíró Lajost, Kurkó Józsefet, Tímár Sándort, Szakács Antal,
© 2013 TVN.HU Kft.