Belépés
Amikor a NAGYOK bátorítanak!
... és egyben fáj is a szívem a Kossuth téri honfitársaimért.

Örül a szívem, mert nem kellett őket összehívni, szervezni . Odavonzotta őket egy minden párt felett álló erő, a Szent Korona ereje, és fáj a szívem értük, mert a média alig vesz róluk tudomást, s így gigászi munka áll előttük.
A helyzetük látszólag reménytelen, valójában azonban mégsem az, sőt!!! A Magyarok...
"Az igaz országért!"
...
szakértőkből
átmeneti kormány!

Követeljük, hogy a társadalom teljes vertikumát reprezentáló
Alkotmányozó
Nemzetgyűlés alkossa meg a Magyar Köztársaság hiteles, a Szent
Korona
eszmeiségén alapuló Alkotmányát!

Követeljük, hogy a Köztársasági Elnök tagadja meg a szeptember óta
hozott
törvények kihirdetését, az állampol...
Miért kell újrakezdenünk
... VALÓBAN újra....
Ereklyés Országzászló talapzat
Budán őrzik az Ereklyés Országzászló talapzatát
2007. február 18. 19:47 HunHír.Hu

A Magyarok Világszövetsége Ereklyés Országzászló Mozgalmat indít. A misztikus, legendás jelkép meglévő kőtömb talpazata a néhai Pannon Rádió Rockszerda című adásnapjának köszönhetően egy budai telepen várja visszatértét a szakrális helyszínre.

A Magyarok Világszövetsége E...
Bíztatás
BIZTATÁSMindenekelőtt:

Népünk alatt értem egyrészt mindazokat, akik Magyarországon élnek;. minden egyébre való tekintet nélkül. Népünk alatt értem másrészt mindazokat is, akik máshol élnek, de magukat magyarnak, vagy bármi módon Magyarországhoz kötődőnek tartják.)


Azért írom ezt a levelet, hogy rem...
A magyar nép őstörténete
... számolhatunk.
A szerbek a XV-XVII. századokban tömegesen települtek le Magyarországon, majd a következő században autonómiát kaptak a Habsburg császártól. Horvátország sokáig a magyar korona csatolt része volt, majd a XVI. században sokuk Magyarország elnéptelenedett területeire költözött. A szlovének (vendek) a honfoglalás idején Dunántúl délnyugati sarkában is éltek. Vendv...
A magyar Szent Korona
DR.KISZELY ISTVÁN:A TITKOK KORONÁJA
(A MAGYAR SZENT KORONA)

Nincs még egy olyan nemzet a Földön, amely egyetlen nemzeti ereklyéjének ekkora jelentőséget tulajdonítana és olyannyira tisztelné, mint a magyar nép a Szent Koronát. Birtoklásáért trónviszályok dúltak, sokszor árulások és összeesküvések áldozatává lett. Volt eset, amikor egyszerűen ellopták vagy titkon őri...
Az értelmiségi elpusztítása 9.
... alapítási adományai mellett a kötelezett főurak óriási összegű adományaival megerősödve létesültek, ezek a vagyontárgyak az időben nem romló, tehát értékálló eszközök, így mindezeket, mint a Koronabirtok részeit kötelessége az egyetemnek visszavenni és az őt megillető javadalmazást továbbra is élvezni, függetlenül a 62 évi kommunista rémuralomtól. Nincsen új alapítású egyetem, mer...
Semmibe vett petíció
...
szakértőkből
átmeneti kormány!

Követeljük, hogy a társadalom teljes vertikumát reprezentáló
Alkotmányozó
Nemzetgyűlés alkossa meg a Magyar Köztársaság hiteles, a Szent
Korona
eszmeiségén alapuló Alkotmányát!

Követeljük, hogy a Köztársasági Elnök tagadja meg a szeptember óta
hozott
törvények kihirdetését, az állampol...
+ Kegyesrendi Atyák.
... Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett vállalják a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást. Jelvénye (címere) egymásba fonódó M és A betű (Szűz Mária monogrammja), fölötte korona, alatta a görög ,,Métér Theou" (Isten Anyja) szavak rövidítése. Legtöbbször a monogram fölött koronát is találunk, mivel Szűz Mária a Kegyes Iskolák Királynője.
h...
A trianoni ítélet három nemzed
... járó megoldhatatlan zûrzavarba kerültünk. Az 1920. június 4-ei döntés előtt, ezer esztendőn át egységes jogrendszerben éltünk, mindannyian a magyar király, ezáltal a Szent Korona alattvalói voltunk. A liberális jogállam beköszöntével pedig egy modern politikai nemzet tagjává váltunk. A történelmi, a hagyományok szerinti, a mûveltségi és a politikai összetartozá...
Jaj a legyőzötteknek!
... mert sem fajilag, sem nyelvileg nem különböztek tőle. Ellenkező esetben éppúgy megőrizték volna nemzeti azonosságtudatukat, mint a többi nemzetiség.A Magyar Szent Korona magába foglalta a nemzet hagyományos szabadságjogainak biztosítását fajra, nyelvre, nemzetiségre való korlátozás nélkül. A nemzetiségeink mindegyike századokig teljes egyetértésben élt a ma...
Duray Miklós: Forrnak bennünk
... következményekkel járó megoldhatatlan zűrzavarba kerültünk. Az 1920. június 4-ei döntés előtt, ezer esztendőn át egységes jogrendszerben éltünk, mindannyian a magyar király, ezáltal a Szent Korona alattvalói voltunk.

A liberális jogállam beköszöntével pedig egy modern politikai nemzet tagjává váltunk. A történelmi, a hagyományok szerinti, a műveltségi és a politikai ös...
Fegyvertelen vitézt éneklek
... engem.
Másnap Csűdöm elmondta, hogy Fekete valóban azonnal le akart tartóztatni, de az alezredes nem engedte az est hangulatát elrontani, amely az előadás után hajnalig tartott a Brezovszki-féle Korona vendéglőben.
Mint már szó volt róla, a század ,,profilja" a vasútépítés volt, jobban mondva a sínek lefektetése, Halmi irányába. Hogy ezeken a síneken gördült-e...
Iványi Sándor: A mi utunk


Tisztelt Hankiss Elemér, Havas Henrik, és minden Közép-Európai utat kereső!

Láttam a televíziós vitájukat! Jó hírem van Önök, és minden magyar számára. Van járható út a magyarság, és Európa számára!
Európa a nemzetállamok klasszikus területe volt. Az alapkérdés az, hogy lehet nemzetállamokból nemzetek fele...
A pártoktól független, új poli
... szenvedhetetlen igát.

Az új politikai erő azokból az emberekből áll, akikben tetté vált a génjeikben hordozott szabadság-vágy, amit az az ősi hagyatékunk ad nekünk, amely a Szent Korona eszmében testesül meg, és amit az önmagunkban felismert Szent Korona Tagság vált erővé.

Azért, hogy a választók jelentős részét magában foglaló új politikai erő minden tagja a...
Felhívás honfoglalásra!
...

Jöjjetek, és ne féljetek!

Itthon minden magyarnak helye van. Minden magyarnak Itthon van a helye.

Az egyetlen, bennünk élő, örök, igaz Isten, valamint a Magyar Szent Korona, és az Ő tagjai nevében könyörögve kérek minden magyart a világban, hogy ez esztendőben, Szent István ünnepére Hazájukba megtérni ne késlekedjenek. Múlhatatlan lehetőség és k...
Újra itt van a Magyar Sziget!
...
Újra itt van a Magyar Sziget! A hetedik!
Gubicza Eszter, szo, 2007/06/23 - 16:20 Szent Korona Rádió

"Mit írhatnék ennyi év után a Magyar Szigetről? Már az életem része lett, s tudom hogy ezzel nem csak jómagam, hanem immáron sok ezren vagyunk így." - írja Toroczkai László.

Amikor az ezredforduló táján gondoltam egy nagyot, s meghirdettem az elsőt, m...
Népszavazást, de az okról és n
... mint nyolcvan éves békeszerződés."(13)

Ebből - a Gyurcsányt lengyelellenessé tevő tragikus eseményből - eredt az a kiszolgáltatottság, amely több mint 80 éven keresztül a Szent Korona Országát széttépve, az államalkotó és az államalapító nemzeteket egymás ellenségeivé alázva idegenszívűk martalékává tette Hazánkat.
Ezt a diktátumot ránk erőltették, még formai dönté...
Álmodozások népe
... állnak elő, annál nagyobb lesz a sikerük, és bizony nem is tévedtek: legalábbis amennyiben a sikert a nép drasztikus fogyásának ütemével mérjük. Ahogy jöttek az újabb és újabb álmok a Szent Korona mindenhatóságáról, a történelmi alkotmány helyreállításáról, a pártok nélküli népképviseleti rendszerről, a kormányzóság visszaállításáról, az EU-ból való azonnali kilépésről, az izraeli...
1 2 3 .....21 22 ...32 33 ...42 43 44 
Címkék: Ereklyés Országzászló, Szent Korona, Kegyesrendi Atyák, Duray Miklós, Iványi Sándor, Magyar Sziget, Magyar Köztársaság, Köztársasági Elnök, Magyarok Világszövetsége Ereklyés Országzászló Mozgalmat, Pannon Rádió Rockszerda, Magyarok Világszövetsége, KISZELY ISTVÁN, TITKOK KORONÁJA, MAGYAR SZENT KORONA, Szent Koronát, Szűz Mária, Métér Theou&#8221, Isten Anyja, Kegyes Iskolák Királynője, Magyar Szent Korona, Másnap Csűdöm, Brezovszki-féle Korona, Tisztelt Hankiss Elemér, Havas Henrik, Szent Korona Tagság, Szent István, Gubicza Eszter, Szent Korona Rádió, Magyar Szigetről, Toroczkai László, Szent Korona Országát, igaz országért, magyar Szent, értelmiségi elpusztítása, trianoni ítélet, pártoktól független, minden párt, szívem értük, média alig, helyzetük látszólag, társadalom teljes, néhai Pannon, budai telepen, szakrális helyszínre, következő században, magyar korona, honfoglalás idején, olyan nemzet, kötelezett főurak, egyetemnek visszavenni, szokásos szerzetesi, gyermekek neveléséről,
© 2013 TVN.HU Kft.