Belépés
Ősmagyarok Hitvilága(2)
... Teremtő, az Isten vagy az Úr, a népi szóhasználatban az Úristen, az Öregisten vagy Atyaisten. Ő a világ ura, a legfőbb irányító lény, aki kézben tartja az ember és minden élőlény sorsát, segítő és igazságos, de büntet is. Mitológiáinkból, meséinkből, az írott forrásokból és a népszokásokból összeállított ősi istenfogalmunk szerint a magyarok istene az égben lakozik, ahonnan figyel...
Ősmagyarok hitvilága
... Teremtő, az Isten vagy az Úr, a népi szóhasználatban az Úristen, az Öregisten vagy Atyaisten. Ő a világ ura, a legfőbb irányító lény, aki kézben tartja az ember és minden élőlény sorsát, segítő és igazságos, de büntet is. Mitológiáinkból, meséinkből, az írott forrásokból és a népszokásokból összeállított ősi istenfogalmunk szerint a magyarok istene az égben lakozik, ahonnan figyel...
Ősmagyarok hitvilága
... Teremtő, az Isten vagy az Úr, a népi szóhasználatban az Úristen, az Öregisten vagy Atyaisten. Ő a világ ura, a legfőbb irányító lény, aki kézben tartja az ember és minden élőlény sorsát, segítő és igazságos, de büntet is. Mitológiáinkból, meséinkből, az írott forrásokból és a népszokásokból összeállított ősi istenfogalmunk szerint a magyarok istene az égben lakozik, ahonnan figyel...
Csíksomlyó, a Kegyszobor
... ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tarja szent Fiát, a világ Megváltóját.
1798-ban, Batthánnyi Ignác erdélyi püspök idején az egyház "Csodatevőnek, segítő szent Szűznek" nevezi el.

A Kegyszobor a Mária-zarándoklatok középpontjában áll.

Régi szokás, hogy a zarándokok, miután a Kegyszobor előtt Máriához, Isten Anyjához k...
A katolikus Magyarság 2
... paraszti gyakorlatába is.

A népi hitvilágban és világképben a tételes vallás nagy alakjai, például Isten, Szűz Mária, szentek, angyalok mindig a jó oldalon állnak. Ők az emberek segítői, támogatói, csak ki kell érdemelni jóságukat, segítőkészségüket. A velük szemben álló ártó szellemek és alakok, mint például a boszorkányok, lidércek, rontó asszonyok, kísértetek a vallá...
EGYHÁZ, KULTUSZ 9
... érintés szokása. Amennyiben a kegykép vagy kegyszobor elérhető volt, a búcsúsok a megvásárolt képet, érmet igyekeztek hozzáérinteni. Úgy gondolták, hogy ezáltal a kegykép csodatevő hatásából, segítő erejéből valami a búcsúfiába is átsugárzik. Ha a képet nem érték el, valakit felemeltek, aki az érintést többek helyett elvégezte.

Gyerekek számára legtöbbször mézeskalács b...
Szűz Mária mennybevitele
... megdicsőülve látjuk a jövendő hazában, amely felé mi is tartunk. Nagyasszonyunknak és pátrónánknak tarjuk Máriát, mert szent István neki ajánlotta országát, és azóta újra és újra megtapasztaljuk segítő erejét. Örömmel köszöntsük ma a mennybe felvett Boldogasszonyt, és kérjük, járja velünk életünk útját.
...
Árpádok Országa
... folyóig, nagyon is érthető, hogy Kőrösi Csoma Sándor "igen nagyon megfontoltan" délről szándékozott észak felé menni. "Körösi tehát éppen a veleje körül tapogatódzik a dolognak. Vajha több segítő társai volnának, hogy ne kellene magának egyedül küszködni a terhes bajjal." (198) A párthusok többször legyőzték a rómaiakat és legutóbb már a Carhae melletti csata (Kr,sz.e.53) leírása ...
Szülőboldogasszony és a bába
... közvetítéssel került.)

Az inkvizíciós perek jegyzőkönyvei szerint a régi magyarok Szent Bábának is hívták az istenanyát, aki az emberek ,,isteni bábája", gondviselője, a szülés segítője volt. Az ő ,,papnői" voltak a bábák, akiket ez a kapcsolat olyan szentséggel is telített, hogy a bábát olykor szent asszonynak is tartották, akinek még a kendője is varázserejű...
Angyallexikon
... gondolatok maguktól követik őket.
A legkönnyebb akkor elérni a felszabadulást, amikor valami éppen félresikerült, és kiborultál. Ilyen időszakokban őrangyalod, Örök Éned és a téged segítő angyalcsoport más tagjai hozzásegítenek, hogy fölismerd, ami utadat eltorlaszolja, és áttörj rajta. Negatív érzéseid ereje és intenzitása szolgáltatja azt a tüzelőanyagot, amellyel felégeth...
Közeledik halottak napja......
... nagyszüleimre,keresztapámra,anyósomr a,apósomra,korán elment ismerőseimre,osztálytársaimra.Hiányo znak nagyon és ilyenkor az emlékek szinte elözönlenek.Ők nekem a múlt.....a gyerekkorom........segítőim......tan ítóim. Pihenjenek békében!

...
Mi történt a szülinapomon?
... múlva a Gazeta Polska újságírója lett, 1882-től a Slowo című lapnak dolgozott. Az I. világháború idején Svájcba menekült, Veveyben telepedett le, innen szervezte a háború lengyel áldozatain segítő bizottságot. Világirodalmi jelentősége abban foglalható össze, hogy történelmi témájú regényeivel megteremtette és átélhetővé tette a nemzeti múlt történelmi tudatát a lengyel nép számár...
A csakrák
... együtt asztrális és mentális anyag is átkerül a delejezőből az alanyba, gyakran azok a betegségek is átvivődnek.
Ennek ellenére, ha valaki tiszta gondolkodású és embertársai iránt komoly segítő szándékkel telí-tett, a delejezéssel sokszor nagy segítséget nyújthat a szenvedés enyhítésében, ha veszi magának a fáradságot és tanulmányozza a csakrákon át a testbe hatoló és az ideg...
Hübner: 100 és 4 Bibliabéli Új
... szükségemet.

26. Péternek a tengeren való járásáról.
Szent Péter bátorkodván a tengeren jára,
De süllyedezvén, JÉZUSt kiált utoljára.
És midőn megrémüle s csak nem elmerüle,
JÉZUS segítő karja forgódék körüle.
Uram JÉZUS! e világ tenger, melyen járok,
Hogy el ne vesszek tőled segítséget várok.

27. A Kánaáni Asszonyról.
...
Nagyböjti előkészületek
... gg-hh;
Mt 7, 7-12 A bűntől való sebzettség miatt az emberi természet önmagában gyenge a sátán támadásaival szemben. A szüntelen imádság és a helyes böjt alkalmassá tesz a mennyei Atya segítő kegyelmére, hogy megtörjük a sátán hatalmát. Nem teszek kivételt, mindenkit szeretek.
Március 6.
péntek
Köznap Ez 18, 21-28;
Mt 5, 20-26 Istenünk igazságos az ítéletbe...
A gyimesi Babba Mária
... kutatni Babba Mária után.
4. Kosteleken az emberek, ha felfohászkodnak, nem annyira Istent emlegetik, mint inkább Babba Máriát.
Feltűnő, hogy különösen születésnél ő a fő segítő; mind az állatoknál, mind az embereknél ő szabadítja meg a vajúdót a terhétől. Ő a fő oltalma az állapotos asszonynak is, a magatehetetlen magzatnak is. A 74 éves Oláh Demeterné Bereczk...
Csíksomlyó
... Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tarja szent Fiát, a Világ Megváltóját. 1798-ban, Batthánnyi Ignác erdélyi püspök idején az egyház "Csodatevőnek, segítő szent Szűznek" nevezi el.A Kegyszobor a Mária-zarándoklatok középpontjában áll. Régi szokás, hogy a zarándokok, miután a Kegyszobor előtt Máriához, Isten Anyjához könyörögtek, meg...
I.Lajos trónra lép
... fejedelmek elfoglaltak, s lázadók vagy hűtlenek vakmerően elragadtak".

Lajos tele kincstárat, stabil és jól működő államszervezetet örökölt tehetséges és hűséges, őt mindenben segítő és támogató főnemesekkel, így energikusan próbálhatta elérni nagyváradi fogadkozásában összegzett külpolitikai céljait.

Lajos buzgó katolikus, egyben a lovagi erényeket me...
Boldog Erzsébet szűz
... lehetsz, hogy olyan messze földről ide jöttél száműzetésbe.'' Erzsébet pedig nem fedte föl, kicsoda. A kórusba ment, és az oltár előtt átadta magát Annak, aki minden szív vigasztalója és segítője, reá bízta minden gondját. A gyóntató, miután Erzsébet eltávozott, megérdeklődte kilétét. Megmondták, hogy méltóságos királyi hercegnő, András király leánya. A gyóntató rendkívüli módon m...
Csíksomlyó-Kegyszobor
... Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tarja szent Fiát, a világ Megváltóját. 1798-ban, Batthánnyi Ignác erdélyi püspök idején az egyház "Csodatevőnek, segítő szent Szűznek" nevezi el.
A Kegyszobor a Mária-zarándoklatok középpontjában áll. Régi szokás, hogy a zarándokok, miután a Kegyszobor előtt Máriához, Isten Anyjához könyörögte...
1 2 3 4 
Címkék: Ősmagyarok Hitvilága, Szűz Mária, Árpádok Országa, Bibliabéli Új, Babba Mária, Boldog Erzsébet, Szűz Máriát, Batthánnyi Ignác, Isten Anyjához, Kőrösi Csoma Sándor, Szent Bábának, Örök Éned, Gazeta Polska, Szent Péter, Uram JÉZUS, Kánaáni Asszonyról, Babba Máriát, Oláh Demeterné Bereczk, Világ Megváltóját, katolikus Magyarság, gyimesi Babba, népi szóhasználatban, legfőbb irányító, írott forrásokból, népszokásokból összeállított, magyarok istene, égben lakozik, világ Megváltóját, népi hitvilágban, tételes vallás, emberek segítői, velük szemben, kegykép vagy, megvásárolt képet, kegykép csodatevő, érintést többek, jövendő hazában, mennybe felvett, veleje körül, terhes bajjal, párthusok többször, inkvizíciós perek, régi magyarok, emberek &#8222, szülés segítője, kapcsolat olyan, bábát olykor, legkönnyebb akkor, téged segítő, emlékek szinte, háború lengyel, nemzeti múlt, delejezéssel sokszor, szenvedés enyhítésében, testbe hatoló, tengeren való, tengeren jára, emberi természet, sátán támadásaival, szüntelen imádság,
© 2013 TVN.HU Kft.