Belépés
Mit tudunk...
... 25-én született?

A karácsony ünnepének dátuma nem a Bibliából, hanem csak a negyedik század elején a római pogány kultúrából került a kereszténység gyakorlatába.
A Nagy Konstantin türelmi rendelete utáni időben az Egyház inkább a kiegyezés és a megalkuvás útját választotta a pogányokkal.

"Elfogadta a pogány ünnep külsőségeit, de azokat saját tanaiból v...
Tégla - Tegula
... fejlődés odáig jutott, hogy a késő-római korra reprezentatív épületeknél már kifejezetten, mintegy díszként láttatták a téglastruktúrát. Ennek egyik, ma is álló, legszebb példája a Nagy Konstantin idején épült trieri bazilika. A Római Birodalomban igen sokféle téglát gyártottak. Ezeknek a tulajdonságai és felhasználásuk igen eltérő volt, de akad köztük olyan is, amely gyakorlatila...
Szilveszter
... emlékünnepe. Bár ő maga nem túl jelentős személyiség, uralkodásának idejére (314-335) esett a kereszténység történetének első nagy fordulópontja. A római birodalom akkori uralkodója, Nagy Konstantin császár nemcsak hogy felhagyott a keresztények üldözésével, intézkedései az egyházat egyenesen az állam első intézményévé emelték.

A néphagyomány és a városi folklór ó...
Az év utolsó napja
... emlékünnepe. Bár ő maga nem túl jelentős személyiség, uralkodásának idejére (314-335) esett a kereszténység történetének első nagy fordulópontja. A római birodalom akkori uralkodója, Nagy Konstantin császár nemcsak hogy felhagyott a keresztények üldözésével, intézkedései az egyházat egyenesen az állam első intézményévé emelte.

A néphagyomány és a városi folklór óé...
Tényleg 2007 van?
... (A pokol tornácán) érdekes fejtegetésbe feledkezik, ami többnek tűnik egyszerű feltevésnél. Na nézzük csak...
A British Muzeumban keresett anyagot egyik készülő regényéhez. Nagy Konstantin idejében játszódik a regény és felmerült, hogy mikor is volt az....A rómaiak Róma alapításától számították az időt ami Krisztus előtt 753-ban történt, Ez az időszámítás a keresztény világb...
Karády Katalin
... operettjének címszerepében aratja. Magát a premiert a rommá lőtt Budapesten tartják, a Fővárosi Operettszínházban, 1945. december 21-én. Az operett Annáját Honthy Hanna alakítja, míg Konstantin nagyherceget Sárdy János. Ám a címszerep körül a színfalak mögött nevezetes primadonnacsata zajlik, amely a plakátfeliratok formájában ölt testet. A valódi események hátteréről ma már keves...
A magyarok őstörténete(2)
... előtt vették föl a kereszténységet és az írásbeliséget. Korai szláv források között szerepel a görögből fordított 811-es évi eseményeket rögzítő Mitrofán prológ, a Pannóniai legendák (Konstantin [Cirill] és Metód legenda), a XIII. században keletkezett Cirill elhunyta, majd a Konsztantinosz Manasszész Világkrónikájának bejegyzése, Csoda egy bolgárral és Naum legendája. E munkákban...
Ünnepi monológ
... csomópontjait) tekintjük. A jelenlegi névünnep /január 7./ a Bak-Vízöntő-áthatás érvénytartamába esik, míg a korábbi /május 21./ az Ikrekébe. (Megjegyzendő, hogy ez utóbbi naptári helyen ma Konstantin névünnepét találjuk, amely név képviselőjének zománcképe a Szent Koronán éppen Atilla helyett szerepel, a korábbi képcserének "köszönhetően"!)

De vajon mi a kapcsolat a ké...
Fekete tenger
... látnivaló.

Nos i...
A magyar Szent Korona
DR.KISZELY ISTVÁN:A TITKOK KORONÁJA
(A MAGYAR SZENT KORONA)

Nincs még egy olyan nemzet a Földön, amely egyetlen nemzeti ereklyéjének ekkora jelentőséget tulajdonítana és olyannyira tisztelné, mint a magyar nép a Szent Koronát. Birtoklásáért trónviszályok dúltak, sokszor árulások és összeesküvések áldozatává lett. Volt eset, amikor egyszerűen ellopták vagy titkon őri...
Szentkereszt föltalálása
... Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány 1482-es augsburgi kiadásából)

Szentkereszt föltalálása a keresztfa egyik ünnepe.

Legendába hajló históriája szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, a később szentté avatott Ilona buzgólkodására 320 szeptember 14-én ásták ki a Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt előkerült, külön a titulus, vagyis az INRI-tábla,...
Légy jomind halálig 8 része
... mellett egy Magna Ungaria, Nagy-Magyarország, abban az időben, mikor ideköltöztünk erre a mostani hazánkba, akkor folytonosan összeköttetésben voltunk az őshazával. Bíborbanszületett Konstantinos görög császár még írja, hogy az ő korában, Krisztus születése után a X. században, követeket szoktak küldözni a magyarok a keleten maradt rokonokhoz, meglátogatták őket, tudakozódtak felő...
Nos, kik is voltak a bűnösök?
... levente és Dobsina magyar valamint német férfi lakosainak a lemészárlása van dokumentálva. Több ezer magyar férfi gyanított kivégzése még nyomozásra vár. Ugyancsak érdemes elolvasni Konstantin Sakharow cári tábornok könyvét az első világháborús Cseh Légió szibériai viselt dolgairól. Az orosz államkincstár aranya jórészének és minden mozdítható tárgy, gépezet, érték elrablása melle...
+ Kegyesrendi Atyák.
... (Ladislaus a S. Joanne Baptista) 1726-1730, 1736-1738
Szlopnyay Elek (Alexius a Resurrectione Domini) 1730-1736, 1742-1745, 1746-1748
Halápy Konstantin (Constantinus a Passione Domini) 1738-1742
Erdős István (Stephanus a S. Ladislao) 1745-1746
Nemcsényi Adolf (Adolphus a S. Benedicto) 1748-1754
Bajtay An...
Hét Szent Alvó
... versekbe foglalta,"
hogy a jámbor nép legendaéhes kíváncsiságát kielégítse.


Hét alvó szent

Maximianus, Malchus, Martinián, Dénes, János, Serapion és Konstantin vértanuk,
a legenda szerint Decius császár testőrei, akik 251. a Decius-féle üldöztetés alatt egy barlangban rejtőzködtek el, s miután a császár ezt befelaztatta, álomba estek,...
A Szentkorona története
... szellem sugallhatta és a ,,kalapos király' valósította meg. De mindjárt két kérdést is teszünk fel a korona-kutatóknak:
1.) Honnan szerezték be a Habsburgok Dukász Mihály, Konstantin és Géza zománcképeit és
2.) hová lett Szűz Mária mozaik-képe...?
Ugyanis ebben az esetben Csomor Lajos által, a khakhuli triptichonon talált
csonka zománckép sohasem lehetett ...
Most már mindig...Aug.18.
... Pesch/
..........
Felvidék
...
BOTOS LÁSZLÓ


ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - FELVIDÉK (SZLOVÁKIA)


Az Avar Birodalom felbomlása után a Kárpát-medence ideiglenesen különböző népek uralma alá került. A pánszláv történészek hercegekké léptették elő a hűbérurakat, akiknek e zavaros időkben sikerült tisztséghez jutniuk. A Samo nevű hűbérúr országát, amely 21 évig létezett, ,,szlá...
Nyugat magyart kiirtása
...

http://www.lakatospal.hu/index.php?p age=articles&id=2303

Botos László(Grandpierre K. Endre nyomán): Királygyilkosságok (Magyarok Vasárnapja,2007. okt.1.)

Az agyagtáblákon napfényre került ősi magyar eredetünk - amely elhomályosítja nyugat dicsőségét - ez oknál kell kipusztítani népünket, mert élő vád vagyunk a Nyugat által kisajátított mű...
Magyar kálvária
... államosították. Így ha megkezdődik a kárpótlás, ezt a vagyont is vissza kell szolgáltatni.


Fehér Csaba • 1976-ban született Ipolyságon. • 1996-ban a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, 1999-ben az ELTE tanárképző karán szerez történelem szakos diplomát. • 1999-től történészként dolgozik Komáromban, a Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeumában, 2...
1 2 3 ....18 19 ..28 29 ..36 37 38 
Címkék: Karády Katalin, Szent Korona, Kegyesrendi Atyák, Szent Alvó, Nagy Konstantin, Római Birodalomban, British Muzeumban, Fővárosi Operettszínházban, Annáját Honthy Hanna, Sárdy János, Konsztantinosz Manasszész Világkrónikájának, Szent Koronán, KISZELY ISTVÁN, TITKOK KORONÁJA, MAGYAR SZENT KORONA, Szent Koronát, Aurea Sanctorum, Magna Ungaria, Bíborbanszületett Konstantinos, Konstantin Sakharow, Cseh Légió, Joanne Baptista, Szlopnyay Elek, Resurrectione Domini, Halápy Konstantin, Passione Domini, Erdős István, Nemcsényi Adolf, Bajtay An, Habsburgok Dukász Mihály, Szűz Mária, Csomor Lajos, BOTOS LÁSZLÓ, Avar Birodalom, Botos László, Grandpierre, Magyarok Vasárnapja, Fehér Csaba, Konstantin Filozófus Egyetemen, Magyar Kultúra, Duna Mente Múzeumában, magyarok őstörténete, magyar Szent, karácsony ünnepének, negyedik század, római pogány, kereszténység gyakorlatába, megalkuvás útját, pogány ünnep, késő-római korra, kereszténység történetének, római birodalom, keresztények üldözésével, egyházat egyenesen,
© 2013 TVN.HU Kft.