Belépés
Imádság örömért
Imádság örömért
Paul Roth:
Imádság örömért

Mennyei Atyánk,
ajándékozz nekünk mindennap valami kis örömet,
küldj hozzánk valakit, aki mosolyogni tud,
aki vidító szóval érkezik,
s ragyogó szemmel nézi útjainkat.
Add, hogy megérkezzék a régen várt levél,
meggyógyuljon hőn szeretett barátunk,
s szétoszoljon minden félr...
Reggeli elmélkedés 2006.10.20.
... támogattak.
Azt hiszem, Isten kezei is pontosan ilyenek. Életünkön át Isten kezében tart
bennünket. Kezünket Isten kezébe helyezzük, és ő türelmesen vezet, irányít és áld
minket. Mennyei Atyánk minden nehéz időben és megpróbáltatásban velünk van. Ő
őrködik felettünk, vigasztal, és soha nem múló, örökké tartó szeretettel szeret
bennünket, mely soha el nem h...
Imádság örömért
Mennyei Atyánk,
ajándékozz nekünk mindennap valami kis örömet,
küldj hozzánk valakit, aki mosolyogni tud,
aki vidító szóval érkezik,
s ragyogó szemmel nézi útjainkat.
Add, hogy megérkezzék a régen várt levél,
meggyógyuljon hőn szeretett barátunk,
s szétoszoljon minden félreértés.
Mutass nekünk mindennap valami szépet:
egy illato...
Reggeli elmélkedés 2006.11.14
... fecsegett, mosolygott, élvezte a hazafelé vezető utat. Biztonságban érezte magát, hiszen édesapja irányította és hajtotta a kerékpárt.
Azon gondolkoztam, mennyire hasonló ehhez a mi Mennyei Atyánkkal való kapcsolatunk!
Az apa a kerékpáron előre látta az utat és haladt rajta, biztonságosan eljuttatva gyermekét az otthonukba. Isten látja jövőnket és ismeri utunkat. Ő tudja...
Gyávaság.
... Utánna mentegettem magam, hogy voltak ott a jelenlévők között sokan, akik hivatottabbak lettek volna erre.
" Valljatok meg engem az emberek előtt, és én is megvallak majd titeket a mennyei Atyám előtt" - eszembe jutott a bibliai mondás, ami valahogy így hangzik.
Most itt utólag, arra kérek mindenkit, hogy aki e blogot olvassa,- olvassa azt végig,- és a miatyánkot mondja ...
Mindennapi kenyerünk.
... megáldotta azokat.
Majd megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy osszák szét az emberek között.. Miután mindnyájan ettek és jólaktak, még 12-kosár kenyérmaradékot szedtek össze....
Advent 3. hete evangélium
... irgalmasságodra szorulunk. Gyógyítsd meg régi bűneink sebeit szent Fiad eljövetelével. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy kegyelmével formáljon minket új teremtményekké, hogy a lázadás helyett engedelmes lélekkel szolgáljunk neki.
1. Adj erőt, Urunk, hogy őszinte bűnbánattal térjünk vi...
Nem csak igei vetése van
... előre semmit és a meglepetés néha jobban tetsszen a szülőnek, mint a gyermekének.:)
Testvéreim! Azért, mert van, hogy időnként így kaptok ajándékot, azért ne haragudjatok magatokban Mennyei Atyánkra.
Visszatérve a kezdeti komoly hangvételhez: az igazság az, hogy egy szándék, döntés, cselekedet, történés helyességét az határozza meg, mennyire volt az Úr akarata. Isten va...
Közel már a nap.Dec.19
... emberi személyiség megalázásának tekinti. - Pedig Isten fia teljesen kiüresítette önmagát értünk,hogy velünk együtt haladjon és megváltson minket."

- " Nyisd meg szívünket mennyei Atyánk, hogy Jézus érkezését örömmel fogadjuk, mindig az ő akaratát teljesítsük, és minden szeretetre szoruló emberben őt lássuk."
/...
Jóságnak fénye ragyogjon
... Tied
az Ország a Hatalom és a Dicsőség
mindöröktől - örökké!


Oltalmazóm, minden titkot ismerő Dicső Nagyasszony!
Vigyázó két szemed óvjon az Atyának fényében!
Mennyei Atyaisten - Boldogságos Szűzanya kérlek Benneteket!
Tegyetek meg mindent annak érdekében,
hogy a Kárpátok bércei között - és azon is túl megvalósuljon őseink álma
...
Újévi ima
Mennyei jó Atyánk! Neked szenteljük ezt az órát, és ujjongva dicsérünk Téged, mert tudjuk, hogy Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. Te teremtetted ezt a világot, és az elmúlt évben is Te igazgattad lépteinket. Te adtál erőt az élet terheinek elviselésére. Megköszönjük, ...
Reggeli elmélkedés 2007.01.07
Mi, keresztyének, rendszeresen imádkozzuk az Úr imáját, amit Jézus a tanítványainak tanított. Mennyei Atyánkat szólítjuk meg, a világon lévő többi keresztyénnel együtt. Nem arról teszünk-e ezáltal bizonyságot, hogy ebben a zűrös világban mindazok fivéreink és nővéreink, akik ugyanúgy a mennyei Atyához fordulnak? Lehet eltérő bőrünk színe és kultúránk, élhetünk Ázsiában, Afrikában, ...
Félelem2
... másik tenyerébe.
Mennyire más a gondviselő Isten, mint ahogy olykor elképzeljük!
Következésképpen egészen más a gondviselés is, mint ahogy ez a vallásos köztudatban él. Nem afféle mennyei baleset- és életbiztosítás, hanem az, aminek Pál apostol vallja:
"Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás vagy üldözés, éhezés vagy mezítelenség...
Csillagok ösvényén
... bünviharban
szenved, háborog.

Atyánk, csendesítsd le
keblünk viharát,
hintsd rá szerelmednek
fénylő sugarát.
ne várjon hiába,
aki erre vár....
Csillagok ösvényén
... csendesítsd le
Keblünk viharát
hintsd rá szerelmednek
fénylő sugarát.
Ma is csodát művel
ez a fénysugár
ne várjon hiába ,
aki erre vár
Formáld mennyeivé
földi életünk
nálad zenghessen majd
hála énekünk
Szent szíved szerelme
vonz Téged felénk
csillagok ösvényén
magad jössz elénk

Pecznyik Pál...
Ezután jobb lesz
...
bajunk teljesen megszűnik, ha egyszer véget ér a gyötrelmes földi élet.
Ezért várj csendben, viseld türelmesen az Úr akaratát, amíg újra eljön.
Amíg így vársz, meglátod, mennyei Atyánk "összetöri a ránk nehezedő
igát" (1,13), ha az már betöltötte rendeltetését. Ha kiverte belőlönk
ostobaságainkat, nem ostoroz tovább. Ha pedig próbatétel végett küldte...
A Napi Ige
NAPI IGE
--------

Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti
jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Máté 5:16

Aki a mennyei világosságból részesedett, önmaga is fényleni fog. Ez nem baj, sőt, ez
Isten akarata. De amint világítani kezdünk embertársaink között, rajtunk a
felelősség súlya, hogy őket ...
Bíztatás
BIZTATÁSMindenekelőtt:

Népünk alatt értem egyrészt mindazokat, akik Magyarországon élnek;. minden egyébre való tekintet nélkül. Népünk alatt értem másrészt mindazokat is, akik máshol élnek, de magukat magyarnak, vagy bármi módon Magyarországhoz kötődőnek tartják.)


Azért írom ezt a levelet, hogy rem...
Nem szeretitek.!!
Híveit korholja plébános:

- Nem szeretitek igazán a templomotokat, mert nem adakoztok!
De a Jóistent se szeretitek, mert nem jártok gyónni! Ne csodálkozzatok hát,
ha Mennyei Atyánk idestova egy éve senkit se szólított magához! ...
Az az én parancsom....Ápr.15.
... példaképünk, lényegében két dologra tanított,és ez a kettő összefügg.
hogy az Atya gyerekei vagyunk,és ezért egymásnak testvérei.
Valahányszor tehát a mennyei Atya felé fordulunk, tudatában kell lennünk, hogy ő minden ember Atyja. Az embereket pedig úgy kell tekintenünk, mint Atyánk gyermekeit..------------
--------------------------...
1 2 3 .......51 52 ....77 78 ....101 102 103 
Címkék: Napi Ige, Paul Roth, Mennyei Atyánk, Kezünket Isten, Mennyei Atyánkkal, Mennyei Atyánkra, Pedig Isten, Dicső Nagyasszony, Mennyei Atyaisten, Boldogságos Szűzanya, Mennyei Atyánkat, Pecznyik Pál, NAPI IGE, régen várt, hazafelé vezető, kerékpáron előre, jelenlévők között, emberek előtt, mennyei Atyám, bibliai mondás, miatyánkot mondja, tanítványoknak adta, emberek között, lázadás helyett, meglepetés néha, kezdeti komoly, világ létrejött, elmúlt évben, élet terheinek, tanítványainak tanított, világon lévő, zűrös világban, mennyei Atyához, gondviselő Isten, vallásos köztudatban, gyötrelmes földi, ránk nehezedő, mennyei világosságból, kettő összefügg, mennyei Atya, embereket pedig, következésképpen, ostobaságainkat, irgalmasságodra, magyarországhoz, kenyérmaradékot, világosságotok, csodálkozzatok, teremtményekké, magyarországon, tanítványoknak, szorongattatás, tanítványainak, életbiztosítás, meggyógyuljon, templomotokat, világosságból, mindenekelőtt, embertársaink, hivatottabbak, keresztyénnel, biztonságosan,
© 2013 TVN.HU Kft.