Belépés
Ökumenikus mise Horthy Miklós
... elsöprő többséggel (141 szavazatból 131 Horthyt támogatja) a királyság államformájának fenntartása mellett kormányzónak választja. Horthy gróf Teleki Pállal, gróf Bethlen Istvánnal, gróf Klebelsberg Kunoval és számos más munkatársával hozzálát az egymásra tornyosuló bajok, gondok megoldásához. Leállítatják a kommün vörös terrorja által kiváltott fehérterrort, elfogadásra kerül a n...
Megkésett nekrológ vitéz nagyb
... elsöprő többséggel (141 szavazatból 131 Horthyt támogatja) a királyság államformájának fenntartása mellett kormányzónak választja. Horthy gróf Teleki Pállal, gróf Bethlen Istvánnal, gróf Klebelsberg Kunoval és számos más munkatársával hozzálát az egymásra tornyosuló bajok, gondok megoldásához. Leállítatják a kommün vörös terrorja által kiváltott fehérterrort, elfogadásra kerül a n...
Megkésett nekrológ vitéz nagyb
... elsöprő többséggel (141 szavazatból 131 Horthyt támogatja) a királyság államformájának fenntartása mellett kormányzónak választja. Horthy gróf Teleki Pállal, gróf Bethlen Istvánnal, gróf Klebelsberg Kunoval és számos más munkatársával hozzálát az egymásra tornyosuló bajok, gondok megoldásához. Leállítatják a kommün vörös terrorja által kiváltott fehérterrort, elfogadásra kerül a n...
Csóri Sándor: Márciusi Charta
...
Csóri Sándor: Márciusi Charta
2007-05-05.

Csóri Sándor
KÖSZÖNTŐ

Az internetes oldalrendszer célja, hogy röviden, mindenki számára érthetően megjelenítse a magyarság jelenkori állapotát, tényekkel mutassa be a tarthatatlanná vált helyzetet, a változás indokait, a holnapba vezető járható, emberi utat. Erősítse a tudatosságot, közéleti szervizként...
Mulasztásaink Trianonról ...
... ellen, aminek lett is eredménye. Jellemző, hogy az utókor őket nem értékeli. Pedig nekik kellene szobrot állítani, hogy legyen hol szégyenkeznünk nekünk, satnya utódoknak. Mellettük még Klebelsberg Kunó kultuszminisztersége egyértelmű Trianonnal szembeni siker, hiszen az általa képviselt kulturfölény koncepcióban hosszú távon volt perspektíva. Csak folytatása nem lett.

...
Hálás vagyak a Teremtőnek, hogy magyarnak születtem
... kell megismerni ősnyelvünket, népművészetünket, irodalmunkat, művelődés- vagy akár technikatörténetünket.
Mivel hivatalos oktatási intézményeink egyike sem tanítja határozottan a Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint, továbbá a népi írók képviselte nemzetszemléletet, nekünk, maradék magyar értelmiségieknek kell igaz ismereteket adnunk színvonalas előadásokkal, népfőiskolákkal, a G...
Tormay Cécile Bujdosó könyv
... középkori tárgyú magyar történelmi regényével (,,Az ősi küldött", 1934-1937), illetve Assisi Szent Ferenc ,,Kis virágai" (a ,,Fioretti", 1926) és - Klebelsberg Kunó kultuszminiszter felkérésére - középkori irodalmi emlékeink közül Szent Gellért életrajzának, Szent István Kisebbik és Nagyobbik Legendájának, Szent Imre herceg Legendájának és Szent Is...
A teljes igazság ötvenhatról:
... magyar nemzet, amelyet nemzeti öntudat és keresztény szellem jellemzett, és arculatát olyanok határozták meg, mint vitéz nagybányai Horthy Miklós, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, Teleki Pál, Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint. Védték 1944-1945-ben, ha kellett, gyermekfejjel fővárosunkat, és logikus, hogy 1956-ban sem tettek mást, hiszen az ellenség mindkét esetben ugyanaz volt, a zsidó bol...
A teljes igazság ötvenhatról
... magyar nemzet, amelyet nemzeti öntudat és keresztény szellem jellemzett, és arculatát olyanok határozták meg, mint vitéz nagybányai Horthy Miklós, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, Teleki Pál, Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint. Védték 1944-1945-ben, ha kellett, gyermekfejjel fővárosunkat, és logikus, hogy 1956-ban sem tettek mást, hiszen az ellenség mindkét esetben ugyanaz volt, a zsidó bol...
Adjátok vissza íróinkat!
Vajon a jelen lévő képviselők, vagy az utca embere közül hányan tudnának válaszolni arra a kérdésre, hogy mely írónk volt az, akit egymás után két évben is jelöltek Nobel-díjra, és a második alkalommal már bekerült a győztes kiválasztása előtti utolsó fordulóba, és csak azért nem ő kapta meg a díjat, mert a díjátadás előtt néhány héttel, váratlan hirtelenséggel elhunyt?

...
A MAGyar FAJVÉDELEM ÚTTÖRŐI 3.
... megszámlálhatatlan milliók jutottak haszontalan és felesleges intézményekre, a magyar fajkutatás céljaira nem jutott egyetlen fillér sem. A magyar művelődésügy teljhatalmú irányítóját, Klebelsberg Kunó grófot nem lehetett a fajkutatás ügyének megnyerni. A miniszter a fajbiológiánál sokkal fontosabbnak tartotta a halbiológiát. Nem csodálkozhatunk azon, hogy Méhely a legkeményebb ha...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 2.rész
... Géza, Simonyi Iván, Széll György, Vadnay Andor, Ráth Ferenc képviselők, továbbá báró Andreánszky Gábor, Chernel Gyula, báró Duka György, ifj. gróf Festetics Pál, Inkey Sándor, gróf Klebelsberg Zdenk, Ladányi György, Margitay Gyula, Molnár Zsigmond, dr. Nedwich Károly, Okolicsányi György, Petrovay Ádám, Galsai Polgár József, Probszt Dénes, Rathman Boldizsár, Szitér Dénes, Tamássy J...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 1.rész
...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 1.rész

ORSZÁGHÓDÍTÓK - AZ EMANCIPÁCIÓTÓL RÁKOSI MÁTYÁSIG- 1.rész

BEVEZETÉS ELŐSZÓ I. Rész AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG
I. fejezet - MAGYARORSZÁG GYARMATOSÍTÁSA
II. fejezet - A SZABADSÁGHARC ELŐTT ÉS UTÁN
III. fejezet - MAGYARORSZÁG CASSANDRÁJA
IV. fejezet - MI VOLT A TISZAESZLÁRI PER?
V. fejezet - SZÁZADFORDULÓ, AVAGY -...
Koós Kálmán -Voltunk, vagyunk2
... modorában. Szabó Dezső nem ismert el semmit és senkit önmagán kívül. A XX. század magyar életének két karddal verekedő kuruca volt. "Feltámadás Makucskán" című szatírájában még azt a Klebelsberg grófot is pángermánizmussal vádolta, aki a nagy magyar Alföldön az iskolák ezreit állította fel a faluk és tanyák világában. A Szálasi személye és a Hungarizmus elleni dühének oka az a tal...
Besúgók és spiclik eldorádója
... pártkérdéstől, és találják meg az egységet a destrukcióval szemben egy közös, nagy pártalakulatban." Ott volt a megbeszélésen Bethlen István gróf, a későbbi miniszterelnök, és Klebelsberg Kunó gróf is, aki a Horthy-korszak kultuszminisztere lett.

Andrássy gróf nem volt tehát jelen, de ott voltak a pártütők. Az egység nem jött létre, mindössze egy határozatot hozta...
Normalitáspárti nevelés a Hort
... Horthy-korban családcentrikus, patrióta, értékelvű és devianciától mentes lányokat és fiúkat kinevelni?

Az idilli eszmeiséget és rendpárti szemléletet gyermekfejekbe plántáló kor Klebelsberg Kunó (1921-1932) és Hóman Bálint (1932-1942) oktatási miniszterségének idejére tehető, az alapokat azonban a nácisággal és fasisztasággal nemigen vádolható Kornis Gyula piarista sze...
Tormay Cécile : Bujdosó könyv
... középkori tárgyú magyar történelmi regényével
(,,Az ősi küldött", 1934-1937),
illetve Assisi Szent Ferenc ,,Kis virágai"
(a ,,Fioretti", 1926) és --- Klebelsberg Kunó kultuszminiszter felkérésére ---
középkori irodalmi emlékeink közül Szent Gellért életrajzának,
Szent István Kisebbik és Nagyobbik Legendájának,
Szent Imre herceg Le...
Tormay Cécile(1876-1937)2.rész
...
Tormay Cécile (1876-1937) 2.rész


November 25.
Anyám egy porcelán figurát hozott be a szobámba. - Eltörött, - mondotta és letette a sévresi pásztort és letört pici kezét az asztalomra. Formája egy pillanatra elragadóan tükröződött a gondolataim közé. Vagy talán csak azért volt olyan meseszerű és szép, mert annyira csúnya és leverő volt mindaz, amire ne...
A MaGYaRSÁG PUSZTULÁSa
... Erdélyi Protestáns Lapok 1906 : 351. l.

[xiii] Az idézett Berlász Jenőnek »A Mária Terézia-kori erdélyi kivándorlások szociális háttere című tanulmányából való. (A Gr. Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve. IX, 27. --- Idézi Jakó is: i. h. 133.)

[xiv] Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára. Kemény József: Collectio Manuscriptorum Tom. XXX....
Sümegh LászlóTormay Cecile-ről
... mert a szerző Bujdosó könyvet írt, és nem Bujdosó naplót. Kilóg a lóláb, egyértelmű K. J.-nek az ízléstelen kötözködése a kákán csomót keresése."
Írói sikereinek eredménye, hogy Klebelsberg Kunó kultuszminiszter megbízza a Nyugattal egyenrangú, keresztény szellemű Napkelet című folyóirat szerkesztésével.
Olvasom, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban a Napkeletből egyet...
1 2 
Címkék: Horthy Miklós, Csóri Sándor, Márciusi Charta, Mulasztásaink Trianonról, Tormay Cécile Bujdosó, MAGyar FAJVÉDELEM ÚTTÖRŐI, Koós Kálmán, Tormay Cécile, MaGYaRSÁG PUSZTULÁSa, Sümegh LászlóTormay Cecile-ről, Teleki Pállal, Bethlen Istvánnal, Klebelsberg Kunoval, Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint, Assisi Szent Ferenc, Szent Gellért, Szent István Kisebbik, Nagyobbik Legendájának, Szent Imre, Szent Is, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, Teleki Pál, Simonyi Iván, Széll György, Vadnay Andor, Ráth Ferenc, Andreánszky Gábor, Chernel Gyula, Duka György, Festetics Pál, Inkey Sándor, Klebelsberg Zdenk, Ladányi György, Margitay Gyula, Molnár Zsigmond, Nedwich Károly, Okolicsányi György, Petrovay Ádám, Galsai Polgár József, Probszt Dénes, Rathman Boldizsár, Szitér Dénes, Tamássy, EMANCIPÁCIÓTÓL RÁKOSI MÁTYÁSIG-, BEVEZETÉS ELŐSZÓ, Rész AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG, MAGYARORSZÁG GYARMATOSÍTÁSA, SZABADSÁGHARC ELŐTT ÉS UTÁN, MAGYARORSZÁG CASSANDRÁJA, VOLT TISZAESZLÁRI PER, Szabó Dezső, Feltámadás Makucskán, Bethlen István, Kornis Gyula,
© 2013 TVN.HU Kft.