Belépés
Szeressétek ellenségeiteket!
... követendő célt ad. Olyan, mint a hegyen lévő világítótorony: A hajó oda fel soha nem juthat, de ha azt követi, célba ér.
Ez a parancs viszont, bár felülmúlhatatlan, megvalósítható. A Krisztustól ígért békesség másként el sem érhető. Megvalósítható azért, mert nem érzelmet követel. Nem azt kéri Jézus, hogy repessen a szíved az örömtől, ha találkozol azzal, aki börtönbe zárat...
Szeressétek ellenségeiteket!
... követendő célt ad. Olyan, mint a hegyen lévő világítótorony: A hajó oda fel soha nem juthat, de ha azt követi, célba ér.
Ez a parancs viszont, bár felülmúlhatatlan, megvalósítható. A Krisztustól ígért békesség másként el sem érhető. Megvalósítható azért, mert nem érzelmet követel. Nem azt kéri Jézus, hogy repessen a szíved az örömtől, ha találkozol azzal, aki börtönbe zárat...
Ki a legjobb barát?
... gyűlölködés, szeretetlenség. Ezért nagyra értékelte azt a kevés hűséges barátot, akik kifejezték ragaszkodásukat iránta, akiknél szeretete viszonzásra talált. Ők nyerték a legtöbb áldást Krisztustól, ők értették meg legmélyebb tanításait.
Jézus egyik legállhatatosabb tanítványa a bethániai Lázár volt. Első találkozásuk óta erősen hitt Krisztusban, mélyen szerette, csakúgy, mi...
Ádvent 1920
... annál ijesztőbbnek látszott belső sötétsége! S mire Jézus napja fejük fölött ragyogott, meglátták, megismerték a szörnyű valót, hogy a halál árnyékának földén állanak! Míg távol vagy Krisztustól, addig minden szépet és jót képzelsz magadról. Csupa fényes jellemvonás, csupa ragyogó tulajdonság. Ó, hogy elhomályosulnak ezek, hogy eltorzulnak és bűnné sötétednek, mikor megkezdődik él...
Küldetésünk a világban
... előnyeit. Aztán eljutott egy olyan pontra, hogy nem bírta tovább elviselni a saját életét. "Mondd, hogyan változtál meg?" - kérdezte. Felesége így válaszolt: "Nem tőlem van ez, hanem Krisztustól, aki téged is meg tud változtatni." - "Na, erre a Krisztusra én is kíváncsi vagyok!" - kiáltotta a férj.Jézus őt is kihozta a bűn mély szakadékából és áldott missziót bízott rá. Mindannyia...
Hamis pásztor
... közömbösségben robotolnak, mint az igavonó állatok, megfosztva reménytől, örömtől, kilátásoktól itt a földi életben, tompa félelemmel t...
Kitartással...
... vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, befejezi a Krisztus Jézus napjáig." (Fil. l:6)

Ha gondolataink a saját énünknél időznek, akkor eltávolodunk Krisztustól, az élet és az erő forrásától. Sátán azért igyekszik állandóan elvonni a figyelmünket Krisztustól, hogy megrontsa lelkünk minden vele való közösségét... Ne magunkat tegyük gondolataink köz...
Ma is sokan...
... szíveket vizsgáló Szentlélek leleplezi bűneiket és megparancsolja, hogy hagyják el azokat, akkor hátat fordítanak, és többé nem járnak Jézussal. Mihelyt a csalódott tanítványok elfordultak Krisztustól, egy másik lélek vonta őket az irányítása alá... Jézus ellenségeit keresték, mert az ő szellemükkel érezték most már egynek magukat... Jézus megrendülten nézte egykori tanítványait, ...
Ravasz L.: Ameggyógyult család
... sem a társadalmi előny, sem a kényelem nem tudja fenntartani. Ezekben a házasságokban nem tud érvényesülni az "egymás belső emberének gyöngéd, felelős és hű építése", mert nem Jézus Krisztustól, az Ő megsegítő és megszentelő kegyelméből merítenek erőt.

"Áll ez a szabály a gyermekekre vonatkozóan is." "...különösen manapság, amikor "szülők és gyermekek lelke mérhetetlen...
Babiloni hagyomány
Ez a Babilonból szétáradó istenanya-tisztelet különböző népek kultuszába különféle neveken és formákban került be, végül Rómában és a Birodalomban állapodott meg. Idézem James George Frazert: "A Magna Mater - az Ősanya - tisztelete nagyon elterjedt és népszerű volt a Római Birodalomban. Feliratok jelzik, hogy mindkettőjük (anya és gyermeke) isteni tiszteletet kaptak, nemcsak Rómába...
2007. június 17. – Évköz
... papságra hívó Jó Pásztorhoz, és egyre jobban meg akarta ismerni azt az önfeláldozó isteni szeretetet, amely erőt ad a papoknak ahhoz, hogy készek legyenek életüket Istennek áldozni. Ez a Krisztustól tanult szeretet tette őt képessé arra, hogy jó pásztorként odaadja életét. Az árulás sötét órájában még nem sejtette, hogy az Oltáriszentséget magával hordozva a vértanúság útjára lépe...
Hofher József SJ atya levele
... vállalja a reá eső feladatokat is. Jelen körlevelünkkel is ennek kívántunk hangot adni. Bármilyen áttekinthetetlennek látszik is a kibontakozás útja, bizalmunkat nem adjuk fel. Jézus Krisztustól tudjuk, mire teremtette és hívta meg Isten az embert, hogyan tudja kibontakoztatni önmagát, jobbítani életkörülményeit, békét és boldogságot teremteni a társadalomban. A reményre hívott me...
Szolgálat
... atyánkfiaiért.
Szolgálatunkban ott van-e a Krisztus halálos, életet odaszánó szeretete? Belekevertük a malterba? Ott van-e bennünk, hogy a szívünk vérünk kevertük a malterba, a Krisztustól kapott halálos szeretetet. Jézus szolgált, és az életét adta. Szolgálni és életemet adni, ez a kettő együtt jár. Nem szolgálat az, ahol az ember nem adja az életét. Nem ér semmit a szolgála...
2007. október 21. – Évkö
... mi falvainkban és városainkban is élnek hittől eltávolodott emberek, akiknek hirdethetjük az evangéliumot. Annak érdekében, hogy az Atya Országa megvalósulhasson a földön, induljunk Krisztustól és vezessen minket a Szenlélek! Induljunk és hirdessük Krisztus evangéliumát, hogy eljövetelekor találjon hitet és hívő embereket a földön!

Imádság:

Indulj el Krisz...
2007. december 26. – Sze
... nevében tett csodákat. Nem mindenki nézte jó szemmel tevékenységét, egyesek szembeszálltak vele. Talán éppen ez bizonyítja életének, tanúságának hitelességét. És az is, hogy a szenvedő Krisztustól tanult irgalmas lelkülettel viselte el az őt érő bántalmazásokat és halála pillanatában is azokért imádkozott, akik elvették életét.

Imádság:

Ó, Mária, nem talál...
A cserbenhagyott Isten és a me
... nyélbeütése idején.▓ Részlet dr. Huber Lipót prelátus, teológiai tanár könyvéből:Zsidóság és kereszténység Krisztustól a Középkor végéig, I. Kalocsa, 1936«Ortodox zsidók előtt a Talmud, amelyet a Biblia mellett a legfontosabb és legszentebb könyvnek tartanak, a legnagyobb ti...
Nagycsütörtök
... szeretetéről tanúskodik számunkra és szintén benne foglaltatik minden szentmisénkben.

Az utolsó vacsora szentmiséje még egy dologra figyelmeztet minket, tudniillik arra, hogy a Krisztustól tanult szeretetet tovább kell adnunk másoknak, azaz el kell sajátítanunk a szeretet életformáját. Az utolsó vacsorán a következő szavakat mondta a mi Urunk: ,,Ezt cselekedjétek ...
Húsvétvasárnap, Krisztus feltá
... feltámadt Krisztus tanúi legyünk a világban.

Mindhárom húsvéti találkozás azt tanítja, hogy név szerinti személyes megszólítottságunkban, a szentmise kenyértörésében és a Krisztustól kapott küldetésünkben olyan jeleket kapunk, amelyek megnyitják lelki szemeinket és hitet ébresztenek bennünk. Mindhárom példa azt jelzi, hogy a találkozás lehetséges, mert a feltámadt Jézu...
Pál I.levele a Rómabeliekhez
... Krisztusnak hivatalosai:
7. Mindeneknek, a kik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
8. Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van;
9. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelk...
Chanel Szent Péter
... A forradalom végén a városokban és falvakban sok-sok üszkös rom, az emberi szívekben pedig

hitetlenség maradt vissza. Nagyon sokan távolodtak el Istentôl, Jézus Krisztustól és az Egyháztól. Az üdvösségükért való aggodalom néhány életben maradt papot arra késztetett, hogy társakat gyűjtsenek maguk köré, és közösségben kezdjék az újratérítés fáradságos munkáját....
1 2 3 ....16 17 ..24 25 .31 32 33 
Címkék: Ravasz, Hofher József SJ, Chanel Szent Péter, Krisztus Jézus, Jézus Krisztustól, Idézem James George Frazert, Magna Mater, Római Birodalomban, Atya Országa, Huber Lipót, Jézus Krisztus, legjobb barát, cserbenhagyott Isten, hegyen lévő, parancs viszont, kevés hűséges, legtöbb áldást, bethániai Lázár, szörnyű valót, halál árnyékának, olyan pontra, saját életét, igavonó állatok, földi életben, saját énünknél, figyelmünket Krisztustól, csalódott tanítványok, másik lélek, társadalmi előny, gyermekekre vonatkozóan, önfeláldozó isteni, papoknak ahhoz, árulás sötét, vértanúság útjára, kibontakozás útja, reményre hívott, szívünk vérünk, életét adta, kettő együtt, szenvedő Krisztustól, utolsó vacsora, dologra figyelmeztet, szeretet életformáját, utolsó vacsorán, következő szavakat, szentmise kenyértörésében, találkozás lehetséges, feltámadt Jézu, egész világon, forradalom végén, emberi szívekben, üdvösségükért való, újratérítés fáradságos, megvalósulhasson, felülmúlhatatlan, legállhatatosabb, oltáriszentséget,
© 2013 TVN.HU Kft.