Belépés
Apostoli tanitás.
... ismerünk,
és amit majd ezután fogunk felfedezni.
Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.

Őt vallom a világmindenség Teremtőjének.

Hiszek Jézus Krisztusban:
a mi Urunkban,
akinek mindent átadott az Atya
az isteni lét Külön Világa mélyén,
aki nem Ő, de egyenlő vele
időtlenségben, hatalomban és dicsősé...
Bölcseségek
... megtudja őrizni az ...
KATALIN-nap
... megrémült tömeg tiszteletet adott ,,a keresztények hatalmas Istenének'', s a császárné kérlelte urát, hogy hagyjon föl a harccal, amelyet Isten ellen folytat. Maga is megvallotta, hogy hisz Krisztusban. Erre a császár őt is megkínoztatta, majd a testőrtiszttel és a kétszáz katonával együtt lefejeztette, s kiadta a parancsot, hogy Katalint is fejezzék le.

A vesztőhelyen...
Az indiánfőnök
... (csatabárdját) a misszionárius lába elé tette:
- Indiánfőnök adni tomahawkját Jézus Krisztusnak - mondta, és ismét leült.
A misszionárius tovább prédikált Isten szeretetéről a Jézus Krisztusban, Fia odaajándékozásáról, akit elküldött számunkra, és aki most szent igényt támaszt az életünkre. Ismét fölkelt az öreg főnök és előrement. Levette a takarót a válláról és a követ...
Adventi elmélkedés
... alig felfogható és mégis igaz. Hitünk nagy titka ez. A régi írások, a Tibeti könyv, a Talmud, az Ószövetség is tele van az istenvárás gondolatával.Jézus Krisztusban személyében az Isten lett emberré. Isten jött el megváltani bennünket. Ilyen értelemben az advent a második eljövetelt is jelenti. Az a felismerés fogalmazódott meg bennem, mely sze...
Reggeli elmélkedés 2006.12.10
... hasonlóak. Itt az ideje, hogy megtapasztaljuk a valóságot, amelyet az angyal hirdetett. Itt az ideje, hogy elfogadjuk, és más...
Jókivánság
... elfedi

És hitet, mely mint a sasmadarak
Felfelé tart és az égbe száll
Melynek nincs nehéz, nincs" nem lehe...
Ki a legjobb barát?
... Ők nyerték a legtöbb áldást Krisztustól, ők értették meg legmélyebb tanításait.
Jézus egy...
Advent 3. hete evangélium
Ádvent 3. vasárnapja
Krisztusban szeretett Testvéreim!
A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem z árja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én...
dec. 24
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Textus: Zsidókhoz írt levél 1,1-6

Évek óta foglalkoztat már a kérdés, hogy vajon mi hoz el bennünket a templomba karácsony szenteste? Talán nincs is semmilyen hasonló eseménye Pilisnek, ahol egyszerre ennyien lennénk együtt, mint a karácsony esti istentisztelet. Bár egy településen lakunk, mégis eg...
A Napi Ige
... dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János 1:14

Karácsony legfontosabb üzenete, hogy az Ige, Isten szava és igérete Jézus
Krisztusban testet öltött, emberré lett. A megfoghatatlan Isten, a hatalmas Úr egy
földi ember ábrázatát veszi fel, hogy megmutassa, hogy megértesse az Atya
dicsőségét! Látjuk-e, ér...
Újévi ima
... keresztyének szent nevedet áldják és magasztalják. Teremtő Istenünk! Hálát adunk az újesztendő lehetőségeiért és reményeiért. Láttasd meg velünk egy új élet kezdetének lehetőségét Jézus Krisztusban. Szólj hozzánk az evangélium üzenetén az üdvösség beszédével, hogy lelkesedve és örömmel végezzük el szolgálatunkat a Te dicsőítésedre. Szentlelkeddel világosítsd meg az előttünk lévő u...
Jókivánság
... elveszi

És hitet, mely mint a sas madarak
Fölfelé tart és égbe száll
Melynek nincs nehéz, nincs "nem lehet"
Ezt kívánom s ...
Bűnteher
... az egyik végét,mert ő az egészet magára veszi.
A szegény r...
Reggeli elmélkedés 2007.01.05
... engedték, elhatároztam, hogy követem a példáját. Rajtam a sor, hogy vigasztaljam és támogassam a többi rászoruló feleséget.A...
Győzelem
... GYŐZELEM.

Ha sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat, sik...
Hűség
... fejedelmek, sem jelenv...
Jan.11.
... találkozzunk. És ez a fontos. Minden találkozás egyúttal felhívás is : " Jöjj kövess engem!"
/ Romano Guardini/

- " Bízzál Krisztusban őszintén. - Akkor hiába tombol a vihar: te állni fogsz."
/ Stephan Neill/

- "Komolyan elhatároztam: mindent...
Január 12.
... Szíve mindig kitárva. Szeretné megnyerni ezt a világot, mely ellene mond, ellene szegül, sőt fellázadt ellene. Annyira szerette ezt a világot, hogy legkedvesebbjét adta érte, Jézus Krisztusban megbékéltette azt önmagával. Amióta Megváltónk a kereszten kiszenvedett, készen áll a bűnbocsánat, a megtisztulás lehetősége. Bűneink nem súlyos kövek többé, melyek szükségszerűen ...
Az Atya a Fiúhoz von
... De ami kínálkozott, azt megragadta. Megvette a szent Írásokat s elkezdte tanulmányozni az ószövetségi könyveket. Így került aztán össze Fülöppel, majd Fülöp révén az Úrral és a Jézus Krisztusban való hit által közösségre jutott a valóságos Istennel.

Valaki azt gondolhatná: tehetek én arról, hogy nem érzek ilyen vonzást a lelkemben? Engem úgy látszik, Isten nem vonz Jézu...
1 2 3 ........102 103 ....153 154 ....203 204 205 
Címkék: Napi Ige, Hiszek Jézus Krisztusban, Külön Világa, Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztusban, Keresztyén Gyülekezet, Teremtő Istenünk, Romano Guardini, Bízzál Krisztusban, Stephan Neill, Amióta Megváltónk, legjobb barát, világmindenség Teremtőjének, keresztények hatalmas, császárné kérlelte, kétszáz katonával, misszionárius lába, misszionárius tovább, öreg főnök, régi írások, istenvárás gondolatával, második eljövetelt, angyal hirdetett, égbe száll, legtöbb áldást, filadelfiai gyülekezet, templomba karácsony, karácsony esti, településen lakunk, megfoghatatlan Isten, újesztendő lehetőségeiért, evangélium üzenetén, üdvösség beszédével, előttünk lévő, egyik végét, egészet magára, többi rászoruló, kereszten kiszenvedett, megtisztulás lehet&#245, szent Írásokat, ószövetségi könyveket, valóságos Istennel, cselekedeteidről, legkedvesebbjét, megtapasztaljuk, egyszülöttjének, beszélgetésben, istentisztelet, testőrtiszttel, szükségszerűen, lehetőségeiért, szolgálatunkat, megfoghatatlan, szentlelkeddel,
© 2013 TVN.HU Kft.