Belépés
Nagy szent Gertrúd
... Csodálatos kinyilatkoztatásokban volt része, elragadtatásokban, melyeknek valódisága mellett gyermekded egyszerűsége, józan bölcsessége és feddhetetlen életszentsége tanúskodott. Kinyilatkoztatásait az Üdvözítő parancsára latin nyelven leírta. Sok írása elveszett. A megmaradottakat tökéletes latin nyelvezet, nemes egyszerűség, világosság, teológiai mélység, és forró istenszeretet ...
Kormos Pál : A választott nép
... utóbbi évszázadban tapasztalt üldöztetés, népirtás, a közszájon forgó antiszemitizmus, és más, a zsidóknak tulajdonított hatalmi jelenségek valamint az Ószövetségi idők isteni kinyilatkoztatásai között. ? Nem titkolhatom azt a tényt sem, hogy a holocaust mindennapi politikai, társadalmi kérdéssé válásával, önmaga is történelmet formáló tényezővé emelkedett. Éppen ezért a holocaust...
Galáciabeliekhez 3.fejezetGalátziabeliekhez írt levél 3. rész

1. Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kikn...
A Gnoszticizmus
... Világnézete plátói alapokon nyugszik, s keresztény elemekkel van telítve. Tanítását részben Theodastól, Pál apostol tanítványától származtatja, részben látomások útján nyert kinyilatkoztatásaira alapítja. Azt állította, hogy birtokában van Jézus ,,titkos tanításainak" egy gyűjteménye, és megtagadta, hogy azt átadja a római hatóságoknak.

Tanításának lényeg...
Beszélgetés az angyalokkal....
... szeresd, vigyázz rá, tisztelettel bánj vele, csakúgy, mint lelkeddel! Szellemed őket egésznek tekinti, s együtt fejlődnek igazán. Ha lelked ápolod, de emberi mivoltod, érzéseid, kinyilatkoztatásaid, gondolataid nem fogadod el, s érted meg, az visszatartó erő fejlődésed útján. Tested, lelked temploma. Hiába ragyog belül, ha omladozó külseje emberként riaszt. Mert mint emberek, elős...
Csapatszínek
... 2008. október 23. csütörtök

Gal 3,23-29.

23 Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva
az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. 24 Tehát a törvény nevelőnk volt
Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. 25 De miután eljött a hit,
többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. 26 Mert mindnyájan Isten f...
Legfontosabb érzékszervünk...
... rossznak, bűnnek lát.
Felmerül a kérdés, hogy mikor láttunk jól, régen vagy az utóbbi időben? Ennek eldöntésére forduljunk Isten Igéjéhez. Az Igében azt látom, hogy Isten kinyilatkoztatásai, elvárásai az egész emberiség számára érvényesek. Tőlünk ugyanolyan engedelmességet vár el az Úr, mint az első keresztyénektől. Isten az Ő véleményét nem változtatta meg. ,,Nem ember ...
Gyümölcséről a fát
...

"A szabadkőművesség egy ezerfelé szétágazó titkos szervezet, mely a világot olyan alapelvek szerint kívánja kormányozni, amelyek Isten tekintélyét és a Szentírás kinyilatkoztatásait figyelmen kívül hagyják. Mivel a katolikus egyház sajátos és speciális küldetése éppen az, hogy az Isten által kinyilatkoztatott tanításokat teljes gazdagságában befogadja és romlatlan tisz...
Szabadkőművesség
...

"A szabadkőművesség egy ezerfelé szétágazó titkos szervezet, mely a világot olyan alapelvek szerint kívánja kormányozni, amelyek Isten tekintélyét és a Szentírás kinyilatkoztatásait figyelmen kívül hagyják. Mivel a katolikus egyház sajátos és speciális küldetése éppen az, hogy az Isten által kinyilatkoztatott tanításokat teljes gazdagságában befogadja és romlatlan tisz...
Zita médium által 2009. Január
... fejlődéséhez az alapot. Viszont szükséges lett volna, hogy úgy a történelmi egyházak, mint az azokból kiszakadt keresztény gyülekezetek, a jelenkorban, a világban levő Szentlélek kinyilatkoztatásaira, a harmadik isteni kijelentésre építkezzenek. De nem. Többnyire megrekedtek az Ótestamentumnál, amiből adódóan egyes emberlelkek, vagy egy népfaj dicsfénnyel veszi körül önmagát....
Az iszlám időszámítás kezdete.
... önmagára, mint a judaizmus és az abból származó kereszténység közvetlen és utolsó utódjára, azaz a három vallás által imádott egyazon Isten legújabb és egyben legutolsó, hamisítatlan kinyilatkoztatásainak birtokosára. Ennek megfelelően a Korán Ábrahámot (Ibráhím), Mózest (Múszá) és Jézust (Íszá) egyaránt prófétának ismeri el, és Mohamedet tekinti a ,,próféták pecsétjének̶...
Beszélgetés az angyalokkal
... szeresd, vigyázz rá, tisztelettel bánj vele, csakúgy, mint lelkeddel! Szellemed őket egésznek tekinti, s együtt fejlődnek igazán. Ha lelked ápolod, de emberi mivoltod, érzéseid, kinyilatkoztatásaid, gondolataid nem fogadod el, s érted meg, az visszatartó erő, fejlődésed útján. Tested, lelked temploma. Hiába ragyog belül, ha omladozó külseje emberként riaszt. Mert mint emberek, el...
Az Úr szőlőskertje...
... között. Elvitte őket az ígéret földjére, és az Istent nem tisztelő népek szeme láttára letelepítette Izraelt, választott népét, az Úr szőlőjét.
  Isten erre a népre bízta kinyilatkoztatásait. Törvénye rendelkezései - az igazság, jogosság és tisztaság örökkévaló elvei - kőfalként vették körül őket. Isten azért adta népének a törvényt, hogy védbástyája legyen. Ezeknek az elvek...
Megszületett Abú Bakr
... al-Hattáb aratta le.

Szunnita vélekedés szerint a számos, mohamedi revelációkat betéve tudó muszlim halálát látva már Abú Bakr megbízta Omárt, hogy gyűjtse össze a próféta kinyilatkoztatásait, és írásba foglalva őrizze meg azokat az utókor számára. Az ekkor elkészült gyűjteményt Hafszánál, Omár egyik lányánál helyezték el, és ez szolgált a későbbiekben az oszmáni végleg...
A hinduizmus forrásai
... előírást, filozófiai tézist tartalmaznak. A kutatók i.e. 1500-i.sz. 1500 közötti időszakra datálják a teljes mű létrejöttét.

A védák a teisták szerint isten (Isvara) kinyilatkoztatásai, ebben hasonlít a bibliai ószövetség vallásos értelmezésére, azonban részei valójában időben távoli korszakokban jöttek létre és egymástól eltérő, sőt egymásnak ellentmondó elképzeléseket...
Beszélgetés az angyalokkal
... szeresd, vigyázz rá, tisztelettel bánj vele, csakúgy, mint lelkeddel! Szellemed őket egésznek tekinti, s együtt fejlődnek igazán. Ha lelked ápolod, de emberi mivoltod, érzéseid, kinyilatkoztatásaid, gondolataid nem fogadod el, s érted meg, az visszatartó erő fejlődésed útján. Tested, lelked temploma. Hiába ragyog belül, ha omladozó külseje emberként riaszt. Mert mint emberek, elős...
Hogyan tudom meg ?
... ez. Amint engedelmeskedünk, tökéletes a kapcsolatunk vele. De fordulj el csak egy pillanatra az engedelmességtől, azonnal munkához lát a sötétség és a halál.

Isten kinyilatkoztatásai le vannak pecsételve mindaddig, amíg engedelmességünk által fel nem nyitjuk. Soha nem tudod felnyitni bölcselkedés vagy gondolkozás által. De amint engedelmeskedsz, felvillan a fény. Engedd...
MAJÁK 2012....!!!!????
... hogy mindannyian olvastuk a Biblia ÚJSZÖVETSÉGI oldalain lévő jövő leírását, ismerjük Nostradamus jövendölését, igen ismertek katolikus világunkban a Szûzanyánk kinyilatkoztatásai is de sajnos kevesen ismerik a maya papok által a kövekbe vésett jóslatokat. Mindegyik egy és ugyanazon mondanivalót tartalmazza, egy korszak végét, mely csak a maya mûveltségben mara...
Helftai Szent Gertrúd
... ezeket részleteket, hanem Gertrúd személyiségének vonásait is nagyrészt a Legatus Divinae Pietatis (Az Isteni Jóság Küldötte) c. könyvből tudjuk, amely Gertrúd összegyűjtött kinyilatkoztatásait és elmélkedéseit tartalmazza. Öt könyvből áll: az elsőt a nővértársak állították össze Gertrúd halála után; ebben különösen sok részlet világosodik meg a kolostor életéből. A harmadik, negy...
A maják 7 titkos jóslata
...2009. 02. 05.

Kedves testvéreink, magyar olvasóink. Egy új rovat jelenik meg A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT honlapunkon melyben Dr. Gáspár Vilmos egy eddig keveset emlegetett tanulmányról fog szólni.

Vili Pittsburgh, Pennsylvania-ban született 1957-ben magyar szülőktől, akik 1956-ban emigráltak. Néhány év után azonban a szülők (Vilivel együtt) visszaköltö...
1 2 3 4 5 6 
Címkék: Kormos Pál, Megszületett Abú Bakr, Helftai Szent Gertrúd, Isten Igéjéhez, Korán Ábrahámot, Biblia ÚJSZÖVETSÉGI, Legatus Divinae Pietatis, Isteni Jóság Küldötte, MAGYAR MEGMARADÁSÉRT, Gáspár Vilmos, Vili Pittsburgh, iszlám időszámítás, hinduizmus forrásai, megmaradottakat tökéletes, közszájon forgó, zsidóknak tulajdonított, holocaust mindennapi, római hatóságoknak, törvény őrzött, törvény nevelőnk, nevelőnek alávetve, utóbbi időben, egész emberiség, első keresztyénektől, ezerfelé szétágazó, világot olyan, katolikus egyház, történelmi egyházak, azokból kiszakadt, világban levő, harmadik isteni, népfaj dicsfénnyel, abból származó, három vallás, ígéret földjére, népre bízta, utókor számára, ekkor elkészült, oszmáni végleg, teisták szerint, bibliai ószövetség, kapcsolatunk vele, maya papok, kövekbe vésett, korszak végét, maya m&#251, nővértársak állították, kolostor életéből, eddig keveset, engedelmeskedünk, engedelmességünk, galáciabeliekhez, szabadkőművesség, engedelmességtől, ótestamentumnál,
© 2013 TVN.HU Kft.