Belépés
Árpádok Országa
... Fogarassi János megfogalmazása: "De bajos ám a kútfőket tetszés szerént igazítgatni!" A magyar nyelv szótára. IV. Pest 1867, 57.

15. A kérdés jelentőségére határozottan rámutatott Hunfalvy Pál is, megengedve, hogy az eredeti alakzat a helyes! Mivel azonban "csak egyszer fordul elő, biztosabb helyette khazaroit olvasni". Hunfalvy Pál, Magyarország ethnográphiája. Budapes...
magyarság mint faj és nemzet8
... el a keleti kútfők sok fontos adata mellett és szinte gyerekes csínnyel dobta félre az elsőrendűen fontos örményeket. Ellenben a semmiből nemcsak nyelvtudományt, de történelmet csinált Hunfalvy Pál és a lényegében hozzá hasonló Vámbéry Ármin, akiknek jó időre sikerült homokba temetni az igazságot. De, nagyon helyesen mondja Munkácsi Bernát, hogy évszázadok problémái lehetnek visz...
Rudnay Egyed: Attila Trilogia3
... megismertette a feledésbe ment földmívességet75. Hogy taníthassa, kellett valakitől tanulnia, s egyetlen esemény, mely erre alkalmat adott honfoglalásunk volt. Ha úgy lett volna ahogy a Hunfalvy-Budenzisták állítják, s mi tanultuk volna szlávoktól, miért kellett volna újra tanítani Szlávok ott éltek Európában, így ha tudói lettek volna, nem ment volna feledésbe. S hogy tőlünk tanu...
Rudnay Egyed: Attila Trilogia2
... is.

Pribinának tresmaueri keresztelése pedig ugyanolyan átkeresztelés volt a keleti katolicizmusról a nyugatira, milyen 895-ben Szent Istváné.

A mindent szlávosító Hunfalvy (Hunsdorfer) Pál Ethymológiájában a Balaton nevét, Pribina állítólagos ottani uralmára meg szlávságára támaszkodva, a szláv "blato", vagyis sár szóból vezeti le, annak ellenére, hogy a Bal...
Rudnay Egyed: Attila Trilogia1
... Turkesztanban, mindenütt ki fejlett műveltség kört pusztítottak el2. Kulturtevékenységünknek hiánya lesz oka annak, hogy a finn-ugor elmélet utódjára a mongoloid nevet is reánk ragasztottak. Hunfalvy (Hunsdorfer), Budenz, Hóman óriási tekintélyre tettek szert és korlátlan intézőivé váltak tudományos életünknek. Ki mást állított elbukott, nem kapott nyomdát és nem juthatott tanszék...
Szentkatolnai Bálint Gábor iga
...


Szentkatolnai Bálint Gábor igazsága
Dr. Marácz László,

Amszterdami EgyetemHunfalvy Pál fontos szerepet játszott Bálint Gábor eletében. A jogász Hunfalvy Pál felső-magyarországi szepesi származású német volt. Hunfalvy-t eredetileg Hunsdorfer-nek hívták. A nevét ...
Méhely Lajos: Suum Cuique
... Magyar Szemle, 1933. XVIII. köt. 2. (70.) sz., 89---104. l.

[2] Legutoljára a lőcsei evang. németnyelvű főgimnázium alakult át 1870-ben állami főreáliskolává.

[3] Hunfalvy Pál, Magyarorsz. ethnogr. 1876., 435. l.

[4] Bajza József, A kinyitott könyv; Magyarság, 1933. jún. 17. sz.

[5] Bethlen István gróf, Magyarország kisebbségi politikája...
Sumér nyomok Erdélyben 1
... Gyűjtő munkámmal eredményt értem el, amelyet jelentősnek és fontosnak vélek. Ennek dacára aligha szántam volna rá magam néprajzi megfigyeléseimnek önálló munkában való kiadására, ha erre HUNFALVY PÁL valahogy rá nem kényszerít és HERRMANN ANTAL professzor fel nem biztat. Ugyanis mindketten szorgalmazták, hogy a Budapesti Néprajzi Társaság szaklapjának hasábjain jelentessek meg egy...
Sumér nyomok Erdélyben 2
... Sarman-dus, világosan mutatják eredetüket.

Ezekkel a megállapításokkal az eddigi ázsiai-eredet tételének homályosabb pontjaira új adataimmal új fényt sikerült derítenem és ezáltal - Hunfalvy Pál szerint is - gazdagítottam a történelem őskori részét. Emellett Ázsiával kapcsolatos adataim bizonyos új nyelvészeti eredményeket is mutatnak. Így pl. Hunyad-megye és Déva nevei...
szeretettel
KRÚDY GYULA
RÉGI PESTI HISTÓRIÁK
Színes írások

TARTALOM

ASSZONYOM
A HÁROMSZOKNYÁS LÁNYOK
UTAZÁS BÉCSBE
ÉJI ÚT
A BÉCSI SZENNYES
A “NYILAS HÁZ" LÁTOGATÓI
VOZÁRY
BUDAPEST ÚJKORA
EGY ÉJ
ÖREG A-BETŰ
FOGADÓ A RÉGI VI...
Új párturalmi irányzat vagy érdektörekvés?
... és lapp nyelvével. S már száz esztendejénél több, hogy a lapp nyelvre nézve Sajnovics, a többi finn-ugor nyelvre nézve Gyarmathi Sámuel e rokonságot meggyőzőleg bebizonyította. 1848 óta Hunfalvy Pál s kivált Budenz József és tanítványai a tudománynak teljes világosságát derítették a magyar nyelvrokonság kérdésére, s ma azt mondhatjuk, hogy e tekintetben a kétségre sem oka, sem jog...
Új párturalmi irányzat vagy érdektörekvés?
...
Hunfalvyról és Budenzről ezeket sem árt tudni:
(hány magyar volt az akadémikusok között akkoriban?... és most?...)

http://hu.metapedia.org/wiki/Hunfalv y_P%C3%A1l...
A finnugor hazugságot 1821-ben találták ki
... magyaroknak olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem lehetnek büszkék.Meg is találták céljukhoz a megfelelő embert a Magyar Tudományos Akadémián két német anyanyelvű nyelvész, Budenz József és Hunfalvy Pál (született Paul Hunsdorfer)

személyében...
A finnugor hazugságot 1821-ben találták ki
...Meg is találták céljukhoz a megfelelő embert a Magyar Tudományos Akadémián két német anyanyelvű nyelvész, Budenz József és Hunfalvy Pál (született Paul Hunsdorfer) személyében. Hunfalvy kezdetben a török-magyar nyelvrokonságot támogatta, majd Budenz hatására a finnugor nyelvrokonság mellett te...
Úti jegyzetek
... Tantalus históriája mese! Hányszor van az életben, hogy, mikor az ember már szinte ujja hegyével éri az almát, a sors elkapja tőle s fügét mutat!
Délelőtt meglátogattam Kerényivel Hunfalvy Pált, a tanítványaitól általánosan szeretett professzort... ezt azért hozom föl, mert oly ritkaság, mint most nálunk a józan és becsületes kritikus. Megnéztük Tököly várát, melynek még legé...
1 
Címkék: Árpádok Országa, Rudnay Egyed, Attila Trilogia3, Attila Trilogia2, Attila Trilogia1, Szentkatolnai Bálint Gábor, Méhely Lajos, Suum Cuique, Fogarassi János, Hunfalvy Pál, Vámbéry Ármin, Munkácsi Bernát, Szent Istváné, Marácz László, Amszterdami Egyetem, Bálint Gábor, Magyar Szemle, Bajza József, Bethlen István, HUNFALVY PÁL, HERRMANN ANTAL, Budapesti Néprajzi Társaság, Emellett Ázsiával, KRÚDY GYULA, RÉGI PESTI HISTÓRIÁK, HÁROMSZOKNYÁS LÁNYOK, UTAZÁS BÉCSBE, BÉCSI SZENNYES, NYILAS HÁZ&#8221, BUDAPEST ÚJKORA, ÖREG A-BETŰ, FOGADÓ RÉGI VI, Gyarmathi Sámuel, Budenz József, Magyar Tudományos Akadémián, Paul Hunsdorfer, Kerényivel Hunfalvy Pált, Megnéztük Tököly, finnugor hazugságot, kútfőket tetszés, magyar nyelv, kérdés jelentőségére, eredeti alakzat, keleti kútfők, elsőrendűen fontos, semmiből nemcsak, lényegében hozzá, feledésbe ment, keleti katolicizmusról, mindent szlávosító, finn-ugor elmélet, mongoloid nevet, jogász Hunfalvy, lőcsei evang, kinyitott könyv, eddigi ázsiai-eredet, történelem őskori,
© 2013 TVN.HU Kft.