Belépés
Bakay Kornél: Őstörténet
... bizonyítja eredethagyományunk is, így mindenek előtt a csodaszarvas legendája, amely megvolt a szkítáknál, a hunoknál és megvan a magyaroknál.


De akkor hogyan lettünk finnugorok? A magyar nemzeti történetírás ős- és hőskorában, a XVII. század végétől senkinek sem jutott eszébe kétségbe vonni a szkíta-hun rokonságot. Csak amikor megszületett az összehasonlító nyel...
Árpádok Országa
BAKAY KORNÉL: AZ ÁRPÁDOK ORSZÁGA 1/5

ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI
BEVEZETÉS
A TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA
HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK?
Jugria
A finn-magyar rokonítás
Új távlatok /1800-1849/
A finnugor irányzat uralomra jutása /1850-1867/
A KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI
Nos, mit mondanak a krónikáink?
Következzék a S...
A magyar Európa legősibb népe
... bebizonyítsák, a magyarok egy nagy, dicsőséges birodalom leszármazottai voltak, legyen az a Török Birodalom, a Hun Birodalom vagy a Turáni Birodalom. Ha valaha Európa egységes ország lesz, és a finnugorok valaha is felismerik közös múltjukat, Európa ősi történetét átírnák úgy, ahogyan azt itt megpróbáltam bemutatni. Eddig Európa történelmét az indoeurópai birodalmak történelmeként...
Tisza Istvántól a csabai kukah
... pontunk. Napóleon találta ki annak idején, vagy a külügyminisztere, hogy ,,Vedd el egy nép történelmét, utána azt teszel vele, amit akarsz!" Ennek következtében lettünk például finnugorok mind a mai napig tudományos szinten. Mert a finnugor tanszékek megvannak, ugye?

Az 1919-es vörös diktatúrát úgy adták el nekünk, a második világháború után született nemzedé...
Elhazudott történelmünk - 1.
... határozottá majd csak a 18-19. század fordulójától, a mai értelemben vett modern nemzettudat, a nacionalizmus megszületésétől kezdődő időszakban válik. Ekkor lettünk ugyanis máig hatóan finnugorok. Ez korábban hazánkban senkinek nem ötlött fel az elméjében, a magyar krónikás hagyomány szerint mi, magyarok egy turáni, hun-szkíta-avar eredetű, és ebbe a kultúrkörbe tartozó nép vagyu...
Elhazudott történelmünk - 2.
... tehát antropológiailag nincsen semmi közük egymáshoz. Az emberi géntérkép elkészítése óta az is nyilvánvalóvá vált, hogy genetikai azonosság, illetve rokonság sincsen a magyarok és a finnugorok között.

A súlyos ellentmondások, valamint nyelvtörténeti, antropológiai-genetikai, írott forrásbeli és művészettörténeti bizonyítékok és konkrét tények ellenére a finnugrizmus a ...
Az ősi Napisten újra fénylik
... megalitok népei, Körös kultúra népei, kelták, szkíták, arameusok, jászok, hunok, avarok, kazárok, morvák, bolgárok, magyarok, besenyők, kunok, úzok, és időben távolabbi rokonokként a finnugorok. Hogy miért csak egy magyar nevű törzsszövetséget találunk az úrnépek között, annak az a magyarázata, hogy ez a fogalom, mint eredetében mag-úr és mágus, elsősorban vallási fogalomként kele...
A magyar Európa legősibb népe?
... bebizonyítsák, a magyarok egy nagy, dicsőséges birodalom leszármazottai voltak, legyen az a Török Birodalom, a Hun Birodalom vagy a Turáni Birodalom. Ha valaha Európa egységes ország lesz, és a finnugorok valaha is felismerik közös múltjukat, Európa ősi történetét átírnák úgy, ahogyan azt itt megpróbáltam bemutatni. Eddig Európa történelmét az indoeurópai birodalmak történelmeként...
A magyar Európa legősibb népe?
... bebizonyítsák, a magyarok egy nagy, dicsőséges birodalom leszármazottai voltak, legyen az a Török Birodalom, a Hun Birodalom vagy a Turáni Birodalom. Ha valaha Európa egységes ország lesz, és a finnugorok valaha is felismerik közös múltjukat, Európa ősi történetét átírnák úgy, ahogyan azt itt megpróbáltam bemutatni. Eddig Európa történelmét az indoeurópai birodalmak történelmeként...
Michelangelo Naddeo.
... a
magyarok egy nagy, dicsőséges birodalom leszármazottai voltak, legyen az a
Török Birodalom, a Hun Birodalom vagy a Turáni Birodalom. Ha valaha Európa
egységes ország lesz, és a finnugorok valaha is felismerik közös múltjukat,
Európa ősi történetét átírnák úgy, ahogyan azt itt megpróbáltam bemutatni.
Eddig Európa történelmét az indoeurópai birodalmak tört...
A magyar népek őstörténete 1
... kérdésben, hogy a szétvándorlásuk előtti hosszú évezredek alatt (Kr. e. 8000-Kr. e. 2000) a finnugor nyelvű népek mikor, hol fordultak meg és hogyan, milyen elemekből integrálódtak." A finnugorok korábbi közös lakóhelyeit a legkülönbözőbb tájakon keresték, de "a tanítások túlnyomó többsége igazolatlan, igazolhatatlan feltevés, jámbor ötlet" (188m. 4)"

A nyelvészek által...
A magyar népek őstörténete 4
... hunokkal a 19. században határozottan elutasították; a hiong-nout akkoriban egy türk fajú és türk nyelvű népnek tekintették, a hunokat pedig finn-ugoroknak. A század vége felé a hunokban finnugorok helyett türk népet kezdtek látni, amelybe egy csomó finnugor elem vegyült (Vámbéry). Ma a hunok hiong-noukkal való kapcsolatait elvetik. mert ez utóbbiakban ó-török (prototürk) népet lá...
A magyar népek őstörténete 7
... le, azokba aztán beolvadtak és így a honfoglalás idején már nem törökül, hanem magyarul beszéltek, bár vezetőik még Szent István idejében is két nyelvűek voltak. Ezek a türk vezetésű finnugorok (magyarok) - így ment tovább a fejtegetés - a Duna-medencében leigázták az ott élő szláv és türk népességet és felettük mint egy kis létszámú arisztokrácia kemény kézzel uralkodtak. Ha ez v...
.... a 2012-es jóslatokról...
... fantazmagóriák, miért hinnénk egy ókori jóslatnak?! Másrészt tudjuk, hogy évek óta mindent elkövetnek a magyarországi hivatalos tudományban, hogy: na jól van, de mi hol vagyunk szkíták? Mi finnugorok vagyunk.

Itt halász-vadász-madarász szibériai, meg különböző lakosságelemek vannak, és azt mondják, hogy nekünk a legközelebbi rokonaink az ún. szamojédok, akik szibériai e...
... a magyarok Európa őskövületei ....
... bebizonyítsák, a magyarok egy nagy, dicsőséges birodalom leszármazottai voltak, legyen az a Török Birodalom, a Hun Birodalom vagy a Turáni Birodalom. Ha valaha Európa egységes ország lesz, és a finnugorok valaha is felismerik közös múltjukat, Európa ősi történetét átírnák úgy, ahogyan azt itt megpróbáltam bemutatni. Eddig Európa történelmét az indoeurópai birodalmak történelmeként...
A magyar Európa legősibb népe?
... bebizonyítsák, a magyarok egy nagy, dicsőséges birodalom leszármazottai voltak, legyen az a Török Birodalom, a Hun Birodalom vagy a Turáni Birodalom. Ha valaha Európa egységes ország lesz, és a finnugorok valaha is felismerik közös múltjukat, Európa ősi történetét átírnák úgy, ahogyan azt itt megpróbáltam bemutatni. Eddig Európa történelmét az indoeurópai birodalmak történelmeként...
Titkolt mag(yar) történelem...?! / 1.rész
... megváltoznak." A nyelvészek ekkor ,,találták ki" az őshaza-láncot, de ezek ez engedmények többé nem elegendőek!

Így hiába okoskodja ki Pusztay János, hogy a finnugorok ,,középső csoportja" lenne valahol a Baltikum és az Urál-hegység között. Ebbe nagy valószínűség szerint a mai permi nyelvek és a cseremisz tartozik, továbbá elképzelhetők olyan...
Ősi szent iratok, próféciák, jóslatok?
... Amely népnek nincsen múltja, annak nincsen hazája és jövőképe sem.
Hosszú ideje mindent elkövetnek a magyarországi hivatalos tudományban, hogy az emberekbe beszéljék azt, hogy mi finnugorok vagyunk. Ez úgy, ahogy van hazugság!
A finnugor elmélet valójában politikai okból jött létre, melynek hátterében a Habsburgok álltak.
Az 1848-as szabadságharc leverése és megtorl...
Mit jövendölnek Magyarországnak az ősi szent iratok
... Amely népnek nincsen múltja, annak nincsen hazája és jövőképe sem.
Hosszú ideje mindent elkövetnek a magyarországi hivatalos tudományban, hogy az emberekbe beszéljék azt, hogy mi finnugorok vagyunk. Ez úgy, ahogy van hazugság!
A finnugor elmélet valójában politikai okból jött létre, melynek hátterében a Habsburgok álltak.
Az 1848-as szabadságharc leverése és megtorl...
Mit jövendölnek Magyarországnak az ősi szent iratok
... Amely népnek nincsen múltja, annak nincsen hazája és jövőképe sem.
Hosszú ideje mindent elkövetnek a magyarországi hivatalos tudományban, hogy az emberekbe beszéljék azt, hogy mi finnugorok vagyunk. Ez úgy, ahogy van hazugság!
A finnugor elmélet valójában politikai okból jött létre, melynek hátterében a Habsburgok álltak.
Az 1848-as szabadságharc leverése és megtorl...
1 2 
Címkék: Bakay Kornél, Árpádok Országa, Tisza Istvántól, Michelangelo Naddeo, BAKAY KORNÉL, ÁRPÁDOK ORSZÁGA, ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI, TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA, HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK, KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI, Török Birodalom, Turáni Birodalom, Eddig Európa, Szent István, Pusztay János, magyar Európa, csabai kukah, magyar népek, 2012-es jóslatokról, magyarok Európa, csodaszarvas legendája, magyar nemzeti, szkíta-hun rokonságot, összehasonlító nyel, finn-magyar rokonítás, finnugor irányzat, finnugorok valaha, indoeurópai birodalmak, finnugor tanszékek, 1919-es vörös, második világháború, nacionalizmus megszületésétől, magyar krónikás, kultúrkörbe tartozó, emberi géntérkép, finnugorok között, súlyos ellentmondások, magyar nevű, úrnépek között, szétvándorlásuk előtti, finnugor nyelvű, finnugorok korábbi, legkülönbözőbb tájakon, tanítások túlnyomó, nyelvészek által, hiong-nout akkoriban, türk fajú, hunokat pedig, század vége, hunokban finnugorok, csomó finnugor, hunok hiong-noukkal,
© 2013 TVN.HU Kft.