Belépés
2007. június 10. – Vasár
... ez. Azáltal, hogy Krisztus bemutatja áldozatát és önmagát az örök élet kenyereként adja nekünk, egy új közösséget, az Egyház élő közösségét hozza létre.

Imádság:

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: jó Pásztorod,
hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel,
szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az é...
Mindig dicsérd Őt!
..."Ujjongjatok egek, vigadozz Föld, törjetek ki ujjongásba hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon" (Ézs 49,13).

Olyan csodálatosan meg tudja vigasztalni népét az Úr, hogy nemcsak a szentekből tör elő a hálaének, hanem még a menny és Föld is be kell kapcsolódjék ebbe az éneklésbe. Nem egyszerű dolog egy hegyet dalra fakasztani, a próféta mégis da...
Dicsérjétek az Urat !
... erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;
11. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.
12. Dicsőitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!
13. Mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat.
14. Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.
15. ...
Mindig dicsérd Őt
Mindig dicsérd Őt!

"Ujjongjatok egek, vigadozz Föld, törjetek ki ujjongásba hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon" (Ézs 49,13).

Olyan csodálatosan meg tudja vigasztalni népét az Úr, hogy nemcsak a szentekből tör elő a hálaének, hanem még a menny és Föld is be kell kapcsolódjék ebbe az éneklésbe. Nem egyszerű dolog egy hegyet dalra fak...
Nem hamis reklám
... 2008. szeptember 22. hétfő

Zsolt 146.

1 Dicsérjétek az URat! Dicsérd, lelkem, az URat!
2 Dicsérem az URat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak
leszek.
3 Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud
megtartani.
4 Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak
te...
145. zsoltár (Dicsőség a segít
...145. zsoltár (Dicsőség a segítő Istennek!)

Dícsérd, én lelkem, az Urat!
amíg élek, az Urat áldom,
amíg vagyok, Istenemet zsoltárokkal imádom.

A fejedelmekben ne bízzatok:
ember fia nem segít rajtatok!
Ha lelke kimegyen, földjébe visszatér:
és minden terve legott véget ér.

Boldog, akinek Jákob Istene az oltalma,
...
147. zsoltár (Dicsőség Izrael
...147. zsoltár (Dicsőség Izrael gondviselő Atyjának![583])

Dícsérd az Urat, Jeruzsálem,
dícsérd, Sion, Istenedet:
Erőssé tette zárát kapuidnak,
s megáldta benned gyermekeidet.
Határaid megáldja békességgel,
és jóllakat a búza velejével.
Szavát a földre küldi el,
igéje sebesen szökell.
Akár a gyapjat, havat ád,
és hamúké...
Mindig dicsérd Őt!
...
„Ujjongjatok egek, vigadozz Föld, törjetek ki ujjongásba hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon" (Ézs 49,13).

Olyan csodálatosan meg tudja vigasztalni népét az Úr, hogy nemcsak a szentekből tör elő a hálaének, hanem még a menny és Föld is be kell kapcsolódjék ebbe az éneklésbe. Nem egyszerű dolog egy hegyet dalra fakasztani, a próféta m...
Mindig dicsérd Őt!
Mindig dicsérd Őt!

,,Ujjongjatok egek, vigadozz Föld, törjetek ki ujjongásba hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon" (Ézs 49, 13).
Olyan csodálatosan meg tudja vigasztalni népét az Úr, hogy nemcsak a szentekből tör elő a hálaének, hanem még a menny és Föld is be kell, kapcsolódjék ebbe az éneklésbe. Nem egyszerű dolog egy hegyet da...
Mindig dicsérd Őt...

MINDIG DICSÉRD ŐT!

,,Ujjongjatok egek, vigadozz Föld, törjetek ki ujjongásba hegyek! Mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon" (Ézs 49, 13).

Olyan csodálatosan meg tudja vigasztalni népét az Úr, hogy nemcsak a szentekből tör elő ...
Dr. Mihály Ferenc: Kiáltónak 1
... egyház, mert mindegyiknek alapja a zsidó mitológia, melyet ők a saját Ótestamentumuknak tartanak. Judaista hitüket ma már nyíltan megvallják és éneklik: "A Sionnak hegyén Úristen... " "Dicsérd Sion megváltódat...", "Ó Sion templomod ékesítsd...", "Ez esztendőt megáldjad te szent Jehova Isten... ", "Hallgass meg Izráel pásztora... ", "Óh könyörgést meghallgató Jehova "... "Változás...
Úrnapi éneke
AQUINÓI SZENT TAMÁS

ÚRNAPI ÉNEKE

Dicsérd, Sión, a Megváltót,
dicsérd a vezért, a pásztort,
zengj himnuszt, zengj éneket!
Ahogy bírod, akként merjed:
nagyobb Ő mint a dicséret,
méltón nem dicsérheted.

S a dicséret külön tárgya
ma hogy a Kenyeret áldja,
mely éltet és eleven,
s hogy végvacsoráján kapta
a Tiz...
A Katolikus Biblia
A Katolikus Biblia
Ószövetség
/Szent István Társulat/Zsoltárok könyve/2
Zsolt 76
Zsolt 76.1
(A karvezetőnek húros hangszerre - Aszaf zsoltára, ének.)
Zsolt 76.2
Ismertté vált Júdában Isten, nagy az ő neve Izraelben.
Zsolt 76.3...
A Katolikus Biblia
A Katolikus Biblia
Ószövetség
/Szent István Társulat/Sirák fia könyve/2.

Sir 26
Sir 26.1
Ha jó az asszony, boldog ember a férj, s kétszer annyi lesz napjainak száma.
Sir 26.2
A férjnek öröm a derék asszony: békességben töltheti ...
Áhítat: SZÉTTÖRT DARABOK
... erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik.
11 Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.
12 Jeruzsálem, dicsőítsd az URat, Sion, dicsérd Istenedet!
13 Mert ő erős zárakat tett kapuidra, megáldotta benned lakó fiaidat.
14 Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged.

SZÉTTÖRT DARABOK
...
Úrnapjára
Holnap vasárnap! Úrnapja, - Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe!

LAUDA SION SALVATOREM

,,Dicsérd Sion, Üdvözítőd,
Jó pásztorod, hű segítőd,
Áldja hangos éneked.
Himnuszt mondj, egész szíveddel,
Szóddal úgy sem érheted el,
Méltón nem dicsérheted." (Hozsanna, 107. ének)

Gregorian

http:/...
Úrnapja


LAUDA SION SALVATOREM,,

Dicsérd Sion, Üdvözítőd,
Jó pásztorod, hű segítőd,
Áldja hangos éneked.
Himnuszt mondj, egész szíveddel,
Szóddal úgy sem érheted el,
nem dicsérheted." (Hozsanna, 107. ének)

...
Bogáti Fazakas Miklós versei
... hívek, szentek - 105.Magyar Zsoltár____________(#106)- Juhászné Szunyogh Mária
Istent lenni valaki tagadná - 19.Magyar Zsoltár________(#20)- Juhászné Szunyogh Mária
Istent, no, dicsérd minden erőddel - 104.Magyar Zsoltár_#105)- Juhászné Szunyogh Mária
Istent szívéből aki tiszteli - 125.Magyar Zsoltár_________(#126)- Juhászné Szunyogh Mária
Isten, tudod min...
Áhítat: ÉNEKLEK?
... erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik.
11 Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.
12 Jeruzsálem, dicsőítsd az URat, Sion, dicsérd Istenedet!

ÉNEKLEK?

Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. (Zsolt 13,6)

A múltkor arra döbbentem rá, hogy csak előveszem a Bibliát, olvasom, és még el sem ...
Mindenkinek


KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE - ÚRNAPJA - FŐÜNNEP

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked![kep...
1 2 
Címkék: Dicsőség Izrael, Mihály Ferenc, Katolikus Biblia, SZÉTTÖRT DARABOK, Bogáti Fazakas Miklós, Dicsőitsd Jeruzsálem, Jákob Istene, MINDIG DICSÉRD ŐT, Dicsérd Sion, Jehova Isten, AQUINÓI SZENT TAMÁS, ÚRNAPI ÉNEKE, Szent István Társulat, Júdában Isten, LAUDA SION SALVATOREM, LAUDA SION SALVATOREM&#8222, Magyar Zsoltár, Juhászné Szunyogh Mária, KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, örök élet, hegyet dalra, próféta mégis, férfi lábszáraiban, legjobb búzával, segítő Istennek, búza velejével, földre küldi, zsidó mitológia, saját Ótestamentumuknak, dicséret külön, karvezetőnek húros, férjnek öröm, derék asszony, férfi izmaiban, istenfélőkben gyönyörködik, búza legjavával, múltkor arra, nyomorultakon, fejedelmekben, végvacsoráján, istenfélőkben, mindenkilapja, csodálatosan, kapcsolódjék, gyönyörködik, mindegyiknek, reménykednek, gyermekeidet, zsoltárokkal, lábszáraiban, szeretetében, karvezetőnek, nyiltlevelek, vigasztalni, ujjongjatok, határaidnak, dicsérjétek, kegyelmében, dicsérheted, mindenkinek, meghallgató, békességben,
© 2013 TVN.HU Kft.