Belépés
Aradi vértanúk
... következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő sorrendben: Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly. Ez utóbbi vértanú büntetését - saját apja közbenjárásának köszönhetően - súlyosbították, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kel...
A 2006. év legjelentősebb ...
... legrégibb, 2000 éves számológépének titkát: az eddig ismeretlen rendeltetésű szerkezetet 1901-ben emelték ki egy hajóból.

november - A Magyar Nemzeti Múzeum és a szolnoki Damjanich János Múzeum közleménye szerint az idén jelentős, több ezer éves, népvándorlás kori gepida, szarmata, avar települések kerültek napvilágra a tiszaroffi víztározó gátjának építése közben...
Április 06
... Konstantinápoly ostromát.
1849 - Az isaszegi csata (1848-49-es_forradalom_és_szabadságh arc): A "dicsőséges tavaszi hadjárat" során Görgey Artúr hadserege (Klapka, Aulich és Damjanich hadtestei Isaszegnél legyőzik Windisch-Grätz seregét (Schlik és Jellacsics hadtesteit).
1896 - I. György görög király megnyitja Athénban az első újkori olimpiai játékokat....
Kiss Ernő honvéd tábornok
... elsőként - honvéd altábornaggyá nevezték ki, de az
1849. január 2-ai pancsovai ütközet után a tisztikar követelésére lemondott és január 9-én átadta a hadtest parancsnokságát Damjanich Jánosnak.
"Kárpótlásul" Debrecenben az adminisztratív feladatokat ellátó Országos Főhadparancsnokság vezetőjévé nevezték ki. Március 9-én megkapta a Magyar Katonai Érdemrend II. osz...
Az OrszágHÁZ nem eladó!
... Hunyadi János diadalát ábrázolta - innen származik egyébként a Nándorfehéruári terem elnevezés. Ugyanő festette az északi falon Kossuth Lajos kormányzói apoteózisát (Petőfivel, Bemmel, Damjanich csal), míg az ablakok közt - Diósy Antal ecsetje nyomán - éppen Szilágyi Mihály kiáltja ki magyar királlyá az ifjú Hunyadi Mátyást. A negyedik fal képe eredetileg Horthy Miklóst dicsőített...
Meghívó a nyíregyházi Kossuth
... mindenkit október 6-án
este 19-órakor
a nyíregyházi Kossuth térre.

A térről zászlókkal, fáklyákkal, gyertyákkal gyalogosan átmegyünk
a Tompa Mihály utcában lévő Damjanich János szoborhoz, ahol folytatjuk
emlékező műsorunkat.

A rendezvényen részt vesz a Nemzetiőrsereg egysége is.

Várunk minden emlékezőt, zászlót, fáklyát, gyer...
In memoriam - október - 1849
... első kivégzéseknek már reggel 1 6-kor kellett megtörténniök s akkorra Istennel és emberekkel le kellett számolniok. Vallásos áhítattal gyóntak meg a katholikusok, sőt a görög-katholikus Damjanich is, ki a rácz papot elutasítá és heves szavakkal hányta szemére, hogy nemzete annyit vétkezett a magyarság ellen, Sujánszky Eustach minoritának gyónt meg és előtte az utolsó órában áttért...
Az aradi vértanúk
... áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hu utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.


Damjanich János imája
Ima kivégzésem előtt 1849. október 5-ről 6-ra virradóra:
Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továb...
1849. október 6
... következtek az akasztófára ítélt tábornokok a következő sorrendben: Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey Károly. Ez utóbbi vértanú büntetését - saját apja közbenjárásának köszönhetően - súlyosbították, mégpedig azzal, hogy őt akasztották fel utolsónak, vagyis végig kell...
Nemzeti gyásznap
... magyarnak.

Azon a napon a milliomos földesúr Kiss Ernő, a gazdag magyar főúr Vécsei Károly, egy német arisztokrata Leiningen-Westerburg Károly, egy szerb, de magyar érzelmű hivatásos katona Damjanich János, egy republikánus demokrata Nagysándor József, a vasúti főtisztviselő Lázár Vilmos, harmincévi hű szolgálatáért alig másfél évvel korábban osztrák nemességet kapott ő...
A tizenhármak
... hazájuktól és a forradalomtól.
A "tizenhármak":

Fent: Leiningen-Westerburg Károly, Damjanich Lajos, Török Ignác, Aulich Lajos, Vécsey Károly

Középen: Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Nagy-Sándor József, Knézich Károly, Schweidel József

Lent: Kiss Ernő, Lah...
Október 6-a vértanúi
... szavai:
Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. Es halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.

DAMJANICH JÁNOS imája és utolsó szavai:
Ima kivégeztetésem elött, 1849. október 5-röl 6-ra virradóra
Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó...
Október 6, Arad
Az ARADI 13 vértanu emléknapja van.
Ezen a napon 1849 ben

AULICH LAJOS honvéd tábornok
DAMJANICH JÁNOS honvéd tábornok
DESSEWFFY ARISZTID honvéd tábornok
KISS ERNŐ honvéd altábornagy
KNÉZIC KÁROLY honvéd tábornok
LÁHNER GYÖRGY honvéd tábornok
LÁZÁR VILMOS honvéd ezredes
gróf LEININGEN-WESTERBURG KÁROLY honvéd tábo...
Ima
...
Damjanich János imája
Ima kivégzésem előtt 1849. október 5-ről 6-ra virradóra:Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstel...
In memoriam - 1849.október....
... kivégzéseknek már reggel 1/2 6-kor kellett megtörténniök s akkorra Istennel és emberekkel le kellett számolniok. Vallásos áhítattal gyóntak meg a katholikusok, sőt a görög-katholikus Damjanich is, ki a rácz papot elutasítá és heves szavakkal hányta szemére, hogy nemzete annyit vétkezett a magyarság ellen, Sujánszky Eustach minoritának gyónt meg és előtte az utolsó órában áttért a ...
A hét évfordulója - Október 6.
... ellen fellázadt szerbek ellen küzdött, majd ezredesi rangban a feldunai hadtest egy hadosztályát vezette. A kápolnai csata előtt lett tábornok és a 2. hadtest parancsnoka.

Damjanich János honvéd tábornok

Szerb katonacsaládba született a Temes megyei Stazán, 1804-ben. 1820-tól volt katona Temesvárott, már századosi rangban szolgált, mikor 1848 áprilisáb...
Az aradi 13-ak utolsó mondatai
... 10:50:29

Alább közölt összeállításunkból megtudhatják, kivégzésük elott mivel
búcsúztak az aradiak hazájuktól és a forradalomtól.

A "tizenhármak": Leiningen-Westerburg Károly, Damjanich Lajos, Török Ignác,
Aulich Lajos, Vécsey Károly, Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Nagy-Sándor
József, Knézich Károly, Schweidel József, Kiss Erno, Lahner Gy...
Emlékezzünk...

Fent: Leiningen-Westerburg Károly, Damjanich Lajos, Török Ignác, Aulich Lajos, Vécsey Károly

Középen: Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Nagy-Sándor József, Knézich Károly, Schweidel József

Lent: Kiss Ernő, Lahner György, Poeltenberg Jenő

...
Október 6.
... ítélete alapján pedig Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukás után kerültek az osztrákok fogságába. Ők a nemzet vértanúivá váltak: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Véc...
Aradi vértanúk
... minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése
kivégzés:
kötél általi halál
sírhely:
Arad, vértanúk emlékoszlopa
Halála előtt Horatiust olvasott.*

Damjanich János tábornok
születési hely:
Temesőr (Szerbia)
család:
szerb katonacsaládban született, nős, gyermekei nem voltak
ítélet:
kötél általi halál, minden ...
1 2 3 ...11 12 ..17 18 .21 22 23 
Címkék: Kiss Ernő, Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Nagy-Sándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly, Magyar Nemzeti Múzeum, Damjanich János Múzeum, Görgey Artúr, Damjanich Jánosnak, Országos Főhadparancsnokság, Magyar Katonai Érdemrend II, Hunyadi János, Kossuth Lajos, Diósy Antal, Szilágyi Mihály, Hunyadi Mátyást, Horthy Miklóst, Tompa Mihály, Sujánszky Eustach, Pöltenberg Ernő, Vécsei Károly, Nagysándor József, Lázár Vilmos, Damjanich Lajos, Dessewffy Arisztid, Knézich Károly, Schweidel József, DAMJANICH JÁNOS, AULICH LAJOS, DESSEWFFY ARISZTID, KISS ERNŐ, KNÉZIC KÁROLY, LÁHNER GYÖRGY, LÁZÁR VILMOS, LEININGEN-WESTERBURG KÁROLY, Kiss Erno, Lahner Gy, Poeltenberg Jenő, Leiningen Westerburg Károly, nyíregyházi Kossuth, aradi vértanúk, aradi 13-ak, akasztófára ítélt, következő sorrendben, eddig ismeretlen, szolnoki Damjanich, idén jelentős, tiszaroffi víztározó, isaszegi csata, első újkori, tisztikar követelésére, hadtest parancsnokságát,
© 2013 TVN.HU Kft.