Belépés
Mária
... szempontból valószínű, hanem teológiailag is a legszebb és legtalálóbb neve annak, akit Isten a leginkább szeret a teremtmények közül, mert a legszebb, s épp ezért a legszebb.

A Boldogságos Szűz - akit nyelvünk nem egyszerűen szentnek, hanem Szentségesnek mond - a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Míg a...
Ístenrol
Az Úr angyala megjelenik Máriának

Galileának Názáret nevű kis városában egy istenfélő, szent szűz élt.
Mária volt a neve és egy jámbor ácsmesternek, Józsefnek volt jegyese. Mind a ketten Dávid király családjából származtak. Mária mindennél jobban szerette a jó Istent és igen sokat imádkozott. Hat hónappal Zakariás látomása után Isten elküldte Gábor főangyalt Máriá...
Hit.
... rágondolnak álmodozva / A testvériségre... / Fáradt katonák, ti / Pihenjetek szépen / Karácsonyfák lángja körül / A mi szentesténken. / Gondoljatok hittel / Zsolozsmát dalolva / Eljövendő boldogságos / Szent karányonyokra."
A megváltó nagy békesség - őszintén reméli - győzelmes örömmé válik.
Ady Endre számos verse őriz karácsonyi hangulatot. A Kis k...
Karácsonyi himnusz
Karácsonyi himnusz

Karácsonynak éjszakáján,
Jézus születése napján
örüljetek, örvendjetek,
a kis Jézus megszületett.

A kis Jézus aranyalma,
Boldogságos Szűz az anyja,
lábaival ringázgatja,
két kezével ápolgatja.

-Aludj, aludj, én kisdedem,
aludj, aludj, én kisdedem,
nem királyné a te dajkád,
szolgálóból l...
Jóságnak fénye ragyogjon
... Dicsőség
mindöröktől - örökké!


Oltalmazóm, minden titkot ismerő Dicső Nagyasszony!
Vigyázó két szemed óvjon az Atyának fényében!
Mennyei Atyaisten - Boldogságos Szűzanya kérlek Benneteket!
Tegyetek meg mindent annak érdekében,
hogy a Kárpátok bércei között - és azon is túl megvalósuljon őseink álma
a Fény Földi Birodalma,
a Béke...
Aktuális ??!!!
... jelképe, a földön pedig jól felismerhető Lipót császár egyházi és világi főméltóságok körében.


Népdalgyűjtő tudósaink népdalként is találkoztak ez...
Betegek Világ napja. Febr.11.
... 1858. febr 11.-én a Gave folyó partjához közeli barlangban jelent meg a Boldogságos Szüz Soubirous Bernadettnek.-Az a hely a világ egyik legnagyobb Mária búcsú- járó és csodatévő kegyhelye.
1982-ben II.János Pál pápa e napra rendelte el, hogy legyen a Betegek Világnapja.
Máté 11,28-ban olvashatjuk, Jézus " Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, én felüdítelek ti...
Szent József, a Boldogságos...


Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Ünnepe: március 19.


Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett ma is az Egyház oltalmazója, amelynek küldetése, hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát. Ezt a nagyszerű ajándékot szent Józseffel együtt nem csak önmagu...
Szent József
... Szent József tiszteletére szentelték. Szent József foglalkozását tekintve ács volt. Az üdvtörténetben fontos szerep jutott neki. A Megváltónak, Jézus Krisztusnak lett nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária jegyese és hitvese.

Szent József Dávid házából származott. Izraelben Dávid király óta mindig az ő családjából származó utód lett a király. Az evangéliumok családfái (...
Beáta napja :))
Március 22.

Beáta ( a kis menyjelöltem névnapja )

természetesen sok boldogságot minden Beátának :))

Latin eredetű név, Szűz Mária Boldogságos melléknevéből származik.

Jelentése BOLDOG

"Egy angyalt küldök Neked, tegye szebbé az életed!
Tegyen pénzt a zsebedbe, vigyen boldogságot a szívedbe!
Vegyenek körül ba...
Mai névnapok: ....


Március 22.Beáta :
Latin eredetű név, Szűz Mária Boldogságos melléknevéből származik. Jelentése boldog.


Lea :
Héber eredetű bibliai név. Jelentése: "vadtehén", "antilop". A latinban a név jelentése: "nőstényoroszlán".


Izolda :
Kelta, germán, német eredetű, jelentése: vas, tevékenyk...
Bakay Kornél előadása Budapes
... elköltözött ebből a
világból. Tisztességgel temették el egy kis folyónak a forrása felett,
amely kőmederben folyik Atilla király városába, ahol is a magyarok
megtérése után a boldogságos Szűz Mária tiszteletére eklézsia épült,
amelyet Fehérnek (Alba) neveznek."

Hol lehetett Alba Ecclesia? Hol volt Atilla városa? Hol volt Budavára?
Hol volt Alba ...
Bakay Kornél előadása
... vezér is elköltözött ebből a világból. Tisztességgel temették el egy kis folyónak a forrása felett, amely kőmederben folyik Atilla király városába, ahol is a magyarok megtérése után a boldogságos Szűz Mária tiszteletére eklézsia épült, amelyet Fehérnek (Alba) neveznek."

Hol lehetett Alba Ecclesia? Hol volt Atilla városa? Hol volt Budavára? Hol volt Alba közelében Noé h...
Boldogasszony tisztelete
... részletes tanulmányában rámutat,[14] egyetértve más szerzőkkel, hogy "a magyarság megtérésekor a magyarok ősi istenasszony kultusza elősegítette a keresztény értelemben vett Istenanya, a Boldogságos Szűz kiválasztását.... A magyar katolikus megújulás Mária-tisztelete a magyar lélek időszerű igényeinek megfelelően sajátos, normatív jelleget öltött. Néha más népeknél is találunk a M...
Elég volt a háborúból!
..."ELÉG VOLT A HÁBORÚBÓL! Győzzön végre az értelem és a testvétriség! Ennek meg kell valósulnia, ha azt akarjuk, hogy a fegyverek dörgése ne nyomjon el minden más hangot!

A Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával szálljon fel imádságunk a Mindenhatóhoz, hogy a kimondatlan szenvedésektől megtépázott népek számára megnyíljanak a kiengesztelődés és a véke új útjai."
...
Szeretteim ne...... Máj. 03.
... e?"
/1JN 4,1/
.................................... .................................... .................................... ............................ " Boldogságos Szüz Mária, Isten anyja: segíts, hogy mindig gyermeki szívem legyen: tiszta és finom mint a forrás!
Segíts, hogy egyszerü szívem legyen, a melyet sohasem borít el a keser...
MEDJUGORJE, 2007. ÁPRILIS 25.
... védelmezz minket! Neked óhajtjuk szentelni ó Szűzanya szívünket és életünket, hogy a Te segítségeddel megismerhessük Istent, Jézust, az Ő szeretetét és végtelen irgalmasságát.
A Boldogságos Szűz Mária, a Béke Királynője közbenjárását kérve, áldjon meg mindnyájatokat és védjen meg minden rossztól a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Békét és minden jót mindnyája...
Ragyogó tisztává...... Máj.13.
... / EF 5,27/
.................................... .................................... .................................... ............................. " Még a Boldogságos Szüz személyében az Egyház már elérkezett a tökéletességre..... a keresztények még csak törekszenek a bün legyőzésére , és az életszentségben növekedésre. Máriára emelik tehát szemüket, min...
Énekeljetek, és....... Máj.15.
... / EF 5,20/
.................................... .................................... .................................... ................................ " Ó boldogságos Szüz, csak az hallgason a te nagy jóságodról, aki szükségébsen hozzád kiáltott, és te elutasítottad kérését."
/ Szt Bonaventura/
-.............................
Pünkösd Csíksomlyón
Csíksomlyó a katolikus székelység messzi földön is ismert búcsújáró helye. A hely búcsújáró jellege már a XV. században kibontakozik a székelység Boldogságos Szűz Mária iránti tiszteletéből adódóan. Jenő pápa 1444-ben kelt körlevelében ferences templom építésére buzdítja a környék lakóit, viszonzásul búcsút, gyülekezési jogot engedélyezett a segítőkész híveknek.

1567-be...
1 2 3 .......26 27 ....39 40 ...51 52 53 
Címkék: Betegek Világ, Szent József, Bakay Kornél, Pünkösd Csíksomlyón, Boldogságos Szűz, Galileának Názáret, Dicső Nagyasszony, Mennyei Atyaisten, Boldogságos Szűzanya, Fény Földi Birodalma, Boldogságos Szüz Soubirous Bernadettnek, János Pál, Betegek Világnapja, Boldogságos Szűz Mária, Szűz Máriát, Jézus Krisztusnak, Szent József Dávid, Izraelben Dávid, Szűz Mária Boldogságos, Szűz Mária, Alba Ecclesia, ELÉG VOLT HÁBORÚBÓL, Boldogságos Szüz Mária, Béke Királynője, Mindenható Isten, leginkább szeret, teremtmények közül, szentek között, megtestesült Igének, jámbor ácsmesternek, ketten Dávid, megváltó nagy, földön pedig, világ egyik, megváltás titkát, nagyszerű ajándékot, üdvtörténetben fontos, evangéliumok családfái, angyalt küldök, forrása felett, boldogságos Szűz, magyarok megtérése, magyarság megtérésekor, keresztény értelemben, magyar katolikus, magyar lélek, fegyverek dörgése, kimondatlan szenvedésektől, melyet sohasem, életszentségben növekedésre, katolikus székelység, hely búcsújáró, székelység Boldogságos,
© 2013 TVN.HU Kft.