Belépés
A magyar nép őstörténete
... tartozó minden bizonnyal a Kárpát-medencében készült balta került elő az itáliai campagnai mezőn. Ehhez hasonló leletet találtak Radocsányban is.
- Az "ótörök" (türk) írásrendszer kialakulása a Kr. előtti VIII-VII. századig vezethető vissza. A Kr.utáni VI. századi Kínai Évkönyvek bizonysága szerint "a türkök szerződés végett fára véstek jeleket "; ez azt jelenti, hogy a türkö...
Légy jomind halálig 8 része
YOLCADIK FEJEZET

amelyben kitűnik, hogy Misi olyan gyerek, aki nem szereti, ha vele foglalkoznak,
kivált mikor valami kellemetlenség áll a háta mögött: hagyják békén; jó ilyenkor
haza és nagy gondokra gondolni, jó elfelejteni a nagy mellett a kis bajt

Ebéd után leült a helyére, s tanulni akart. A szoba üres volt, csak Nagy úr feküdt az ágyán, s olvas...
Felvidék
...
BOTOS LÁSZLÓ


ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - FELVIDÉK (SZLOVÁKIA)


Az Avar Birodalom felbomlása után a Kárpát-medence ideiglenesen különböző népek uralma alá került. A pánszláv történészek hercegekké léptették elő a hűbérurakat, akiknek e zavaros időkben sikerült tisztséghez jutniuk. A Samo nevű hűbérúr országát, amely 21 évig létezett, ,,szlá...
Magyarságtudományi tanulmányok
... eszméje.

S e tényezőkkel, szereplőkkel függ össze a hatezer éve megvalósított embertelen gyakorlat, a harcias és gyilkoló tevékenység, az alárendelés, a hierarchikus társadalom kialakulása és működtetése, terjesztése. A természeti feltételek romlása, netán katasztrófája következtében a műveltségek nem mindig tudtak megbirkózni a nehézségekkel. A több lábon állás azonban...
Magyarságtudományi tanulmányok
... eszméje.

S e tényezőkkel, szereplőkkel függ össze a hatezer éve megvalósított embertelen gyakorlat, a harcias és gyilkoló tevékenység, az alárendelés, a hierarchikus társadalom kialakulása és működtetése, terjesztése. A természeti feltételek romlása, netán katasztrófája következtében a műveltségek nem mindig tudtak megbirkózni a nehézségekkel. A több lábon állás azonba...
A király meztelen!-Úgy ám!
A király meztelen!-Úgy ám!


Tisztelt Honfitársak! Reményteli Lelkek! (Hívők és Hitetlenek!)Az UNIVERZUM él, lüktet, mozog s a látszat ellenére örökké VÁLTOZIK. Ne a szemednek higgy -kíváncsi olvasó- mely szerint a csillagok állása évszakonként változik ugyan, de mégis mindig ugyanott bukkannak föl, mint évezredek óta. Ez csupán a csalfa láts...
A ragozó nyelvű népek hazája
Mesterházy Zsolt - Hol keressük a ragozó nyelvű népek hazáját Eurázsiában?

I.

Oswald Spengler A Nyugat alkonyában különös dolgokat feszeget. Kultúrtörténeti jellegű kutakodása a népek, nemzetek életére igyekszik általánosabb érvényű vázlatot szerkeszteni. A Nyugat ügyeiről van nála szó, művének címe után ez nem meglepő. Keresi a hanyatlás számára felfogha...
Árpádok Országa
... azután színid, bajkáli és tungid. A népesség túlsúlyban lévő része europid (!) " "A magyar köznép egyezik az avar köznéppel (!) s ez történelmi folyamatosságot jelent'. - Uö A magyar nép kialakulása.

ÉT 26 (1971) 2507-2511.: "Az ugor eredetű- (?) magyarokhoz még az erdőövezetben (?) lévő őshazában csatlakozott egy onogur eredete, török nyelven beszélő népességcsoport. Ő...
a B A R A N T A / BÖLLÖN /
B A R A N T A /BÖLLÖN/
Az önálló tradicionális magyar harcművészeti stílus


Történelmi előzmények

A harcművészetek kialakulásáig egészen az emberi társadalmak szerveződésének kezdetéig vissza kell tekintenünk. Már ekkor kialakulnak harcoló rendek, amelyeknek a legfontosabb feladata a harcra történő felkészülés, a tapasztalatok gyűjtése, továbbadás...
Légy jó mindhalálig 8.fejezet

MÓRICZ ZSIGMOND

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

NYOLCADIK FEJEZET

amelyben kitűnik, hogy Misi olyan gyerek, aki nem szereti, ha vele foglalkoznak,
kivált mikor valami kellemetlenség áll a háta mögött: hagyják békén; jó ilyenkor
haza és nagy ...
Tácsi István: A Magyarok Istene
... mára a hazugság nyelvévé vált.

2. Táblázat: az emberiség tündöklésének és bukásának feltárt oksága, a fogalmakban való gondolkodásból eredően, az emberi hazugságképesség kialakulása.

A BESZÉDKÉPESSÉG DIALEKTIKÁJA

A fogalmakban való gondolkodás kiteljesedésével átfordul degresszívbe kb.: 3000 éve

A fejlődés kezdete
Progresszív szaka...
A KORONA tika.folyt köv.....
... (Bakay/1997/159).

A rekeszes kőtechnika eredetileg talán a Földközi-tenger partján alakult ki, amely területet a Krisztus születését megelőző évtizedekben a párthusok is hódoltatták. A stílus kialakulása minden bizonnyal a párthusok és kusánok mediterrán, sztyeppi és indus területeket összekötő történetének és kereskedelmi kapcsolatainak köszönhető. Magát a Szent Koroná...
ÖRÖKSÉG avagy egy Új Paradigma
ÖRÖKSÉG
avagy egy Új Paradigma felé

“In Memoriam Ota Zenshaku"1. ÖNGYILKOS CIVILIZÁCIÓAz amerikai közgazdász Herman Dalyt idézi Lester R. Brown “Új világrend" c. tanulmányában, aki szerint: “van valami alapvetően rossz abban, ahogy földi ügyeinket kezeljük, mintha bolygónk csupán egy fel...
Magyarság,mint faj és nemzet4
...

Csuray Károly: A magyarság, mint faj és nemzet IV. rész

A szkítha népek fémkorszakai.

Az arany.

A történelem csak a fémkorszakok emberét ismeri, az ezelőttit most kutatja és deríti fel az archeológia.

A kőkultúrából az arany vezette át az emberiséget a fémkorszakba. Az első, emberektől felhasznált fém azért volt az arany, m...
Magyarság mint faj és nemzet 7
...

Csuray Károly: A magyarság mint faj és nemzet VII. rész

A nyugati-hun hegemóniák kialakulása.

Balambér, Bendegúz, Atilla hunjai, a hunok, a korukbeli szkítha hegemónia nemzete, a Kr. u-i 373-ban tűnnek fel. Birodalmuk területileg is összefoglalta a szkítha népeket.

Hun alatt kifejezetten Atilla népét értjük, amely a Kaukázus körüli Dé...
Rudnay Egyed: Attila Trilogia4
...

Rudnay Egyed: Attila Trilogia:
Kiforgatott tények, elhallgatott igazságok és néhány valóság /d

- 41-

Itt kezdődik szent Adalbert szerepe. Ékes beszédű rendkívüli buzgóságú főpap, ki a csehek megtérítését tekintette élete céljának, miután ő volt az akkori egyházi élet legkimagaslóbb alakja, reáhárult a feladat, hogy válságos helyzetéből az ...
Rudnay Egyed: Attila Trilogia
...
Rudnay Egyed: Attila Trilogia, ElőszóOmnia si perdas
famam servare
mementó.A mai hatalom szláv sírok után kutatva Zemplén megyében pompás magyar vezérsírra talált. A benne levő 5 fejedelmi korong és másodpéldánya annak a magyar kardnak, melyet a b...
Emberi talány
A több milliárd éves fejlődés távlatában nehéz, elgondolni, mikor is jelentek meg azok a gének, melyek a fejlődést tovább vitték az elemi létben. A szerves anyag még nem élő anyag, tehát a kérdés az mikortól beszélhetünk az élőkről, majd az emberről. A távlat időben óriási, növényektől, állatokig, a puhatestűektől a gerincesekig. Tudjuk, hogy a földi élet fejlődése valahonnan vala...
Botos L.:Amiről szólnunk kell
... történelem figyelembevételével. Mi lett a nemesek és bölcsek Rómába való sereglésének a következménye? Bizony nem Róma és környéke benépesítése, hanem terjeszkedés, azaz a római birodalom kialakulása. Miért gondolt volna Szent István másra, mint birodalomra, az ő korában (és később is évszázadokon át) oly népszerű birodalmi eszményre? De a magyar kisebbrendűségi érzéssel, triano...
Somogyi József: A faj I. rész
... úgy, mint a gyermek a veszedelmes robbanóanyaggal, ami a következő pillanatban cafatokra tépheti.I. A FAJMÍTOSZ1. A mitikus fajelmélet kialakulása

Minél nagyobb énközelségben van valamely tudomány, minél inkább érinti magam vagy enyéim hibáit vagy értékeit, minél inkább tartalmaz világnézeti elemeket, annál nehezebb megőri...
1 2 3 
Címkék: Árpádok Országa, Tácsi István, Magyarok Istene, Rudnay Egyed, Attila Trilogia4, Attila Trilogia, Botos, Somogyi József, Kínai Évkönyvek, YOLCADIK FEJEZET, BOTOS LÁSZLÓ, Avar Birodalom, Tisztelt Honfitársak, Reményteli Lelkek, Mesterházy Zsolt, Oswald Spengler Nyugat, MÓRICZ ZSIGMOND, LÉGY JÓ MINDHALÁLIG, NYOLCADIK FEJEZET, BESZÉDKÉPESSÉG DIALEKTIKÁJA, Szent Koroná, Memoriam Ota Zenshaku&#8221, ÖNGYILKOS CIVILIZÁCIÓ, Herman Dalyt, Lester, Csuray Károly, Szent István, király meztelen, ragozó nyelvű, itáliai campagnai, türkök szerződés, háta mögött, nagy mellett, szoba üres, pánszláv történészek, hierarchikus társadalom, természeti feltételek, több lábon, látszat ellenére, szemednek higgy, csillagok állása, csalfa láts, hanyatlás számára, népesség túlsúlyban, magyar köznép, avar köznéppel, ugor eredetű-, onogur eredete, önálló tradicionális, harcművészetek kialakulásáig, emberi társadalmak, legfontosabb feladata, harcra történő, tapasztalatok gyűjtése, hazugság nyelvévé, emberiség tündöklésének,
© 2013 TVN.HU Kft.