Belépés
Mindenszentek
... 609-ben
megkapta a pogány istenek tiszteletére
épült római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az Összes
Vértanúk tiszteletére.

III. Gergely pápa (731-741) a -Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak,
hitvallónak és a földkerekségen
elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette.

IX. Gergely pápa (827-844)...
Mindenszentek
... 609-ben
megkapta a pogány istenek tiszteletére
épült római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az Összes
Vértanúk tiszteletére.

III. Gergely pápa (731-741) a -Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak,
hitvallónak és a földkerekségen
elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette.

IX. Gergely pápa (827-844)...
Karácsonyi versek
...
mindennek hű reménye, Te,
hallgasd imánk, mit most eléd
önt szerte sok kicsiny cseléd.

Tudod, ki, létet alkotád,
hogy hajdan testünk alkatát
a Szűznek szentelt méhiből
magadra testvérként vonád.

Mely év futásin visszatér,
tanú ez ünnep, hogy jöttél
Egyetlen, Atyád ölébül
világ egyetlen üdvéül.
...
Szent József
... megkülönbözteti a többi családapáétól:

,,... és téged Szent József ünnepén illő hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert őt az igaz férfit, az Istenszülő Szűznek jegyesül adtad, hű és okos szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust."


...
Magyar szentek...
... templomban letette az uralkodói hatalmát, mintegy visszaadva azt Istennek.
1038-ban halt meg Szűz Mária mennybemenetelének napján, miután halálos ágyán felajánlotta az országot a Szentséges Szűznek. Testét a székesfehérvári koronázási bazilikában helyezték el.
Kultusza már I. András alatt nagy volt, I. László király avatatta szentté 1083-ban, fiával Imrével, Gellért püsp...
Csíksomlyó, a Kegyszobor
... Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tarja szent Fiát, a világ Megváltóját.
1798-ban, Batthánnyi Ignác erdélyi püspök idején az egyház "Csodatevőnek, segítő szent Szűznek" nevezi el.

A Kegyszobor a Mária-zarándoklatok középpontjában áll.

Régi szokás, hogy a zarándokok, miután a Kegyszobor előtt Máriához, Isten Anyjához könyörögtek, meg...
2007. június 15. – Pénte
... fényedbe merülünk,
édességeddel eltelünk.

Jézus, jóság és szeretet,
megfoghatatlan szent kegye...
Pilis kutatásának fő kérdései
Bakay Kornél:A titokzatosnak vélt Pilis kutatásának fő kérdései

A történeti Magyarország, azaz a Kárpát-medence kétségtelenül Európa kellos közepe, az északi szélesség 44, 5 és 49, 5 foka, illetve a keleti szélesség 15 - 26, 5 foka között. Ez a terület pontosan az Északi-sark és az Egyenlíto felezojénél fekszik, kelet-nyugati hosszúsága pedig éppen ezer kilométe...
Kisboldogasszony
... Istenből élnek! Azért tehát örvendjünk e kedves őszi ünnepen, melynek igénytelenségében őserő s örök élet lüktet."- eddig a Prohászka idézet.
Ha valakinek, akkor a Szent Szűznek a születése öröm volt az égnek és a földnek egyaránt. És vajon miért örvend az ég és a föld a Szent Szűz születésén? Az ég, azért mert megjelent a világban Isten legszebb, legcsodálatosabb t...
Árpád-kori templom
... megszólal. A templomnak egyetlen faragott köve van, mely a jelképek nyelvezetén a liliomos Imre hercegre utal. Imre herceg attribútuma a liliom, ,,ez volt a napi felajánlása a boldogságos szűznek". S milyen érdekes, amikor az ember májusban elvetődik ide, akkor a templom előtti ősi út mentén - több mint száz méter hosszan - természetes liliomok virágzásában gyönyörködhe...
November 2-a halottak napja
... pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az összes vértanú emlékére.

A 8. században, III. Gergely pápa tette május 13-át a "Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek" az emléknapjává.

Egy évszázaddal később, IX. Gergely pápa helyezte no...
Emmanuelle
Emmanuelle Arsan
Emmanuelle

Európa Könyvkiadó - MOKÉP
Budapest, 1989

©Editions Robert Laffont, S. A., Paris, 1988

Fordította Váradyné Sz. Hermina

Hungarian translation © Váradyné Sz. Hermina, 1989


Európa Könyvkiadó, Budapest
Felelős kiadó az Európa Könyvkiadó és a MOKÉP igazgatója
Szedt...
Nincs Cím
... szaka.
Akkor cukrot se adj soha,
Mert az a holtak csontpora.
Hadd lássák csak a tiszt urak,
Hogy basszuk a kancájukat.
Még az ő pinája is szűkebb,
Mint akárhány szép tatár szűznek.
Rajta, baszd meg az anyád!

Hirtelen félbeszakadt a zene, Heléna pedig lekiáltott
a katonáknak. Az egyik tiszt felnézett; Mony a fénykép
alapján fe...
Czakó Gábor: Mefisztó utca 24
... szolgálatából kiesik, vagy föllázad, mert emberi szabadságra vágyik,
deviánssá nyilvánítják.
Szegény lesz.
Szegénynek lenni pedig éppoly abnormális a 20. század végén, mint szűznek
vagy szentnek.
A fényes Dolgok káprázatában alig látható, hogy az anyag, a drága nyereség,
ebben a szellemtelen megközelítésben nem műveltetik, nem nemesedik, nem
e...
2005. december 25. – Uru
... ismert énekünk, Gárdonyi Géza megzenésített verse, amely így szól:
Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Ha el akarunk jutni örvendezésünk forrásáig, és ha már gondolatban megtettük az első lépéseket id...
Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre!

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
...
2007. december 27. – Csü
... olvasókkal és velünk, hogy ezáltal bennünk is felébredjen a Krisztussal való személyes találkozás és a vele való közösség vágya.

Imádság:

Szűzi őrzője a legtisztább Szűznek,
szent hirdetője az örök Igének,
szolgáid lelkét tisztítsd meg a rossztól,
János apostol!

Égi forrásból eredő folyamként
futva kiáradsz a kiaszott föl...
Árpádházi Szent Margit
... a Boldogságos Szűz Máriának tiszteletére templomot, és körülötte monostort alapítunk, amelyben a szerzetesi regulák követelményei szerint jámbor szüzeknek kell a királyok Királyát és a Szűznek Fiát szolgálniok. S hogy Isten előtt ismert jámborságunk, amely nem maradhat rejtekben; másoknak is példa legyen, leányunkat, Margit asszonyt, akit gyermekeim közül annál gyöngédebb szeretet...
A pipa eredete
... kínálni, ami a felhőkből esett. Fogadd el, idd meg, és ne feledd, hogy nagyon szegények vagyunk. Egy édesfű fonatot megmártott egy bölényszarvban, melyben esővíz volt, és felajánlotta a szűznek. Majd így folytatta: - Nővérünk, készek vagyunk meghallgatni a jó hírt, amit hoztál. A pipát, melyet a szűz hozott, az állványra tették. A leány kortyolt a vízből, felállt, felvette a pipát...
Jézus születésének hírüladása
... eltávozott.

Angyali üdvözlet
Bocsáttaték Gábriel angyal Istentől Galileának várasában, kinek neve Názáret, férfiúnak jegyzett szűzhez, kinek vala neve József, Dávidnak házából. És a szűznek neve Mária. (...) Ezenképpen ez mennyei fülemile, szent Gábriel arkangyel, mikoron megéneklé az mézzel folyó édes éneket, azaz az Ave Mariát, akkoron Istennek fia leszálla m...
1 2 3 .8 9 .13 14 16 17 18 
Címkék: Szent József, Nincs Cím, Czakó Gábor, Árpádházi Szent Margit, Istenszülő Szűznek, Jézus Krisztust, Szűz Mária, Szentséges Szűznek, Batthánnyi Ignác, Isten Anyjához, Bakay Kornél, Szent Szűznek, Szent Szűz, Emmanuelle Arsan, Európa Könyvkiadó, Editions Robert Laffont, Fordította Váradyné Sz, Váradyné Sz, Gárdonyi Géza, Isteni Kisded Szűznek, Boldogságos Szűz Máriának, Szűznek Fiát, Bocsáttaték Gábriel, Istentől Galileának, pipa eredete, pogány istenek, -Szent Szűznek, többi családapáétól, igaz férfit, uralkodói hatalmát, székesfehérvári koronázási, világ Megváltóját, titokzatosnak vélt, történeti Magyarország, északi szélesség, keleti szélesség, terület pontosan, születése öröm, földnek egyaránt, világban Isten, templomnak egyetlen, jelképek nyelvezetén, liliomos Imre, napi felajánlása, boldogságos szűznek&#8221, ember májusban, templom előtti, összes vértanú, földkerekségen elhunyt, évszázaddal később, tiszt urak, egyik tiszt, fényes Dolgok, drága nyereség, szellemtelen megközelítésben,
© 2013 TVN.HU Kft.