Belépés
Szt.Valériusz.Jan.29.
... püspök,3,század.
-" Legyetek bátor szívüek, akik az Úrban reménykedtek."

"Másoknak semmit meg nem tagadni, magunk számára semmit nem követelni."

" A szeretet nyelve az egyetlen olyan idegen "nyelv" amelyet minden ember megért."

" Aki másokat meg akar menteni,annak sokat kell érte szenvednie."

" A Kálvári...
Szent Korona.
... római, és a görög korona bizánci származásáról, mint legkézenfekvőbb származási helyekről. Ez ellen az érv ellen szólva más kutatók fölhívták a figyelmet, hogy a katolikus egyházon belüli kétnyelvűség a mai napig megőrződött, a fontos eseményeknél, pl. templom-, vagy papszentelésnél görög és latin nyelven egyaránt el kell mondani minden fontosabb szöveget. Ez a gyakorlat korábban,...
Holnap Valentin nap....
... gát leküzdésének ünnepe, a szívek összeérésének, összeolvadásának igényét és lehetőségét jeleníti meg. Azt próbálja kifejezni, ami kifejezhetetlen, szavakban alig, inkább csak a szimbolikus nyelv képes megjeleníteni: a szívnek szívvel való találkozását, "egybeolvadását". Micsoda, mindenki számára kedves giccseket választunk (boldogan), mert kifejezi azt, melyre nincs, vagy alig va...
Bíztatás
BIZTATÁSMindenekelőtt:

Népünk alatt értem egyrészt mindazokat, akik Magyarországon élnek;. minden egyébre való tekintet nélkül. Népünk alatt értem másrészt mindazokat is, akik máshol élnek, de magukat magyarnak, vagy bármi módon Magyarországhoz kötődőnek tartják.)


Azért írom ezt a levelet, hogy rem...
A magyar nyelv eredete
Magyar ősvallás Ádamtól és Szent Istvántól a XXI. Századig

A VI. Magyar Világkongresszusra, Dr. Balogh Sándor, USA

(4. folytatás)

A MAGYAR NYELV EREDETE

Még egy fontos fogalmat kell tisztáznunk. Mint említettük, a bibliai őskinyilatkoztatást és a protoevangéliumot Ádám és Éva Istentől kapták és élőszóval adták tovább leszármazottaiknak...
Dr.HetényJános: ÉS MÉGIS ÉLÜNK
... magyarság "nemzeti bűne" a közömbösség.(Pusztaszer üzenete)
-Hitünk szerint az egyedi ember üdvözül (vagy kárhozik), de nincs "az" ember, hanem mindegyikünk konkrét viszonyok közt él (föld, nyelv, népközösség, haza), ezt örökli, ebben van "otthon", így valósítja meg földi önmagát, amely majd eljut az üdvösségre. Ezért a kegyelem világában sem mellékes és külső politizálás, h...
Közöttük leszek.....Aug.21.
... neved.

A bánat benned nyer reményt,
Te adsz ezer jótéteményt,
Ha keresünk, itt jársz velünk:
Hát még mi vár, ha föllelünk!

A nyelv azt nem mondhatja ki,
Betű ki nem fejezheti,
Csak aki érzi tudja azt,
Jézust szeretni, mily malaszt."
/N.Clai...
Bartók Béla
... újraszervezésében. ,,A földműves iskolát - írja Nagyszentmiklós tradicionális monográfiája című művében Schreyer Viktor - Bartók János gazdasági tanár élesztgette." Növendékeit anyanyelvükön tanította: magyarul, németül, románul, szerbül. Tudta, hogy alapos ismereteket csak anyanyelvén sajátíthatja el az ember. Idősebb Bartók Béla apja halála után teljesen á...
Seri pöri noki és kovi ubi
... kéziszótárban, ennek okán (mindenki úgy tekergeti az ok-okozati összefüggést, ahogy kedve tartja) némileg konzervatívnak mondanám magam. Beszéd terén is.
Van egy adott pillanatban élő, beszélt nyelv mint olyan. Változik, új kifejezések jönnek, mennek, ,,véletlenül" avagy szándékosan - anno a nyelvújítókon rohadt jókat lehetett derülni a nyaktekerészeti mellf...
Idézetek
... vonzóbb.


----------------------------------
Böjt

Böjtöljön a szem úgy, hogy tartozódik a kíváncsi nézelődéstől.
Böjtöljön a fül úgy hogy nem hallgat oda fecsegésekre, pletykákra.
Böjtöljön a nyelv úgy, hogy nem rágalmaz, nem morog és távol tartja magát a haszontalan, üres szavaktól.
Böjtöljön a kéz úgy, hogy a hiábavaló dolgokat elh...
A király meztelen!-Úgy ám!
... miért - s főleg, kinek? - csak kicsit később ‘válaszolnánk' meg, - itt és most inkább a ‘hol?' kérdését feszegetnénk kettős hivatkozással. Tekintve, hogy a szimbolikus nyelvű jelentés szerint a templomépítés a páholy-szervezés szinonimája - kézenfekvőnek is tűnhet a válasz: ‘a föld alatt'. Itt hivatkoznék egyrészt Jezowski nevű főhősömnek a R...
Iskola a határon
... később neveket társít a jelzőkhöz - a sűrű szemöldökű fiú lesz Formes, a szeplős, puha: Orbán Elemér; a baltafejű: Homola -, így alakulnak ki az epitheton ornansok.
Az itt használatos nyelv szintén ismeretlen (és civilek számára lefordíthatatlan), mert más neve volt a legközönségesebb tárgyaknak is"; később az elsajátított új szókincs, a nemi élet és az emésztés köréből vett...
Közöttük leszek.....08.21.
... LEV 26,12/
.................................... .................................... .................................... .................................... .................. " A nyelv azt nem mondhatja ki
Betű ki nem fejezheti
Csak aki érzi, tudja azt
Jézust szeretni mily malaszt."
...
Árpádok Országa
... avar-magyar rokonság avítt elgondolását igyekszik beleerőszakolni a magyar őstörténetbe. A dilettáns, kutatók' kedvenc és harcias vesszőparipáját is meglovagolja, s azt bizonygatja, hogy a magyar nyelv finnugor rokonságát aktuális politikai célzattal terjesztették el az agyafúrt osztrák és orosz tudománypolitikusok, természetesen magyarellenes célzattal, hogy megfosszanak bennünke...
Bevezetés
... sztichosz a negyedikkel, a második pedig a harmadikkal áll ritmusban a Zsolt. 136, 5-6-ban:
,,Jeruzsálem, ha rólad elfeledkezem,
adassék feledésnek jobbkezem!
Ragadjon ínyemhez a nyelvem,
ha rólad nem emlékezem!''
A gondolatritmus formájából három igen fontos szabályt vonhatunk le az egyes szentírási költemények értelmezésére vonatkozólag:
Az egyik ...
Dolores LaChapelle
... hogy férfi és nő kell ahhoz, hogy nőjön a rizs, hogy nőjenek az emberek, és ami még több, mindez örömteli!

Lefordítva ezt a két történetet filozofikusabb nyelvre, az európai hagyományban van egy férfi istenünk az égben, aki egyszer és mindenkorra megalkotott mindent. Bárminek az igaz szellemisége és valódi jelentése csak ebből az egy forrásb...
III.4. A lírai költészet
... számára.

A magyar irodalom már rögtön megindulásakor nagymértékű lírai alkotással dicsekedhetik (Lőweni Mária-siralom); ez, ha latin eredeti után készült is, bámulatosan megmutatja nyelvünk lírai erejét és gazdagságát. Lírai költészetünk elején - Janus Pannoniust, aki latinul írt, nem tekintve - olyan nagy költő áll, mint Balassa Bálint. A magyar líra azonb...
Ezen a napon történt
... Magyarország miniszterelnöke.

1941 (63 éve történt)
Meghalt Kabos Gyula színész, komikus (Hyppolit, a lakáj).

1951 (53 éve történt)
Megkezdte rendszeres magyar nyelvû adását a Szabad Európa Rádió, amelyet az amerikai kongresszus hozott létre a II. világháború után, a szocialista országok népeinek informálása érdekében.

1956 (48 éve t...
Mi történt a szülinapomon?
... közreműködjék. A róla terjesztett hiányosságok ellenére figyelmét a római jogszolgáltatásra fordította, melynek jobbításához hozzájárult. Jellemző volt Claudiusra az ősi vallás és a görög nyelv iránti vonzódás. Különleges problémát jelentettek számára a császári uralmát illetően szerencsétlen házasságai. Főleg harmadik feleségének, Messalinának a magánélete rázkódtatta meg az udva...
idézetek a szeretetről
... repül velünk az idő, és az az érzésünk, hogy mi már valahol találkoztunk. Néha egy pillanat többet ér, mint egy egész esztendő.
Müller Péter


A szeretet az a nyelv, amelyen a vak láthat, a süket hallhat.
Donald E. Wildmon


Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszi...
1 2 3 4 5 6 7 
Címkék: Szent Korona, Holnap Valentin, MÉGIS ÉLÜNK, Bartók Béla, Árpádok Országa, Dolores LaChapelle, Szent Istvántól, Magyar Világkongresszusra, Balogh Sándor, MAGYAR NYELV EREDETE, Schreyer Viktor, Bartók János, Idősebb Bartók Béla, Orbán Elemér, Lőweni Mária-siralom, Janus Pannoniust, Balassa Bálint, Meghalt Kabos Gyula, Szabad Európa Rádió, Müller Péter, Donald, magyar nyelv, király meztelen, lírai költészet, napon történt, szeretet nyelve, egyetlen olyan, görög korona, katolikus egyházon, fontos eseményeknél, gyakorlat korábban, szívek összeérésének, szimbolikus nyelv, szívnek szívvel, fontos fogalmat, protoevangéliumot Ádám, egyedi ember, kegyelem világában, bánat benned, földműves iskolát, ok-okozati összefüggést, adott pillanatban, nyelvújítókon rohadt, nyaktekerészeti mellf, kíváncsi nézelődéstől, hiábavaló dolgokat, szimbolikus nyelvű, páholy-szervezés szinonimája, föld alatt&#8217, sűrű szemöldökű, epitheton ornansok, legközönségesebb tárgyaknak, nemi élet, emésztés köréből, magyar őstörténetbe,
© 2013 TVN.HU Kft.