Belépés
kialakult a politikai álláspom
... felfegyverzett kom-munista párt vezetése alatt győzelme-sen fel¬épített szocializmus eredmé-nyeképpen a kapitalizmust felváltja. . " ,,kommunizmus lat el. 1. a marxista elmélet szerint a termelési eszközök társadalmi tu¬lajdonán alapuló osztály nélküli gazdasági rendszer, amelynek alapelve: "mindenki képességei sze-rint, mindenkinek szükség¬letei szerint"...
Demográfia, közegészség
... évtized során - emelkedő ütemben - évi 1% fölé gyorsult a világnépesség gyarapodása, s csak az utolsó szakaszban észlelhető némi mérséklődés.
A statisztikusok számítása szerint 1999. október 12-én született meg a Föld 6 milliárdodik lakója.


1. ábra A világ lakosságának változása (forrás: US Census Bureau, 2004)

A legújabb előrejelzése...
A népesség fejlődése
... milliárd közötti népességgel számo¬ló - több variációs - előrejelzésnek inkább az alsó határát fogja megközelíteni az ezredforduló embe¬risége.
A statisztikusok számítása szerint 1999. október 12-én született meg a Föld 6 milliárdodik lakója.[2]
Amíg a korábbi történelmi szakaszban a jólét, az életszínvonal emelkedése általában felgyorsította a népességnövekedés...
Szent István intelmei
... megkent nyájat mondta és nevezi a rája épített Egyháznak.

3. §. Ha valamely szerencsétlen e szent Egyház tagjait vagy kicsinyeit megbotrán­koztatja, az evangélium parancsolata sze­rint méltó arra, hogy malomkövet kössenek nyakára és lemerítsék a tenger mélységébe ; azaz : letaszítsák hatalma méltóságáról és maradjon az igazak Egyházán kívül oly világi nyomorúságban, min...
Meglepetések
... kedvenc helyemre. C&A. Mosolyognak rám az eladók, mint valami kedves ismerősre. Végül is, ha az elmúlt időszakban itt hagyott összeget nézzük, az is vagyok!
Mennyi? 2500 magyar forint??? Ezért a kabátért??? Ez poén. Meg kéne kérdezni, hogy nem árazták-e be tévesen. Egy hófehér, puha, övcsatos, derékig érő, hiperszuper Clockhouse kabát két-ezer-öt-száz-fo-rint-ért?!?!?! ...
11
A pap főkaszt

Valamennyi Főkasztba tartozó karakterre igaz, de a Pap esetében fokozottan érvényesül a tétel, miszerint a ka­rakterek nem egyformák, ezért nehéz általánosságban be­szélni róluk. A probléma a Pap Főkasztnál azért ilyen szem­beötlő, mert a papok és a paplovagok legmeghatározóbb tu­lajdonsága az, hogy
melyik istent szolgálják. Márpedig ahány isten, an­ny...
A varázshasználó főkaszt
... a kyr hagyományokat öt­vözik vagy godoni, vagy kráni és aquir mágiával. A M.A.G.U.S.-ban azonban minden iskolára ugyanazon sza­bályok és törvények érvényesek. Különb­séget csak kasztok szerint teszünk, iskolák, rendek szerint nem.

A Varázshasználó Főkasztba tartozó karakterek Képességeit . a következő táblázat szerint kell kidobni:


Képességek Boszorkán...
Érzelmek iskolája: szerelem Ma
... megölte ugyan a szerelmet, viszont sokkal egy¬szerűbb lett vele a szex. Van az óvszerben valami, amitől a nők úgy érzik, mintha azzal a szex nem is számítana. Mint egy női kesztyű. Bőr nem érintkezik közvetlenül bőrrel. Így könnyebben ágyba bújnak az emberrel.

SZERELEM A BOWERY BÁRBAH, HARMADIK RÉSZ

Barkley huszonöt éves, képzőművész. Barkley és a barátnő...
Nemzeti Hitel
... sérelem, akkor kész lesz azok érvényesítése érdekében, nemzetközi fórumokhoz fordulni. Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az emberi jogok alapján a nemzetek által megegyezett és aláírt szerződés szerint

AZ ÖNVÉDELEMHEZ NEKÜNK IS JOGUNK VAN!


Madarasi R. István------------------------------------ ------------------------------------ ...
Küzdelem az életbenmaradásért
Küzdelem az életbenmaradásért

A mai vi­lág­ban sok­kal ne­he­zebb el­iga­zod­ni, mint 1989 előt­t. Ez ta­lán os­to­ba­ság­nak tűn­het, hi­szen a szov­jet szo­ci­a­liz­mus dik­ta­tú­rá­já­ban csak ke­vés hi­te­les in­for­má­ci­ó­hoz fér­he­tett az át­lag­em­ber, még a nyu­ga­ti új­sá­gok­hoz is csak ne­he­zen és koc­ká­za­to­san le­he­tett hoz­zá­jut­ni, ma­radt a rö­v...
Keller László igazi megbízó?
... levadászására. A céget Kapolyi László milliárdos vállalkozó bízta meg a "politikai és hatalmi akaratot is kifejező" nyomozással. A tervezett rezsiköltségek áfa nélkül majdnem százmillió forintra rúgtak.

Szerződésük alapján a Finder 2002. december 23-án már ki is bocsátotta az első, 55 millió forintos plusz áfa számláját Kapolyi László cége felé "előteljesítés" címen. E...
XIV. századi kincsek Paksnál
... zajló ásatások során egy törött cseréppel lezárt fazékban, szövetzsákba rejtve több mint 2300 darab ezüst ún. "bécsi dénárt" találtak a régészek.
Az előzetes szakértői vélemények sze- rint a kincset gazdája legkorábban az 1320-as, 1330-as években áshatta el. A különleges lelet a kor gazdasági viszonyait teheti érthetővé.


Középkori kincset találtak Paks határ...
Megszállom Salzburgot
... partizánok Comoban felkoncolták és holttestét Milánóba hurcolva, felakasztották és így végét járták már az olaszországi harcok is. Akkor történt, amikor az éppen aznap hallott suttogó hírek sze-rint Hitler is meghalt a berlini harcok legutolsó napjaiban, közvetlenül az oroszok be-nyomulása előtt, - vagyis, ezekszerint, Berlin is elesett már.

Akkor történt. Amikor az ang...
Megszállom Salzburgot 2. rész
... hogy amint megva-csoráztak, tárgyalni kezdték az előnyomuló angolszászok elől a mai napon ide, Stróblba hozott és itt internált belga király esetét. Aztán meg hadi eseményeket, amelyek szerint Berlin most már csakugyan elesett, és Hitler is tényleg meghalt, és miután megállapítot-ták, hogy most már valóban nem segíthet semmiféle ,,csodafegyver", hogy most már aztán csak...
11 ezer
... a nők
mélyen a szemébe néztek, s azt gondolták ,,Szakasztott
olyan, mint egy párizsi!"

Bebascu herceg valóban úgy lépdelt, ahogy a buka-
restiek szerint a párizsiak lépdelnek, vagyis sebesen ti-
pegett és közben riszálta a fenekét. Meg kellett zabál-
ni! Ha valaki így jár-kel Bukarest utcáin, nincs nő, aki
ellenállna neki,...
Körülöttünk minden és.....
Körülöttünk minden, és mindenki rezeg

Az általuk mérhető energiákat a radiesztéták a términőség fogalmával jellemzik. Tudomásunk sze-rint az ilyen erőket csak ezek, a hatodik érzékkel megáldott emberek képesek érzékelni, mérni. Ilyen erőként kell említenünk a föld alatti vízereket, a Hartmann-hálót, a Curry-hálót, a Tigris vagy a Szent György (Ley) vonali töréspontot, i...
Az érintés .....
...
A mágus útja: XV. lecke
... Merlintől tanultam. Gálahad feltekintett, és most már a király lágyabb arcvonásaira lett figyelmes. - Lovagjaim szeretetből szolgálják a hölgyeket, mondják ők. De minden esküvés ellenére, miszerint szűzien szeretik őket, általában szenvedély ébred bennük a szolgált hölgy iránt. Így van? - Galahad bólintott. - S minél szenvedélyesebben kötődnek a hölgyükhöz, annál buzgóbban szolgál...
Nincs Cím
... ujját odatëtte V-betű furmába a végihön, oszt épp úgy nézëtt ki, mintha két csivën gyütt vóna.

No, mëg is lëtt a lakadalom. Rákerűt a sor a nászéccakára. Annak rëndje-módja szërint ě is hasznáták az ëggyiket. Hanem oszt a mënyecske kezdi követěni, hogy hát:
- Hun a másik? Aszongya a János:
- Mán në haragudj, hékám, mos mán mëg kő mondanom, hát k...
Torinói lepel
... (Estimated weight) .................................... ..................... 170 Ibs.

Faji alkata: Klasszikus Europid-Anatóliai

Kora: A.D. (+/- ) 100 év

C-14 szerint kalibrálva és dendrochronológiai adatokkal ellenőrizve.

A lepel elülső oldaláról készített fényképPollen-analízis

...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Szent István, Nemzeti Hitel, Keller László, Megszállom Salzburgot, Nincs Cím, Census Bureau, Valamennyi Főkasztba, Varázshasználó Főkasztba, SZERELEM BOWERY BÁRBAH, HARMADIK RÉSZ, ÖNVÉDELEMHEZ NEKÜNK IS JOGUNK VAN, Madarasi, Kapolyi László, Szent György, Klasszikus Europid-Anatóliai, politikai álláspom, népesség fejlődése, varázshasználó főkaszt, mágus útja, kapitalizmust felváltja, marxista elmélet, termelési eszközök, világnépesség gyarapodása, utolsó szakaszban, statisztikusok számítása, világ lakosságának, legújabb előrejelzése, alsó határát, ezredforduló embe&not, korábbi történelmi, életszínvonal emelkedése, rája épített, evangélium parancsolata, tenger mélységébe, igazak Egyházán, elmúlt időszakban, paplovagok legmeghatározóbb, következő táblázat, óvszerben valami, emberi jogok, nemzetek által, szov­jet szo­ci­a­liz­mus, nyu­ga­ti új­sá­gok­hoz, céget Kapolyi, tervezett rezsiköltségek, törött cseréppel, előzetes szakértői, kincset gazdája, különleges lelet, olaszországi harcok,
© 2013 TVN.HU Kft.