Belépés
Titanic
A csodahajó

A Titanic bizonyos értelemben még inkább "elsüllyeszthetetlennek" bizonyult, mint amilyennek a White Star Line hajóstársaság hirdette. Hatvannégy év telt el a jéghegy és az úszó csoda végzetes találkozása óta, de mit sem csökkent az érdeklődés a gigász iránt, amely azon a végzetes éjszakán a tenger fenekére süllyedt.
Különösen áll ez arra a huszonegy esz...
Árpádok Országa
BAKAY KORNÉL: AZ ÁRPÁDOK ORSZÁGA 1/5

ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI
BEVEZETÉS
A TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA
HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK?
Jugria
A finn-magyar rokonítás
Új távlatok /1800-1849/
A finnugor irányzat uralomra jutása /1850-1867/
A KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI
Nos, mit mondanak a krónikáink?
Következzék a S...
A Forradalom oknyomozó történe
...

Csonka Emil:A FORRADALOM OKNYOMOZÓ TÖRTÉNETE

1945-1956


Fábián Károlynak

aki

szóban és írásban

mindig az igazságra törekedettI.A CSODÁK NAPJA

Az egyetemi forrongás | A Petőf...
MARSCHALKÓ Lajos
...
VILÁGHÓDÍTÓK 3. rész
AZ IGAZI HÁBORÚS BŰNÖSÖK - 3. rész
ÍRTA: MARSCHALKÓ LAJOS

XIV. FEJEZET
XV. FEJEZET
XVI. FEJEZET
XVII. FEJEZET
XVIII. FEJEZET
XIX. FEJEZET
UTÓSZÓ


XIV. FEJEZET

Harry Truman, az Egyesült Államok akkori elnöke, 1945. augusztus 6-án a következő bejelentéssel lepte meg a világot:|...
MARSCHALKÓ Lajos
...
VILÁGHÓDÍTÓK 1. rész
AZ IGAZI HÁBORÚS BŰNÖSÖK 1. rész
ÍRTA: MARSCHALKÓ LAJOS


BEVEZETÉS
I. FEJEZET
II. FEJEZET
III. FEJEZET
IV. FEJEZET
V. FEJEZET
VI. FEJEZET
VII. FEJEZET
VIII. FEJEZET
IX. FEJEZET
X. FEJEZET
XI. FEJEZET
XII. FEJEZET
XIII. FEJEZET
XIV. FEJEZET
XV. FEJEZET...
Az illuminátusok
MYRON VAN FAGEN : AZ ILLUMINÁTUSOK


Az alábbi művet a Christian Defense League (Keresztény Védekezési Liga) adta ki. Címük: P. O. Box 449 Arabi LA 70032 USA.
A kötet szerzőjéről az alábbiakat írják: Myron van Fagen zsidó, aki a Hollywood Cinema Guild tagja, nagysikerű színjátékíró, filmrendező és gyártásvezető volt, nemcsak Hollywoodban, de New...
Hogyan lesznek a tények antisz
Képzelődés vagy összeesküvés?

Részletek az elhallgatott történelemből

Az elmúlt három évszázadban az egyre szervezettebbé váló háttérhatalom történelem-formáló mélyáramlatai felerősödve éreztették hatásukat. A XX. században pedig világháborúkat előidéző örvénylésbe kezdtek. A háborúkkal sikeresen lehetett eltávolítani a hagyományos, dinasztikus államokat, a so...
Talmudfordítása 1922-ből
...
"A királyi törvényszék megállapította,
hogy a Luzsénszky Alfonz fordításában található ocsmányságok
kivétel nélkűl benne vannak a Talmudban.
Fordítása pontos, minthogy a Talmudban előforduló mondatokat valóságos értelmüknek
megfelelően adja vissza."


Luzsénszky Alfonz Talmudfordítása, tizenhetedik kiadás 1922-ből


A Talmu...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 2.rész
...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 2.rész
ORSZÁGHÓDÍTÓK - AZ EMANCIPÁCIÓTÓL RÁKOSI MÁTYÁSIG - 2.rész

VIII.fejezet - ISMÉT VITA A VULKÁN TETEJÉN
IX. fejezet - MENEKÜLNEK AZ ORSZÁG URAI
X. fejezet - A MÁSODIK TANCSERE, AVAGY ENYÉM A BOSSZÚ
XI. fejezet - A HATSZÁZEZRES LEGENDA
XII. fejezet - HAMVAZÓSZERDA
XIII.fejezet - CÁPÁK A HAJÓ NYOMÁN
ZÁRSZÓ...
Csonka Emil:1945-1956 I. rész
...

Csonka Emil: A forradalom oknyomozó története 1945-1956 I. rész

Fábián Károlynak

aki

szóban és írásban

mindig az igazságra törekedett

I.


A CSODÁK NAPJA

Az egyetemi forrongás | A Petőfi- és Bem-szobornál | A parlament előtt | A Gerő-beszéd | A Sztálin-szobor ledöntése | A Rádió ostroma ...
A magyar népek őstörténete 1
... is hun szöveg, külalakjáról ítélve a magyarországi hun uralom első fénykorába, Oktár király (megh. 430) idejébe volna illeszthető. Mint kiderül, valóban oda is tartozik. A szöveget az óramutató járásával ellenkező irányban kell olvasni, amint erre a betűk fordulásából pontosan lehet következtetni, a "12 óra" helyzetben álló jellel kezdve, bal felé haladva. A jeleket 8. sz. táblánk...
A magyar népek őstörténete 2
... nyelvű szöveget találtunk, nagy a valószínűség arra, hogy az ország fővárosából eredő és a királyt ábrázoló érmeken is magyar szöveg szerepel. Ezzel az elgondolással kezdtük vizsgálni az óramutató járásával ellenkező irányban írt sorokat, kiindulva a királlyal szemben lévő kereszt után következő jellel (első érem 52m. I. 279. képe 13. táblánkon; szavakba tagolva a 14. táblán 5. he...
A magyar népek őstörténete 6
Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete 6. rész


EURÓPA NYUGATI RÉSZÉBE IS MAGYAR AJKÚ NÉPESSÉG ÉRKEZETT ELŐSZÖR

Miért nem tudtuk ezt mindezideig?
Európa nyugati része alatt ezúttal azt a területet értjük, amely a kontinenst észak-déli irányban átszelő két folyótól, a Rajnától és a Rhőnetól nyugatra esik. Tehát a mai Franciaország és Belgium terü...
A magyar népek őstörténete 7
Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete 7. rész


A Duna-medence népessége a bronzkor végén

Néhány évvel halála előtt Kniezsa István azt mondotta nyelvész kollégáinak, itt volna már az ideje, hogy az ország - a történelmi Magyarország - helyneveit rendszeres vizsgálat tárgyává tegyük és ne csak egy-két nevet ragadjunk ki a sok ezer közül. De ő sem tudt...
szeretettel
THOMAS MANN
EGY SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI
FORDÍTOTTA: LÁNYI VIKTOR

ELSŐ KÖNYV

ELSŐ FEJEZET
MÁSODIK FEJEZET
HARMADIK FEJEZET
NEGYEDIK FEJEZET
ÖTÖDIK FEJEZET
HATODIK FEJEZET
HETEDIK FEJEZET
NYOLCADIK FEJEZET
KILENCEDIK FEJEZET

E...
A Da Vinci kód megfejtése 65.
Tizedik fejezet

A Da Vinci-kódban érintett egyéb témák


Titkosírás és az Atbas-sifrírozás

A kriptológia kifejezés a görög krüptósz, ,,rejtett" és logosz, ,,szó" szavakból származik.
Levelezésük titkosítására először a spártaiak alkalmaztak titkosírást i. e. 400 körül. Katonai parancsnokaik úgynevezett szkütálék segíts...
1 
Címkék: Árpádok Országa, MARSCHALKÓ Lajos, Csonka Emil, White Star Line, BAKAY KORNÉL, ÁRPÁDOK ORSZÁGA, ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI, TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA, HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK, KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI, FORRADALOM OKNYOMOZÓ TÖRTÉNETE, Fábián Károlynak, CSODÁK NAPJA, IGAZI HÁBORÚS BŰNÖSÖK, MARSCHALKÓ LAJOS, Harry Truman, Egyesült Államok, MYRON VAN FAGEN, Christian Defense League, Keresztény Védekezési Liga, Arabi LA, Hollywood Cinema Guild, Luzsénszky Alfonz, Luzsénszky Alfonz Talmudfordítása, EMANCIPÁCIÓTÓL RÁKOSI MÁTYÁSIG, ISMÉT VITA VULKÁN TETEJÉN, MENEKÜLNEK AZ ORSZÁG URAI, MÁSODIK TANCSERE, AVAGY ENYÉM BOSSZÚ, HATSZÁZEZRES LEGENDA, CÁPÁK HAJÓ NYOMÁN, Baráth Tibor, EURÓPA NYUGATI RÉSZÉBE IS MAGYAR AJKÚ NÉPESSÉG ÉRKEZETT ELŐSZÖR, Kniezsa István, THOMAS MANN, SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI, LÁNYI VIKTOR, ELSŐ KÖNYV, ELSŐ FEJEZET, MÁSODIK FEJEZET, HARMADIK FEJEZET, NEGYEDIK FEJEZET, ÖTÖDIK FEJEZET, HATODIK FEJEZET, HETEDIK FEJEZET, NYOLCADIK FEJEZET, KILENCEDIK FEJEZET,
© 2013 TVN.HU Kft.