Belépés
Érzelmek iskolája: szerelem Ma
... gyerekek fel fog¬nak mászni rá, leesnek, és kitörik a nyakukat - meséli az új¬ságírónő. - Arra számítottam, hogy Tim megkéri a kezemet. Vasárnap este Tim kiteszi a nőt a lakásánál, és a lelkére köti, hogy el ne felejtse a keddi vacsorát. Kedden felhívja és megkéri: tegyék át a vacsorát egy másik napra. Amikor már két hete nem jelentkezik, a nő felhívja, és megkérdezi tőle:...
Regénytrilógiám
... festményektől a szobrokig, a transzparenseikig, a saját tervezésű bútorokig -, idegen külső elem nem is ke-veredett a tökéletes harmóniáról tanúskodó összképbe. S mégis mindez oly távoli volt, s oly félelmetesen idegen!
A nő köntösébe bújt, szorosan összehúzta magán, s elsétált kedvenc karosszékéig. Elhúzta mellette a füg-gönyt, beleereszkedett, s elgondolkodva nézett kifelé...
Egy ölelés
...
Csako Agikatol koszonom....
...
Kedves Barátnőm/Barátom!


Nagyon kellemes tavaszi hétvégét kívánok! Köszönöm szépen az eddigi látogatásokat!


Sajnos beláthatatlan ideig nem tudok jönni, mivel gerincsérvem van és sokat kell pihennem, így előre is nagyon kellemes Húsvéti ünnepeket is kívánok sok szeretettel: Ági
...
Egy ölelés
...
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... in­dul­tak és a Bering-szoroson át Észak- majd Dél-Ame­ri­ká­ba ván­do­rol­tak.Va­sár­nap nap­sü­té­ses délelőtt ér­kez­tünk a te­le­pü­lés­re. A nép tó­dult ki a temp­lom­ból a tér­re. Mi­vel en­gem elsősorban a vi­se­let ér­de­kelt, fel­fi­gyel­tem ar­ra, hogy a fi­a­ta­labb nők és fér­f...
szeretettel
Iani Pannonii
Janus Pannonius

EPIGRAMMATA LASCIVA
PAJZÁN EPIGRAMMÁKSZERKESZTETTE, FORDÍTOTTA,
AZ UTÓSZÓT ÍRTA ÉS A JEGYZETEKET KÉSZÍTETTE

CSORBA GYŐZŐ


[ke...
szeretettel
... concha suam.
Consortes utinam Veneris sic vincla catenent,
Haeret ut implicito cum cane nexa canis!SZINTÉN BARÁTNŐJÉRŐL

Jaj nekem! Oly későn leltünk egymásra, minek kell
ily hamar elválnunk, s nem lehetek veled én?
Haj! pedig, életem, én, addig vágynálak ölelni,
míg a futó repkény fönt van a tölgy derekán;...
Nincs Cím
...
,,Makkai re­ám vil­lan­tot­ta a szem­üveg­ét, amely mö­gött kis­sé ki­ülő sze­mei még na­gyob­bak­nak, még jó­za­nab­bul vizs­gá­ló­dók­nak lát­szot­tak, és rö­vid hall­ga­tás után ezt fe­lel­te:
- Az em­ber nem jó, de sze­lí­dít­he­tő.
Az asz­tal­nál ülők nagy ré­sze he­lye­selt.
- En­gedd meg - vá­la­szol­tam -, hogy ezt az ál...
Gyógyító hangok
... gya­kor­la­tot las­san, nyu­god­tan ad­dig is­mét­el­het­jük, amíg be­áll a tel­jes el­la­zu­lás. Ta­pasz­tal­juk, hogy tes­tünk spon­tán elő­re­gör­nyed, fe­jünk le­haj­lik, lé­leg­zé­sünk alig ész­lel­he­tő, fel­szí­nes lesz.


Egy ősi ja­pán mód­szer sze­rint a ma­gán­hang­zó­kat más sor­rend­ben és más­sal­hang­zók­kal kom­bi­nál­va meg­szó­lal­tat­hat­juk össze...
Gondolatok a szeretetről
... vissza."
(SIGMUND FREUD)

6 ,,Senki sem érdemli meg a könnyeidet. Aki pedig megérdemli, az nem fog sírásra késztetni." (GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ)

7 ,,Egy ölelés ideális ajándék
,,Egy ölelés ideális ajándék. Mindenkire illik a mérete, és senki se ellenzi, ha továbbadják." (HUGO BALL)

8 ,,A legjobb módszer...
Egy_lel_s_ide_lis_aj_nd_k
Írott képeim3...
1 
Címkék: Csako Agikatol, Szentimrei Judit, Nincs Cím, Kedves Barátnőm, Iani Pannonii, Janus Pannonius, EPIGRAMMATA LASCIVA, PAJZÁN EPIGRAMMÁK, UTÓSZÓT ÍRTA ÉS JEGYZETEKET KÉSZÍTETTE, CSORBA GYŐZŐ, SZINTÉN BARÁTNŐJÉRŐL, SIGMUND FREUD, GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ, HUGO BALL, lelkére köti, keddi vacsorát, másik napra, saját tervezésű, tökéletes harmóniáról, eddigi látogatásokat, vi­se­let ér­de­kelt, futó repkény, tölgy derekán, asz­tal­nál ülők, tel­jes el­la­zu­lás, ölelés ideális, legjobb módszer, regénytrilógiám, beleereszkedett, elgondolkodva, beláthatatlan, látogatásokat, festményektől, szerkesztette, kepfeltoltes, karosszékéig, gerincsérvem, félelmetesen, barátnőjéről, jegyzeteket, továbbadják, szeretettel, szeretetről, jelentkezik, harmóniáról, epigrammata, számítottam, megkérdezi, készítette, összehúzta, epigrammák, gondolatok, könnyeidet, fordította, szentimrei, ecuadorban, elsősorban, megérdemli, mindenkire, implicito, elválnunk, köntösébe, lakásánál, összképbe, consortes, tanúskodó, szobrokig, tervezésű, pannonius, ünnepeket,
© 2013 TVN.HU Kft.