Belépés
A magyar ház mágikus titka
... Manapság Magyarországon egyre inkább terjed a kínai feng shui használata, amely nem a saját gyerekünk, így hatása is kétséges.
Egy példa:
Az ősmagyarok legfontosabb, szent égtája a kelet volt, színe a fehér, állata a ló.
A kínaiaknál a kelet csak a második legfontosabb irány, színe a zöld, állata a sárkány. A fehér szín a kínaiaknál a nyugati irányt jelölte, a ló p...
Nincs Cím
... temetkezés (és egyes krónikák említései) alapján a lóáldozat szokása a rendszer fontos elemének tekinthető. A temetőket megfigyelhetően vízen túlra telepítették, a sírokat pontosan betájolták, kelet felé fektették a sírba a halottakat, akikkel együtt temették el mindennapi használati tárgyaikat és személyes holmijaikat. Mindezek fontos tipológiai jellemzők lehetnek az összehasonlí...
Hogyan keletkezett Pompeji?
... egyik lakójának digitális módszerrel rekonstruált koponyája és virtuális portréja
TASR/EPA-felvétel
A mitológiai és irodalmi források csak bizonytalan utalások formájában szóltak keletkezéséről, immár azonban különböző ásatási pontokon rábukkantak régészek a város eredetére, amely a Kr. e. 6. századra tehető. A település létrehozói az etruszkokhoz közel álló népek voltak...
Pompeii pusztulásáról
Újabb adalék Pompeii történetéhez

Pompeii pusztulásáról sokat tudunk, annál kevesebbet a város keletkezéséről.
Bár a mitológiai és irodalmi források csak bizonytalan utalások formájában szólnak Pompeii keletkezéséről, a legutóbbi régészeti feltárások szerint a pusztulásáról híressé vált város már a Kr. e. 6. században nagy épületekkel rendelkező település volt....
Honfoglalóink temetői
... szokásai. Őseink a halált az evilági élet folytatásának képzelték el; halottaikat e gondolatnak megfelelően temették el. A temetés a sírgödör olyan tájolásával kezdődött, hogy halottaikat arccal Kelet, a felkelő Nap, az őshaza felé temették. A soros temetkezésnél a jurtákban való elhelyezkedés ellentéteként a nők helye jobboldalt, a férfiaké baloldalt volt. A sírba a halott haszná...
A magyarok őstörténete
... honfoglalás-, majd az Árpádok korában közel azonos százalékos előfordulást mutatnak a XX. századi előfordulásokkal. Ennek - a magyarságra egyedülálló jelenségnek - az oka részben a magyarság "keleti vitalitásában", részben pedig abban rejlik, hogy a besenyők, a jászok és a kunok révén az ország "keleti" utánpótlással bővült. A magyarságra jellemző embertani típusok a honfoglalás k...
A magyar nép őstörténete
... alacsony, vadak, nyelvük barbár úgy, hogy vagy a sorsot kell vádolni, vagy az isteni türelmet kell csodálni, mely e szörnyetegeknek ilyen pompás ország birtokbavételét megengedte". Ezzel szemben Kelet mindig a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg őseinkről. VI. Bölcs Leó bizánci császár szerint "a magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, a fagyot, a hideget és minden ...
A magyar nép őstörténete
... területéről

- A hunok rovásemlékei. A belső-ázsiai hun írás-maradványok a Bajkál-tó és a Léna-folyó vidékéről, a Jenyiszeji vidékéről, a Mongol Köztársaság területéről, az Altaj-hegység vidékéről, Kelet-Turkesztánból (beleértve Dunhuangot is), Kirgízia-Kazakisztán területéről valamint Fergana, az Alaj-hegység és Észak-Toharisztán vidékéről került elő. Hogy az európai hu...
Ősi magyar népi hangszerek(1)
DR:KISZELY ISTVÁN:ŐSI MAGYAR NÉPI HANGSZEREK EREDETE ÉS PÁRHUZAMAI

Az énekes zene mellett fontos megvizsgálni, hogy milyen kapcsolat van az európai és ázsiai, illetve a keleti népek és a magyar nép által használt hangszerek között. Az európai zenekultúra legtöbb hangszerének ázsiai eredetét az magyarázza, hogy a régi keleti kultúrák messze magasabb színvonalon álltak, mi...
Ősi magyar néptánc
... magyarság e régi telephelyeiről még hiányos táncgyűjtésekkel rendelkezünk. Jellemző a verbunk (főleg a körverbunk), a pásztortáncok, a csárdás, a menyasszonyfektető gyertyástánc és az újabb keletű polgári eredetű sottis polka.
3. Rábaköz. Jellemző a verbunk (zsöllérverbunk és gazdaverbunk), a csárdás, a dús vagy mars, az eszközös táncok és a köcsögös játékok.
4. Nyugat- ...
Ősmagyarok háziállatai(1)
... tűnik fel a sertés a Fekete-tenger északi partvidékén, majd a szarvasmarha Kr.e. 6500 táján Thesszáliában. A ló háziasítása máig vitatott; általában a Kr.előtti IV. évezredre Perzsiába, a kelet-európai sztyep vidékére vagy akár Belső-Ázsiába teszik.
Magyarországon az első történeti állattani munkát Kubinyi Ferenc adta ki 1856-ban. Nagyobb mennyiségi történeti korokból származ...
Az ősmagyarok háziállatai(2)
... az őstulok (Bos taurus primigenius tipicus). A címeres szarvú magyar szürkemarha (Bos taurus primigenius podolicus) fajtacsoportba tartozik, legközelebbi fajrokonai ma a podóliai jellegű kelet-európai marhafajták, mint a sztyepi és a chianina vagy romagnoli. Ez utóbbi főleg Olaszországban élt, ezért feltételezték, hogy onnan került be a Kárpát-medencébe. A magyar szürkénél kifejez...
Népművészeti stíluselemek
... szívében


Az ázsiai egyistenhitről őseink egy része már a X. században, nagyobb részük a XI. században tért át a keresztény vallásra. Az új vallás számára templomok, kolostorok épültek. A keletről hozott népművészet és ötvösipari díszítőművészet továbbélés mellett az új épületek új alkalmazási lehetőségeket nyújtottak. Önálló építő- és kőfaragó műhelyek alakultak P...
Őseink házai
DR:KISZELY ISTVÁN:ŐSEINK HÁZAI

A honfoglalás körüli években sok auktor emlékezett meg őseink lakhelyeiről. Természetszerű, hogy elsősorban azokat a számukra különleges lakhelyeket, a belső-ázsiai jurtákat említik meg, amilyeneket Európában nem ismertek; alig tesznek említést a kőházakról és a faházakról. Őstörténetünk hirdetőinek nagy tévedése az, mintha őseink össze-vis...
Őseink temetkezési szokásai
... szokásai. Őseink a halált az evilági élet folytatásának képzelték el; halottaikat e gondolatnak megfelelően temették el. A temetés a sírgödör olyan tájolásával kezdődött, hogy halottaikat arccal Kelet, a felkelő Nap, az őshaza felé temették. A soros temetkezésnél a jurtákban való elhelyezkedés ellentéteként a nők helye jobboldalt, a férfiaké baloldalt volt. A sírba a halott haszná...
Ősmagyarok földművelése
... földművességéről azért indokolt írni, mert több szerző Árpád népét úgy állítja be, mint amely nemcsak afféle "lovasnomád", hanem "nomád" kultúrával rendelkezett és a földművességet és az állattartást KeletEurópában a szlávoktól vagy itt a Kárpát-medencében a morva-szlávoktól vagy más népektől "vette volna át". Ennek a felfogásnak a korabeli auktorok éppúgy ellentmondanak, mint tem...
Magyarország az Anjouk kor..
... királlyá koronázták Károly Róbertet a Szent Koronával
2. Tartományurak leverése
Károly Róbert Temesvárra tette központját
1312 - rozgonyi csata
a király az Aba család (Kelet-felvidék) és Csák Máté (Nyugat-felvidék) ellen hadakozott, Kassa mellett a város segítségével és leverte őket.
1316 - Debrecennél Borsa Kopasz (Tiszántúl) csapatait verte s...
A magyar ősköltészet emlékei
... temetkezés (és egyes krónikák említései) alapján a lóáldozat szokása a rendszer fontos elemének tekinthető. A temetőket megfigyelhetően vízen túlra telepítették, a sírokat pontosan betájolták, kelet felé fektették a sírba a halottakat, akikkel együtt temették el mindennapi használati tárgyaikat és személyes holmijaikat. Mindezek fontos tipológiai jellemzők lehetnek az összehasonlí...
Tatárlaka titka (7)
... írásban. A Fehérné Walter Anna által szmolenszkinek, Radics Géza által pedig kijevinek nevezett két soros szilafeliraton, a khumarai (Kaukázus) sziklafeliraton, a negaui sisakfeliraton, (Kelet-Alpok, avar kori), Don-vidéki gyűjteményben sziklákon, tárgyakon, a jánoshidai avar tűtartón...

A bal felső negyed harmadik jele a rovásírás NY betűjének felel meg. Találkozun...
A finnugor-elmélet hazudik, We
... annak más az oka?

I. rész, 3. czim, 1. §: "A nemesség, a melyet többnyire a szabadok elnevezése alatt is szoktak érteni, úgy mondják, hogy eredetileg a hunnok és magyarok közt keletkezett, miután ezek Scythiából Pannoniába nyomultak, a melyet most változtatott néven, az ittlakó magyaroktól Magyarországnak neveznek".

III. rész, 4. czim: "Az erdélyi scithákról,...
1 2 3 ..10 11 .15 16 19 20 21 
Címkék: Nincs Cím, Manapság Magyarországon, Bölcs Leó, Mongol Köztársaság, KISZELY ISTVÁN, MAGYAR NÉPI HANGSZEREK EREDETE ÉS PÁRHUZAMAI, Kubinyi Ferenc, ŐSEINK HÁZAI, Károly Róbertet, Szent Koronával, Károly Róbert Temesvárra, Csák Máté, Debrecennél Borsa Kopasz, Fehérné Walter Anna, Radics Géza, Scythiából Pannoniába, magyarok őstörténete, ősmagyarok háziállatai, magyar ősköltészet, finnugor-elmélet hazudik, kínai feng, saját gyerekünk, ősmagyarok legfontosabb, kelet volt, kelet csak, második legfontosabb, fehér szín, nyugati irányt, lóáldozat szokása, rendszer fontos, temetőket megfigyelhetően, sírokat pontosan, város eredetére, település létrehozói, etruszkokhoz közel, város keletkezéséről, legutóbbi régészeti, pusztulásáról híressé, evilági élet, sírgödör olyan, őshaza felé, soros temetkezésnél, jurtákban való, férfiaké baloldalt, halott haszná, magyarságra egyedülálló, kunok révén, magyarságra jellemző, sorsot kell, isteni türelmet, legnagyobb elismeréssel, égető meleget, hunok rovásemlékei,
© 2013 TVN.HU Kft.