Belépés
Elvesztem!
... bolyongok,
Mint megannyi kő, gondokba botlok.
Vakon kinyújtott kezem semmibe markol,
Elveszett reményből faragott botom.

A csend torkomba fagyott szó,
A lélek feketén hulló dermedt hó,
A könny, jégbe zárt halódó csók,
Csak a szív vár még egy hívó szót.

A remény fénye gomolygó ködbe vész,
Botló lábam kiutat keres még,
Lé...
Ikarosz duplán :))
... hetyke gúnnyal cirkáltak feléje
ezüst páncélban csillogó halak.


A gémet láttam, lent, a néma gémet:
temetőjére halkan hullt a hó.
Jégből a szárnya úgy dermedt az égnek,
mint egy pólusra tűzött lobogó.


A tél strázsálta győzelmes-kevélyen
s a szél zúgott zimankós éneket...
Magasan, büszkén, fényes őszi égen ...
József Attila 1916-1921
...
Mely már az Óceánba ér.
És csak hiába, nem jő vissza,
De jön helyette téli Dér,
Ki sóhajunkat is fölissza.
Már aztán csendesek vagyunk -
A téli álom dermedt, tiszta,
De senkit nem csókolhatunk.
Virágot hullat el a bodza
S majd egy csomóba rothadunk.
S rég hallgat a hős méla kobza.
A vágyam még ma dübörög...
József Attila 1923
... asszony-tatár megy -
Örök-zsibongó, vijjogó madárhegy:
Sötét gond rakja barna fészkeit.
Szivemben vágyhegylánc, jaj-kráteres;
Még forró, fülledt nyár vonaglik völgyén
S dermedt, havas csúcsán "Ember"-t üvöltvén
Egy őrült lélek máglyákat keres!
1923. jan. 5.
____________________________________ ____
Egy asszony s egy leány
Ó...
versek
... fák

s mint könnyek áztatta lepedő
göngyöli magát
alant a macskakő
és én kopok deresre
csendben
arcomra gyűrve
tenyerem minden ráncát

voltam éj dermedten
tán hajnal is kiengesztelten
de ha rám fonódott
a fény
konokul cipeltem álmát az éjbe

hajnalban sírnak a fák

s láttam
csuklani őket...
III. A bányász
...
Megdermedünk a rettenet fagyától!
Már indul, jő az éjnek óriása,
És jaj nekünk, kis kukacoknak,
Kiket rettentő talpa összezúz!

Megállunk. Csend van, dermedt, iszonyú.
És szól egy hang az éjből:
,,Jó szerencsét!''

Fakóra szürkült, verejtékes arcunk
Vörös rohammal önti el a vér,
És meglapult szívünkből kiszakad ...
X. Búvár
...

Végigkorbácsolt tajtékostorával.
S én álltam, álltam. Kívül: néma kő;
Belül: viharok vijjogó dalával.

Én messze jártam, hallgatag buvár,
Nehézkesen, dermedt mélységeimben,
Hová fölülről nem hat el sugár,

És küszöbén meghal a földi álom.
Ottan fehér nagy árnyak lengenek,
Nagy, néma réten, sápadt holdsugáron. ...
Ráhel perbe száll Istennel
... haragjának lába elé, és miként eltaposott fű, remegett kimerült lelkük az Úr színe előtt. És minden hangnak elállt lélegzete haragjával szemben. És amikor a halandók szavának utolsó rezzenése is dermedt némaságba veszett, íme Ráhel, Izráel ősanyja lépett ki egyedül, magányos félelmének vadonjából. Ramahi sírjában ő is meghallotta Isten haragjának mennydörgő robaját, és gyermekei s...
Emlékeim vérszín pipacsok c.
... leltem...

HALÁLLOVAS

Álmot láttam
fekete lovakról
Akik a vérbíbor
alkonyatból
Iszonyú dühvel
üldöztek engem
Én szemben álltam
megdermedtem
Elértek és
áthatoltak rajtam
De a vágtató
gyilkos robajban
Csak egy éteri
dal járt lelkemben
Ki összetiport
azt felnyergeltem
Átlény...
Versek
... mindenkinek.

Mert félig már ki is bukott, tudom
De mindig megrekedt a féluton.

Az egyik forró és piros lett tőle,
Ő is súgni akart: csók lett belőle.

A másik jéggé dermedt, megfagyott,
Elment a sírba, itthagyott.

Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek.

A harmadik csak rámnézett hitetlen,
N...
Engedd, hogy Pünkösd legyen...
... félelembe fagyottan,
legott rohanó szél vad erejétől
zúgva hasad fel a menyei kárpit,
s lángnyelvek ragyogó tüze válik
férfi-merészség védpajzsává. Hevétől
olvad a dermedt szó, hittel hirdetik
— útjukat fehér galambok követik —
száz nép nyelvén a Mester tanát...

Kellenének most is láng-szemű fények,
hogy Földünkön ...
László Klára
... nem kellek neked, szíved fagyott,
... lelkemben némán dalol a fájdalom.
A kifakult tegnapokat... temetni akarom,
... e szerelemnek már nem jár szánalom!
Dermedt kínjaimat némán levetem...,
gyűrött ábrándjaim új ruhába öltöztetem,
Halott szívem lantját sírva pengetem...,
óh, jaj, elhalkult e szép, zengő szerelem!
Halkan......
Tábory Maxim
...
búsak, fájók.

Jégvirág, ó Jégvirág !
Elhagytak az Álmok, a Hitek.
Szerető anyánk e hideg
vilagban szomorúnak szült.
Hűsen csillogunk
a dérre dermedt ég alatt,
kristály alakunk
fehér és szürke árnyalat.
Fehér mint a halottas ing,
vagy szélben fázó fellegek,
reszketnek hószín ajkaink,
ezüstös testünk...
Fodor András: Titok
... gyönyörűség:
megszédítő szabadság örvénye, iszonyú szép!
Csikorog léptem a lombok ijesztő
árnyai közt,
tejszínű, éjjeli fényben tolong a rétről a köd.
Kúszom a ház fala mellett, dermedten lapulok,
fentről a magas égbolt ezer szeme néz,
hunyorog.
Meredten fülel a kiskert, s távol, a nádak alól
bölömbikák nyekergő, barbár jelszava szól.|...
Titok
... gyönyörűség:
megszédítő szabadság örvénye, iszonyú szép!
Csikorog léptem a lombok ijesztő
árnyai közt,
tejszínű, éjjeli fényben tolong a rétről a köd.
Kúszom a ház fala mellett, dermedten lapulok,
fentről a magas égbolt ezer szeme néz,
hunyorog.
Meredten fülel a kiskert, s távol, a nádak alól
bölömbikák nyekergő, barbár jelszava szól.|...
x
Macuo Baso
Terebess Gábor fordításai

mécsem ellobbant
hasztalan élesztem
dermedt az olaj

tavaszi szél
szomorúfűz tincseit
összefésüli

ó tavasz tavasz
milyen nagyszerű tavasz
csak így tovább

bár tüzel a nap
tüzel könyörtelenül
kél az őszi szél

levendulaszín
regénybe illő hajnal |...
Narnia éjbe borul
...14. fejezet

Narnia éjbe borul

Ott álltak mindannyian Aslan mellett a jobb oldalán, s kibámultak a nyitott ajtón.
A máglya már kihamvadt. A földet elborította a sötétség: valójában azt sem észlelhették volna, hogy erdő van előttük, ha a fák sötét körvonala el nem végződik a csillagraj határán. De amint Aslan újra fölmordult, bal oldalán észrevettek egy m...
Versek a vértanúk tiszteletére
... nagy éjbe dőlt rég,
Világosságod bennünk tündökölt még ;
S haláluk is azért volt, hogy mi abban
Azt lássuk, a mi benned halhatatlan.

Haláluk ! Fagyos rémülettől dermedt
Egy ország lelke, látva ily halált ;
Bár milljó sebből vérezett a nemzet,
Milljó tekintet a bitókra szállt ;
Lesujtva, némán és kővémeredten,
Vad iszonyattal csüng...
Az aradi vértanúk.
... nagy éjbe dőlt rég,
Világosságod bennünk tündökölt még ;
S haláluk is azért volt, hogy mi abban
Azt lássuk, a mi benned halhatatlan.

Haláluk ! Fagyos rémülettől dermedt
Egy ország lelke, látva ily halált ;
Bár milljó sebből vérezett a nemzet,
Milljó tekintet a bitókra szállt ;
Lesujtva, némán és kővémeredten,
Vad iszonyattal csüng...
Regénytrilógiám
...


Pató Selam

Köztes létek és
újraszületések

avagy darma és karma

(misztikus regény-trilógia)


2008.

I. kötetLaura Donna

avagy az elveszett jövő


ELSŐ KÖNYV
I.

A félhold-alakú csarnokba, a köríves falán földtől-...
1 2 3 4 5 6 
Címkék: József Attila, László Klára, Tábory Maxim, Fodor András, Macuo Baso, Terebess Gábor, Pató Selam, Laura Donna, ELSŐ KÖNYV, vértanúk tiszteletére, aradi vértanúk, csend torkomba, lélek feketén, hívó szót, remény fénye, gémet láttam, néma gémet, pólusra tűzött, szél zúgott, téli álom, csomóba rothadunk, rettenet fagyától, éjnek óriása, földi álom, halandók szavának, egyik forró, másik jéggé, harmadik csak, menyei kárpit, kifakult tegnapokat&#8230, dérre dermedt, lombok ijesztő, magas égbolt, nádak alól, őszi szél, jobb oldalán, nyitott ajtón, földet elborította, csillagraj határán, ország lelke, bitókra szállt, elveszett jövő, köríves falán, regénytrilógiám, tajtékostorával, végigkorbácsolt, kiengesztelten, újraszületések, levendulaszín, felnyergeltem, könyörtelenül, mélységeimben, észlelhették, csókolhatunk, világosságod, tiszteletére, vágyhegylánc, kővémeredten, megdermedünk, megdermedtem, mindenkinek, halhatatlan, mindannyian, védpajzsává, iszonyattal, szerelemnek, lángnyelvek, gyönyörűség, meghallotta, észrevettek,
© 2013 TVN.HU Kft.