Belépés
Szentek és legendák
... nevelt szerzetesek és papok érkeztek Németföldről, majd Franciaországból, akiknek a térítés kedves tevékenységük volt, és maguk is vágytak a vértanúságra.

(Dümmerth Dezső Az Árpádok nyomában című kötete felhasználásával)


Béla volt a legboldogabb
A fiatal magyar állam rövid háromszáz esztendő alatt öt szentet adott a keresztény világnak. IV. Béla k...
Nyugat magyart kiirtása
... mögött. Azt mindkét krónika kijelenti, hogy a hirtelen haláleset Szt. István határozatának kinyilvánítása után következett be.
Kétségtelen, hogy itt valami lappang. Bűnszövetkezés, az Árpádok kiveszejtésének ténye merül fel. De ezt, csak egyedi példázattal még nem mondhatjuk ki teljes határozottsággal. E tényt, gyanúnkat majd a magyar történelem fogja igazolni, vagy elvetni.|...
A finnugoristák vagdalkozásai
SZEGÉNY BUDENZ Néhány szó a finnugoristák harcra buzdító nyelvészeti vagdalkozásairól
Nyelvünkről


Rédei Károly bécsi emeritus professzor úr leg­újabban már a nagyra becsült Bécsi Napion keresztül is harcot hirdet ,,a nyelvészeti dilet­tantizmus ellen". Korábbi könyvét is új ki­adásban jelentette meg (ismét Őstörténetünk kérdései címmel), de harcoló ala...
Nemzeti ereklyék ősi eredete
... kell megértenünk. A rendelkezésemre álló források leírják, hogy a négy sáv nem a négy folyónk, a Duna, a Tisza, a Dráva, és a Száva motívumát hordozza magában, hozzátéve, hogy a vágások az Árpádok családi színeit, családi jeleit szimbolizálják. Ez azért is igaz lehet, mert ők nem a Kárpát-medence szülöttei, és a bevonulásuk előtt már használták e jeleket. Már csak az a kérdés, akk...
Árpádok Országa
BAKAY KORNÉL: AZ ÁRPÁDOK ORSZÁGA 1/5

ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI
BEVEZETÉS
A TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA
HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK?
Jugria
A finn-magyar rokonítás
Új távlatok /1800-1849/
A finnugor irányzat uralomra jutása /1850-1867/
A KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI
Nos, mit mondanak a krónikáink?
Következzék a S...
VI. Boldog Margit: a lelkiség
... kiterjesztett karokkal: az imádságnak fegyvereknél és emberi bölcseségnél kétségtelenül nagyobb erejével vetette oda áldozatának kincsét a magyar történelem mérlegére.

Ime az Árpádok királyi családja, Magyarország szent családja! És íme az ő nagy tanításuk. Országintéző, vezérlő szellemekhez és kis emberekhez, férfiakhoz és nőkhöz, gyermekekhez: mindenki számára van ta...
Harc a magyar koronáért
... után. A cseh Vencel, a bajor Ottó és a nápolyi Róbert Károly között nyolc évig tartott az áldatlan küzdelem, melyet a hatalomra kapott oligárkia élesztett s igyekezett kizsákmányolni. Az Árpádok öröksége a nápolyi Anjoukra szállt, s noha az ő támogatásukkal a pápai szék a maga főhatósági törekvéseinek is érvényt akart szerezni Róbert Károly (1308-1342) trónraemelése ugy történt, h...
Magyarország
... kell megértenünk. A rendelkezésemre álló források leírják, hogy a négy sáv nem a négy folyónk, a Duna, a Tisza, a Dráva, és a Száva motívumát hordozza magában, hozzátéve, hogy a vágások az Árpádok családi színeit, családi jeleit szimbolizálják. Ez azért is igaz lehet, mert ők nem a Kárpát-medence szülöttei, és a bevonulásuk előtt már használták e jeleket. Már csak az a kérdés, akk...
Történelmi arcképcsarnok (2)
... nevezte.

I. András (1046-1061.)
Szent István testvérének, Szár Lászlónak a fia. Helyreállítja a Péter és Aba Sámuel alatt feldúlt rendet. Dicsőség fűződik nevéhez. A nagy Árpádok egyike, aki hírnevet szerzett a magyarnak: de az első testvérharc felszítója is ő vala. Annak lett áldozata.

I. Béla (1061-1063.)
Testvére I. Andrásnak, akinek uralkodása a...
A lelkiismeret aranytükre II.
... igen rútak és önmagukat a tükörben meglátva, ijedten menekülnek. Ami annak babonává válása, hogy a gonosz ember fél saját lelkiismeretétől, kerüli annak megkérdezését, menekül előle. Az Árpádok korában a harcosok mellükön még kerek fémtükröt viseltek. Mészáros ábrázolatokkal is kimutatja, hogy ez keleti népeknél is eléggé elterjedt szokás volt, de amely melltükör természetesen ...
Sólyom elmaradt beszéde.
... nyitott szívű megbecsülésre.

Ugyanez a feladata az anyaországnak a szomszéd államokkal való viszonyában.


Tisztelt Ünneplő Közönség!


István az Árpádok véréből való volt, a magyaroknak alapított államot, s Magyarország több mint ezer év után is áll.
De olvashatjuk István király Intelmeiben, hogy nem akarta egy nemzetiségűvé tenni ors...
Sólyom elmaradt beszéde.
... nyitott szívű megbecsülésre.

Ugyanez a feladata az anyaországnak a szomszéd államokkal való viszonyában.


Tisztelt Ünneplő Közönség!


István az Árpádok véréből való volt, a magyaroknak alapított államot, s Magyarország több mint ezer év után is áll.
De olvashatjuk István király Intelmeiben, hogy nem akarta egy nemzetiségűvé tenni ors...
A Lelkiismeret Aranytükre ...
... igen rútak és önmagukat a tükörben meglátva, ijedten menekülnek. Ami annak babonává válása, hogy a gonosz ember fél saját lelkiismeretétől, kerüli annak megkérdezését, menekül előle. Az Árpádok korában a harcosok mellükön még kerek fémtükröt viseltek. Mészáros ábrázolatokkal is kimutatja, hogy ez keleti népeknél is eléggé elterjedt szokás volt, de amely melltükör természetesen ...
A Lelkiismeret Aranytükre
... igen rútak és önmagukat a tükörben meglátva, ijedten menekülnek. Ami annak babonává válása, hogy a gonosz ember fél saját lelkiismeretétől, kerüli annak megkérdezését, menekül előle. Az Árpádok korában a harcosok mellükön még kerek fémtükröt viseltek. Mészáros ábrázolatokkal is kimutatja, hogy ez keleti népeknél is eléggé elterjedt szokás volt, de amely melltükör természetesen ...
Dr. Mihály Ferenc: Kiáltónak 1
... HITVALLÁS
ISTEN ÁLDÁSA LENGJEN A MAGYAR NEMZET FÖLÖTT!
JÉZUS A MIÉNK
ÁRPÁD ÉS JÉZUS
ISTEN ORSZÁGA - ISTEN FIAI
A MEGMARADÁS FELTÉTELE KÜLFÖLDÖN ÉS AZ ÓHAZÁBAN
"AZ ÁRPÁDOK NYOMÁBAN"
VALLÁSOS NEMZETTUDAT
"ISTEN OSTORA"
ŐSTÖRTÉNETÜNK ÉS A BIBLIA
MIT ÉR A TUDOMÁNY?
MAGYAROK ISTENE
NAGY VOLT HAJDAN A MAGYAR
"KEZDETBEN VAL...
Az Árpádok nemzetsége
Az Árpádok nemzetsége
Honfoglalás

"Hol vagyon, aki ajakát hadi dalnak eresztvén,
A riadó vak mélységét fölverje szavával."
Vörösmarty Mihály:Zalán futása

Árpád nemzetsége a háttérben a turulmadárral Árpád clan the hungarian people

Honfoglaláskori ruhák és ruhatartózékok:
Hungarian clothes and accesory from the age of conquest:...
Marschalkó Lajos -Vörös vihar2
... forradalom nemzeti és antibolsevista része félig mégis megvalósult. Az utolsó pillanatban.

Óh bronzhajú Polónia, lásd nővéredet Hungáriát, amint Budavár fölött kibontja az Árpádok lobogóját és fellép a bástyára, hogy a jövő számára megteremtse az új ideált az egyértelmû, szociális és nemzeti megújhodást. A száz százalékot! Ez már a forradalom. Az elmaradt...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 1.rész
... kinek a gyarmata volt Magyarország? Hiszen 1867 után - látszólag - már a magyar király koronája, kardja, jogara védelme alatt élt a nemzet. A Habsburg király és császárról, - ha nem is az Árpádok ősi véréből származott - 1867 után már senki sem állíthatta, hogy saját császári háza javára akarná gyarmatosítani birodalma magyar felét. A trianoni függetlenség sápadt árnyékában is - l...
Koós Kálmán -Voltunk, vagyunk1
... beolvadt a magasabb társadalmi rétegekbe. A tulajdonképpeni német település a XII. században kezdődik és tart hosszú megszakításokkal a XVIII. század végéig. A betelepülő németek már az Árpádok alatt nagy kiváltságokat kaptak, úgy hogy az erdélyi szászok szinte államot alkottak az államban. Ennek ellenére éppen a szászok mutatkoztak a leghálátlanabbaknak a magyarsággal szemben. A ...
Rudnay Egyed: Attila Trilogia6
... felhasználták krónikáink diszkreditálására. Miután "fekete" Magyarország nem tartozott a szentisváni fehérhez, nem voltak megye-

- 65 -

ispánai (föispánai) sem. Az Árpádok azonban onnan származtak, Így ottan ősi jogon birtokosok voltak. Zólyomi uradalmuk élén azonban csak egy procurator (gazdatiszt) állott, ki azzal kezdte a lakósságot a magyar király főhatós...
1 2 3 
Címkék: Árpádok Országa, Boldog Margit, Lelkiismeret Aranytükre, Mihály Ferenc, Marschalkó Lajos, Koós Kálmán, Rudnay Egyed, Attila Trilogia6, Dümmerth Dezső Az Árpádok, SZEGÉNY BUDENZ Néhány, Rédei Károly, Bécsi Napion, BAKAY KORNÉL, ÁRPÁDOK ORSZÁGA, ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI, TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA, HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK, KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI, Róbert Károly, Szent István, Szár Lászlónak, Testvére, Tisztelt Ünneplő Közönség, ISTEN ÁLDÁSA LENGJEN MAGYAR NEMZET FÖLÖTT, JÉZUS MIÉNK, ÁRPÁD ÉS JÉZUS, ISTEN ORSZÁGA, ISTEN FIAI, MEGMARADÁS FELTÉTELE KÜLFÖLDÖN ÉS AZ ÓHAZÁBAN, ÁRPÁDOK NYOMÁBAN, VALLÁSOS NEMZETTUDAT, ISTEN OSTORA, ŐSTÖRTÉNETÜNK ÉS BIBLIA, MAGYAROK ISTENE, NAGY VOLT HAJDAN MAGYAR, KEZDETBEN VAL, Vörösmarty Mihály, finnugoristák vagdalkozásai, magyar koronáért, lelkiismeret aranytükre, térítés kedves, fiatal magyar, keresztény világnak, hirtelen haláleset, magyar történelem, finnugoristák harcra, nagyra becsült, nyelvészeti dilet­tantizmus, rendelkezésemre álló,
© 2013 TVN.HU Kft.