Belépés
szeretettel
... a fogamat, mint papa meg mama.

Muffat, ki egy késsel játszott, kifogyott a béketűrésből, s erre már jónak látta, ha maga is közbeszól.

- Bizony, nem valami vidám dolgokat beszélnek.

- Mi? Micsoda? Nem valami vidám dolgokat - kiáltott Nana s lesújtó pillantással nézett rá. - De mennyire nem vidámak!... Kenyeret kellett keresnünk, öregem... Ó, azt tu...
szeretettel
... Legfontosabbak. Éppen azért, mert még kívül vagyunk...

- Ejh! Játék volt itt az egész "belső" életünk - és minden egyéb. Most már megmondom - én titokban sokszor éreztem annak, játsztuk a dolgokat, élményt, lihegést, szomorúságot; apró, csinált novellákat. Ha volt valami igaz ezek mögött, tán olyasmi, amit sohase tettünk szóvá. Én egy-egy pillanatra belülről, néha nevet...
szeretettel
... hónapja még. Ágnes most fordult csak a tizenhetedik évébe - de oly rövid idő alatt egészen átalakította ez a dolog. Megkomolyodott - néha azt hiszem: elébem érett. Bizonyosan ismeri az ilyen dolgokat. Ő szereti és szeretik; nagy dolog ez, méltán érzi a maga fontosságát... és így szép, így jó az ő korában. Igen, hisz mi is így gondoltunk volna vele egyébként... de az a fiú katonati...
szeretettel
... azt? Fáradtság, kétkedés - a félelem, hogy most-most talán már terhére van egy kicsit, és a férfi talán csak udvariaskodik? Vajon leszögezték, szóval elintézték-e már egymás közt ezeket a dolgokat, és úgy szabadultak meg tőle? - Én bizonyosan nem bírnám el a lankadás perceit; nem tudnék okosan és elszántan bízni az új lendülésben! Történhet-e két ember között minden zavartalanul é...
szeretettel
... hívebben" - ahogy akkoriban bús tetszelgéssel mondogatta magának! - De hátha még koldusabb lenne az élete e nélkül az ábránd nélkül?

Lám, ezeket a furcsa, áthevült, beszámíthatatlan dolgokat a múlt nyáron irkálta csak! "Mennyire tudtam volna akkor szeretni, ölelni valakit!" - gondolta hirtelen és szinte átborzongott. Egyszerre olyasmit érzett, hogy méltatlanság esett ve...
szeretettel
... vér!...

Nem, nem, ez mind más... ezeket nem is bírja úgy érezni már, elmúltak tőle. Most a valóság jön és az annyira más! - Most látta, hogy valójában milyen tájékozatlan a legegyszerűbb dolgokat illetőleg is, amik a házasságban várnak rá. Az ő drága, bolond csapatuk a Valériában csak a költészetét élvezte az érzéki életnek, a testi szerelem illatát itták tarka és eszmé...
szeretettel
... most mindenen... és mintha ma látná először, olyan újnak tetszik mégis egy-egy pillanatban! Ült, és szerette és élvezte a szobáját is percekig.

Itt most végig lehet gondolni a dolgokat zavartalanul: hogy mi lesz ezután? "Most lehet hétfőt csinálni!" jutott eszébe a gyerekkori szólásmód, mikor egy-egy hétfőtől új rend kezdődött az iskolában, vagy valami megváltozást, jó ...
szeretettel
... szűkös regiszterrel, oly sokszor esve ismétlésekbe. Az is, hogy mindjárt eleinte - szoktatóul tán, vagy a fiatalasszony megdöbbenésén, elundorodásán mulatva - elmesélte neki az összes férfidolgokat, a legényélet mindenfajta mulatozásait. És általában, ahogy az asszony szeme nyílt, ahogy körülnézett a világban, és sok mindenen más fővel kezdett gondolkozni, és sokféle új emberrel i...
szeretettel
... modornak és disztingvált mozgásnak az a megnyugtató képe, amellyel most rokonszenvező érzéssel ment felkeresni őt ítéletért vagy akár pártfogásért is. Honnét ez a bizalom? Tán mert kedvező dolgokat hallott erről az emberről itt-ott; de hisz nem sokat jelentő társaságban! A mostani, új politikai többség protezséje volt, a most felszínen levők embere, ezt tudják róla. De még az előb...
szeretettel
...4

De ahogy hazaért, lassankint egészen lecsillapult; mikor ruhát cserélt, már csendesen elgondolkozva vonogatta a vállát, és mosolygott: "Tulajdonképpen egészen mulatságos figura ez is!" gondolta végre őszintén, elfogulatlanul; és hozzátette kissé habozva: "Nem is egészen rokonszenvtelen!" Hogy...
szeretettel
... öltözködött, feltette új, kicsit merész kalapját (éjfélig formálgatta előző este), vadonatúj kesztyűt húzott, és kifigyelt, elég napos-e még az őszi délelőtt az ilyen öltözethez? Hisz ezeket a dolgokat félig tudatosan, belsőbb odagondolás nélkül műveljük. Kétfogatúba ült, és valamit késve érkezett a múzeumba.

Pirkler Manó volt az első ismerős, akivel még a csarnokban ta...
szeretettel
... munkásreformok ellentétei dacára hivatalosan mégsem... az a Szinnay Gábor?

Az özvegy matróna elbúcsúzott a szalon küszöbén, visszavonult sógorával, a képviselővel, megbeszélni a családi dolgokat, bérletek, malmok és részvények ügyét. A papocska is köszönt, ő misézik hajnalban, le kell pihennie. A magára hagyott fiatalság a terasz felé tódult; ott kaptak feketét meg teát...
szeretettel
... mennyi harmónia az életében, ahogy jár-kél a világon; meg-megjelen köztünk kifürdötten, finoman, tisztelettől környezve. Nekem az a naivitása is tetszik, ahogy elfogadja és egyszerűsíti a dolgokat, mindennek csak a tiszta felét látva, és nincs-é neki éppúgy igaza vagy éppolyan kevéssé, mint nekünk - kik szintoly keveset gondolkozunk? És ahogy önmagával bánni tud, szép tisztelettel...
szeretettel
... a nő nem szeret senkit!" - mormogta magában a férfi.

Éva világot látott Teklánál - gondolta, beszól megmondani, hogy elutazik holnap, hazamegy; meg kell még csinálni a nyári dolgokat, vázlatokat a kiállításra. Kopogott. Barátnője ott ült nyitott hálóingben az íróasztalánál, előtte papír; arca ijesztően gyűrött, kimerült; szétbomolt nagy haja bolondul borzas, ahogy túrt ...
szeretettel
... fölénnyel.

- Igen?

- Naná! Egy asszony ne utánozna valakit? Egy férfit!

- De nagyon dicsérik a lapok, még a Nemzeti Újság is! És mennyit eladott, kivált kisebb dolgokat! Ni! A székesfőváros is vett tőle!

- Ez csak arra vall, hogy csinos nő lehet, és vannak tisztelői az újságoknál, a társaságban s a hivatalnokok közt. - Fiam, ez így megy ...
szeretettel
... lenni!

- Tekla, áldjon meg az Isten, írd meg ezeket, mert igen szép mondatok! Nekem pedig add tudtomra prózában végre, hogy miről beszélsz!

- Igen!... Hogyne! De hisz te tudod a dolgokat! Eleget tudsz Pallayról, a Máthé Feri pártjáról és törekvéseikről, a Jövendőről, a liberális Páholyokról, a munkáskérdések égetőn sürgős, túlérett voltáról. Nos, hát: szépsze...
szeretettel
...17

Napokra megzavarta a munkában minden látogatás, minden emberi szó; pedig mégis éreznie kellett a közlekedés szinte testies szükségét. Ha egész nap bezárkózva maradt és dolgozott, s másnap, harmadnap éppúgy, végre zavaros bódultságot érzett, főfájást s olyan fokú elszigeteltséget mindentől - a s...
szeretettel
... kedves fejet a növekedő homály. Úgy érezte, nagyon jól ismeri őt, hibáival, korlátozottságaival, egyoldalú okosságával; de éppen ezt szerette benne legjobban. Hogy nem gondolkozta agyon a dolgokat a végletekig, a nihilig, hanem alázattal meg tudott állni ennél: "Kötelesség". És őáltala hinnie szabadott, hogy vannak emberek, kik őszintén, érzésből és meggondolásból, személyesen köt...
szeretettel
... kérdezte végre kissé ügyetlenül, bár ez oly szokatlan volt nála.

- Budán lakom, és mindig előre ülök az omnibuszon, mert itt kényelmesebb és mulatságosabb... Itt néha érdekes dolgokat hall az ember. Nem látta az imént Zsuzsi nénit?

- Ne-em! Ki az?

- Gesztenyéskofa a Kossuth Lajos utcán. Tavasszal narancsot, cukrokat árul, nyáron egyéb gyümölcsöt. M...
szeretettel
... ünnepet;
Mint a Tisza virága, a nép oly számtalan,
S mintha csak egy nap élne, oly széles kedve van.

Délig csatát színlének, kegyetlen harcokat,
Mint álom újrajátszik ímetti dolgokat;
Evés, ivás, dal és tánc, nagy állt be délután
Kivűl a sátorokban s a száztornyú Budán.

Harminc nap a menyekző fog ott eltartani,
Harmincat a herész...
1 2 3 .............45 46 .......68 69 70 71 ......90 91 92 
Címkék: Pirkler Manó, Szinnay Gábor, Nemzeti Újság, Máthé Feri, Kossuth Lajos, késsel játszott, tizenhetedik évébe, ilyen dolgokat, maga fontosságát, férfi talán, lankadás perceit, ábránd nélkül, múlt nyáron, legegyszerűbb dolgokat, házasságban várnak, költészetét élvezte, érzéki életnek, testi szerelem, dolgokat zavartalanul, gyerekkori szólásmód, fiatalasszony megdöbbenésén, összes férfidolgokat, legényélet mindenfajta, asszony szeme, emberről itt-ott, most felszínen, őszi délelőtt, ilyen öltözethez, dolgokat félig, első ismerős, özvegy matróna, szalon küszöbén, családi dolgokat, magára hagyott, terasz felé, tiszta felét, nyári dolgokat, hivatalnokok közt, liberális Páholyokról, munkáskérdések égetőn, munkában minden, közlekedés szinte, növekedő homály, imént Zsuzsi, száztornyú Budán, beszámíthatatlan, elszigeteltséget, rokonszenvtelen, munkásreformok, törekvéseikről, munkáskérdések, legfontosabbak, elfogulatlanul, meggondolásból, gesztenyéskofa, tulajdonképpen, megkomolyodott, rokonszenvező, íróasztalánál,
© 2013 TVN.HU Kft.