Belépés
Somogyi József: A faj I. rész
...
Somogyi József: A faj I. rész

ELŐSZÓ

A fajkérdés
rendkívül bonyolult és sokfelé szétágazó problématömegét
az egyes szaktudományok mindig csak egyoldalúan világítják meg.
Ezért kiváló szaktudósok is sokszor súlyos tévedések áldozatai lesznek,
mihelyt e kérdésben más tudomány illetékessége alá tartozó területre térnek át.
M...
Szent Ciril és Szent Metód
... legműveltebb görögje. Vonzó személyiség volt, aki sikereiben is megőrizte keresztény szerénységét. Hogy a morva újkeresztények mindkét testvért szerették, azon nincs csodálkoznivaló. De hogy a rómaiak és a pápa környezetéhez tartozó klerikusok, akiknek szemében a testvérek missziós tevékenysége a hagyományok megtörésének látszott, Cirill meggyőző erejű érvelése előtt meghajoltak, ...
Róma, az örök szerelem
... kilátásban is.

Spanyol lépcső

Ha itt kezded a városnézést, akarva akaratlanul Európa leghosszabb és legszélesebb kültéri lépcsőjén ereszkedhetsz le a város szívébe. A rómaiak egyik kedvenc találkahelye 138 lépcsőfokból áll, 1717- épült.

Colosseum

Róma egyik szimbóluma, a Colosseum, a legnagyobb amfiteátrum, amely a Római Birodalom idejé...
Wass A.: A hunok útra kelnek
... mint az árvíz nyomultak előre, nyugatnak. Az útjokba eső népek vagy csatlakoztak hozzájok, vagy ész nélkül menekültek. Nem volt hatalom, mely megállíthatta volna őket. Gótok, vandálok, rómaiak között futótűzként terjedt a hunok híre, s voltak, akik arról suttogtak, hogy akik jönnek, nyargaló lovakon, nem is emberek, hanem ördögök és boszorkányok leszármazottai. A görög ök kentauro...
Szent Polikárp
... ünneplésének időpontjáról. Polikárp más kisázsiai egyházközségekkel együtt kitartott annál a Szent Jánostól eredő hagyománynál, hogy húsvét napját Niszan hónap 14. napján kell ünnepelni, míg a rómaiak Szent Péterre visszamenő hagyomány szerint a rá következő vasárnapon ünnepelték. Bár ebben a pontban nem tudtak egyezségre jutni, mindketten ,,közösségben maradtak''. Anikétosz tiszt...
Mit jelent és honnan ered az "Attila" név?
... és így is:

A 418-as béketárgyalásokat követően a tizenkét éves Attilát gyermekfogolyként Honorius császár római udvarába küldték. Cserébe a hunok megkapták Flavius Aetiust a rómaiak által megrendezett fogolycsere keretében.
Valószínűleg Attilát a birodalom udvaraiban, saját szokásaik és hagyományaik alapján és saját fényűző életstílusukban nevelték, abban a reményb...
Ókori táplálkozás 4
... a táplálkozás történetében mutatkozik meg a legjobban. A római életnek a vendégbarátság ősi szokása - a hospitium - is szerves részévé vált. A vendégbarátság gondolatát és gyakorlatát a rómaiak a görögöktől vették át. Vendégbarátság lehetett két személy, de két község között is, szóbeli vagy írásbeli megállapodás alapján. A történetírók és a költők munkáiból ismerjük, hogy a római...
H. SIENKIEWICZ : Quo Vadis
... dobbanással keresett támaszt a sáfránnyal behintett padlón, majd ismét mozdulatlanságba meredtek, elcsendesedtek, úgyhogy a nézők szinte kőből faragott szoborcsoportnak nézhették őket. A rómaiak élvezettel legeltették szemüket a pattanásig megfeszült hátgerincek, lábikrák és karok játékán. De a mérkőzés nem tartott sokáig, mert Krotont, a mesterbirkózót s egy gladiátoriskola vezet...
Füves könyv
... át hatnak a belső szervekre és idegrendszerünkre; a fürdő légköre, a fátyolos-párás környezet megszabadít a külső világ olcsó képzeteitől. Fürödj tehát rendszeresen és módszerrel, mint a rómaiak.

Ne törődj vele, ha e szokásodat lenézik a spártaiak; gondolj arra, hogy Spárta egyetlen önálló gondolkozót sem adott a világnak, s végül így is, úgy is elpusztult. Fürödj nyugo...
Tormay : Virágok városa
...
Virágok városa, Szirének hazája
(Budapest, 1935.)


Tartalom

VIRÁGOK VÁROSA
SZIRÉNEK HAZÁJA
Beszélő kövek
Hullámverés
Halhatatlan virágzás
Campaniai varázslat
Az új tavasz
Ezerévek zenélnek
Az aranykagyló


V I R Á G O K V Á R O S...
Anonymus titkos közlései 2/2
... intézkedni, végleg elsöpri püspökké megtételének reményét. Az objektív okokon kívül ez lehet személyes oka annak, hogy az egész gesztában egyetlenegyszer kiszól a művéből az "éppen most is a rómaiak legelnek Magyarország javaiból" kitétellel.

Minderre pedig azért gondolhatunk, mert - úgy tetszik -a "Torda püspök"-öt művének igen exponált helyére is belerejti, mégpedig a...
Anonymus titkos közlései 1/2
... foglalkoztak a kutatók a mű 9. fejezetének egy megjegyzésével, amelyben gesztaírónk egyenesen elárulni látszik saját korszakát. "És joggal mondhatták Pannónia földjéről - írja Anonymus -, hogy a rómaiak legelője, hiszen éppen most is a rómaiak legelnek Magyarország javaiból." Szerzőnk kilépve a múlt történéseiből, kétségtelenül egy, a maga idejére jellemző helyzetre hivatkozik. No...
Ellopott őstörténet
... ujgorok). Ekkor Mao-Tun sennyő avagy Buka khán (Baráthosi-Balogh Benedek szerint Bátor) katonai reformjával bevezette a nehézfegyverzetű lovasságot, amelyet a pártusok alkalmaztak először a rómaiak ellen a carrhaei csatában. Itt a szakarauka nehézlovasság játszotta a főszerepet, mely mervi fegyverkovácsok készítette páncélt viselt.

A masszagéták keleti expanziójának egy...
A Habsburgok zsidó származása
... kapta. A fiát maga Leo pápa keresztelte, még pedig,
önmagáról elnevezve, Leo névre. A kitért zsidó bankár Leo fia számára ezzel megnyílt a hatalom útja.
A leányait a legelőkelőbb rómaiakhoz adta férjhez, ő maga pedig -mint Gregorovius írja -"a renegát fanatizmusával és okos számításával" Hildebrandhoz és a reform pápákhoz csatlakozott.

A fiát Petrus Leonis -...
Szent I. Márton
... hittel kapcsolatos kérdéseket, melyekre Márton az eljárás folyamán rá akart térni, elutasították: ,,Ne jöjj most elő dogmatikai kérdésekkel. Egyes-egyedül felségsértéssel vádolunk. Mi is rómaiak vagyunk, keresztények és igazhitűek.'' Tanúk léptek föl, akik egy Olympiosszal való összeesküvést akartak rábizonyítani: ,,Egy gyékényen árult Olympiosszal, halálos ellensége a császárnak ...
Pilátus krédója
... Jézus fölmentésére a húsvéti amnesztia lehetőségének kihasználása volt: Jézus vagy Barabás? Pilátus világosan érzékelte, hogy a főpapok követelése mögött, bárhogyan fogalmaznak is, nem a rómaiak iránti hűség, hanem egészen más, főként irigység rejlik. Ezért egyáltalán nem akart a zsidók kedvében járni, nem akarta Jézust a kezükre adni. Az evangéliumokból is és más korabeli forráso...
Médiatörvény, vagy médiamorál?
... bennünket.
Érdekes, hogy e farizeusoknak mennyire hasonló volt az érvelésük 2000 évvel ezelőtt, mint most! Ha nem öljük meg Jézust, túlságosan elterjednek tanai, emiatt fellázad a nép, jönnek a rómaiak, és bosszúból legyilkolják egész nemzetünket. Ostobaság volt ez, hiszen éppen fordítva történt. A Mester tanainak esélye sem volt arra, hogy az egész elbutított zsidó nép megté...
Magyarhon
... testvérnép, akiről krónikáink említést tesznek, az avar és a hun volt). Mátyás király történetírója, a magyar nemességet szerzett Bonfini Antal a következő kijelentést tulajdonítja Atillának: "a rómaiak ... sem párthus rokonainkat nem hódították meg eddig, sem a hunoknak nem szabhattak még törvényt" (Bonfini/1995/77). A hunok tehát ‑ Mátyás király történetírója szerint ̴...
Magyarhon.eu Eltünt300 év
... uralkodott -, az 1000-es évre is ráláttam. Ennek azért volt különleges jelentősége, mert a fiatal III. Ottó 1000-ben Lengyelországban járván, császári címei (a Földkerekség császára és a Rómaiak császára) mellett magát Jézus Krisztus szolgájának (Servus Jesu Christi) is nevezte. Egy évre rá már a pápa által használt Servus Apostolorum (az apostol szolgája) címet is felveszi, magát...
Az ókori Alexandria
... ki, akármikor is ,,üldöztetve" érezték magukat azáltal, hogy a görögök nem ismerték el őket magasabb rendű fajnak. Ennek eredménye: sorozatos polgári forrongások, melyeket a rómaiak nem tudtak megakadályozni, mivel nem voltak olyan bátrak, hogy az Augustus által biztosított jogokat megvonják a zsidóktól. A második évben, miután Claudius császár lett, az örökös lázongáso...
1 2 3 ....18 19 20 ..27 28 ..36 37 
Címkék: Somogyi József, Szent Ciril, Szent Metód, Wass, Szent Polikárp, Szent, Római Birodalom, Szent Jánostól, Szent Péterre, Flavius Aetiust, Valószínűleg Attilát, VIRÁGOK VÁROSA, SZIRÉNEK HAZÁJA, Ekkor Mao-Tun, Baráthosi-Balogh Benedek, Petrus Leonis, Bonfini Antal, Jézus Krisztus, Servus Jesu Christi, Servus Apostolorum, örök szerelem, hunok útra, ókori Alexandria, egyes szaktudományok, morva újkeresztények, pápa környezetéhez, testvérek missziós, hagyományok megtörésének, város szívébe, rómaiak egyik, legnagyobb amfiteátrum, árvíz nyomultak, hunok híre, rómaiak Szent, 418-as béketárgyalásokat, tizenkét éves, hunok megkapták, rómaiak által, birodalom udvaraiban, táplálkozás történetében, római életnek, vendégbarátság gondolatát, görögöktől vették, költők munkáiból, sáfránnyal behintett, nézők szinte, rómaiak élvezettel, pattanásig megfeszült, gladiátoriskola vezet, belső szervekre, fürdő légköre, fátyolos-párás környezet, külső világ, objektív okokon, egész gesztában, rómaiak legelnek, rómaiak legelője,
© 2013 TVN.HU Kft.