Belépés
szeretettel
... - kérdezte a horvát delnő. - Igen érdekes, kitűnő férfiú - fűzte hozzá hódoló elismeréssel, mintha valaki volna a társaságban, aki korán reggel dörömböl Alvinczi ajtaján, s elmondja Urbanovicsné nyilatkozatát.

- Valóban, Alvinczi igen érdekes figura! - felelt Rezeda úr. - Nagy tipró. Szívtipró.

A színész bizonyos féltékenys...
szeretettel
Krúdy Gyula
Őszi utazások a vörös postakocsin

Előhang a második kiadáshoz

Amikor ezeket a sorokat írom könyvemhez, a kakukk kiáltozik a Margitszigeten; kétszer-háromszor szól, akármint figyelem útjában. Vajon nekem kiáltott vagy pedig annak a tarfejű kertásónak, aki minden tav...
szeretettel
... mindent.
A bírák arca nem olyan mogorva többé, a király képe meg az országbíróé is odább nyájasan integet neki a néma falról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt. Ott az írás, elmondja az: csakhogy azt még elôbb meg kell keresni a keblében, ki kell gombolni a pruszlik felsô kapcsát, s kezeivel benyúlni érte. Ó, a csúf kapocs! Ni, lepattant... leesett. Milyen elb...
Tarnói László: Az Örök Bajtárs
... ütközet

Néhány hét múlva kiment a frontra. Az újságok megírták, mi lett a sorsa. Egyik bajtársa, aki részt vett ebben az utolsó ütközetben, amelyben Imre halálos sebét szerezte, elmondja az ütközet lefolyását:

,,Egyik márciusi éjjelen a bolsevista orvlövészek a falu szélén felállított őrszemekre tüzeltek. Ezek felriasztották Kémeri Nagy Imre csekély léts...
Dr.Gerald G. Jamolsky : A SZERETET TANÍTÁSA 1. rész
... hangzik: Csak szeretetre taníts, mert szeretet vagy magad is.
Ez a megállapítás jelzi célunkat és az eszközt is, amelynek segítségével elérhetjük. Kimondja, hogy lényegünk a szeretet. Elmondja nekünk, hogyan ismerhetjük föl ezt minden kisebb és nagyobb nehézség ellenére: csak szeretetet adj, csak békére taníts, és saját biztonságod érdekében soha ne folyamodj támadáshoz. Ez a...
szeretettel
... facsarnak szemeibôl, és mégis mindig beszéli, mert jólesik néki ez a kegyeletes bánat.

Arca átszellemül, hangja szelíd, hajlékonnyá lesz, midôn a meghatottság legôszintébb jeleivel elmondja boldogult neje halálát, amint a szegény asszony napokig feküdt ott betegágyán a megsemmisüléssel viaskodva; milyen aggodalommal virrasztott ô éjjel-nappal a haldokló anya fölött, ki...
szeretettel
... történt: a
leány beleugrott a vízbe. Kiveszi szájából a pipáját, lekapja a széles
kalapot a fejérôl, odahelyezi azt a lucskos földre, s rátérdelvén, a
folyó felé fordulva, elmondja a miatyánkot csendesen, vigyázva, hogy
meg ne akadjon benne.

A szél is megfordul most, s panaszos nyögéssel viszi az ima szavait
a hullámkoporsó felé. Egyszerû h...
szeretettel
... gyöngélkedem is. Nemcsak átnézem én aztat, hanem még itt az ágyban elmondom, emlékezetből aztat, ahogy tegnap átolvastam... mert én nem henyélésből fekszem, kérem tanár úr, hanem hogy elmondjam magamban a földrajzot... nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdnivalóm van, itt az ágyban... ezt rögtön el kell intézni... ezt a fekvést... mert már hét óra is lehet...

Tehát ...
szeretettel
... rózsa históriáját. Akkor lásd meg aztán, hogy micsoda szemeket forgat majd reád alá-felé az én istenasszonyom!

- Úgy? Azzal fenyegetett a Krőzus? Hát akkor megvárom, míg elmondja. S majd csak azután megyek a Lis Blanc-palotába.

- Hát nem is vagy kíváncsi a hírekre, amelyek a te kedves védenced, Lyonel úrfi felől érkeztek? Értem! Értem! Mindent ért...
szeretettel
Jókai Mór Tégy jót
regény


ELSŐ RÉSZ

I.

Két úr találkozik össze a szőnyeggel bevont főlépcsőn. Mind a kettő fölfelé tart. Az egyiken szilszkin prémgalléros télikabát van; a másikon rövid, bársonygalléros felöltő: az sincs begombolva, alatta fekete frakk, sárga ...
szeretettel
... a mondatot Gyula, ámbár minden
meggyőződés nélkül. - Képzeld el: itt ülni ebben az undorító kelkáposztaszagban,
gázszagban, csörömpölésben Piri mamával, aki mindennap elmondja, hogy az az áldott Laci
bácsi még ma is élne, ha a doktor el nem tévesztette volna az orvosságot, meg a patikus is,
mert amikor meghalt, és kiöntötte a folyadékot az udvarra, há...
szeretettel
MARK TWAIN
TOM SAWYER KALANDJAI
REGÉNY

FORDÍTOTTA
KOROKNAY ISTVÁN

A FORDÍTÁST ÁTNÉZTE
KARINTHY FRIGYES

FEJEZETEK

ELŐSZÓ
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII...
szeretettel
... nem szabad a jelvényt használni, csak aki a bandához tartozik, és ha használná valaki, azt törvény elé kell állítani, és ha újból használná, meg kell ölni. Ha a banda valamelyik tagja elmondja a titkokat, annak el kell vágni a torkát, a hulláját el kell égetni, és a hamvait szétszórni, a nevét pedig vérrel kell kihúzni a listáról, és soha többet nem szabad emlegetni a bandában, ha...
szeretettel
... hadd ossza meg vele a nagy fájdalmat, a nagy kínt.

Nem is várt már egyebet a sorstól szegény szép Maróth Anna, csak azt még, hogy nagyon el fog-e szomorodni a szőke lovag, ha elmondja neki a hírt, vagy csak egykedvűen veszi?

Ebből a kérdésből állt még az élet az ő számára.

Jobb már nem történhetett vele, minthogy elszomorodik ő is, de rosszabb sem,...
szeretettel
... Először szólaltam meg aznap. Majd átkutattam az összes zsebeimet, még az esőkabátomat is, és összeszedtem egy csomó elévült, de újraolvasható levelet. Egyik a feleségemtől jött, amelyben elmondja, mennyire romlik a kiszolgálás a Schrafft-étteremben, a nyolcvannyolcadik utcában; a másik az anyósomtól, amelyben arra kér, hogy legyek oly kedves, és küldjek neki kasmírfonalat, amint &...
szeretettel
THOMAS MANN
EGY SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI
FORDÍTOTTA: LÁNYI VIKTOR

ELSŐ KÖNYV

ELSŐ FEJEZET
MÁSODIK FEJEZET
HARMADIK FEJEZET
NEGYEDIK FEJEZET
ÖTÖDIK FEJEZET
HATODIK FEJEZET
HETEDIK FEJEZET
NYOLCADIK FEJEZET
KILENCEDIK FEJEZET

E...
szeretettel
... Ottilia családjának ellenállása, általában a társaság ellenállása következtében meghiúsult volna.

- És miben látja ennek a frigynek a veszélyeit?

- Engedje meg, hogy elmondjam! - kérte Adele. - Engedje, hogy az elbeszélés során szorongatott szívem megkönnyebbüljön, s hogy közbelépését kérjem egy kedves, veszélyeztetett teremtés érdekében, aki bizonyára nagyon...
szeretettel
THOMAS MANN
VÁLOGATOTT ELBESZÉLÉSEK

TARTALOM

TRISZTÁN
TONIO KRÖGER
HALÁL VELENCÉBEN
ÚR ÉS KUTYA IDILL
MARIO ÉS A VARÁZSLÓ
TRAGIKUS ÚTIÉLMÉNY
AZ ELCSERÉLT FEJEK
INDUS LEGENDA
TRISZTÁN
TRISTAN
1902

FORDÍTOTTA
K...
szeretettel
... félrevezettem. Bármilyen szenvedélyes is az érzés, amelynek engedelmeskedtem, nem igazolhatja azt az alávaló cselt, amelynek segítségével beférkőztem önhöz. De ha megengedné, asszonyom, hogy elmondjam önnek...

A vikomtné egy gőgös, megvető pillantást vetett Nueil úrra, majd felemelte kezét, hogy elérje a csengő zsinórját, csöngetett, az inas belépett. Egy méltóságteljes...
szeretettel
Tamási Áron
RAGYOG EGY CSILLAG

ELSŐ FEJEZET

1

Annyi bizonyos, hogy amikor engemet, mint fiatal szellemet, az a vén görög parancsnok leküldött szolgálni a földre, még nagyon járatlan és bohókás voltam. Jókedvvel tettem, amit tettem; s tiszta lélekkel mondhatom, hogy ...
1 2 3 ...14 15 16 17 .21 22 .27 28 29 
Címkék: Tarnói László, Örök Bajtárs, Gerald, SZERETET TANÍTÁSA, Krúdy Gyula, Kémeri Nagy Imre, Jókai Mór Tégy, ELSŐ RÉSZ, MARK TWAIN, SAWYER KALANDJAI, KOROKNAY ISTVÁN, FORDÍTÁST ÁTNÉZTE, KARINTHY FRIGYES, Maróth Anna, THOMAS MANN, SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI, LÁNYI VIKTOR, ELSŐ KÖNYV, ELSŐ FEJEZET, MÁSODIK FEJEZET, HARMADIK FEJEZET, NEGYEDIK FEJEZET, ÖTÖDIK FEJEZET, HATODIK FEJEZET, HETEDIK FEJEZET, NYOLCADIK FEJEZET, KILENCEDIK FEJEZET, VÁLOGATOTT ELBESZÉLÉSEK, TONIO KRÖGER, HALÁL VELENCÉBEN, KUTYA IDILL, MARIO ÉS VARÁZSLÓ, TRAGIKUS ÚTIÉLMÉNY, ELCSERÉLT FEJEK, INDUS LEGENDA, Tamási Áron, RAGYOG EGY CSILLAG, horvát delnő, színész bizonyos, vörös postakocsin, második kiadáshoz, sorokat írom, kakukk kiáltozik, tarfejű kertásónak, bírák arca, király képe, néma falról, nagy bajt, pruszlik felsô, csúf kapocs, újságok megírták, utolsó ütközetben, ütközet lefolyását, bolsevista orvlövészek, falu szélén, megállapítás jelzi, kegyeletes bánat, meghatottság legôszintébb, szegény asszony, megsemmisüléssel viaskodva, haldokló anya,
© 2013 TVN.HU Kft.