Belépés
könnycsepp...
... ez Május első vasárnapja!

De a mindent is kétszer adta!
Mert míg él,
Szívét a szeretet mozgatja,
Fia ott dobban minden pillanatban!

Mennyit ér hát A MINDENSÉG?!
Egy fiú mit adhat mindezért?
Mert a köszönöm nem elég!
A szavakba öntött hála is kevés!
De ha úgy él,
Mitől anyja szívét
Elönti a büszkeség,
Ha élvez...
Gondolatok
... Loon, Hendrik Willem)

A csillagoknak fontos üzenetük van, és nincs az a nyelv, melyen az ne lenne érthető. Az ember feltekint a csillagos égre, és megérti, mily hatalmas is a Mindenség. Hirtelen csekélységekké válnak a mennyezet alatt oly nagynak látszó problémák. A csillagok - évezredek emberi ostobaságainak és bölcsességeinek hallgatag tanúi - ráébresztenek minket a v...
Mécs László versei
... Gocsál Istvánné
A kirándulás elmaradt____________________________ ___(#10)- Révész Tiborné
A mesterek utcájában___________________________ ____(#29)- Juhászné Szunyogh Mária
A mindenség balladája___________________________ ___(#23)- Juhászné Szunyogh Mária
Anyám keze________________________________ ______(#14)- Juhászné Szunyogh Mária
A róka csak játszott____...
Gondolatok
... Loon, Hendrik Willem)

A csillagoknak fontos üzenetük van, és nincs az a nyelv, melyen az ne lenne érthető. Az ember feltekint a csillagos égre, és megérti, mily hatalmas is a Mindenség. Hirtelen csekélységekké válnak a mennyezet alatt oly nagynak látszó problémák. A csillagok - évezredek emberi ostobaságainak és bölcsességeinek hallgatag tanúi - ráébresztenek minket a v...
A Lelkiismeret Aranytükre
... odin, agyin, edan, eden, jé-sítetten jedan, jeden = egy. Úgyszintén régi nyelvünkben egy szavunk még ig-nek is hangozott. Említettem már őseink azon fölfogását, hogy az Égisten a létező Mindenség egyetlen egységbe való bölcsészeti egyesítése és megszemélyesítése. De ezen egyetlen, emberi ésszel föl nem fogható, titokzatos ősokot nevezték tehát Ok-nak is, mivel ő a létező Minden...
Hervay G: Ének, három hangra
... teremt a fájdalomból.

II.

A kő a Napról álmodik,
a Nap a kőről álmodik.

A víz a földről álmodik,
a föld a vízről álmodik.

Az ember a mindenségről álmodik,
a mindenség az emberről álmodik.

A virág a vízbe vándorol,
a Hold a halálba vándorol,
a lélek a lélekhez vándorol.

Kővé válna a Nap,...
Hogyan ne írjunk életrajzot
... barlanghasonlata ihletett meg, mert egyik korai könyvében hasonló ábrázolatos modellel érzékelteti a világot és a tapasztalást (EXPERIENCE AND PREDICITON; Chicago 1938). Képzeljük el - mondja - hogy a mindenség egyetlen irdatlan kocka, amelynek minden lapja áttetsző opálüveg. Kívül a kockán madarak röpködnek, de minden, amit belőlük láthatunk, alul-felül és négyfelől: az árnyékuk ...
...A táncról...

"A tánc a mindenség lelke, minden mozog, minden forog, nincs megállás. De az örök mozgásnak rendszeres szabályai vannak, üteme van, a lélek adja."

(G. Hajnóczy Rózsa)

...
ÖRÖKSÉG avagy egy Új Paradigma
... Atyja nem mindenható. A mennyei tehát androgén-ként képzelhető el: egyrészt tartalmazza a Kimondhatatlant, a Mélységet, az Elsődleges Atyát, másrészt a Bájt, a Csöndet, a Méhet és a “Mindenség Anyját". Ez a Csönd méhként fogadja a Kimondhatatlan Forrás magját, ebből megszüli a mennyei lények összes emanációit, amelyek a maszkulin és feminin energiák harmonikus párjaiba...
Akit a villámcsapás ért 1.
... eleve érintkezik a világ egészével. A lélek kapcsolata a kozmosz egészével azt jelenti, hogy a lélek - amely a halálban feladja elhatárolt testi alakját, és ezzel nyitottá válik a mindenség iránt - befolyásolja a világ egé-szét." (Teológiai kisszótár 249 o.)
Urunk annyit mondott arról a másik világról, hogy ,,Ott úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyb...
A hang hatalma
... színvonalon történik, ahol lehetetlen az, amit mi hang alatt értünk, mert nem volna ott levegő, ami továbbítsa. Ami azonban a hangnak megfelel és aszerint cselekszik, az az erő, amelyet a Mindenség teremtésére használnak fel.

Nem hiszem, hogy remélhetnők, hogy ezen a világon, itt alant lehetne némi megértésünk arra nézve, mit jelent ez a Teremtő Ige. ,,Ő szólt és m...
Konczek József versei
... Mária
Felejthetetlen váci piac___________________________(#4)- Juhászné Szunyogh Mária
Gyalogút____________________________ __________(#5)- Juhászné Szunyogh Mária
Kiben a mindenség___________________________ ___(#14)- Juhászné Szunyogh Mária
Menjetek át a hídon______________________________( #15)- Juhászné Szunyogh Mária
Szellőrózsa_________________________ _...
Kohut Katalin versei
...CÍMEK............................... HÁNYADIK KOMMENTBEN TALÁLOD?......KI GYŰJTÖTTE?

A mindenség zenéje gyerekhanggal_____________________(# 3)- Gizella Lapu
Barna, tarka, hófehér_____________________________ ____(#5)- Gizella Lapu|...
Aradi Lajos: A mágia urainak
... egész birodalom jólétét, biztonságát. A Szíriusszal való kapcsolatfelvétel adta meg neki azt a minőségi többletet, amin keresztül folyamatosan hat az ősök szellemisége és biztosította a mindenség működését lüktetését is. Ezért voltak az egyiptomi fáraók a Nap fiai, Ré vagy Rá fiai, istenkirályok, és nem holmi hatalomvágyból, ahogy azt manapság szokás róluk mondani. Ez addig tartot...
Mindenszentek - Halottak napja
A keresztény országokban Mindenszentek napja : azon üdvözültek ünnepe, akiknek nincs külön emléknapjuk. Az ünnep 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként, egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. Magyarországon 2000-től munkaszüneti nap.
A halottak napja (latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) keresztény ü...
A Katolikus Biblia
... Eszter meghagyta neki.
Eszt 4.a
Mardokeus - felidézve az Úrnak minden tettét - így könyörgött az Úrhoz:
Eszt 4.b
"Uram, Uram, mindenható Király! A te hatalmadban van a mindenség, és senki sem tud neked ellenállni, ha meg akarod Izraelt menteni.
Eszt 4.c
Te alkottad az eget és a földet, s az összes csodálatos dolgot, amely az égbolt alatt található. Te...
és megrontjuk a gojok fiatalsá
... az ő Istene, a Jahve, az egyetlen Isten, mint ahogy a zsidó az egyetlen ember a szó igaz értelmében.

E sajátos — én-akarat — központ folytán Jahve nem a kozmikus Mindenség istene, hanem csupán a zsidók Istene. Régi zsidó legenda szerint Jahve éppúgy küzd a többi istenekkel és megsemmisíti azokat, miként népe küzd a többi néppel, amíg el nem nyeri a hatalmat ...
Marsall László
... mélyítek
pedig fáj
de jó***


írni kezdtem rólad
( számba vettem a fontos részleteket
amit össze kellene adnom )
aztán rájöttem
egy mindenség óta nézem
ami nem vagy
ami lehetnél
mégis
szeretlek
visszatérő álmaim belső ritmusa szerint***


úgy adom fe...
Nincs Cím
... olyan volt valamikor Isten, és amilyen most az Isten, olyan lehet egykor az ember" (Lorenzo Snow mormon "apostol"). Ami az Isten-kérdést illeti, nem egyisten hívők. Szerintük a mindenség több világból áll, mindegyiknek megvan a maga istene, aki nem teremtő, hanem az örök anyag szervezője (!). Emlegetik a Szentháromságot, de valamiféle többistenhit formájába...
Jasper Gyula versei
.............

.................................... ....

.................................... .......V E R S G Y Ű J T E M É N Y

...........Itt a költő v...
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 
Címkék: Mécs László, Lelkiismeret Aranytükre, Hervay, Konczek József, Kohut Katalin, Aradi Lajos, Katolikus Biblia, Marsall László, Nincs Cím, Jasper Gyula, Hendrik Willem, Gocsál Istvánné, Révész Tiborné, Juhászné Szunyogh Mária, EXPERIENCE AND PREDICITON, Hajnóczy Rózsa, Elsődleges Atyát, Mindenség Anyját&#8221, Kimondhatatlan Forrás, Teremtő Ige, HÁNYADIK KOMMENTBEN TALÁLOD, Gizella Lapu, Fidelium Defunctorum, Lorenzo Snow, hang hatalma, mágia urainak, gojok fiatalsá, szeretet mozgatja, szavakba öntött, csillagoknak fontos, ember feltekint, csillagos égre, mennyezet alatt, kirándulás elmaradt, mesterek utcájában, mindenség balladája, róka csak, létező Mindenség, létező Minden, kőről álmodik, földről álmodik, vízről álmodik, mindenségről álmodik, emberről álmodik, vízbe vándorol, halálba vándorol, lélekhez vándorol, mindenség egyetlen, kockán madarak, mindenség lelke, örök mozgásnak, lélek adja, mennyei tehát, mennyei lények, világ egészével, lélek kapcsolata, kozmosz egészével, lélek &#8211, halálban feladja,
© 2013 TVN.HU Kft.