Belépés
Félelmünkben énkelünk
Hogy mi a vers? A vers én vagyok meg te vagy. A vers a reggel és a vers az alkonyat.
A vers, valamikor úgy gondoltam, a mindennapi kenyér. De nem. A vers maga az ember. Aki félelmében énekelt, amikor lement a Nap, és sötét lett a barlangban. Aki nem föltalálta a barlangrajzokat, hogy lerajzolja a másnapi elképzelt küzdelmet az élelemért. Nem. Maga örömére rajzolt, félelmében ...
Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja

Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja; a böjt és a gyász ideje;

Nagypéntek gyászát a hozzá tartozó történeti háttér magyarázza. Jézust a Gecsemáné kertben római katonák elfogják, miután a nagytanács Kajafás főpap vezetése alatt elhatározza, hogy Jézusnak m...
Tréfás matekversekTRÉFÁS MATEKVERSEK

Bódai-Soós Judit: PITAGORASZ TÉTELE


A derékszögű háromszögben
éppen a derékszöggel szemben
található
az átfogó,
melynek hosszát ha négyze...
Tanulságos történetek 3.

Tanulságos történetek 3. ...
Néhány gondolat Popper Péter: A belső utak könyvébőlNÉHÁNY GONDOLAT POPPER PÉTER: A BELSŐ UTAK KÖNYVÉBŐL


Popper Péter: A belső utak könyve
...
Spurgeon - Június 30
..."Az ÚR szája szólt." Ézs 1,20


Az egész Bibliát a Szentlélek ihlette. Mint mindig, úgy ma is, ezt szent könyvnek tartják. Hitelességét mutatja, hogy Urunk és Mesterünk sohasem kezelte megvetően, hanyagul, sem pedig kételkedéssel. Figyelemre méltó, mennyire tisztelte az írott igét. Bár teljes lelkéből tudta prédikálni Isten kijelentését, mégis folyton nagy tisztelett...
Spurgeon - Július 18
..."Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az URat, és igen megalázta magát ősei Istene előtt. / És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta." 2Krón 33,12−13


Hogyan? Manassé üdvözült? Manassé, ez a vérszomjas ember értelme megújulásával Isten nyájának tagja lett? Ő, a vérfoltos üldöző annak a hitnek a megvallójává vált, amit ki akart irtani?

Jogg...
Garai Katalin versei

GARAI KATALIN VERSEI ...
Isten világossága
Isten világossága

Textus: Jn 11,7-10

Volt-e részetek olyan élményben, hogy éjszaka eltévedtetek az erdőben? Éjszaka eltévedni az erdőben nyugtalanító lehet, ha nincs zseblámpád és ha nem világít sem a hold, sem a csillagok. Ilyen helyzetben nehezen tud kijutni az ember az erdőből. Sokkal jobb nappal járni az erdőben mint éjszaka. És sokkal jobb úgy járni az er...
Az európai magyarellenesség gyökerei
AZ EURÓPAI MAGYARELLENESSÉG GYÖKEREI
Szerző: Cey-Bert Robert Gyula


Szégyenletes az Európai Unió magyarokkal szembeni viselkedé...
Spurgeon - November 29
..."Mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember; ezért védelmébe vette; bár hallgatva őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta." Mk 6,20


Mindezen jó jellemvonása ellenére Heródes szomorú véget ért. Jánost - akit tisztelt egykor és szívesen hallgatott - megölette. Ő volt, aki személyesen parancsot adott, hogy fejezzék le Jánost, és a fe...
Andersen Hókirálynő c. meséje és filmváltozataANDERSEN HÓKIRÁLYNŐ C. MESÉJE ÉS FILMVÁLTOZATA (The Snow Queen, 2005

I. Hans Christian Andersen meséjének fILMVÁLTOZATA


A jéggé fagyott szív is enged a szerete...
Arlene Gay Levine: Mit adnék idén Karácsonyra?
Arlene Gay Levine: MIT ADNÉK IDÉN KARÁCSONYRA?


Amit idén karácsonyra szívesen adnék neked, nem lesz becsomagolva,
nem lesz rajta szalag sem, nem a posta hozza, nem kerül egy fityingbe sem.
De a lista hosszú, és szívemből jön,
ahogy kitárom előtted.

Mit is adnék:
- örömöt, ami hálából fakad,
...
Vörösbegy meséje

Vörösbegy meséje

Szűz Mária újszülött fia mellett feküdt a szalmán azon a dermesztő hideg decemberi éjszakán, amikor a kisded megszületett.
A tűz hamvadni kezdett, s Mária túlságosan gyenge és fáradt volt ahhoz, hogy felkeljen és táplálja a tüzet, hogy melege...
Így farsang idején egy kis tanulság. Egy álarcos bál részt


Így farsang idején egy kis tanulság.

Egy álarcos bál résztvevői vagyunk.
Elbizonytalanodunk az emberi kapcsolatainkban, olykor megkérdőjelezve hallgatjuk a szavakat, figyeljük a gesztusokat. Próbálunk egy szűrőt felállítani a lelkünk kapujába, amely fe...
Minden Isten terve szerint történik
Minden Isten terve szerint történik

,,Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijjá rendjéből; a felesége, Erzsébet Áron leányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak....
Tanulságos történetek 9.

TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK 9.


...
Világomban minden rendben van
Világomban minden rendben van
Világomban minde...
Bölcs gondolatok...
BÖLCS GONDOLATOK...!


A bacilus nem hegymászó.
A balerinának a lába beszél, a szalonturistának a szája jár.
A baleset nem a bátor turistát éri, ha nem a vakmerőt vakmerőt hamarabb éri baleset, mint a bátrat).
A betű közellátóvá és szűkkeblűvé tesz, a természet messzelátóvá és nyíltszívűvé.
A c...
Isten elítéli a hitetlenséget
Isten elítéli a hitetlenséget

Zakariás így szólt az angyalhoz: Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt: Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek v...
1 2 3 ........202 203 ....303 304 ....402 403 404 405 
Címkék: Nagypéntek Jézus, Popper Péter, Garai Katalin, Andersen Hókirálynő, Arlene Gay Levine, Minden Isten, TRÉFÁS MATEKVERSEK, Bódai-Soós Judit, PITAGORASZ TÉTELE, NÉHÁNY GONDOLAT POPPER PÉTER, BELSŐ UTAK KÖNYVÉBŐL, GARAI KATALIN VERSEI, EURÓPAI MAGYARELLENESSÉG GYÖKEREI, Cey-Bert Robert Gyula, Európai Unió, Mert Heródes, ANDERSEN HÓKIRÁLYNŐ, MESÉJE ÉS FILMVÁLTOZATA, Hans Christian Andersen, ADNÉK IDÉN KARÁCSONYRA, Szűz Mária, Erzsébet Áron, TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK, BÖLCS GONDOLATOK, belső utak, európai magyarellenesség, mindennapi kenyér, vers maga, másnapi elképzelt, gyász ideje, hozzá tartozó, nagytanács Kajafás, derékszögű háromszögben, derékszöggel szemben, egész Bibliát, írott igét, vérszomjas ember, vérfoltos üldöző, megvallójává vált, erdőben nyugtalanító, erdőben mint, jéggé fagyott, posta hozza, lista hosszú, szalmán azon, dermesztő hideg, kisded megszületett, emberi kapcsolatainkban, szűrőt felállítani, lelkünk kapujába, lába beszél, bátor turistát, vakmerőt vakmerőt, betű közellátóvá,
© 2013 TVN.HU Kft.