Belépés
Az Árpád-ház családfája - I. István király élete
... ünneplik. Mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb jelentős katolikus ereklye.
Legalább egy érsekséget, hat püspökséget és három bencés monostort alapított, így a magyar egyház a Szent Római Birodalomtól függetlenül működhetett. A kereszténység terjedését szigorú büntetésekkel kényszerítette ki. A közigazgatást a várak köré szervezte és kialakította a vármegye rendszert. Miután...
Hogyan választják a pápák az új nevüket?
... mindig tisztelhessen. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

- Magyar kurír oldalon

- Római pápák listája

- Konklávé a római katolikus egyház által 1274-ben létrehozott alkalmi...
Szent X. Piusz pápa
... nyilvánította boldoggá, majd 1954. május 29-én a szentek sorába iktatta. Romlatlan teste a Szent Péter-bazilikában, az első bal oldali mellékkápolnában nyugszik.
Ünnepét 1955-ben vették fel a római naptárba, szeptember 3-ra, 1969-től augusztus 21-én ünnepeljük.
Szent X. Piusz mindannyiunknak azt tanítja, hogy mindig a Krisztussal való személyes és bensőséges egységre ...
Márianosztra templom többi oltárai
... haldokló Remete Szt. Pálhoz siető Remete Szt. Antal. A képet két híres vezeklő, balra az utcanőből szentföldi remetévé vált Egyiptomi Szt. Mária, Szt. Jeromos fölött pedig lelki leánya, a római gazdag életét Krisztusért elhagyó özvegy, Szt. Paula szobra keretezi. Az oltárt a gyermek Jézust tartó Szt. József szobra zárja. (Az oltár történetéről az Ave Regina 2013. 4.sz.-ban lehet b...
Limai Szent Róza szűz - virágárusok, kertészek, hímzők ....
... Fülöp-szigetek patrónája lett. Arc-és bőrbetegségek ellen is kérték oltalmát. X. Kelemen avatta szentté 1671. április 12-én. Ő Dél-Amerika első kanonizált szentje. Ünnepét 1727-ben vették fel a római naptárba, augusztus 30-ra. 1969 óta augusztus 23-án ünnepeljük.
Szent Róza életének rendkívüli megnyilvánulásait az teszi érthetővé, hogy a hódítás, a fegyveres erőszak, a kíméle...
Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító 09.03
... 3-án.
........................
Egy nehéz, éhínségtől, nyomortól, népvándorlástól és háborúktól sújtott évszázad utolsó évtizedében került Péter székébe az az ember, akit joggal neveznek így: ,,az utolsó római és az első középkori pápa"; az egyházban pedig a „...
Hét őszi kiállítással jelentkezik a Ferenczy Múzeumi Centrum
... utoljára vasárnap lesz látható Szentendrén.
Gulyás Gábor bejelentette: a 2020-as Art Capitalt Bábel címmel rendezik meg.
Az őszi programról szólva elmondta, hogy szeptember 12-én a Római Magyar Akadémián mutat be kiállítást az FMC a Kádár-kor tiltott-tűrt-támogatott képzőművészetéről, majd szeptember 19-én Sepsiszentgyörgyön is bemutatkozik. Ugyanezen a napon a Szentendr...
Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk
... Križevacban. Családi neve valószínűleg Stjepinac volt. Középiskolai tanulmányait Grazban végezte, ugyanott hallgatott bölcsészetet is. Majd a zágrábi egyházmegye papnövendékeként került Rómába, a római Collegium Germanicum et Hungaricumba 1611-ben, ahonnan pappá szentelve tért haza négy év múlva. Hamarosan Pázmány Péter érsek fölfigyelt rá, és meghívta elöljárónak az Oláh Miklós p...
Isteni Irgalmasság rózsafüzére
... zenével szabad társítani, olyannal, amely nem vonja el a figyelmet a tartalomról, nem külsőséges, hanem segíti az imádságban való elmélyülést.
Tehát a gregorián szolgált mintául, mert ez a Római Katolikus Egyház zenei anyanyelve. Ráadásul a recitatív műfajok tekintetében párhuzamosan rendelkezésre áll egy, a gregorián dallamkinccsel egyívású saját magyar népzenei réteg is. Ré...
A kassai vértanúk halálának 400. évfordulójára emlékeztek ..
A kassai vértanúk halálának 400. évfordulójára emlékeztek Erdő Péter bíborossal
Kőrösi Márk, Grodecz Menyhért és Pongrácz István 1619. szeptember 7-én szenvedtek mártírhalált.
..........
A három szent kassai vértanú életáldozatának 400. jubileuma alkalmából, a mártíroknak szentelt emlékévet l...
KÉSZ-kongresszus - Erdő Péter: a rendszerváltás után az egyházban is sokféle jövőkép élt
... először budapesti szakmai csoportok szövetségeként hozták létre, majd hamarosan vidéki csoportok is alakultak.
A szövetség élére 1997-ben, az alapító ...
Mit üzent Ferenc pápa az esztergomi kispapoknak?
... volt növendéktársukkal együtt - szeptember elején Rómába zarándokolt.
Három és fél nap alatt lehetőségük nyílt megtekinteni az Örök Város főbb nevezetességeit, élvezni a Pápai Római Nagy szeminárium vendégszeretetét, magyar vonatkozású helyszíneken szentmisét ünnepelni és nem utolsósorban szeptember 11-én találkozni Ferenc pápával is. A papnövendékek beszámolóját adjuk ...
Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító
... és végül mégis engedett. Róbert beléphetett 1560-ban a Jézus Társaságába, pappá szentelték 1570-ben. Ezután Leuvenben (Belgium) professzor és egyetemi szónok lett.
1576-tól 1580-ig a Római Kollégiumban teológiát tanított, és kiváló hitvitákat tartott hitünk védelme érdekében. 1599-ben bíboros, majd Capua érseke lett, sok kérdést megoldott a római kongregációkban. Szerette vol...
A Szent Sír templom "mozdíthatatlan létrája"
... felekezetek jogait, ezeken a legkisebb mértékben sem lehet változtatni, csak akkor történhet bármi az épületben, ha mindenki egyetért. A Szent Sír-templomot hat felekezet kezeli közösen, a római katolikus, a görög ortodox, az egyiptomi kopt, az etiópiai, a szír és az örmény egyház. Annyira kényes a helyzet, hogy a legkisebb apróságokon is összevesznek, ha a templomról van szó, ...
Teljes búcsút engedélyezett a pápa a guadalupei Mária-kegyhe
... lelkületével vesznek részt a szent szertartáson, apostoli áldást kapnak a vele járó teljes búcsúval, amely a szokásos feltételek mellett nyerhető el: szentségi gyónás, szentáldozás, valamint ima a római pápa szándékaira". A búcsú kiterjed azokra is, akik a rádión és a televízión keresztül vesznek részt a szertartásokon, az egyházi normák előírásainak megfelelően.

...
Rómában köszönte meg a csíksomlyói látogatást a pápának ....
... interjút
..........
A szeptember 18-i általános kihallgatás után Ferenc pápa a személyes köszöntések során találkozott a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyéből érkezett tizenhárom fős küldöttséggel, akik csíksomlyói látogatását köszönték meg neki. A delegáció tagja volt Tamás József segéd...
Budapesten rendez konferenciát a Vatikáni Joseph Ratzinger
... az Egyház hagyományos társadalmi tanításának fényében adhatnak olyan új válaszokat ezekre a felmerülő problémákra, melyekkel hozzájárulhatnak ezen országok erkölcsi megújulásához.
A római székhelyű Vatikáni Joseph Rantzinger Alapítvány időről időre rendez konferenciákat Rómában és az Örök Városon kívül is, de Magyarországon ez lesz az első alkalom. A tudományos tanácskozást a...
Szent Kozma és Damján vértanúk 09.26
... városában, majd Justinianus császár hatására, aki súlyos betegségéből való gyógyulását az orvos szentek közbenjárásának tulajdonította, a birodalom egész keleti felében elterjedt.
Első római templomukat IV. Félix pápa (525-530) építtette a Forum Romanumon. Ünnepük a 7. században került a liturgikus könyvekbe, valószínűleg e bazilika fölszentelésének napjára, szeptember ...
Assisi Szent Ferenc 10.04
... kért tőle. Erre Szent Ferenc odaszólt a testvérnek, hogy hagyja abba az írást, mert nincs már szükség rá. Némi idő elteltével erősen zörgetnek. Amikor a kapus kaput nyit, ott áll Jacopa, római nemes asszony két szenátor fiával és nagy lovas kísérettel.
A hölgy egyenest Szent Ferenchez ment a betegszobába. Jöttére Szent Ferenc lelkét nagy öröm és vigasztalás töltötte el, s Jac...
Nyugdíjba vonul Jakubinyi György gyulafehérvári érsek,
... bölcsesség mely belőle árad, még sokáig világítson Erdély földjén!
Őszinte tisztelettel, Csaba testvér
*
- Várhatóan november közepén nevezi ki Ferenc pápa a gyulafehérvári római katolikus érsekség új vezetőjét, miután Jakubinyi György érsek a nyugdíjazását kérte. Nyugdíjba vonul a Csíkszeredában szolgáló Tamás József segédpüspök is.
Potyó Ferenc pápai prelát...
1 2 3 ..........124 125 .....187 188 .....243 244 245 248 249 250 
Címkék: Szent, Limai Szent Róza, Nagy Szent Gergely, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szent Márk, Isteni Irgalmasság, Erdő Péter, Bellarmin Szent Róbert, Szent Sír, Vatikáni Joseph Ratzinger, Szent Kozma, Assisi Szent Ferenc, Jakubinyi György, Szent Jobb, Szent Római Birodalomtól, Urunk Jézus Krisztus, Szent Péter-bazilikában, Remete Szt, Egyiptomi Szt, Szent Róza, Gulyás Gábor, Capitalt Bábel, Római Magyar Akadémián, Collegium Germanicum, Hamarosan Pázmány Péter, Oláh Miklós, Római Katolikus Egyház, Kőrösi Márk, Grodecz Menyhért, Pongrácz István, Örök Város, Pápai Római Nagy, Jézus Társaságába, Ezután Leuvenben, Római Kollégiumban, Szent Sír-templomot, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyéből, Tamás József, Vatikáni Joseph Rantzinger Alapítvány, Örök Városon, Forum Romanumon, Erre Szent Ferenc, Szent Ferenchez, Jöttére Szent Ferenc, Potyó Ferenc, kassai vértanúk, rendszerváltás után, esztergomi kispapoknak, guadalupei Mária-kegyhe, csíksomlyói látogatást, magyar egyház, kereszténység terjedését,
© 2013 TVN.HU Kft.