Belépés
DR: KENDE PÉTER: "Anyavédelmi központ"
... Leváltak róluk, és
létrehozták saját egyletüket, az lett a neve: Gyermeküket
Egyedül Nevelő Szülők Egyesülete. Első évben megnyertek
annyi pénzt, hogy a tagok az egész nyarat a Római parti
kempingben tölthették. Onnan ment el dolgozni a szülők egy
része, a gyerekeit nyugodtan otthagyhatta a többi szülőre.
Főztek maguknak, kirándultak, ragyogó klubélet...
Így tették tönkre a bankarcsaládok a világot!
... Pálffy családnak."

Egyébként a Fugger dinasztia alapítója Hans Fugger, aki szegény falusi takácsként költözött Augsburgba. Másfélszáz év múlva leszármazottai kezében volt a Német-római Birodalom vagyonának körülbelül egytizede.

A Fuggerek gazdasági befolyásához növekvő mértékű politikai befolyás társult. A 15-16. századi Európában sem pápa-, sem császárválasz...
Szent Anna és Szent Joachim
... napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa 1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római naptárba, július 26-ra. Szent Joachimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben egy napra tették Sz...
Viccek minden mennyiségben
... Mit mondjak még ezen a hideg téli vasárnapon?
- Áment! - mondá a székely - mert úgy fázik a lábam, hogy szinte leszakad.

Coca Cola
A Coca Cola képviselői el mennek a római pápához azzal a kéréssel, hogy a Miatyánkot alakítsa át a következőképpen: "A mi mindennapi kenyerünket és egy pohár Coca Colát adj meg nékünk ma..."
Pápa: Erről szó sem lehet!
Co...
Ferenc pápa bocsánatot kért a pünkösdisták üldöztetéséért
... a Giovanni Traettino evangéliumi lelkész vezette olasz evangéliumi pünkösdi egyház tagjainak találkozását Angelo Scelzo helyettes szentszéki szóvivő.
Ez volt az első alkalom, hogy a római pápa személyesen ment el meglátogatni egy protestáns közösséget.
Ferenc pápa és Traettino 1998 óta ismerik egymást, többször találkoztak akkor is, amikor Jorge Mario Bergoglio Buenos ...
Assisi Szent Ferenc
... hajlandó.

Természetesen Ferenc sem kerülhette el az összeütközéseket, és ebben is hasonlóvá vált a szenvedő Krisztushoz. A rend protektora, Hugó bíboros értesítette Ferencet: ,,A római kúriában sok prelátus van, akiknek a rend az útjában áll''. Ennél azonban nagyobb bajt jelentett az, hogy magán a renden belül támadtak feszültségek: a hatalmasra felduzzadt közösség pont...
Assisi Szent Klára
... nyert.

Amikor Klára 1253. augusztus 11-én meghalt, a pápa bíborosaival együtt eljött Perugiából a temetésére. 1255. augusztus 15-én avatták szentté. Ünnepét azonnal felvették a római naptárba, augusztus 12-re. 1969-től augusztus 11-én ünnepeljük.

Szent Kláráról, aki volt annyira bátor, hogy Szent Ferenc szavára teljesen megtérjen a szegény Krisztus követésére...
Casciai Szent Rita
... beteljesülését kérte, érezte, hogy a töviskorona egy tövise a homlokába fúródik. Mély sebet kapott, amely később elmérgesedett, s a belőle áradó szag miatt Ritát elkülönítették a nővérektől. Csak egy római zarándoklat alkalmával mehetett emberek közé, amikor az Úr Rita könyörgésére eltüntette a zarándoklat idejére a sebet, de úgy, hogy fájdalmai megmaradtak. Betegségei, a böjtölés...
Fekete hóesés - Befejező rész
... gyermekét kapta feleségül (Szép) Fülöp herceg, két fiúk (Károly és Ferdinánd) idején jutott tetőpontjára a Habsburg hatalom.

Őfelsége, V. Károly spanyol királyként pályázott a német-római császári címre. Minden idők egyik legkorruptabb választásán kaparintotta meg. talán van valami törvényszerű abban, hogy a tradíció nélküli Habsburg hatalom összefogott a szintén tradíc...
Fekete hóesés - Befejező rész
... gyermekét kapta feleségül (Szép) Fülöp herceg, két fiúk (Károly és Ferdinánd) idején jutott tetőpontjára a Habsburg hatalom.

Őfelsége, V. Károly spanyol királyként pályázott a német-római császári címre. Minden idők egyik legkorruptabb választásán kaparintotta meg. talán van valami törvényszerű abban, hogy a tradíció nélküli Habsburg hatalom összefogott a szintén tradíc...
Fekete hóesés - Befejező rész
... gyermekét kapta feleségül (Szép) Fülöp herceg, két fiúk (Károly és Ferdinánd) idején jutott tetőpontjára a Habsburg hatalom.

Őfelsége, V. Károly spanyol királyként pályázott a német-római császári címre. Minden idők egyik legkorruptabb választásán kaparintotta meg. talán van valami törvényszerű abban, hogy a tradíció nélküli Habsburg hatalom összefogott a szintén tradíc...
Nagy ajándékot kaptatok az Úrtól
A Szentatya beszéde a római karizmatikus találkozón
"... Azt kérték tőlem, mondjam meg, mit vár a pápa a Megújulástól. ..."

Kedves Testvérek!

Nagyon köszönöm szerető köszöntéseteket. Minden bizonnyal v alaki elárulta a szervezőknek, hogy nagyon szeretem ezt az éneket: "The Lord Jesus Lives" ...
Aranyszavú Szent Péter
... Cornelius vezette el jó atyaként a papságra. Még 430 előtt Ravenna püspöke lett.

Ez a város az 5. század elejéig nem játszott jelentős szerepet, de ekkor virágzásnak indult. A nyugat-római császárok a 4. század közepétől főleg Milánóban székeltek. Amint megkezdődött a népvándorlás, a császári udvar nem volt ott biztonságban. A gótok betörtek a római birodalomba, ezért a...
Lisieux-i Szent Teréz
... Erre gondol Teréz ,,a lelki gyermekség kis útjával'': az Egyház szíve-közepébe és az Evangélium magvába törekszik.

Ünnepét két évvel szentté avatása után, 1927-ben vették fel a római naptárba, október 3-ra, 1969-ben október 1-re, a halálához legközelebbi szabad napra helyezték át.

Lisieux-i Terézt a Nagynak nevezett Avilai Teréztől (lásd október 15- én) megkü...
Szent Lúcia
... időpontjáról, a hagyomány a Diocletianus-féle üldözés áldozatai között tartja számon. Tiszteletének első bizonyítéka egy 5. századi sírfelirat a siracusai Szent János-katakombában; neve belekerült a római kánonba is. A 6. században mozaikképet készítettek róla Ravennában. A nép és hivatalosan az Egyház is már az 5--6. században tisztelte, erről a korabeli misekönyvek tanúskodnak. ...
Szent Ágota
... segítségét kérve vonult a megsemmisítő lávafolyam elé, és az február 5- én minden várakozás ellenére megállt. Szent Ágota híre és tisztelete gyorsan elterjedt Szicílián kívül az egész Egyházban. A római misekánon megemlékezik róla, s ugyanazt teszi a karthagói kalendárium és minden régi vértanújegyzék is. Rómában Symmachus pápa egy régi templomot szentelt neki a Via Aurelián, Nagy...
Loyolai Szent Ignác
... ellenben az Isten dolgaiban gondatlanul eljárni, az egyszerűen tűrhetetlen.'' Létrejöttek és az egyházi megújulás központjaivá váltak az első jezsuita kollégiumok. Ebben a Collegium Romanum, a Római Kollégium járt elől, amely a Társaságon belül minden teológiai képzés mintájául szolgált, valamint a Római Német Kollégium, a későbbi és mindmáig működő Collegium Germanicum-Hungaricum...
Loyolai Szent Ignác
... ellenben az Isten dolgaiban gondatlanul eljárni, az egyszerűen tűrhetetlen.'' Létrejöttek és az egyházi megújulás központjaivá váltak az első jezsuita kollégiumok. Ebben a Collegium Romanum, a Római Kollégium járt elől, amely a Társaságon belül minden teológiai képzés mintájául szolgált, valamint a Római Német Kollégium, a későbbi és mindmáig működő Collegium Germanicum-Hungaricum...
Szent Anna és Szent Joachim
... napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa 1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római naptárba, július 26-ra. Szent Joachimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben egy napra tették Sz...
Szent András apostol
... elé állítják.

A helytartó megkérdezte tőle: ,,Te vagy az az András, aki lerontod a bálványok templomát, és az embereket abba a babonás szektába csábítod, amelynek kiirtására a római császárok parancsot adtak?'' András így válaszolt: ,,A római császárok még nem ismerték föl, hogy Isten Fia minden ember üdvösségéért jött el'', és meggyőző tanúságot tett Jézus mellett....
1 2 3 ..........124 125 .....183 184 185 187 188 .....248 249 250 
Címkék: KENDE PÉTER, Szent Anna, Szent Joachim, Assisi Szent Ferenc, Assisi Szent Klára, Casciai Szent Rita, Aranyszavú Szent Péter, Lisieux-i Szent Teréz, Szent Lúcia, Szent Ágota, Loyolai Szent Ignác, Szent András, Egyedül Nevelő Szülők Egyesülete, Hans Fugger, Német-római Birodalom, Szent Joachimot, Coca Cola, Coca Colát, Giovanni Traettino, Angelo Scelzo, Jorge Mario Bergoglio Buenos, Természetesen Ferenc, Amikor Klára, Szent Kláráról, Szent Ferenc, Kedves Testvérek, Lord Jesus Lives&#8221, Lisieux-i Terézt, Avilai Teréztől, Szent János-katakombában, Rómában Symmachus, Collegium Romanum, Római Kollégium, Római Német Kollégium, Collegium Germanicum-Hungaricum, Isten Fia, pünkösdisták üldöztetéséért, egész nyarat, gyerekeit nyugodtan, többi szülőre, július 26-i, római naptárba, napra tették, hideg téli, római pápához, pohár Coca, első alkalom, római pápa, protestáns közösséget, szenvedő Krisztushoz, rend protektora, római kúriában, renden belül, hatalmasra felduzzadt, pápa bíborosaival, szegény Krisztus,
© 2013 TVN.HU Kft.