Belépés
Heti részlet - VIII.
... ez úgy vélte, két-három esztendő elteltével országos kitüntetés üti a markát, és amellé birtokot kap Alsó-Ausztriában. Esetleg cseh gróffá nevezik ki. A másik ehyenesen azt hitte, hogy a római pápa biztonsági szolgálata számára kémkedik; mert a gazdája veszedelmes potenciális eretnek. Valójában mindketten ugyanazon megbízó alkalmazásában állottak; jelentéseik gyorspostával mentek ...
Karthauzi Szent Brúnó
... jellemezte, korának legmagasabb szintű műveltségének birtokában, ha kellett, tudott cselekedni, ám a szemlélődő életet mindennél többre tartotta. Ünnepét október 6-i dátummal 1623-ban vették fel a római naptárba.

A legenda szerint Brúnót a következő megrázó esemény indította el azon az úton, amely a karthauzi remeteségig vitte:

Reimsben meghalt az egyik híres...
Raffaello angyalai szalvétán:
... színeváltozása című festményen dolgozott, 1520. április 6-án, a 37. születésnapján halt meg. Halálakor jelentős vagyonnal rendelkezett: vagyonát tizenhatezer dukátra értékelték. Saját kérésére a római Pantheonban helyezték végső nyugalomra. A mester sírját 1833-ban XVI. Gergely pápa utasítására kibontották, és földi maradványait márványszarkofágba zárták.
(hu.wikipedia.org/wi...
Tudathasadás az egyházban
... törökökkel!


És íme a "végső megoldás" záró fordulat...
Ultraradikális program

(Ez természetesen az előzőeket mind tartalmazza, plusz még:)

24. Aki a római katolikus egyház (Magyar Katolikus Egyház) tagja, az ne lehessen parlamenti képviselő, illetve kormánytag! Tehát NEM általában a vallásos emberek tiltassanak ki a politikai élet sűrűjé...
Leonardi Szent János
... fájdalmasan érintette, csak növelte a fájdalmát a kongregáción belüli széthúzás, amit azzal sem tudott megszüntetni, hogy egy rövid időre a tilalom ellenére visszatért Luccába.

Római tartózkodása idején a pápáknak volt alkalmuk megismerni szent életét és rendkívüli adottságait. Egymás után bíztak rá nagyon kényes ügyeket, amelyeket előtte éveken át képtelenek voltak meg...
Párizsi Szent Dénes ls tsai
... után

Ha a történeti adatok alapján ismert szentről leválasztjuk azt a Szent Dénest, akit a későbbi századok féltő tisztelete formált magának, meglehetősen halvány képet kapunk.

Dénes római-gall püspök volt, aki a 3. század közepén az akkor még jelentéktelen helységben, Lutitiae Parisiorumban, a mai Párizs elődjében hirdette az evangéliumot. Mint a város első ...
Ékes anyanyelvünk - vicces....
... mindegy.......hogy vízibusz,
vagy
buzi visz.


3. Nem mindegy.........hogy a nyúl fingik,
vagy
a fing nyúlik.


4. Nem mindegy...... hogy a római pápa,
vagy
a pápai roma.


5. Nem mindegy......hogy rovarszervet ivartalanítani,
vagy
ivarszervet rovartalanítani.

6. Nem mindegy...... hogy ...
Luzsénszky Alfonz: A zsidó nép
Luzsénszky Alfonz: A zsidó nép bűnei I. rész
2011.06.12. Vas.

Történelmi tanulmány

I. Bevezetés

A zsidókérdés okai

Aki a zsidó nép bűneit felsorolja, ismerteti, amíg a történetírás szigorú tárgyilagosságának színvonalán marad, nem végez antiszemita munkát. A zsidó nép bűneiről szólottak a próféták is, akiket antiszemitának nevezni ne...
MŰVÉSZ, EMBER csupa nagy betűv
... foglalkozott, majd Velencébe, utána Bolognába utazott, ahol megfaragta a Szent Domonkos-síremlékegyüttes kiegészítő figuráit. 1496-ban a honvágy visszahozta Firenzébe. Itt készült egyik munkája egy római bíboros birtokába került, aki az Örök Városba hívatta, ahol 1498-1499-ben elkészítette a Pietà márványcsoportját.

1501-ben visszatért Firenzébe, ahol a viszonyok a...
Boldog Gresinger Jakab
... elhatározta, hogy Rómába zarándokol. Egy februári reggelen a székesegyház terén gyülekeztek, hogy együttesen keljenek útra. Bár az utazás hozott némi örömet, sok áldozatot is kívánt, Jakab azonban római útján elsősorban zarándoknak érezte magát.

Róma sok temploma és látnivalója feltárult nyitott és lelkes tekintete előtt. Nagycsütörtökön életgyónást végzett, hogy jól el...
Szent I. Callistus
... Róma püspöke. Fáradságos munka volt a hagyományában szétválasztani az igaz adatokat a hamisaktól, de miután megtörtént, aránylag sokat tudunk róla, mégpedig hiteles adatokat. Kortársa, a római Hippolitus pap a legfontosabb adatközlő. Egyáltalán nem nevezhető a pápa barátjának, annyira nem, hogy néhány kutató a Callistussal szemben ellenpápaként fellépett Hippolitussal azonosítja. ...
Avilai Nagy Szent Teréz
... akkor, amikor bevezették a Gergely-féle naptárreformot, minek következtében a következő évben az évforduló már október 15-re esett. 1622-ben avatták szentté, ünnepét 1636-ban vették fel a római naptárba.

Nagy Szent Teréz -- a nagy misztikus, az Egyház nagy megújítója, aki magáról így nyilatkozott: ,,Isten olyan bátorságot öntött belém, ami több, mint az asszonyi bátorsá...
Ez történt - Október 16.-án
Október 16.

1301. október 16. ,,A római pápa istentől a királyok és országok fölé rendeltetett. Magyarország Szent Istvántól minden jogaival a római egyháznak lévén felajánlva, csak ennek van joga arról intézkedni", írja VIII. Bonifác pápa a kalocsai érseknek, aki a pápaság és a magyarországi egyháznagyok jelöltjével, Károly Róberttel szemben a magyar bárók tö...
Szent Hedvig
... azonnal megkezdődött és a sírja körül történt csodák hatására hamarosan megindították a szentté avatását. IV. Kelemen pápa 1267-ben iktatta a szentek sorába. Ünnepét 1680-ban vették fel a római naptárba, október 17-re. Mikor azonban ünnepelni kezdték Alacoque Szent Margitot, 1929-ben október 16-ra helyezték át.

A sziléziai hercegnőről, akiről saját népe tanúsította, hog...
Bodog Contardo Ferrini
... visszahúzódás hatott pályaválasztására. Döntő volt számára Isten akarata, ez pedig tudósként akarta őt világába helyezni; nem a papságra érezte magát hivatottnak. Egyik anyai nagybátyja a római jog professzora volt, s ez a szakterület Contardót különösen érdekelte. Tizenhét évesen kezdte meg jogi tanulmányait Páviában. A Borromei kollégiumban lakott. A kollégium tanulószobáiban lé...
Ez történt - Október 19.-én
... kereszténység! A kereszténység a bolsevizmus előfutára volt azáltal, hogy a zsidó mobilizálta a rabszolgatömeget az állam aláásására:ezért tartották távol magukat az új tantól a tisztességes római elemek. És még Róma tesz szemrehányást a bolsevizmusnak, amiért lerombolta a keresztény kegyhelyeket, mintha a kereszténység egykor nem csinálta volna ugyanazt a pogány templomokkal!", m...
Keresztes Szent Pál
... az első passzionista női kolostor megalapításánál Cornetóban.

1773. december 6-án XIV. Kelemen, aki épp előtte oszlatta fel a jezsuita rendet, a passzionistáknak ajándékozta a római San Giovanni e Paolo-bazilikát és kolostort. A kongregáció központja ma is ott van. Pál e kolostor visszavonultságában töltötte imádkozva és szenvedve élete utolsó éveit. Betegágyán meglátog...
Ez történt - Október 21.-én
... következményeit, szinte szégyen, hogy már nem tartunk előrébb. Nem is tudtam, milyen világosan látta Julianus a keresztényeket és a kereszténységet. Mindenkinek olvasnia kellene. (...) A rómaiak lefoglalták a zsidó templomokban felhalmozott aranyat - a pénz volt és maradt az istenük -, tehát a zsidók legszentebb értékét támadták meg, azt, ami csak a zsidóé. Saulus-Paulus felimerte...
Mindenszentekre
... az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat. Britanniának Rómával való kapcsolata idején két rokon római ünnep is elvegyült a halloweennel, úgyhogy mai állapotában ez az autentikusnak ismert kelta ünnep komoly mediterrán elemeket tartalmaz. Az első a római Feralia, a holtak emléknapja (innen a...
Szent Boethius
SZENT BOËTHIUS vértanú
Október 23.
*Róma, 480 körül. +Pávia, 524.

Boëthius, aki római patrícius létére konzul lett a barbár, keleti gót Teoderik császár udvarában, a görög-római műveltség egyik kimagasló alakja. Személyében és műveiben összekapcsolta a pogány ókor klasszikus örökségét a kereszténységgel, s ezáltal hatott erősen az egész középkori filozófiára....
1 2 3 .........121 122 123 124 125 .....186 187 .....247 248 249 
Címkék: Karthauzi Szent Brúnó, Leonardi Szent János, Párizsi Szent Dénes, Luzsénszky Alfonz, Boldog Gresinger Jakab, Szent, Avilai Nagy Szent Teréz, Szent Hedvig, Bodog Contardo Ferrini, Keresztes Szent Pál, Szent Boethius, Magyar Katolikus Egyház, Tehát NEM, Szent Dénest, Lutitiae Parisiorumban, Szent Domonkos-síremlékegyüttes, Örök Városba, Nagy Szent Teréz, Magyarország Szent Istvántól, Károly Róberttel, Alacoque Szent Margitot, Britanniának Rómával, SZENT BOËTHIUS, másik ehyenesen, római pápa, gazdája veszedelmes, szemlélődő életet, római naptárba, legenda szerint, következő megrázó, karthauzi remeteségig, egyik híres, római Pantheonban, mester sírját, előzőeket mind, római katolikus, vallásos emberek, politikai élet, kongregáción belüli, rövid időre, tilalom ellenére, pápáknak volt, történeti adatok, későbbi századok, város első, nyúl fingik, fing nyúlik, pápai roma, zsidókérdés okai, történetírás szigorú, honvágy visszahozta, római bíboros, februári reggelen, székesegyház terén, utazás hozott,
© 2013 TVN.HU Kft.