Belépés
Ku­tya­há­ború Pest me­gyé­ben: Ezért viszi el a sin­tér
... csa­lád­tól, hét­főn pedig megy egy másik helyi la­kos­hoz, hogy el­ve­gye a ko­mon­dor­ját. Hogy miért? A szi­gorú helyi ren­de­let miatt. Sok lakó til­ta­ko­zik, rá­adá­sul a szak­ér­tők sze­rint a ren­de­let jog­el­le­nes!

,,Küldtek egy határozatot, hogy nem tarthatok kettőnél több kutyát vagy macskát, azonnal elkobozza tőlem egy sintér. Ki is jöttek négy rendőr...
Ma Zsuzsanna nap van
Feb­ruár 19-e Zsu­zsanna napja.
Ha­gyo­má­nya­ink sze­rint ma meg­tud­ha­tod, hogy mikor kö­szönt be idén a ta­vasz. Vajon meg­szó­lal a pa­csirta?

:
TAVASZ, NÉPHAGYOMÁNY, IDŐJÓSLÁS

A Zsuzsannák ma ünneplik a névnapjukat, és
a hagyomány szerint ilyenkor várhatjuk a pacsirta énekét, melyet a tavaszhírnökének tekintenek.
Vidéken úgy...
Az indiánokgyógyító tudománya
... figyel a belső hangjára, és komolyan veszi a test, a szellem és a lélek egységének fontosságát, megóvhatja az egészségét.

Tűz: töltődjön fel!

Az indiánok elképzelése szerint a tűz az az erő, amelyik mindent életben tart, biztosítja számukra a meleget és a fényt, valamint összekapcsol bennünket a kozmosszal. Üljön le egy égő gyertya elé. Érezze a meleget, és f...
Tallóztam
... figyel a belső hangjára, és komolyan veszi a test, a szellem és a lélek egységének fontosságát, megóvhatja az egészségét.

Tűz: töltődjön fel!

Az indiánok elképzelése szerint a tűz az az erő, amelyik mindent életben tart, biztosítja számukra a meleget és a fényt, valamint összekapcsol bennünket a kozmosszal. Üljön le egy égő gyertya elé. Érezze a meleget, és f...
El­ké­pesztő dolog de­rült ki Rh ne­ga­tív vér­cso­port­ról
Egy ku­ta­tás sze­rint össze­füg­gés lehet az Rh ne­ga­tív vér­cso­port és az ősi ide­ge­nek kö­zött. A nyo­mok egé­szen 35 ezer évvel ez­előttre nyúl­nak vissza..
A földönkívüliek köztünk járnak, közelebb mint gondolnánk. Egyes tanulmányok szerint ugyanis mindenkinek, aki Rh negatív vérrel rendelkezik, földönkívüli ősei vannak. Vagy legalábbis olyan, akinek belenyúltak a D...
Fé­lel­me­tes, el­lepte Eger bel­vá­ro­sát a víz
... zú­dult Eger vá­ro­sára! A bab­szem nagy­ságú jég­sze­mek csu­pán öt per­cig ver­ték a bel­vá­rost ked­den késő dél­után, mégis mond­hatni ki­sebb Ve­len­cévé ala­kí­tot­ták azt. A he­lyiek sze­rint volt, ahol boka fölé is ért a víz.Az eső miatt beragadtam a Széchenyi úton az egyik épületbe, ott vártam ki az ítéletidő végét, ugyanis az úton csordogáló "patak" miatt nem bírt...
A csontok temploma
... el.


A 18. század elején rekonstrukciós munkálatok folytak a kápolnában Jan Santini Aichel tervei szerint. 1870-ben a Schwarzenberg család megbízta František Rint fafaragót azzal, hogy rendezze a csonthalmokat. Hátborzongató eredmény született.

...
Itt a hó, a Ké­ke­sen már szán­kóz­ha­tunk
Or­szág­szerte több he­lyen már meg­kez­dő­dött a ha­va­zás, ami az elő­re­jel­zé­sek sze­rint hol­nap estig tart. A Mát­rá­ban és a Bükk­ben akár már szán­kóz­hat­nak is a vál­lal­kozó ked­vűek, több­cen­tis hó esett ma reg­gelre.
Alig néhány napot kell már csak várnunk a naptári télig, ám a magasabban fekvő területeken, főleg a Mátrában és a Bükkben már pár centis hó esett m...
Megtisztítják a Kutná Hora melletti Csontkápolna csontjait
...
Tomás Král vezető régész szerint a kápolna oldalain lévő négy nagy piramis csontjainak megtisztítása aprólékos, nagyon időigényes munka lesz, várhatóan több hónapig tart.
"Minden egyes csont a kiemelés után egy papírdobozba kerül, amelyen be lesz jelölve a pontos helye. A megtisztítás után a számozás alapján újra össze kell majd rakni a piramisokat. Nagy probléma, hogya...
EGY%20GYENG%C9D%20%C9RINT
...szerelem...
11098rint_s-1-med.jpg
Erotika...
25C9RINT25C9S.jpg
...kepek...
25C9RINT25C9S.jpg
...kepek...
%C9rint%E9s.jpg
GIF...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Ku­tya­há­ború Pest, Kutná Hora, Santini Aichel, František Rint, Tomás Král, indiánokgyógyító tudománya, csontok temploma, másik helyi, szi­gorú helyi, szak­ér­tők sze­rint, ren­de­let jog­el­le­nes, hagyomány szerint, pacsirta énekét, tavaszhírnökének tekintenek, belső hangjára, lélek egységének, indiánok elképzelése, ku­ta­tás sze­rint, nyo­mok egé­szen, földönkívüliek köztünk, bab­szem nagy­ságú, bel­vá­rost ked­den, he­lyiek sze­rint, egyik épületbe, ítéletidő végét, úton csordogáló, elő­re­jel­zé­sek sze­rint, vál­lal­kozó ked­vűek, naptári télig, magasabban fekvő, kápolna oldalain, kiemelés után, papírdobozba kerül, pontos helye, megtisztítás után, számozás alapján, indiánokgyógyító, tavaszhírnökének, földönkívüliek, rekonstrukciós, hátborzongató, schwarzenberg, megtisztítják, megtisztítása, csonthalmokat, földönkívüli, csontkápolna, megtisztítás, összekapcsol, néphagyomány, papírdobozba, belenyúltak, határozatot, fontosságát, elképzelése, piramisokat, névnapjukat, rendelkezik, mindenkinek, területeken,
© 2013 TVN.HU Kft.