Regisztráció  Belépés
jó Pásztor
Az Úr az én jó Pásztorom, és nem szűkölködöm.
Ő füves réten nyugtat meg, hol csendes víz ömöl.

A lelkem megvidámítja, mert igazságom lőn.
Az Ő nevéért tette ezt - ösvénye színöröm.

A halál árnya völgyében nem félek gonosztól
Mert Te velem vagy, vigasztal vessződ s pásztorbotod.

Te nékem asztalt terítesz ellenségem előtt.
...
Pünkösd szent ünnepén…
... avval vigasztal, hogy könyörög a Szentlélekért. Az Atya meg avval, hogy adja a Szentlelket. A Szentlélek maga a Vigasztaló. A Vigasztaló az aki a megszomorodott szívet Isten iránt megvidámítja. Jókedvre deríti. Arról biztosit, hogy bűneink meg vannak bocsátva. A halál meghalt. Az ég ránk mosolyog. Aki azt jól megragadja annak már is nyert ügye van. Hiszen égen - földön csupa vigas...
Piros Pünkösd.......
... avval vigasztal, hogy könyörög a Szentlélekért. Az Atya meg avval, hogy adja a Szentlelket. A Szentlélek maga a Vigasztaló. A Vigasztaló az aki a megszomorodott szívet Isten iránt megvidámítja. Jókedvre deríti. Arról biztosit, hogy bűneink meg vannak bocsátva. A halál meghalt. Az ég ránk mosolyog. Aki azt jól megragadja annak már is nyert ügye van. Hiszen égen - földön csupa vigas...
23.Zsoltár
... könyve 23. rész

1. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
2. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
3. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigaszt...
93. zsoltár (Isten a bosszúáll
... híjja már, a csendesség helyében.[352]
Ha ,,Ingadoz a lábam'' -- gondolom,
kegyelmed, Uram, az én támaszom.
Ha sokasodnak a gondok szívemben,
a te vígasztalásod megvidámítja lelkem.

Vajjon hozzád szegődhet-é a hamisság bírói széke,
amely gyötrelmeket teremt, mintha a törvényt töltené be?[353]
A jók lelkére rája lesnek,
ártatlan...
Képeslapok
...

Zsoltárok 23.

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; |...
Példabeszédek 12. fejezete
... elméje pedig kikiáltja a bolondságot.
23. A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz.
24. A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.
25. Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.
26. Nem süti meg a rest, a mit vadászásával fogott; de drága marhája az emberne...
Példabeszédek 15. fejezete
... meghal.
11. A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.
12. Nem szereti a csúfoló a feddést, és a bölcsekhez nem megy.
13. A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.
14. Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot.
15. Minden napjai a sze...
Példabeszédek 25. része
... olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.

25,13 Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív [rész 13,17.] követ azoknak, a kik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.

25,14 Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső: olyan a férfiú, a ki kérkedik hamis ajándékkal.

25,15 Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd besz...
Példabeszédek 27-31versei
... gyógyíthatatlanul.

29,2 Mikor öregbülnek az igazak, [rész 11,10.] örül a nép; mikor pedig uralkodik az istentelen, sóhajt a nép.

29,3 A bölcseség-szerető ember megvidámítja az ő [rész 10,1.] atyját; a ki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti [Luk. 15,3.] a vagyont.

29,4 A király igazsággal erősíti meg az országot; a ki pedig ajándékot vesz, elro...
Kimutatás
... nyújthat és vigaszt.
Kincsekben lettem bár szegény,
nagyobb kincsekre leltem én,
és gazdagságom ismerem:
Van Istenem, s van emberem!|...
Leltározás
... és vigaszt.
Kincsekben lettem bár szegény,
nagyobb kincsekre leltem én,
és gazdagságom ismerem:
Van Istenem, s van emberem!
V...
Ez az a nap, mit az Úr rendelt
Az a nap, amelyet az Úr rendelt

"19Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az ÚRnak! 20Ez az ÚR kapuja: igazak mehetnek be rajta. 21Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. 22Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. 23Az ÚRtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. 24Ez az a nap, amelyet az ÚR elrendelt, vigado...
Isten dicsősége
ISTEN DICSŐSÉGE

"Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet." Zsoltár 19,2; 8a; 9a

Két párhuzamos kijelentést olvashatunk. Az egyik a teremtettségről szól, a másik az Igéről. Csak a vak ember nem látja azt a sok-sok ...
23.zsoltár
Biblia:
Zsoltárok könyve, 23. zsoltár - Dávid (király) zsoltára:

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.

Lelkemet megvidámitja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért.

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te...
23. Zsoltár

Dávid Zsoltára:
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőn nyugtat engem,
és csendes, vízéhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja,
az igazság ösvényein vezet engem
az Ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében
járok i...
Példabeszédek 27. rész
...1.
Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád.
2.
Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.
3.
Nehézség van a kőben, és teher a fövényben; de a bolondnak haragja nehezebb mind a kettőnél.
4.
A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irígység előtt?|...
Férjemnek
... az hogy szeretlek téged.

Szeretlek téged míg világ a világ,
s addig dobog érted a szívem,
míg csókolni tud a szád.

Csókjaid édesek mint a méz,
s megvidámítja lelkemet,
ha két szép szemed szemembe néz.

Karodban oly jó lenni,
olyankor nem fáj semmi,
s ez az érzés örökre megmarad.

Még akkor is ha két karod...
Nagy vacsora
Február 1. NAGY VACSORA_____________________________ ___________
“Jertek el, mert immár minden kész!" Lukács 14, 17b ____________________________________ ____A “nagy vacsoráról" szóló példázatot Jézus annak az embernek válaszolja, aki azt mondja: “Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában." Tudjuk, hogy az örök életben nem eszünk már ...
23. Zsoltár David zsoltara
Dávid Zsoltára:
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőn nyugtat engem,
és csendes, vízéhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja,
az igazság ösvényein vezet engem
az Ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében
járok is,
nem félek a gonosztól,
mert te velem vagy:
a te vessződ és botod
azok vigasztalnak enge...
1 2 3 4 5 6 
Címkék: Piros Pünkösd, Zsoltár David, Mert Te, ISTEN DICSŐSÉGE, Dávid Zsoltára, NAGY VACSORA, lelkem megvidámítja, halál árnya, megszomorodott szívet, halál meghalt, igazság ösvényein, halál árnyékának, csendesség helyében, gondok szívemben, hamisság bírói, törvényt töltené, gyorsaknak keze, rest pedig, férfiúnak elméjében, istentelenek útja, emberek szíve, vidám elme, szívnek bánatja, lélek megszomorodik, eszesnek elméje, tudatlanok szája, bölcs intő, szófogadó fülnél, havas hideg, aratásnak idején, szelíd besz, bölcseség-szerető ember, paráznákhoz adja, király igazsággal, igazság kapuit, építők megvetettek, egek beszélik, teremtettségről szól, holnapi nappal, bolondnak haragja, búsulásban kegyetlenség, haragban áradás, irígység előtt, hogy szeretlek, érzés örökre, embernek válaszolja, örök életben, megszabadítottál, teremtettségről, megszomorodott, engeszteltetik, példabeszédek, vígasztalásod, megvidámítják, meghallgattál, megszomorodik, szentlélekért, megvidámítja, kegyetlenség, megeleveníti, megvidámitja, pásztorbotod,
© 2013 TVN.HU Kft.