Regisztráció  Belépés
Pokol Béla VITAANYAG!
... egyes államok ellenőrzése alól. Ez a változás egyrészt megnövelte azoknak a szerveződéseknek a szerepét, melyek már korábban is léteztek a globális tőkés csoportok együttműködési formáiként, másrészt újak jöttek létre. Nézzük meg közelebbről ezeket a szerveződéseket, és azt, hogy miért nem lehet besorolni ezeket egyszerűen az egyes országok politikai rendszereiben megtalálható fo...
Trianon II
... el 1921. június 1-én - tehát jóval a trianoni szerződésnek részünkről történt elhamarkodott előírása és törvénybeiktatása után - a francia képviselőházban a trianoni szörnyűségek ellen. Egymásután mondják el éles filippikájukat Daniélou, aki épp ezért mond le felháborodva az előadói tisztről, Paul-Boneour, a későbbi külügyminiszter, M. Morgaine, M. Moulet, Wetterlé abbé képviselők...
Tamana 2.
... tájon, MAKA+RA+TAMA falu Új-Guineában (4.40-145.40), BÁTOR-MAGYAR társfalu kíséretében. Aztán: a MAKA+RA névszerkezet utónevei itt: ÉTE, INGÓ, PÁN, TAMA utónév nálunk és (!) az öt földrész más-más tájain is. Per+ÉTE falu a VÁG mentén, de (!) ugyanaz a Per+ÉTE ősi falu Maláviban és (!) folyó Észak-Nyugat Kolumbiában, ahol a KANTA+LÉTA folyó közelében van. A PALÁNKA-TAMANA társ-pata...
Visszatekintés diáktanyákra
... lelkiismeret elaltatás céljából hoztam magammal, diák szokás szerint. E jeles mű a mellettem lévő üres ágyat kapta meg, azon hever többnyire kihasználatlanul. Ugyanott lakunk az iskolában, ahol máskor, csak leköltöztettek bennünket az alagsorba, mert az emeleten könyvtár létesült. Tizenegy ágyas a szoba, négy ágy üres. A végén olyan mázlid lesz, ha jössz, hogy a puszta föld helyet...
Túlélők- sz. oldalon kaptam
... Most tudok jönni, de megint kell telepitteni és el is ment mindenem azokat majd újból össze kell szedni. Meg nagyon le is maradtam így mindenhol. Most ráfogtam, hogy ide kicsit benézek, de másik oldalakon még nem voltam, aztám majd megint elmegy az idő, mire minden fennt lesz. Lementeni nem tudom, így eltöűünt mindenem ami nem volt valahol a net-en, ezeket majd össze kell varázsol...
Kuthy Lajos:Hazai rejtelmek 2
KUTHY LAJOS

HAZAI REJTELMEKMÁSODIK KÖTETTARTALOM

XXIII.
(Lőbl Simon.)

XXIV.
(Folytatás.)

XXV.
(Intéző tervek.)

XXVI.
(Vallomások.)

XXVII.
(Mariska esete.)

XXVIII.
(A besztereczi lápvidék.)

XXIX.
(Örsy Zalánka...
Magyarország árulói /1918/
... hogy ebből a cseh lángolásból egykor Magyarország megcsonkítása jön ki. Ők egyik hasábon a Genfen át érkezett jelentést közlik: az entente teljes leszerelést követel és feltétlen megadást. A másikon vígan állítják tovább, hogy: A legnagyobb jóhiszeműséggel kell megvalósítani a demokrácia és szabadság jelszavait, mert különben Wilson nem nyitja ki a börtönajtót. Ezekben a napokban,...
Tormay Cécile(1876-1937)1.rész
... "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krónikáját látomásos erejű "Bujdosó Könyvében". A bujdosó ő maga, aki számkivetve bolyongott, de mindig hazai földön, feje fölött a kommunizmus halálos ítéletével. "Napkelet" című folyóiratában ő gyűjtötte...
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
... sajátos "mesemondó"; Paál Zoltán páratlan regevilágát szeretnénk a magyar néprajzkutatás számára megőrizni.

Miközben ezt a "regevilágot" tanulmányozod az az érzésed támad, hogy a másik történelem a mese, és ez az igazság. Másfél évezred hosszú idő, de a népek emlékeznek, és hiába minden manipuláció, feltárul az ősi igazság. Olyan sok egyezést mutat ez az itt olvasható s...
A magyar népek őstörténete 2
... főbenjáró módon érint és amire nézve mégiscsak mi lennénk legilletékesebbek, sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a hazai magyar irodalom ez újabb erőfeszítésben nemcsak nem vesz részt, hanem tudomást sem szerez róla. Így reánk külföldön élő magyar tudósokra hárult a feladat megvizsgálni, hogy tulajdonképpen mit is kell azon a szoros kapcsolaton érteni, ami a régi keleti kultúrn...
A magyar népek őstörténete 5
... találta és szedte fel, amikor oda 'mosás' végett lement. Ez a magyarázat csak annyiban érdemel figyelmet, hogy a nevet a Biblia írói is a magyar nyelvből próbálták levezetni. (37)

Egy másik magyarázat szerint a névben szereplő S-hang utólagos betoldás lenne, a Bibliát görögre fordító 'Hetvenek' toldaléka, a név jobban kiejthető legyen; az eredeti név tehát Moshe lenne.|...
Viszi vagy hozza...?
... állami rendszerben csak nyilvántartási újdonság kerül bevezetésre, a nyugdíj-megállapítási szabályok nem változnak, Oszkó Péter szerint. Ez egy olyan egyéni számlát jelent, amitől senki nem kap más összegű nyugdíjat, minden marad a régiben, csak lesz egy pontrendszer, ami alapján lehet számolgatni. A volt pénzügyminiszter szerint egyértelmű, hogy a magánnyugdíj-pénztári rendszerbe...
A HUNOK ARVISURÁJa 5-rész
... őket. Ataiszról származó ismeretekkel kezdtük el a csatornázásos földművelést és az állattartást. Lovak és tevék azonban eleinte csak Kurd, Mari és Ugarit birodalmából szállítottak épületfát és más építőanyagot, a most már egységes Szumér királyságba. Először csak 30-40000 lakosú királyságokat szerveztek, de Úr városának a lakossága jelenleg már 350000 körül van. Sok a kereskedő é...
szeretettel
THOMAS MANN
EGY SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI
FORDÍTOTTA: LÁNYI VIKTOR

ELSŐ KÖNYV

ELSŐ FEJEZET
MÁSODIK FEJEZET
HARMADIK FEJEZET
NEGYEDIK FEJEZET
ÖTÖDIK FEJEZET
HATODIK FEJEZET
HETEDIK FEJEZET
NYOLCADIK FEJEZET
KILENCEDIK FEJEZET

E...
szeretettel
MÁSODIK RÉSZ.

I.

Yonville-l'Abbaye - egy régesrég elpusztult kapuczinus-kolostorról nevezték el így, melynek már a romjai sincsenek meg - mezővárosként szerepel a térképen. Rouentól mintegy nyolcz mértföldnyire, az abbeville-i és a beauvais-i út között terül el, egy völgykatlanban, mely...
Az élelmiszeripar trükkjei
... sonkát árulnak, hanem több sertés húsát összekeverve olyan állagot, formát imitálnak, mintha az egyetlen egy sertés sonkájából lett volna levágva. A gyártók a megkeresésre azt mondták, hogy nyomás alatt, préselve készülnek ezek a sonkák. Korábban, 2010-ig legális volt az az enzim (thrombin) használata is, amivel az apró húsdarabokat, nyesedéket össze lehet ragasztani.
...
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... szál em­ber, ar­ca na­gyon ha­son­lí­tott az én betlenfalvi só­go­ro­mé­hoz. A könyv­tá­rost ke­res­te, az ép­pen ki­lé­pett. A fér­fi le­ült, én foly­tat­tam a mun­ká­mat, nem törődtünk egy­más­sal. Pár perc múl­va meg­jött Berzi Jós­ka, és ők ott csen­de­sen be­szél­get­tek az író­asz­tal mel­lett. Egy­szer oda­jön hoz­zám a ma­gas is­me­ret­len és meg­kér­di, hogy a mold­vai cs...
Marschalkó Lajos: Miért harcoltunk?
... Ruhr-vidéken. Magyarországot ez a gyáva, önérdekű feudálkapitalizmus verte át a félmegoldások, a Gömbös Gyula szerint is ,,mi mindent csak félig csináltunk“ oldalára.
A Horthy-korszak másik enyhítő körülménye a történelem ítélőszéke előtt, hogy ennek a rendszernek legbecsületesebb képviselői is azt hitték, hogy egyszer már ott kell állani a ,,győztesek oldalán...
Hogyan veszítettük el Erdélyt és Felvidéket...
... Zsigmond király idejében készült pompás fejereklyetartó eredetileg Váradon volt elhelyezve, de mivel a tordai országgyűlésen megfosztották jogaitól a katolikus egyházat, 1557-ben Varkocs Tamás, a váradi vár kormányzója erőszakkal elvette az őrkanonoktól a hermát, és Gyulafehérvárra szállíttatta. Innen mentette ki később Naprághy Demeter gyulafehérvári püspök, aki 1600-ban Prágába ...
A hamis tanúskodás ... Imposztor a békés világ ellen?
... oldalas francia nyelvű változatát Francois Mauriac előszavával (Éditions de Minuit). Azt mondja, hogy Auschwitzban volt egy "fehéren izzó gödör" (fosse incandescente) a felnőttek és egy másik a csecsemők számára. "Nem messze tőlünk lángok csaptak ki egy gödörből, óriási lángok. Valamit égettek ott. Egy teherautó közeledett a lyukhoz és beleöntötte terhét: kisgyerekek voltak....
1 2 
Címkék: Pokol Béla, Trianon II, Kuthy Lajos, Tormay Cécile, HUNOK ARVISURÁJa, Szentimrei Judit, Marschalkó Lajos, Észak-Nyugat Kolumbiában, KUTHY LAJOS, HAZAI REJTELMEK, MÁSODIK KÖTET, Lőbl Simon, Örsy Zalánka, Bujdosó Könyvében, Paál Zoltán, Oszkó Péter, THOMAS MANN, SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI, LÁNYI VIKTOR, ELSŐ KÖNYV, ELSŐ FEJEZET, MÁSODIK FEJEZET, HARMADIK FEJEZET, NEGYEDIK FEJEZET, ÖTÖDIK FEJEZET, HATODIK FEJEZET, HETEDIK FEJEZET, NYOLCADIK FEJEZET, KILENCEDIK FEJEZET, MÁSODIK RÉSZ, Berzi Jós­ka, Gömbös Gyula, Varkocs Tamás, Naprághy Demeter, Francois Mauriac, magyar népek, élelmiszeripar trükkjei, hamis tanúskodás, békés világ, változás egyrészt, globális tőkés, egyes országok, trianoni szerződésnek, francia képviselőházban, trianoni szörnyűségek, előadói tisztről, későbbi külügyminiszter, mellettem lévő, emeleten könyvtár, végén olyan, puszta föld, besztereczi lápvidék, cseh lángolásból, entente teljes, másikon vígan, legnagyobb jóhiszeműséggel, világháború után, kommunizmus halálos, magyar néprajzkutatás,
© 2013 TVN.HU Kft.