Regisztráció  Belépés
Légy jomind halálig 8 része
... nem ez volt Szent Gellért. (Szent Gellért nem volt magyar, hanem olasz, ez épp ilyen hittérítő volt nálunk Julián előtt kétszáz évvel.) Szóval Julián szerzetes gyalog vándorolt felfelé a tatárok földjén, egészen Kazánig. Ezen a tájon volt akkor Bolgárország. Csupa pusztaság volt ez az egész vidék, csak bőrsátrakban laktak a pusztai népek, marhát őriztek, mint itt a Hortobágyon, it...
A magyar prizma
... volna, de egyszerûen nem tartottak ki annyira, hogy ki lehessen tüntetni ôket.« A nemzetiségek megbízhatatlannak mutatkoztak. Ezért egy sor bûnösnek talált népet, a krími tatárokat, a kalmüköket, a meszheti törököket, az észak-kaukázusi balkár kisebbséget (és még néhány kisebb népet) áttelepítették közép-ázsiai területekre. Nem kaptak személyi igazolványt, hogy ne m...
Holokauszt állítás, holokauszt
... mennének a dolgok, akkor tilos volna a zsidó holokausztot tagadni, míg az örmény népírtás, a tatárjárás, Trianon, a hucuk és tuszik kölcsönös emberírtása, a sztálini genocídiumok (krími tatárok, csecsenek, balti népek, kárpátaljai magyarok), a palesztinok zsidók általi írtása büntetés kockázata nélkül tagadhatók volnának.

De hát épeszű embernek ugyan miért is jutna esz...
Ezen a napon történt
... Rómába költözött.

1671 Kivégzik Sztyepan Razint, az 1667-71 közötti orosz parasztfelkelés vezérét
Gazdag kozákcsaládból származott. 1661-ben részt vett a krími tatárok elleni hadjáratban, majd 1662. március 8-án az ő parancsnoksága alatt Perekop alá vonultak a kozákok, s onnan gazdag zsákmánnyal tértek vissza, miután szétverték Szafar Kazi aga seregét. 16...
Emlékezzünk! 1945. február 11
... vagonkérdéses alapon deportálták a Szovjetunióba, hogy helyüket odatelepített szláv tömegekkel pótolják. Később hasonló sorsa jutottak a Volga-németek, a sziléziai bányavidékek lakói, a krími tatárok, a kozákok és mindazon többi népek, amelyek útjában állottak a szláv terjeszke­désnek. De Európa gyönge volt, Amerika pedig még mindég a sztálini bűvölet hatása alatt állott. Mit törő...
Közös múlt
... túl régi időkben a különböző tájakra került magyarság maradványairól beszélhetünk. Természetesen nem kétségbe vonva némelyik híradás jelentőségét.


A baskírok, a kazáni tatárok, a közép-ázsiai karakalpakok, a kaukázusi balkárok, krími tatárok eredethagyományai a mai napig szívósan őrzik, hogy egyes nemzetségeik szoros kapcsolatban állnak a magyarsággal.

...
Mi történt a szülinapomon?
... (Vasa) Ulászló lengyel király elnyomása ellen léptek fel. A dnyeperi kozákok január 30-án választják meg seregük élére a lengyel fogságból megszökött ukrán kisnemes Hmelnyickijt. A krími tatárok katonai támogatását, egy februárban III. Iszlám Girej kánnal kötött szerződés biztosítja számára. Hmelnyickij június 8-án katonai segítséget kér Alekszej orosz cártól. A cár azonban haloga...
Mi történt a szülinapomon?
... panaszt emel IV. Miklós pápánál IV. (Kun) László ellen, mert az megszegte esküjét
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon
Az egyházi főméltóság keresztes hadjárat meghirdetését kéri a tatárok és a király ellen.

[3]1309. május 8.
Csák Máté nádori címet visel
[2004.05.21. 12:25] Ezen a napon

[4]1328. május 8.
XXII. János pápa I. Károly kérésér...
Semmisnek tekinthető Trianon
... később a nemzetközi fórumokon és államkancelláriákon tematizálni.
De nem csak a magyarokat képviseltem, később más nemzetek is kértek segítséget, a macedonok Görögországban, a krími tatárok a Krimi-szigeten, a szlovének, amikor a függetlenségért harcoltak és végül a horvátok a Nemzetközi Bizottság Horvátország Függetlenségéért elnökévé választottak meg. Nagyon támogattam a ho...
Mi történt a szülinapomon?
... 16.
Kivégzik Sztyepan Razint, az 1667-71 közötti orosz parasztfelkelés vezérét
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Gazdag kozákcsaládból származott. 1661-ben részt vett a krími tatárok elleni hadjáratban, majd 1662. március 8-án az ő parancsnoksága alatt Perekop alá vonultak a kozákok, s onnan gazdag zsákmánnyal tértek vissza, miután szétverték Szafar Kazi aga seregét....
Krím zászlaja


Ukrajna egyetlen autonóm része a Krím-félsziget. A 13. században a tatárok foglalták el a félszigetet, akik le is telepedtek itt, 1783-ban annektálta Oroszország, és 1954-ben csatolták át a szigetet az Oroszországi SZFK-tól az Ukrán SZSZK-hoz. 1992. május 5...
Meghalt Kun Béla (Kohn Béla)
... atrocitásokat Kun Béla és Zemljacska, a krími régió párttitkára kezdeményezte. Működésének nyomán, mint Magyarországon is annak idején, terrorhullám söpör végig a tartományban, melynek törökök, tatárok és oroszok további ezrei estek áldozatul. Módszereit még a bolsevikok köreiben is megkérdőjelezték, s bár pozícióját elvesztette, hitelét nem teljesen. Az oroszoktól új megbízást ka...
Megszületett Kemény János
... hadjárataiban. Egyike a linzi béke kidolgozóinak.
* II. Rákóczi György alatt fejedelmi tanácsos, a kancellária vezetője. A kudarcba fulladt lengyel hadjárat során 1657-ben a krími tatárok fogságába került, ahonnan váltságdíj ellenében szabadult. Első felesége, Kállay Zsuzsanna meghalt, tőle két fiúgyermeke született, Ferenc és Simon. Később feleségül vette Lónyay Annát, a...
Légy jó mindhalálig 8.fejezet
... nem ez volt Szent Gellért. (Szent Gellért nem volt magyar, hanem olasz, ez épp ilyen hittérítő volt nálunk Julián előtt kétszáz évvel.) Szóval Julián szerzetes gyalog vándorolt felfelé a tatárok földjén, egészen Kazánig. Ezen a tájon volt akkor Bolgárország. Csupa pusztaság volt ez az egész vidék, csak bőrsátrakban laktak a pusztai népek, marhát őriztek, mint itt a Hortobágyon, it...
Dzsihád Magyarország ellen
... szem­tanú a következőket írta 1573-ban a törökök pusztításáról és kegyetlenkedéseiről: ,,Ki mondhatja meg, minemű iszonyú rettenetességek legyenek azoknak, akiknek pogány törökök, avagy tatárok, feleségüket, leányát elviszik, avagy előttük levágják, és ő magukat vashegedővel, éhséggel, istrángolással és fagyos víz-öntözéssel, ostorozással, nyúzással, csigázással, fogvonással,...
Mi történt a szülinapomon?
... (Vasa) Ulászló lengyel király elnyomása ellen léptek fel. A dnyeperi kozákok január 30-án választják meg seregük élére a lengyel fogságból megszökött ukrán kisnemes Hmelnyickijt. A krími tatárok katonai támogatását, egy februárban III. Iszlám Girej kánnal kötött szerződés biztosítja számára. Hmelnyickij június 8-án katonai segítséget kér Alekszej orosz cártól. A cár azonban haloga...
Bolgár zátony ....
... Törökországban élő bolgár kisebbség nagy részét elüldözték, vagy a határvidéken élő kisebbségeket deportálták az ország más területeire. Ennek mintapéldája a Szovjetunió volt, ahol a krími tatárokat Szibériába, a mai Ukrajna területén élő lengyeleket belső-Ázsiába deportálták Sztálin uralma alatt. A Trákiában élő majdnem 300 ezer bolgárt az ottomán hatalom elüldözte, de sokakat kö...
Mi történt a szülinapomon?
... 16.
Kivégzik Sztyepan Razint, az 1667-71 közötti orosz parasztfelkelés vezérét
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
Gazdag kozákcsaládból származott. 1661-ben részt vett a krími tatárok elleni hadjáratban, majd 1662. március 8-án az ő parancsnoksága alatt Perekop alá vonultak a kozákok, s onnan gazdag zsákmánnyal tértek vissza, miután szétverték Szafar Kazi aga seregét....
Holokauszt à la Bőhm
... ideológiájában nem szerepel, hogy bármelyik népcsoportot a származása miatt kell kiirtani."

(MTI)

Az SZDSZ újfent kiiratkozott a kultúrpártok köréből. A krími tatárok, a csecsenek, az ukránok szerintük nem elsőrangú áldozatok, Bőhm egypólusú holokausztlajstromába legalábbis nem férnek bele. Ott bérelt helye van a szenvedésnek, bár a fájdalom és a gyá...
Ez történt - Augusztus 28. -án
... csak minden másodikuk érkezik meg. A ,,náci megszállókkal való tömeges együttműködés" vádjával tucatnál is több nép jut ugyanerre a sorsra, köztük a csecsenek, valamint a krími tatárok, görögök, bolgárok és örmények. (Vö. 1933. június 28.; 1935. március 15.; 1937. július 2.; 1940. február 9.; 1941. június 14.; 1948. február 21.; 1948. május 22.; 1949. január 12.)
|...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Meghalt Kun Béla, Kohn Béla, Megszületett Kemény János, Dzsihád Magyarország, Szent Gellért, Szóval Julián, Kivégzik Sztyepan Razint, Szafar Kazi, Iszlám Girej, Csák Máté, Nemzetközi Bizottság Horvátország Függetlenségéért, Oroszországi SZFK-tól, Ukrán SZSZK-hoz, Rákóczi György, Kállay Zsuzsanna, Lónyay Annát, magyar prizma, napon történt, tatárok földjén, tájon volt, egész vidék, pusztai népek, nemzetiségek megbízhatatlannak, krími tatárokat, meszheti törököket, észak-kaukázusi balkár, zsidó holokausztot, örmény népírtás, sztálini genocídiumok, palesztinok zsidók, 1667-71 közötti, krími tatárok, sziléziai bányavidékek, szláv terjeszke­désnek, sztálini bűvölet, különböző tájakra, kazáni tatárok, közép-ázsiai karakalpakok, kaukázusi balkárok, dnyeperi kozákok, lengyel fogságból, megszegte esküjét, egyházi főméltóság, király ellen, nemzetközi fórumokon, magyarokat képviseltem, macedonok Görögországban, függetlenségért harcoltak, tatárok foglalták, krími régió, bolsevikok köreiben, linzi béke,
© 2013 TVN.HU Kft.