Regisztráció  Belépés
Új magyar hon(vissza)foglalást
... egymillió parasztcsalád életét rombolta szét, s űzte el őket otthonaikból (ugyanakkor a munkást és az értelmiségit is eltaposta). De a gazdasági-társadalmi bajoknál súlyosabb volt a szemléletben, az erkölcsökben és az öntudatban okozott kár.

Az erőszakkal elrabolt (államosított) földek, házak, kisüzemek és egyéb ingatlanok reprivatizációját a kárpótlási törvény alattomo...
Új magyar hon(vissza)foglalást
... egymillió parasztcsalád életét rombolta szét, s űzte el őket otthonaikból (ugyanakkor a munkást és az értelmiségit is eltaposta). De a gazdasági-társadalmi bajoknál súlyosabb volt a szemléletben, az erkölcsökben és az öntudatban okozott kár.
Az erőszakkal elrabolt (államosított) földek, házak, kisüzemek és egyéb ingatlanok reprivatizációját a kárpótlási törvény alattomosan ke...
Új magyar honfoglalás szüksége
... egymillió parasztcsalád életét rombolta szét, s űzte el őket otthonaikból (ugyanakkor a munkást és az értelmiségit is eltaposta). De a gazdasági-társadalmi bajoknál súlyosabb volt a szemléletben, az erkölcsökben és az öntudatban okozott kár.

Az erőszakkal elrabolt (államosított) földek, házak, kisüzemek és egyéb ingatlanok reprivatizációját a kárpótlási törvény alattomo...
Kiszely I.: Európa megálmodója
... valósághoz. A Krisztus utáni első évezred Eurázsiájának egyik, ha nem a legnagyobb uralkodóját az európai történetírók igyekeztek lekicsinyelni, eltorzítani.

A középkori szemléletben Attilát Isten ostora (flagellum Dei) néven emlegették, akivel Isten a bűnös világot sújtotta.

Különösen gazdagok Attilával kapcsolatban a germán és olasz torzító hagyományok. A...
Vallások a halálról:Indián
... élet lehetőségeit egy kietlen és zord világban. A világ 'huacák', szellemi lények sokaságának az otthona: fák, források, kövek válnak isteni erők hordozójává ebben a vallási szemléletben. Védőszelleme van az egyes törzseknek, nemzetségeknek, sőt az uralkodók mumifikált tetemének is, az ég és a föld, a villámlás, a mennydörgés és a földrengés pedig mindent áthat...
Attiláról - az igazság.
... valósághoz. A Krisztus utáni első évezred Eurázsiájának egyik, ha nem a legnagyobb uralkodóját az európai történetírók igyekeztek lekicsinyelni, eltorzítani.

A középkori szemléletben Attilát Isten ostora (flagellum Dei) néven emlegették, akivel Isten a bűnös világot sújtotta.

Különösen gazdagok Attilával kapcsolatban a germán és olasz torzító hagyományok. Az ...
Az özvegy fia
... függetlenségi mítosznak. Spon­tán forradalmak nincsenek, soha nem is voltak; a spontán forra­dalmak hamis mítoszát - igen eredményesen, hiszen ez a mí­tosz az akadémikus történelem-szemléletben, a konvencio­ná­lis társadalom-szociológiában mind a mai napig fennmaradt - a mar­xista-leninista ,,történelmi materializmus" terjesztet­te el az egész világon. Ennek...
Európa megálmodója - Attila
... van a valósághoz. A Krisztus utáni első évezred Eurázsiájának egyik, ha nem a legnagyobb uralkodóját az európai történetírók igyekeztek lekicsinyelni, eltorzítani.
A középkori szemléletben Attilát Isten ostora (flagellum Dei) néven emlegették, akivel Isten a bűnös világot sújtotta.
Különösen gazdagok Attilával kapcsolatban a germán és olasz torzító hagyományok. Az alakul...
A jó és a rossz
... általában három szempont figyelembevételével születnek meg. Vannak, akik a cselekvés tárgyát tartják elsősorban szem előtt, illetve az erkölcsi minősítésnél erre helyezik a hangsúlyt. E szemléletben embert ölni azért rossz, mert az emberölés és a lopás is önmagában véve helytelen. Mások a szándékra hívják fel a figyelmet. A tettek JÓSÁGÁT vagy ROSSZSÁGÁT a SZÁNDÉK JÓSÁGA vagy ROSS...
Államcsíny isten nevében
... tehát el nem bukható Amerika iránti naiv optimizmus mellett - éppen ebben, az Egyesült Államokat az új Ígéret földjének és a világ regeneráló tényezőjének tekintő messianisztikus szemléletben azonosítja az amerikaiak együttélését szabályozó ,,civil vallás" egyik lényegi komponensét. Ez a fajta sajátos, a Bush által jelenleg folytatott újimperialista külpolitikát i...
Négymilliárd áldozat
... amíg a terrorista azt mondja, hogy "megöllek azért, amit igaznak hiszek", és ez a kettő nem ugyanaz. Az utóbbi a bibliai világnézet alapján egyszerűen gyilkosságnak minősül. Ebben a szemléletben. Ha úgy fordítjuk, ahogy a valóság és a szellemi töltés adta a mártírnak a tennivalót "meghalok azért, amit igaznak hiszek" már tény szerint kezelhető, hogy a paradicsomba képzeli előre ma...
Európa kovász nélkül
... természetét egy álarc mögé rejti. A multinacionális globalizáció nem a különböző természetű dolgok látásáról szól, hanem a minőségek egységesítéséről, kiszínezésükről. Egy multinacionális szemléletben a figyelem nem az eredeti természet megőrzésén és egyben tartásán van, hanem a különböző természetű dolgok azonossá tételén és azok csomagolásán. Ennek következménye egyértelmű: az e...
Koós Kálmán -Voltunk, vagyunk3
...
Koós Kálmán - Voltunk, vagyunk, leszünk

Molotov a szovjet külügyminiszter október 8-án fogadta a magyar küldöttséget és közölte velük a fegyverszüneti szerződés feltételeit, amelyek a következők voltak:

Magyarország köteles kiüríteni az egész általa elfoglalt csehszlovák, jugoszláv és román területeket, illetve területekről visszavonja az összes magya...
Nemzetiszocializmus-II. rész
... kultúránkban, hogyha egyúttal az elkorcsosodási folyamat nem következett volna be a kapitalista-fogyasztói rend taposómalmán.

A nyugati társadalom tagjai 90 %-ban proletár szemléletben élnek. A proletár (korcs) volta valakinek nem függ sem vagyoni helyzetétől sem iskolázottságától. A fennmaradó 10 % a hősi szemléletű elit közt minden bizonnyal kevés korcs akad. Ez az el...
Perneczky Béla: Koreszméink
...
Perneczky Béla: Koreszméink

ELŐSZÓ.

Szemlefolyóiratoknál szokásos, hogy a borítéklapon minden
számban bemutatják írótársaikat,
akiknek cikkét, tanulmányát az a szám tartalmazza.
Ennek a szokásnak megvan az az előnye,
hogy a szerző állásának, foglalkozásának közlése, esetleg működési és
érdeklődési körének megjelölése, a s...
Menekülés az időből
... utópia?

Ha ezzel a keresztény felfogással alapvetően egyetértünk is, még nem kaptunk választ a kor fennálló kérdéseire. Hiszen fölmerülhet az az ellenvetés, hogy ebben a szemléletben olyan elképzelés került bemutatásra, amelynek legfeljebb eszkatológiai, azaz utópisztikus-túlvilági érvénye lehet, amelyet a szűk elit is csak itt-ott élt meg, a szélesebb tömegektől pedig...
Anonymus titkos közlései 1/2
... "urukká és parancsolójukká" fogadtak, aki a Vérszerződést megkötötte velük, s aki Attila örököseként a nép élén elindult az új haza elfoglalására. Ez a szimbólum egy bizonyos hagyományos szemléletben gyökerezik. Két évszázad óta csupán Árpádnak volt kultusza, Álmos alakja, szerepe attól fogva, hogy az ősgeszta tiltott mű lett, elhomályosult Gesztaírónk e szimbolikus eljárásával az...
Örök Magyarország I. rész
... erői... És főleg megmaradt a népek emlékezetében az impériumról szóló tudat, az egykori római impérium-eszmény halvány visszfénye. Ez az emlékezés századokon át él: a múlt felé forduló szemléletben a népek a hatalom, kormányzás és az egység csodálatosan sugárzó Atlantiszaként látják lebegni a Római Birodalmat és ebben a gondolatban a későbbi Európa-eszménynek valamiféle halvány el...
Európa megálmodója - Attila
... van a valósághoz. A Krisztus utáni első évezred Eurázsiájának egyik, ha nem a legnagyobb uralkodóját az európai történetírók igyekeztek lekicsinyelni, eltorzítani.
A középkori szemléletben Attilát Isten ostora (flagellum Dei) néven emlegették, akivel Isten a bűnös világot sújtotta.
Különösen gazdagok Attilával kapcsolatban a germán és olasz torzító hagyományok. Az alakul...
Botos László:Balsors és remény
... feljogosítják őket jószágszerzésre, birtoklásra és bármilyen hivatal viselésére.
,,Ezzel a törvénycikkel a magyarság, annak ellenére, hogy államjogi felfogása a nemzetállam szemléletben alakult ki, az életforma, a polgári jogok egyenlősége, tehát az államon belül az egyetlen polgári közösség létjogának elismerésével minden nemzetet megelőzött a földön." (Csobánczi,...
1 2 
Címkék: Kiszely, Koós Kálmán, Perneczky Béla, Örök Magyarország, Botos László, Attilát Isten, SZÁNDÉK JÓSÁGA, Egyesült Államokat, Római Birodalmat, öntudatban okozott, erőszakkal elrabolt, kárpótlási törvény, legnagyobb uralkodóját, európai történetírók, középkori szemléletben, bűnös világot, vallási szemléletben, egyes törzseknek, uralkodók mumifikált, földrengés pedig, spontán forra­dalmak, egész világon, cselekvés tárgyát, erkölcsi minősítésnél, szándékra hívják, tettek JÓSÁGÁT, világ regeneráló, amerikaiak együttélését, fajta sajátos, bibliai világnézet, szellemi töltés, paradicsomba képzeli, álarc mögé, multinacionális globalizáció, különböző természetű, minőségek egységesítéséről, multinacionális szemléletben, eredeti természet, szovjet külügyminiszter, magyar küldöttséget, fegyverszüneti szerződés, következők voltak, egész általa, összes magya, elkorcsosodási folyamat, nyugati társadalom, hősi szemléletű, borítéklapon minden, szokásnak megvan, szerző állásának, keresztény felfogással,
© 2013 TVN.HU Kft.