Regisztráció  Belépés
Ésaiás 44-45.fejezetei
... rejtőző Isten vagy te, Izrael Istene, Megmentő! 16 Meg fognak szégyenülni, sőt megaláztatnak valamennyien. A bálványalakok készítői mind megalázottan fognak járni. 17 De Izrael megszabadul Jehovával egységben időtlen időkre szóló megmentéssel. Ti nem fogtok megszégyenülni, nem is aláztattok meg időtlen időkig sem, az örökkévalóságon át. 18 Mert így szól Jehova, az egek Teremtője, ...
Jehova Tanúi története
... Később, de ugyanabban az évben a Társulat már az tanította, hogy a magvető Jézus.22

Hasonló eset történt 1978-ban, amikor a Társulat a Jel 22:12-13-ban lévő "Alfa és Ómegát" Jehovával azonosította (Isten, az Atya), de öt héttel később már Jézussal.23

Az, hogy az Őrtorony Társulatnak mennyire nem sikerül helyesen értelmeznie a Bibliát, még világosabban lát...
Egyiptomi misztériumjáték
... zsidó-khrésztianoszok azonban bálványimádásnak bélyegezték és elvetették az eukharisztiát. Mint istenkáromlást elvetették azt a pogány-khrésztianosz nézetet is, hogy Jézus ugyanolyan viszonyban áll Jehovával, mint például Dionüszosz isten Zeusszal, aki őt Szemelé nimfával nemzette. Egy nemzett istennek - mondják a zsidók - logikai szükségszerűséggel anyjának is kell le...
Babiloni zsidók démonjaiból
... ,,a félrevezetett emberek megfogására szánt hálókat", ahogyan Hóseás próféta nevezte ezeket - itt szentelték Atabüriosznak,a hegy istenének. A Tábor-hegy lakói Atabürioszt Jehovával azonosítják, a görög mítoszkoltők szerint Atabüriosz egyike a Telkhineknek, agyis a pelaszgok egyik istene, az esszénusok számára pedig Atabüriosz az ő Mózes félistenük egyik címe va...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 2.rész
... ma "magyarajkú", vagy éppen magyar zsidónak mondanak, azt mondja el itt maga Zsürger László: "És mit tesz Isten? a magyarok Istene, aki egykor nyilván kartellbe lépett a jóságos öreg Jehovával: Hősünk (Buchwald Sándor) Karl Kasernei üzletében csodamód, véletlenül betéved az ország egykori nagyura, a kiegyezés atyja, a legendás szép gróf Andrássy Gyula. És mit tesz még Isten? megte...
veszedelem az emberiségre 1
... parancsainak közvetítését a főpapi tisztet egy személyben nemzetségében örökössé-- teszi. Ezért megszólaltatta az Urat és a csipkebokorban "szövetséget" kötött népe nevében az "Úrral" (Jehovával), aki neki és maradékainak ígérte az "egész földet, melyet taposnak". (Az első szövetség.)
Mindezt a Biblia Mózes I könyv XII-tól XXVI. részéig beszéli el értelemszerűen nekünk.
...
Bernard Lazare: Antiszemitizmu
... Bernard Lazare: Antiszemitizmus

Tartalom

Jegyzet: Bernard Lazare
Előszó
1. Fejezet : Az antiszemitizmus általános okai
2. Fejezet : Zsidóellenesség az ókorban
3. Fejezet : Zsidóellenesség a kereszténység ókora alatt, Konstantin egyházának megalapítása óta.
4. Fejezet : Zsidóellenesség Konstantintól a nyolcadik századig.
5. Fej...
szeretettel
... összehúzódna és megszökne az
üresség elôl, ellenkezne az entrópia törvényével. Egészen másképp áll
azonban a dolog a keresztények Istenénél. Ô természetfölötti Isten,
szemben Jehovával, ki természetes.
Hogy nem fejtünk ki minden hatalmat, amivel rendelkezünk, ezt jelenti
az üresség elviselése. Ez ellene mond minden természeti törvénynek:
erre egyedül ...
Mózes 2. könyve (teljes 1-től 40-dik fejezetei).
... még ezt mondta Mózesnek: ,,Írd le magadnak ezeket a szavakat, mert e szavak alapján kötök szövetséget veled és Izraellel." 28 És még negyven nap és negyven éjjel maradt ott Jehovával. Kenyeret nem evett, vizet sem ivott. Ő pedig felírta a táblákra a szövetség szavait, a Tíz szót.
29 Történt, hogy amikor Mózes lejött a Sínai-hegyről — a Bizonyság két táblája M...
Madách Imre: A nő teremtetése
... leánya!
Még miljó világink meg sem születének,
Jehováé mellett trónod is már álla.

A nagy Elohimok meghódoltak néked,
Közülök Lucifer maga sem hiányzott,
És ki Jehovával is dacolva hódolt,
Rózsaszál vessződnek szinte térdet hajtott.

Hajna volt szerelme, Hajna volt imája,
Ifiú tündére a mosolygó bájnak.
És nem volt előtte m...
PURISACA GOLENYA ÁGNES előadásai, üzenete
... közül, amelyen értelmes élet van. Az ő hitük, ősi bölcsességük pedig egy olyan Teremtőről beszél, mely nem azonos a pár ezer éve ismét "felbukkant" és ezer évvel ezelőtt ránk erőltetett Jehovával (aki kíváncsi rá, miért, olvassa el pl. Mózes 4. könyvét). A magyaroknak pedig, mint az egyik ősi MAG-népnek különösen nagy a felelőssége, milyen Isten előtt hajt fejet és térdet!
...
Fellelhető-e az a bizonyos magasabb intelligencia?
... név, hanem csak egy funkció, amiből sok is van. Minden más hitnek, vallásnak vannak istenei. Csak a hindu vallásban van 33 millió bráhmin isten.
Ha a kérdésben található Istent Jehovával azonosítjuk, akkor tudjuk, hogy ő ,,ennek" a Világnak a teremtője. Cselekedetei le vannak jegyezve az Ószövetségben, hozzámérten, ki-ki ismeri is. Teremtette a Földet, az élővilág...
MózesTeljes 3. könyve 1. fejezettől a 34-ig
... végezzen engesztelést őérte a tévedése miatt, melyet nem szándékosan követett el, nem tudva róla, és így bocsánatot fog nyerni. 19 Vétkességért való felajánlás ez. Bizony vétkessé vált Jehovával szemben."
6 És Jehova tovább beszélt Mózeshez, ezt mondva: 2 ,,Ha valamely lélek azáltal vétkezik, hogy hűtlenül viselkedik Jehovával szemben, és becsapja társá...
Apokaliptikus csapások helyetti bemutató fillérezgetéssel
... jehováknak, amik Kucsinka lelkét égették el pulyaszeplősítőként, s ezért itt az én szívemet égették az elmeosztályával a pulyaszeplősítőknek semmi köze nincs a történelemhez az összes jehovával együtt, mint skizopren Göncz Árpád értelmiség legyőző valdenseivel együtt. Ők valamennyien Magyarország ellenes csapást jelentenek, most emberiség felszámolóit az Ensz-szel és valamennyi bö...
Kohut Katalin: Anna
... másik világ focistáit jelentik. Az Istenek az egész sivatagot benépesítették, Aga birodalmával együtt.
Idegen pókok, szörnyek támadták meg az országokat és legyőzték az Isteneket a Jehovával együtt. Maradványaikat mai napig hegységek őrzik, amiket a római egyház Teremtője hagyott örökségül a Földnek, mint a Szörnyeteg koporsójáról a Koporsó-hegyet.
Benépesítették az el...
Zsoltárok 31–35. fejezetei
... téged!

Dávidtól, amikor épelméjűségét elrejtette Abimélek elől, mire az elűzte, és ő elment.
34. fejezet
Áldom Jehovát minden időben, Dicsérete mindenkor számon van.2Jehovával dicsekszik a lelkem, Hallják is a szelídek, és örvendeznek.3Ó, dicsőítsétek velem Jehovát, Magasztaljuk nevét mindnyájan!4Megkérdeztem Jehovát, és ő válaszolt nekem, Minden félelmemtől...
2016. június 21., keddi Napiszöveg
... miért egy bizo-
nyos módon kell elvégezni a felada-
tunkat. Arról viszont teljesen meg
vagyunk győződve, hogy csak hasz-
nunk származik abból, ha együtt-
működünk Jehovával, amikor jónak
látja, hogy valamit megváltoztas-
son. A vének arra törekszenek, hogy
megvalósítsák Jehova akaratát, és
ez jól látszik abból, ahogyan veze-
tik a ...
Zsoltárok 56–60-ig terjedő fejezetei
... bőrtömlődbe könnyeimet. Nemde könyvedben vannak azok?9Akkor majd visszafordulnak ellenségeim, amely napon kiáltok; Jól tudom azt, hogy velem van Isten.10Istennel egységben dicsérem az ő szavát, Jehovával egységben dicsérem az ő szavát.11Istenben bízom, nem félek. Földi ember mit árthat nekem?12Tartozom neked, ó, Isten, neked tett fogadalmaimmal. Hálaáldozatokat viszek eléd.13Mert ...
Buktatók
... vagy az élet értelme felől. Magyarul: össze-vissza beszél! Hiszen minden vallás mást és mást tanít ezekről a lényeges kérdésekről. Zeusz mellesleg sok erkölcsi kérdésben nem egyezne meg Jehovával.
Allah pedig nem igazán tudja mi az, hogy szeretet. Na, meg aztán sem Zeusznak, sem Allahnak, de még Buddhának sincs egyszülött Fia. Olyan Fiuk pedig különösen nincs, aki meghalt vol...
Példabeszédek 21-25-ig terjedő fejezetei
... figyel, mindörökké beszélni fog.29A gonosz ember szemtelen arckifejezést vesz fel, de a becsületes meg fogja szilárdítani útjait.30Nincs bölcsesség, nincs tisztánlátás és nincs tanács Jehovával szemben.31Előkészítik a lovat a csata napjára, de a megmentés Jehováé.

22. fejezet

1Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; még az ezüstnél és az aranynál is jo...
1 2 3 4 5 
Címkék: Jehova Tanúi, Bernard Lazare, Madách Imre, PURISACA GOLENYA ÁGNES, Kohut Katalin, Izrael Istene, Őrtorony Társulatnak, Zsürger László, Buchwald Sándor, Karl Kasernei, Andrássy Gyula, Biblia Mózes, XII-tól XXVI, Zsidóellenesség Konstantintól, Közülök Lucifer, Istent Jehovával, Göncz Árpád, Áldom Jehovát, Olyan Fiuk, bálványalakok készítői, egek Teremtője, magvető Jézus, nemzett istennek, zsidók &#8211, félrevezetett emberek, hegy istenének, görög mítoszkoltők, pelaszgok egyik, esszénusok számára, magyarok Istene, jóságos öreg, ország egykori, kiegyezés atyja, legendás szép, főpapi tisztet, személyben nemzetségében, első szövetség, antiszemitizmus általános, kereszténység ókora, nyolcadik századig, entrópia törvényével, keresztények Istenénél, üresség elviselése, szövetség szavait, nagy Elohimok, mosolygó bájnak, olyan Teremtőről, magyaroknak pedig, hindu vallásban, kérdésben található, tévedése miatt, összes jehovával, római egyház, vének arra, élet értelme, lényeges kérdésekről, csata napjára,
© 2013 TVN.HU Kft.