Regisztráció  Belépés
Ésaiás könyve 26
... igaz nép, a hűség megőrzője.

3. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;

4. Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.

5. Mert meghorgasztá a magasban lakozókat: a magas várost, megalázá azt, megalázá azt a földig, és a porba dobta azt;

6. Láb tapodja azt, a sz...
Ésaiás 25-26. fejezetei
... megőrzője.

26,3 Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd [Zsolt. 112,7.8.111,8.] azt teljes békében, mivel Te benned bízik;

26,4 Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök [Zsolt. 62,9.115,11.] kőszálunk van.

26,5 Mert meghorgasztá a magasban lakozókat: a magas várost, [rész 25,2.12.] megalázá azt, megalázá azt a földig, és a porba dobt...
Ésaiás 44-45.fejezetei
... esküdtem — igazságosságban hagyta el számat a szó, úgyhogy nem tér vissza —, hogy nekem fog meghajolni minden térd, és rám esküszik minden nyelv, 24 így szólva: »Bizony Jehovában van a teljes igazságosság és erő. Mindazok, akik felindulnak ellene, őhozzá jönnek majd, és megszégyenülnek. 25 Jehovában bizonyul igaznak Izrael egész magva, és Ővele fognak dicsekedni.&...
Istenítélet a föld felett
... hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője.
3. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik.
4. Bízzatok az úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van.
5. Mert meghorgasztá a magasban lakozókat, a magas várost megaláza azt, megalázá azt a földig, és a porba dobta azt.
6. Láb tapodja azt, a szegény lábai, a ...
Honnan tudod...,
... mer mosolyogni!
Amikor tv-ben, rádióban és az újságokban lerasszistáznak azok akik a sarkukat is leszarják félelmükben, ha szemtől szembe találkozol velük az utcán!
Amikor nem jehovában, allahban és egyéb idióták által kreált "istenekben" hiszel, hanem a MAGYAROK ÉLŐ ISTENÉBEN, és azt mondod él az Isten, ÉL az Isten!
Amikor a hely ahol élsz, világ legszebb helye, le...
1Mózes 1-50-ig Első fejezet
... mondta: ,,Nézz fel, kérlek, az égre, és számold meg a csillagokat, ha egyáltalán meg tudod számolni őket." És így folytatta: ,,Így lesz a te magoddal is." 6 S ő hitt Jehovában, aki ezt igazságosságul számította be neki. 7 Így szólt hozzá: ,,Én vagyok Jehova, aki kihoztalak téged a káldeai Urból, hogy neked adjam ezt a földet tulajdonul." 8 Erre ő m...
Őszinte beszéd a zsidókról
...
Őszinte beszéd a zsidókról

http://data.gabucino.be/Anthologica_ Antijudaica.htmlElőszó


,,Az antiszemitizmus elfogadhatatlan. Lelkileg mindannyian szemiták vagyunk." (XI. Pius pápa, 1938. szeptember 6.)


Van a világon egy lélekszámban kicsiny, az önértékelés terén viszont felülmúlhatatlan embercsoport (nép...
Bernard Lazare: Antiszemitizmu
... Bernard Lazare: Antiszemitizmus

Tartalom

Jegyzet: Bernard Lazare
Előszó
1. Fejezet : Az antiszemitizmus általános okai
2. Fejezet : Zsidóellenesség az ókorban
3. Fejezet : Zsidóellenesség a kereszténység ókora alatt, Konstantin egyházának megalapítása óta.
4. Fejezet : Zsidóellenesség Konstantintól a nyolcadik századig.
5. Fej...
Ábrahám: A Bátorság Példaképe
... GYŐZNI A FÉLELMEIT

- mondja Doung. - De már a kezdetek kezdetén, amikor először felmerült bennünk, hogy elköltözünk beszélgettünk arról, hogy Ábrahám és Sára mennyire bíztak Jehovában, és hogy Jehova mindig velük volt. Ez sok erőt adott nekünk"

Mit tapasztalnak az új országban? Doug ezt mondja: "Rengeteg áldásban van részünk. Mivel itt sokkal egyszerűbben...
Mózes 2. könyve (teljes 1-től 40-dik fejezetei).
... kezéből, és Izrael látta a halott egyiptomiakat a tenger partján. 31 Izrael azt is látta, hogy milyen hatalmas kézzel bánt el Jehova az egyiptomiakkal; és a nép kezdte félni Jehovát, és hitt Jehovában és Mózesben, az ő szolgájában.


15 Akkor Mózes és Izrael fiai ezt az éneket énekelték Jehovának, és ekképpen szóltak:
,,Szálljon az ének Jehovának, hisz nag...
Barátnőimnek, miért NEMünneplek.
... ÜNNEPLEK, CSAKIS EGYETLEN ESEMÉNY VAN,
MELYRŐL MEGEMLÉKEZEK.AZ ÚR VACSORÁJÁRÓL.

JÉZUS KRISZTUS
VÁLTSÁGUL ADTA ÉLETÉT MINDAZOKÉRT, AKIK
HISZNEK BENNE, S ÉGI ATYJÁBAN JEHOVÁBAN!

MIVEL HISZEM: BIBLIA AZ ISTEN SZAVA, ABBAN
PEDIG ARRA KÉR, emlékezzünk meg Fia
váltságáldozati haláláról.Ezután is
ezt akarom tenni szeretetem indít rá.|...
HivatkozomAbúcsúmraMegnyugodvaNemIsNeztemBe..
... ÜNNEPLEK, CSAKIS EGYETLEN ESEMÉNY VAN,
MELYRŐL MEGEMLÉKEZEK.AZ ÚR VACSORÁJÁRÓL.

JÉZUS KRISZTUS
VÁLTSÁGUL ADTA ÉLETÉT MINDAZOKÉRT, AKIK
HISZNEK BENNE, S ÉGI ATYJÁBAN JEHOVÁBAN!

MIVEL HISZEM: BIBLIA AZ ISTEN SZAVA, ABBAN
PEDIG ARRA KÉR, emlékezzünk meg Fia
váltságáldozati haláláról.Ezután is
ezt akarom tenni szeretetem indít rá....
Tanulj meg szeretni
A kérdés ma nem az, hogy a sok ezer isten közül melyikben higgyél: Allahban, Brahmanban, Buddhában, Krisnában, Jehovában, Adonájban, az Atyában, a Teremtőben, az Örökkévalóban, a katolikus, a református, az evangélikus, az anglikán, a görögkeleti vagy a különféle szekták egymást kölcsönösen megvető és elutasító Jézusában, hanem az, hogy saját csepp-léted tengerszármazásával tisztáb...
2016. április 4., hétfő Napiszöveg
... szerzünk Jeho-
vának. A Bibliában sok hálaadó ima
van feljegyezve, például Annáé és
Ezékiásé (1Sámuel 2:1-10-Anna pedig imádkozott, és ezt mondta:,,Ujjong a szívem Jehovában, Jehova fölmagasztalta az én szarvamat. Szám nagyra nyílt ellenségeim ellen, Mert örvendezek a tőled jövő megmentésnek.2Senki sincs olyan szent, mint Jehova; bizony senki sincs rajtad kívül...
Zsoltárok 1:1–5:12
... meghallja, amikor hozzá kiáltok.4Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Beszéljetek csak szívetekben az ágyatokon, és hallgassatok. Szela.5Áldozzatok az igazságosság áldozataival, És bízzatok Jehovában.6Sokan mondják:,,Ki láttat velünk jót?" Hozd fel reánk arcod világosságát, ó, Jehova!7Nagyobb örömet adsz a szívembe, Mint amikor ők bővelkednek gabonában és újborban.8Békébe...
Napi 5 fejezettel egy év alatt elolvasod a teljes Bibliát
Zsoltárok 11-től-15-ig terjedő fejezetei

A karmesternek. Dávidtól. Zsoltárok könyvének 11. fejezete
Jehovában van az én menedékem. Hogyan mondhatjátok lelkemnek: ,,Bujdossatok el hegyetekre, mint a madár!2Mert íme, a gonoszok kifeszítik az íjat, Már igazítják is nyilukat a húrra, Hogy az egyenes szívűekre lőjenek a homályban.3Ha az alapok is ledöntetnek, ...
Zsoltárok könyvének 11.fejezetétől 20.fejezetéig
...(Zsoltárok 11-20:9)

A karmesternek. Dávidtól. 11.fejezet
Jehovában van az én menedékem. Hogyan mondhatjátok lelkemnek: ,,Bujdossatok el hegyetekre, mint a madár!2Mert íme, a gonoszok kifeszítik az íjat, Már igazítják is nyilukat a húrra, Hogy az egyenes szívűekre lőjenek a homályban.3Ha az alapok is ledöntetnek, Mit tegyen az igazságos?"4Jehova ...
Zsoltárok 21.fejezettől–25:22-ig
... igen, mindörökre.5Nagy az ő dicsősége szabadításodban. Méltóságot és pompát adtál reá.6Bizony felettébb áldottá teszed őt mindörökre, Megvidámítod színed előtt örömmel.7Mert a király Jehovában bízik, Igen, a Legfelségesebb szerető-kedvességében. Nem fog meginogni.8Kezed utoléri minden ellenségedet, Utoléri jobbod a te gyűlölőidet.9Tüzes kemencévé teszed őket látogatásod idején. Je...
Zsoltárok 26-30-ig terjedő fejezetei
...
Dávidé.
26.fejezet
Ítélj meg engem, ó, Jehova, mert én feddhetetlenségemben járok, S Jehovában bízom, hogy meg ne inogjak. 2Vizsgálj meg engem, ó, Jehova, és tégy próbára, Tisztítsd meg veséimet és szívemet.3Mert szemem előtt van szerető-kedvességed, És igazságodban járok.4Nem ülök együtt a hamisság embereivel, S nem tartok az alattomosakkal.5Gyűlölöm a gonoszte...
Zsoltárok 31–35. fejezetei
... nekem, Hiszen te vagy az én erődítményem.5Kezedre bízom szellemem. Megváltottál, ó, Jehova, igazságnak Istene!6Gyűlölöm azokat, akik a mit sem érő, hiábavaló bálványokra figyelnek; Én Jehovában bízom.7Örülni és örvendezni fogok szerető-kedvességednek, Hisz láttad nyomorúságomat, Ismered lelkem gyötrelmeit,8És nem szolgáltattál ki az ellenség kezébe. Tágas térre állítottad lábamat....
1 2 3 4 5 
Címkék: Bernard Lazare, Bátorság Példaképe, Bizony Jehovában, MAGYAROK ÉLŐ ISTENÉBEN, Zsidóellenesség Konstantintól, GYŐZNI FÉLELMEIT, Akkor Mózes, CSAKIS EGYETLEN ESEMÉNY VAN, MELYRŐL MEGEMLÉKEZEK, JÉZUS KRISZTUS, VÁLTSÁGUL ADTA ÉLETÉT MINDAZOKÉRT, HISZNEK BENNE, ATYJÁBAN JEHOVÁBAN, MIVEL HISZEM, BIBLIA AZ ISTEN SZAVA, PEDIG ARRA KÉR, föld felett, teljes Bibliát, hűség megőrzője, magasban lakozókat, magas várost, porba dobta, porba dobt, teljes igazságosság, úrban örökké, szegény lábai, újságokban lerasszistáznak, hely ahol, káldeai Urból, földet tulajdonul, antiszemitizmus elfogadhatatlan, lélekszámban kicsiny, önértékelés terén, antiszemitizmus általános, kereszténység ókora, nyolcadik századig, kezdetek kezdetén, halott egyiptomiakat, tenger partján, éneket énekelték, ének Jehovának, görögkeleti vagy, különféle szekták, szívem Jehovában, tőled jövő, igazságosság áldozataival, gonoszok kifeszítik, egyenes szívűekre, király Jehovában, hamisság embereivel, ellenség kezébe, felülmúlhatatlan, zsidóellenesség,
© 2013 TVN.HU Kft.