Regisztráció  Belépés
Ének az egész világnak...
Dsida Jenő: Ének az egész világnak

Aki látott is néha engem, felejtse el az arcomat, aminthogy
én is elfelejtem: hitvány, homályos karcolat, melyen át-áttetszőn
keresztül-villan az arc igazi rajza s néha ibolyafény is rezdül,
rajzos betűk mögül kirajzva.

Csak egy a fontos, ez a fontos, amit kiírtam és kisírtam és ami
megmozdult bolondos szí...
Tartóztatás
... kiket ma még
Temjénje kölcsön tékozolt ál füstivel
Vakítva csal, s véletlenül majd vízre visz,
De szomjan elbocsát, s belőlök csúfot űz.
Hadd szidjon ő bízvást s gyalázzon engemet,
S kövesse nyilván szíve mérges ösztönét:
Nem tudja, mit cselekszik így, a balgatag;
Nem tudja, hogy dicséretétől tartok én.
(Mellyel valóban szerfelett megbántana...
wwww
... keljenek
az almáért.
A Gazdagság így szólt:
- Én vagyok a legfőbb jó, mert ál-
talam mindent megszerezhetsz.
A Kéj ekképpen cáfolt rá a Gazdag-
ságra:
- Engem illet az alma, hiszen a gaz-
dagság csupán ahhoz kell, hogy általa
eljuss hozzám.
Ekkor az Egészség emelkedett szóra:
- Nélkülem nincs kéj, így haszon-
talan a gazd...
Augusztus 15-ről
Augusztus 15. Napbaöltözött Asszony

Szűz Mária mennybevételének hittitka azt az igazságot foglalja magában, hogy Jézus anyja, a Boldogságos Szűz Mária, halála után testestével-lelkével a mennyei dicsőségbe felvétetett. E hittételt a kinyilatkoztatás nyomán az Egyház mindenkor vallotta. Az efezusi zsinat (431) Máriát "theotokosz"-nak, istenszülőnek nevezte. Jeruzsálemben...
József Attila 1923
... nem gyűlölné pénzéhségüket,
Ki nem bánná, hogy minden szív süket,
Kit meg nem indit asszony és nyomor.
S mosolygó arca ne legyen komor.
Ó, válts föl, Isten, végre engemet
S a pénz miatt ájult nagy lelkemet,
Szédült időd forró lehelletét,
Hideg halálsohajtás fujja szét!
1923. jan. 9.
____________________________________ ___...
József Attila 1925
... megbocsátanak.
1925. ápr. eleje
____________________________________ ____
Április 11
A talló kalászait hányva
S a verebek közé belesvén
Nagy szél kapott föl egyszer engem
Hirtelen, áprilisi estén.
Gyerekeit kereste arra
S engem talált ott épp az utban.
Bömbölt, örült s én mosolyogva
Rengeteg mellén elaludtam.
Vitt falva...
Bözsi ne sírjon......
... magácska, mint a hó oly fehér,
S én könnyelmű vagyok, meg léha, ledér,
És nem tudok szeretni hűséggel, lágyan,
Mert rózsáról-rózsára kerget a vágyam,
Csak kerüljön el inkább engem, ha lát,
Én jobb sorsra méltónak tartom magát.

Refrain:
Bözsi ne sírjon, Bözsikém drága,
Feledjen el!
Ilyen az élet, Bözsikém édes,
Feledni kell!...
igehirdetés
Bibliavasárnapi igehirdetés2008. március 2. vasárnap

(Szolgálattevő: Katonáné Farkas Ibolya lelkipásztor)Textus: Jeremiás 26: 1-9Szeretett Testvéreim!

Minden ember vágyik a lelke legmélyén árra, hogy valaki azzal bíztassa, adjon ígéretet arra, hogy jól fog alak...
A fürdőző Kedves
... de már nem érzem a melegét.
Térdelve maradok, és felnézek a Hold sápadt arcára. Könnyeimen át alig látom égi fényét, ahogy szívemet tépi, marja, szaggatja a vágy. Miért átkozott meg engem a Szerelem? Miért csak keserű mérgét kell nyelnem, édes ízű méze helyett? Mit ártottam az istennőnek, hogy ily büntetéssel sújt, hogy vágyat és szerelmet ébresztett bennem Őiránta? Ki egysz...
Nem kértelek s nem kérnélek ma
... sodortam
Magam halálos bűnbe és veszélybe

Nem kérek tőled szívesen hiszen
Tudod hogy nem szeretlek Istenem
Hagyj élni akkor tán meg is szeretlek...
Jaj, egész valód már énnekem
... sohsem!
Kezed tiltakozik: nem, sohsem!
Két kebled pihegi: nem, sohsem!
Csípőid azt ringják: nem, sohsem!
Öledben ott dermed: nem, sohsem!
Egész valód ezzel átkoz engem:
Mindörökre nem, nem és sohsem!

Tán azért szeretlek, mint még senkit,
Mert még eddig nem találtam senkit,
Aki lelkem minden kérdésére
Ennyi nemmel, sohsemme...
Képes Géza: A XLII. zsoltár

KÉPES GÉZA:

A XLII. ZSOLTÁR

Mint a forrás friss vizére
vágyakozik a szarvas:
szívem vágyik, hajtja vére
Tehozzád, ó, irgalmas.
Rád áhítozom nagyon,
itass meg, mert szomjazom -
Uram, Istenem, adj erőt
megállnom s...
Elfelejtett dalamok....
Ne sírj kislány....../ Szenes Andor / Sándor Jenő /

Tudja meg édes,
Mire kezéhez
Jut majd e levél,
Akkor már engem
Repit az expressz
Repit úgy,mint a szél.
Ringatja vágyam,
Ringatja a gyorsvonat,
Hiába átkoz,
Nem megy egy lányhoz,
Kötni a sorsomat.....

Ne sírj kislány,minden május tovaszáll,
Nem tér vissza...
Ne sírj kislány...
Ne sírj kislány....../ Szenes Andor / Sándor Jenő /

Tudja meg édes,
Mire kezéhez
Jut majd e levél,
Akkor már engem
Repit az expressz
Repit úgy,mint a szél.
Ringatja vágyam,
Ringatja a gyorsvonat,
Hiába átkoz,
Nem megy egy lányhoz,
Kötni a sorsomat.....

Ne sírj kislány,minden május tovaszáll,
Nem tér vissza...
Dsida J: Ének az egész vilának
...Dsida Jenő: Ének az egész világnak

Aki látott is néha engem, felejtse el az arcomat, aminthogy
én is elfelejtem: hitvány, homályos karcolat, melyen át-áttetszőn
keresztül-villan az arc igazi rajza s néha ibolyafény is rezdül,
r...
ha átkozol is..

Ha átkozol is...
Mondd mit adjak még neked ?
Kitépem szívem, tapos kedvedre,
Odadobom mindenem lábad elé,
S te mégis, a kést forgatod bennem.

Hagyom azt, engem megalázz,
A szívembe otthagytad a gyászt,
Átkoz, szidj engem, amíg csak él...
A fiamat meg fogják becsülni
... csak koldusok jutnak!
március 13. TUDOM, MIT TEGYEK
____________________________________ ____
,,Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba." Lukács 16, 4
____________________________________ ____A sáfár eszes volt, mert tudta, hogy mit kell tennie. Mi általában nem tudjuk. A sáfár elmondta: “Tudom,...
Biblia olvasás!
... méhének ajtait, és nem rejtette el szemeim elől a nyomorúságot.

11 Mért is nem haltam meg fogantatásomkor; mért is ki nem multam, mihelyt megszülettem?

12 Mért vettek fel engem térdre, és mért az emlőkre, hogy szopjam?!

13 Mert most feküdném és nyugodnám, aludnám és akkor nyugton pihenhetnék -

14 Királyokkal és az ország tanácsosaival, a...
Mózes első könyve 27.fejezet..
... simabőrű vagyok.

12 Hátha megtapogat az apám, és akkor azt hiszi, hogy csúfot űzök belőle, és így átkot szerzek magamnak, nem áldást.

13 De azt mondta neki az anyja: Engem sújtson az az átok, fiam, te csak hallgass a szavamra, menj, és hozd, amit mondtam!

14 Elment tehát, elhozta a gidákat, és bevitte anyjának. Anyja pedig elkészítette a jó f...
Honfoglalás... Kerülőút.....
... angyal, szoros helyen áll eléjük, ahol nincs kitérésre hely. A szamár megáll, lefekszik. Bálám veri a szamarát, aki megszólal: - Mit vétettem néked, hogy immár háromszor vertél meg engem? (4. Móz. 22. 28.). A te szamarad vagyok, tudod, hogy nem szoktam így cselekedni.
Ekkor látja meg Bálám is az Úr angyalát, és rájött, ha a szamár nem tér ki, akkor az angyal megölte vol...
1 2 3 4 5 6 
Címkék: József Attila, Képes Géza, Dsida, Dsida Jenő, Napbaöltözött Asszony, Szűz Mária, Boldogságos Szűz Mária, Katonáné Farkas Ibolya, Szeretett Testvéreim, KÉPES GÉZA, Szenes Andor, Sándor Jenő, egész világnak, fürdőző Kedves, egész vilának, igazságot foglalja, mennyei dicsőségbe, kinyilatkoztatás nyomán, efezusi zsinat, pénz miatt, talló kalászait, verebek közé, lelke legmélyén, forrás friss, kést forgatod, szívembe otthagytad, sáfárságtól megfosztatom, sáfár eszes, sáfár elmondta, ország tanácsosaival, szamár megáll, angyal megölte, mennybevételének, kinyilatkoztatás, fogantatásomkor, bibliavasárnapi, megszerezhetsz, szolgálattevő, pénzéhségüket, jeruzsálemben, istenszülőnek, napbaöltözött, tanácsosaival, megbocsátanak, halálsohajtás, dicséretétől, megszülettem, megfosztatom, nyomorúságot, elkészítette, lelkipásztor, befogadjanak, büntetéssel, honfoglalás, pihenhetnék, igehirdetés, sáfárságtól, tartóztatás, elfelejtett, felvétetett, boldogságos, testestével, királyokkal, istennőnek, könnyeimen, megmozdult, cselekszik,
© 2013 TVN.HU Kft.