Regisztráció  Belépés
Kozmikus morál
... hatalmát nem korlátozza.

A Bika nyájember. Nem mintha kevésbé volna egocentrikus az előző jel karakterénél, hanem mert önzésének kielégülését az anyagi javak zavartalan birtoklásában találja meg. Mivel saját nyugalmas életét mások szociális jólétében látja biztosítva, bizonyos kollektív társadalmi szervezetet tart szükségesnek. Morálja: az anyag birtoklása jó, mivel a ...
Szepes Mária: Kozmikus morál
... hatalmát nem korlátozza.

A Bika nyájember. Nem mintha kevésbé volna egocentrikus az előző jel karakterénél, hanem mert önzésének kielégülését az anyagi javak zavartalan birtoklásában találja meg. Mivel saját nyugalmas életét mások szociális jólétében látja biztosítva, bizonyos kollektív társadalmi szervezetet tart szükségesnek. Morálja: az anyag birtoklása jó, mivel a n...
Jogi alapismeretek II.
... valamint
- az, akinek a földjén használati jog áll fenn.

A birtokvédelem szabályai:
,,188. § (1) Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg.
(2) A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szer...
Dr. Szili Katalinnak Az Ország
... hatalmasainak és a magyar hatalmi elitnek is alapérzése a félelem. A "pénzisten" imádatában félnek mindattól, ami személyes és közösségi. Mivel személyi méltóságukat csak az anyagi javak birtoklásában látják megalapozva, hihetetlen értékeket halmoznak fel saját zsebükben, nyomorba döntve ezzel az emberiség nagyobb felét.

Az anyagi javak igazságos elosztásától való féle...
A kommunizmus gyermekbetegsége
... imperializmus lényege, hogy gazdasági hatalmát - amely egyrészt korlátlan mennyiségű készpénz-tőkében és anyagi javakban (földben, ingatlanban, stb.), másrészt az aranyfedezet kizárólagos birtoklásában, s a bankjegykibocsátás monopóliumában testesül meg - politikai hatalomra (befolyásra) váltja, s azt katonai erővel növeli, bővíti és tartja fenn. Az USA, amely dollárjával és...
Meghívó tárgyalásra
M E G H Í V Ó

tárgyalásra


2008. április 1. 9.00. órakor a Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapest V. kerület Markó utca 25. II. 297. ajtószám alatt nyilvános tárgyalást tart.

Felperes: Túlélés 98 Egyesület

Alperes: Gergényi Péter és társai

A per tárgya birtokháborítás


Részlet a keresetlevélből: |...
A birtokviszony
... birtokosnak minősül, mindenki mástól követelheti, hogy tartózkodjék a birtokállapot önhatalmú megzavarásától. A birtoknak tehát elsősorban védelmi funkciója van. Ez alapján, ha a birtokost birtoklásában, azaz a dolog feletti hatalom békés gyakorlásában zavarják, vagy a dolog birtokától jogalap nélkül megfosztják, birtokvédelem illeti meg.

A birtoklást zavaró vagy ellehe...
Rövid és hasznos tudnivalók
... határvonal közelében levő növényzet zavaró, károsító hatása miatt indított perben mindenkor azt vizsgálja a bíróság, hogy a növényzet szükségtelenül zavarja-e a szomszédot az ingatlana birtoklásában vagy okoz-e kárt.

Fakivágás utcán, járdán, ház előtti utcarészen

A 21/1970. Kormányrendelet szól a fák védelméről, amivel jó, ha tisztában vagyunk fa kivág...
Köz-Élet EXTRA - BPTV 2./Csak
...
Köz-Élet EXTRA - BPTV 2./Csak nyugtatóval!
2009-02-03

A korábbi adás folytatása a Budapest TV csatornáján a rendőri értékrend kérdéskörét boncolgatja.http://www.bptv.hu
52 hozzászólás az íráshoz

1. almáspite:
2009 02 03 11:39-kor

Ez igen! Ez aztán a rendőri “értékrend"! Fatolvaj...
A birtokvédelemről
... bérletbe. A bérlő jogos birtokos, a tulajdonos viszont már nem birtokolja a házat.
A birtokost megilleti a birtokvédelem joga, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják. A birtokos mindenki mástól, még a tulajdonostól is követelheti, hogy tartózkodjék a birtokállapot megzavarásától.

A birtokvédelemnek három eszköze van.
...
Kéz
... rendkívül sokoldalú: alkalmazhatjuk üdvözlésre, munkára, híradásra, nevelésr...
Meghalt gróf Thököly Imre
... Esztergom és Érsekújvár felé nyomult. November 19-én az újdonsült fejedelem megbízottai Bécsben megkötötték a fegyverszünetet, amely megerősítette a kurucokat a Garamig terjedő területek birtoklásában, de néhány kisebb erősségben császári őrség maradt. A bányavárosokat Bécs visszakapta, de évi 50 ezres jövedelmükből Lipót köteles volt átadni 3 ezer forintot. Thököly ismételten elv...
Adás Adakozás Karitasz Máltai
... kell látnotok arra, hogy a kegyelmi kapcsolatban testvérei vagytok egymásnak. A testvériség Jézusban pedig minden esetben a szeretetszolgálatot felvállaló adásban, nem pedig a másik birtoklásában fogalmazódik meg. Ha tehát fiad elszakadása neked elviselhetetlen, akkor tudnod kell, hogy lezártságod és önzésed áldozata lettél. Ebbe tényleg bele lehet halni! De nem érdemes! ... 1...
1648 - A vesztfáliai béke
... Hollandia és Svájc függetlenségét a Német-római Birodalomtól. Svédország megszerezte a Balti-tenger német partvidékét, Franciaország megkapta Elzászt, és megerősítették Metz és Verdun birtoklásában. Brandenburg és Bajorország is területeket nyert. A békeszerződések azonban garantálták a szabad rajnai hajózást, tiltva minden fél számára a hajóforgalom akadályozását vagy új adók kiv...
Az Ipoly hajózható folyó...
... elcsatolására magyarországról. A Tiszán úszó gőzhajó fényképével igazolták, hogy az "Ipoly hajózható folyó", mely megvédi őket a hozzájuk csatolt (színmagyar!) területek birtoklásában Magyarországgal szemben, pedig Hodza MIlán 1918. decemberében a magyar kormánnyal még olyan demarkációs vonalban állapodott meg, mely Pozsony, Komárom, Losonc, Rozsnyó,Kassa vonalát magyar...
Mit mondtak híres emberek
...
Mit mondtak híres emberek a zsidókról

Bevezető.

A zsidók a föld egyetlen népe,
akik mindenütt ellenséges fogadtatásra találtak,
ahol bármilyen számban megtelepültek.
A nagy kérdés-MIÉRT?

Ma azt tanítják az iskolákban, hogy az antiszemitizmus Németországban kezdődött az 1930-es években, aminek során a zsidókat deportálták. ...
Ozora
... 1702-ben pedig okiratokkal bizonyította jogait a Török-Nyáry leszármazók egykori vagyonára. Ezt követően Lipót király megerősítette őt Ozora, Tamási, Koppány, Simontornya, Kaposvár birtoklásában.

1799 "Ozora. Magyar mező Város Tolna Vármegyében, földes Ura H. Eszterházy Uraság, régenten Klastromja nevezetesítette: most pedig az Uraságnak szép Kastéllya, lakosai ka...
miért gyűlölöm a Hálaadást
... anyatejtől való korai elválasztáshoz és a korai szobatisztaságra való szoktatáshoz sem, hanem engedték a gyereket, hogy fokozatosan tanulja meg magát rendbe tenni. És nem hittek a föld birtoklásában sem: ők használták a földet, rajta éltek. A birtoklás fogalma nevetséges, abszurdum volt számukra. Az európai keresztények viszont a kibontakozó kapitalizmus szellemében mindent birtok...
Kedves BARÁTOM oldalárol .....
... Amikor felidézed az ismeretlen dologról alkotott képet, elhiszed-e, hogy az van - létezik? Hát persze, meg se kérdőjelezed, hiszel benne! Hiszel ennek a tudásnak, hiszel a képed birtoklásában és tudod, hogy ez így van, és létezik az a dolog. Ez a lényeg.

Egy másik példa. Civilizációnktól elzárt részen élő embernek, megmutatsz egy biciklit. Ez az ember látja a s...
Mit mondtak híres emberek...
... kapitalizmus alapötletét. Nézd meg a TALMUD oldalait és meg fogod látni, hogy a zsidók a pénzkölcsönzésből művészetet csináltak. Korán megtanítják őket, hogy fő boldogságukat a pénz birtoklásában lássák. A pénzben rejlő minden titoknak a mélyére hatoltak. Ők lettek a pénz urai és a világ urai."

FITZGERALD, F.SCOTT, 20 századbeli amerikai regényíró. "Lent egy széles forg...
1 2 3 
Címkék: Szepes Mária, Szili Katalinnak Az Ország, Köz-Élet EXTRA, Thököly Imre, Adás Adakozás Karitasz Máltai, Kedves BARÁTOM, Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapest, Gergényi Péter, Budapest TV, Német-római Birodalomtól, Hodza MIlán, Város Tolna Vármegyében, Eszterházy Uraság, kommunizmus gyermekbetegsége, vesztfáliai béke, anyagi javak, anyag birtoklása, földjén használati, birtokvédelem szabályai, birtokost birtokától, birtokvédelem mindenkivel, birtokot tilos, magyar hatalmi, emberiség nagyobb, aranyfedezet kizárólagos, birtokállapot önhatalmú, birtoknak tehát, birtokost birtoklásában, dolog feletti, dolog birtokától, birtoklást zavaró, növényzet szükségtelenül, ingatlana birtoklásában, korábbi adás, rendőri értékrend, rendőri &#8220, bérlő jogos, tulajdonos viszont, birtokost megilleti, birtokvédelem joga, birtokos mindenki, birtokállapot megzavarásától, birtokvédelemnek három, újdonsült fejedelem, bányavárosokat Bécs, kegyelmi kapcsolatban, testvériség Jézusban, másik birtoklásában,
© 2013 TVN.HU Kft.