Regisztráció  Belépés
Ősmagyarok hitvilága
... "Isten és a magyar nép szava" szólt a kikiáltók hangján. A Lehel-mondában pedig azt találjuk, hogy "Mi a nagy Isten bosszúja vagyunk". A Képes Krónika, a Budai Krónika és Thuróczy János krónikája a magyar honfoglalást így kezdi: "Árpád a mindenható Isten kegyelmét kérte..." A kereszt jelét ott találjuk a honfoglaláskori bezdédi tarsolylemezen, a honfoglaláskori nők nyakában bi...
Ősmagyarok hitvilága
... "Isten és a magyar nép szava" szólt a kikiáltók hangján. A Lehel-mondában pedig azt találjuk, hogy "Mi a nagy Isten bosszúja vagyunk". A Képes Krónika, a Budai Krónika és Thuróczy János krónikája a magyar honfoglalást így kezdi: "Árpád a mindenható Isten kegyelmét kérte..." A kereszt jelét ott találjuk a honfoglaláskori bezdédi tarsolylemezen, a honfoglaláskori nők nyakában bi...
Nemzeti ereklyék ősi eredete
...
Képes Krónika, Helikon Kiadó, Budapest, 1987.
Királyok könyve, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.
László Gyula: Őseinkről, Gondolat Kiadó, Budapest, 1990.
Magyarok krónikája, Officina Kiadó, Budapest, 1996.
Magyarország történeti kronológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.
Magyarország története, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.
Ruffy Pé...
Népünk eredete
... lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást, és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az asszonyok és a gyermekek lemészárlásában. (Glatz Ferenc: A magyarok krónikája, Budapest, 1996, 9. oldal.) Tárgyilagosan elismerjük, hogy vezető tudósaink számára szinte lehetetlen feladat volna elismerniük egész életművük elavulását, megtagadniuk korábbi állít...
Árpádok Országa
BAKAY KORNÉL: AZ ÁRPÁDOK ORSZÁGA 1/5

ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI
BEVEZETÉS
A TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA
HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK?
Jugria
A finn-magyar rokonítás
Új távlatok /1800-1849/
A finnugor irányzat uralomra jutása /1850-1867/
A KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI
Nos, mit mondanak a krónikáink?
Következzék a S...
Arthur Koestler
... I. /India/ (1999, ISBN 9639147281)
A lótusz és a ...
Babiloni zsidók démonjaiból
... vette a táblákat.
- Mit számítanak ezek nekem, boszorkány? - jegyezte meg közönyösen. - Nem olvastam-e a Szentírást? Itt Izrael királyainak, fejedelmeinek és prófétáinak krónikája van képekben ábrázolva, rendetlen összevisszaságban.
- A kuszaság a saját szívedben van. Itt csupán egyetlen történet van ábrázolva. Egyetlenegy, nem több. Busztrophédon, azaz ökör...
Kuthy Lajos:Hazai rejtelmek 2
KUTHY LAJOS

HAZAI REJTELMEKMÁSODIK KÖTETTARTALOM

XXIII.
(Lőbl Simon.)

XXIV.
(Folytatás.)

XXV.
(Intéző tervek.)

XXVI.
(Vallomások.)

XXVII.
(Mariska esete.)

XXVIII.
(A besztereczi lápvidék.)

XXIX.
(Örsy Zalánka...
Kuthy Lajos:Hazai rejtelmek 1
...
KUTHY LAJOS

HAZAI REJTELMEKELSŐ KÖTETTARTALOM

KUTHY LAJOS.

HAZAI REJTELMEK

I.
(Hortobágy.)

II.
(A csikós.)

III.
(A hortobágyi csárda.)

IV.
(Szállító parasztok.)

V.
(Kátay, Kopogó, Nyul Iczik, Pisze Pista, Harangi...
Kosztolányi D: ARANYSÁRKÁNY
Kosztolányi D: ARANYSÁRKÁNY

XXIII

Megint Liszner Vilmos régi gyakorlatait vette elő, de már csak kevés ideig nézegette, aztán félrelökte.

Tűrhetetlenné vált számára, hogy folyton gondolataival bíbelődjék, vagy Pepike társaságában legyen, ami egyet jelentett. Glück Laci látogatása fölrázta troglodita-magányából.

Ki innen, emberek közé, ki...
Koós Kálmán -Voltunk, vagyunk1
... sötétséget használták fel a románok, hogy maguknak szép eredettörténetet és ennek alapján Erdélyhez jogot koholjanak. Az első hiteles említés Erdélyben lévő oláhokról 1210-ből való. Anonymus krónikája szerint ugyan a magyarok bejövetelükkor már találtak ott vlachokat, azonban ez épp úgy tévedés a krónikaíró részéről, mint az, hogy Erdélyt abban a korban a kunok nyugtalanították. A...
Magyarság,mint faj és nemzet4
... szkítha népek hazája a Kaukázustól a Kaukázusig terjedt. Az akatzir-(agatirs)-nak nevezett kazárok Kaukázusa a Kárpátok voltak. Kőlelet, Amianus Marcellinus írása, és az orosz Nestor krónikája bizonyítják ezt az adatot. A germán népvándorláskor a nyugati gótok is átvették Erdélyre ezt a helynevet Kaukaland, amelyet buzgó germán nyelvészek a Hochland-ból deriválnak.

Vajo...
Tormay Cécile(1876-1937)1.rész
...
Tormay Cécile (1876-1937)1.rész

A századforduló legnagyobb magyar írónője. Lelkében izzón magyar, műveltségében teljesen nyugati. Stílusművészetének koronája hatalmas trilógiája; az "Ősi küldött", amelyben a Kelet és Nyugat két malomköve közé szorult tragikus magyar sors nagy regényét írta meg. Ő írta meg a világháború után bekövetkezett összeomlás siralmas krón...
Tormay Cécile(1876-1937)2.rész
...
Tormay Cécile (1876-1937) 2.rész


November 25.
Anyám egy porcelán figurát hozott be a szobámba. - Eltörött, - mondotta és letette a sévresi pásztort és letört pici kezét az asztalomra. Formája egy pillanatra elragadóan tükröződött a gondolataim közé. Vagy talán csak azért volt olyan meseszerű és szép, mert annyira csúnya és leverő volt mindaz, amire ne...
Tormay : Virágok városa
...
Virágok városa, Szirének hazája
(Budapest, 1935.)


Tartalom

VIRÁGOK VÁROSA
SZIRÉNEK HAZÁJA
Beszélő kövek
Hullámverés
Halhatatlan virágzás
Campaniai varázslat
Az új tavasz
Ezerévek zenélnek
Az aranykagyló


V I R Á G O K V Á R O S...
Ellopott őstörténet
... császár Ninive mellett rendkívül véres csatában tönkreverte a perzsák seregét. Ebben a hadjáratban az onogur-magyarok hathatósan segítették a bizánciakat. Megemlítendő hogy Nesztor orosz krónikája direkt "ugrik"-ról beszél.

A perzsa hadjáratok befejezése után sem szakadt meg az értékesnek bizonyult fegyverbarátság, mert arra szükség volt a veszedelmesen terjeszkedő arab...
légy jó mindhalálig
...

MÓRICZ ZSIGMOND
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

ELSŐ FEJEZET

amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig
hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös
világ is észre nem veszi a rendellenes állapotot

A kollégium nagy, komor, n...
szeretettel


MÓRICZ ZSIGMOND
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

TARTALOM

ELSÕ FEJEZET
amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem veszi a rendellenes állapotot

MÁS...
Az ősmagyarok vallása
... "Isten és a magyar nép szava" szólt a kikiáltók hangján. A Lehel-mondában pedig azt találjuk, hogy "Mi a nagy Isten bosszúja vagyunk". A Képes Krónika, a Budai Krónika és Thuróczy János krónikája a magyar honfoglalást így kezdi: "Árpád a mindenható Isten kegyelmét kérte..." A kereszt jelét ott találjuk a honfoglaláskori bezdédi tarsolylemezen, a honfoglaláskori nők nyakában bi...
szeretettel
...
MÓRICZ ZSIGMOND
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

ELSŐ FEJEZET

amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig
hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös
világ...
1 2 3 
Címkék: Árpádok Országa, Arthur Koestler, Kuthy Lajos, Kosztolányi, Koós Kálmán, Tormay Cécile, Képes Krónika, Budai Krónika, Thuróczy János, Helikon Kiadó, Magyar Könyvklub, László Gyula, Gondolat Kiadó, Officina Kiadó, Akadémiai Kiadó, Ruffy Pé, Glatz Ferenc, BAKAY KORNÉL, ÁRPÁDOK ORSZÁGA, ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI, TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA, HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK, KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI, KUTHY LAJOS, HAZAI REJTELMEK, MÁSODIK KÖTET, Lőbl Simon, Örsy Zalánka, ELSŐ KÖTET, Nyul Iczik, Pisze Pista, Megint Liszner Vilmos, Glück Laci, Amianus Marcellinus, VIRÁGOK VÁROSA, SZIRÉNEK HAZÁJA, MÓRICZ ZSIGMOND, LÉGY JÓ MINDHALÁLIG, ELSŐ FEJEZET, ősmagyarok vallása, kikiáltók hangján, nagy Isten, magyar honfoglalást, mindenható Isten, kereszt jelét, honfoglaláskori bezdédi, gyermekek lemészárlásában, magyarok krónikája, finn-magyar rokonítás, finnugor irányzat, saját szívedben, besztereczi lápvidék, hortobágyi csárda, első hiteles, magyarok bejövetelükkor, krónikaíró részéről, kunok nyugtalanították,
© 2013 TVN.HU Kft.